Αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους από 182.5% το 2018 σε 174.9% το 2019 και 167.4% το 2020, ανάπτυξη της τάξης του 2,0% και για τα τρία χρόνια της πρόβλεψης, πλεονασματικούς προϋπολογισμούς με 0,6% επίσης και για τα τρία χρόνια, αλλά και μείωση της ανεργίας από το 19,6% φέτος στο 18,2% και τέλος στο 16,9% , καταγράφει η Κομισιόν στο πλαίσιο των φθινοπωρινών οικονομικών προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία.