Ένταξη όλων των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων της Κρήτης στη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, ύψους έως 18.000 Ευρώ, με αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού και απαλοιφή των κριτηρίων που αποκλείουν ή περιορίζουν την χρηματοδότηση για δεκάδες δικαιούχους”.

Την ένταξη όλων των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων της Κρήτης στη δράση για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, ύψους έως 18.000 Ευρώ, με αύξηση του προϋπολογιζόμενου ποσού και την...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΠΑΔ ΚΡΗΤΗΣ 13.05.2022 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ )

 Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η παράταση έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν (Σχετική η από 05.04.2022 Ανακοίνωση μας)  επί της Νέας Εθνικής Οδού...