Χολέρα, φόμοψη και ακάρεα απειλούν τα αμπέλια

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 22 Μαρτίου 2020 by energinews (admin)

Οδηγίες για τις ασθένειες των αμπελώνων

Ωίδιο, φόμοψη και ακάρεα είναι οι τρεις ασθένειες των αμπελιών του νομού Ηρακλείου για την περίοδο αυτή και ο βαθμός δράσης και εξάπλωσής τους είναι ανάλογος και παράλληλος της βλάστησης των αμπελιών: Ο μύκητας δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται παράλληλα με τη βλάστηση.

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου έδωσε στη δημοσιότητα σχετικές οδηγίες προς τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται, σήμερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην παραλιακή ζώνη η βλάστηση σταδιακά ξεκινά. Στην ενδοχώρα και στην ορεινή ζώνη τα “μάτια” ακόμα “κοιμούνται”.

Ενδεικτικά στη βόρεια παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου, στις πρώιμες ποικιλίες (π.χ. superior) η βλάστηση έχει προχωρήσει στα στάδια πράσινης κορυφής και εξόδου πρώτων φύλλων. Ενώ στη σουλτανίνα επικρατεί η δακρύρροια και τα “μάτια” ξεκινούν να φουσκώνουν στο τέλος του λήθαργου του οφθαλμού και στην αρχή της δημιουργίας χνουδιού του οφθαλμού.
Επειδή οι πρώτες επεμβάσεις για εχθρούς και ασθένειες σχετίζονται με συγκεκριμένα βλαστικά στάδια, συνιστάται να παρακολουθούνται τα αμπέλια και τα δελτία καιρού. Σε ό,τι αφορά τις τρεις αυτές ασθένειες:

Η χολέρα
Ο μύκητας του ωιδίου (της χολέρας δηλαδή, όπως το ξέρει ο απλός κόσμος) δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται παράλληλα με τη βλάστηση. Τα μολύσματα βρίσκονται μέσα σε “μάτια” και προσβάλλουν τη νέα βλάστηση με το ξεκίνημά της. Ο μύκητας, με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση, προσβάλλει κάθε χρόνο τα αμπέλια της Κρήτης. Η προληπτική αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινά όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-6 εκατοστά.
Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές), που συνήθως γίνονται αντιληπτοί μετά το στάδιο της εμφάνισης του σταφυλιού. Επισημαίνεται ότι οι προσβεβλημένοι βλαστοί διατηρούν το μόλυσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να το διασπείρουν σε όλο το αμπέλι.

Φόμοψη
Σε ό,τι αφορά τη φόμοψη: Οι νέες μολύνσεις της να απαιτούν βροχοπτώσεις σε συγκεκριμένα βλαστικά στάδια. Ο μύκητας ευνοήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών την περσινή άνοιξη, άρα υπάρχει αυξημένο μόλυσμα. Η διασπορά των μολυσμάτων και οι νέες μολύνσεις γίνονται νωρίς την άνοιξη, σε πολύ κοντινές αποστάσεις (μόλις μερικά μέτρα το πολύ), μόνο όμως εφόσον εκδηλωθούν βροχοπτώσεις κοντά στο ευαίσθητο βλαστικό στάδιο της εξόδου των βλαστών. Αντιμετώπιση χρειάζεται στην έναρξη της βλάστησης, όταν υπάρχει παράλληλα βροχερή περίοδος. Η επέμβαση γίνεται πριν από προβλεπόμενη βροχή. Η εφαρμογή μετά από βροχή έχει χαμηλή αποτελεσματικότητα.

Ακάερα
Σε ό,τι αφορά τα ακάρεα: Προσβάλλουν τα “μάτια”, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ή να δίνουν ασθενική βλάστηση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακανόνιστο άνοιγμα των “ματιών”. Στις εργαστηριακές εξετάσεις δειγμάτων διαπιστώνεται αυξημένη παρουσία ακάρεων του είδους Colomerus vitis (φυλή οφθαλμών). Το άκαρι, ανάλογα με τον πληθυσμό του, είτε καταστρέφει ολοκληρωτικά τα “μάτια”, οπότε δεν ανοίγουν, είτε ζημιώνονται εν μέρει, με αποτέλεσμα να δίνουν ασθενική βλάστηση. Στα αμπέλια με ιστορικό συνιστώνται τουλάχιστον δύο επεμβάσεις:
–  η 1η όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ. (πρώτα φύλλα) και
–  η 2η μετά από 10-14 περίπου ημέρες (στάδια εμφάνισης και ξεχωρίσματος του σταφυλιού).
Να γίνεται καλή διαβροχή, ώστε να είναι αυξημένη η πιθανότητα επαφής των ακάρεων με το φάρμακο (60-90 λίτρα διαλύματος/στρ). Οι επεμβάσεις με βρέξιμο θειάφι αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και το ωίδιο. Εξάλλου, οι αμπελουργοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό ή την ασθένεια.
«Σε κάθε περίπτωση, διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα», σύμφωνα με τις οδηγίες.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης των αμπελιών, η οδηγία είναι επίσης ξεκάθαρη: «Μην καταστρέφετε την ξινήθρα, δεν είναι επιζήμιο ζιζάνιο. Προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή), συγκρατεί τα νερά της βροχής και ανταγωνίζεται τα άλλα ζιζάνια».

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ – Οι ασθένειες του ξύλου

Στο μεταξύ, τα κλαδέματα των αμπελιών είναι σε εξέλιξη. Και σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, στην Κρήτη οι ασθένειες του ξύλου εμφανίζονται σε πολλά αμπέλια. Σύμφωνα με πρόσφατο ερωτηματολόγιο, ποσοστό 40,9% των αμπελουργών τις αξιολογούν στα σοβαρά προβλήματα φυτοπροστασίας. Η συχνότητα εμφάνισής τους (ίσκα, ευτυπίωση) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και η περσινή άνοιξη ευνόησε δυναμικές μολύνσεις από τη φόμοψη.

Ζημιές

Πρόκειται συνήθως για ένα σύμπλοκο μυκήτων που καταστρέφουν τα αγγεία του ξύλου, προκαλώντας σταδιακά ή και απότομα καχεκτική βλάστηση, μαρασμό και τελικά ξήρανση μέρους ή ολόκληρων πρεμνών του αμπελώνα. Σταδιακά, η παραγωγή συνεχώς μειώνεται. Μεταξύ των άλλων, οι αμπελουργοί θα πρέπει, μεταξύ των άλλων, να χρησιμοποιούν πολλαπλασιαστικό υλικό απαλλαγμένο από παθογόνα. Να εφαρμόζουν το διπλό κλάδεμα (το 1ο μέσα στον χειμώνα και το 2ο αρχές της άνοιξης). Να προστατεύουν τις μεγάλες κλαδοτομές. Οι μολύνσεις ευνοούνται στις πρόσφατες και μεγάλες κλαδοτομές και είναι ιδιαίτερα σοβαρές όταν γίνονται σε τομές που βρίσκονται κοντά στον κορμό.
Οι τομές πρέπει να προστατεύονται προληπτικά, το συντομότερο δυνατό. Εγκεκριμένα σκευάσματα για ασθένειες ξύλου είναι τα: Remedier WP με δραστική Trichoderma asperellum+gamsii, Vintec WG με δραστική Trichoderma atroviride strain και Tessior SD με δραστική boscalid + pyraclostrobin. Τα προσβεβλημένα ή ύποπτα πρεμνά κλαδεύονται τελευταία και τα εργαλεία απολυμαίνονται τακτικά. Αποφεύγεται η μετάδοση του μολύσματος με τα εργαλεία. Η σήμανση των ύποπτων πρεμνών γίνεται με ταινίες ή σπρέι βαφής, την άνοιξη για την ευτυπίωση και το καλοκαίρι για την ίσκα.

Απομάκρυνση των υπολειμμάτων του κλαδέματος: Τα μολυσμένα και τα χοντρά υπολείμματα του κλαδέματος πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται. Τα λεπτά στοιχεία του κλαδέματος μπορεί να θρυμματίζονται και να ενσωματώνονται στο έδαφος.
Ανασύσταση-εξυγίανση πρεμνών: Επιχειρείται για τις ασθένειες ξύλου με αφαίρεση και απομάκρυνση των προσβεβλημένων βραχιόνων μαζί με 10-20 εκ. τμήμα υγιούς ιστού, εφόσον η ασθένεια δεν έχει επεκταθεί στον κορμό, διαφορετικά γίνεται εκρίζωση και καταστροφή ολόκληρου του πρέμνου.

πηγη:www.neakriti.gr

2

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.