Υστέρηση στο πλεόνασμα και διογκωμένο έλλειμμα – Δεν έπιασε το στόχο το ΥΠ.ΟΙΚ.

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 15 Ιανουαρίου 2019 by energinews (admin)

Μικρότερο το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018

Υστέρηση καταγράφεται στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 και διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα έναντι των στόχων, όμως το υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται καθησυχαστικό, αποδίδοντας τις αστοχίες στη μη είσπραξη του αντιτίμου της επέκτασης της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και τονίζει ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για το 3,5% του ΑΕΠ.

Η υστέρηση είναι της τάξης των 450 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα στο σύνολο του 2018, έναντι του στόχου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο δωδεκάμηνο 2018.

Ειδικότερα, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,162 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,604 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, καταγράφεται στα 2,392 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Καθησυχαστικό το ΥΠ.ΟΙΚ., αποδίδει τις αστοχίες στη μετάθεση της είσπραξης του αντιτίμου της επέκτασης της σύμβασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), τονίζοντας ότι δε συνιστούν απώλεια του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ.

«Η απόκλιση από τον στόχο στον Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1,115 δισ. ευρώ, που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046 και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019, αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογιστεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος, καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Επίσης, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, «περιορίστηκε» η απόκλιση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον προκύπτει ότι συνεχίζεται η αυστηρή… δίαιτα στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, που εμφανίζονται μικρότερες άνω του 1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, τακτική που αν είχε αλλάξει προφανώς οι αποκλίσεις έναντι των στόχων του προϋπολογισμού θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,392 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018, και ελλείμματος 4,268 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3,162 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,604 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,940 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,598 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,566 δισ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 50,959 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3,679 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ από το στόχο (4,642 δισ. ευρώ). Επιπλέον στο δωδεκάμηνο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης των 1,9 δισ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων οφειλών.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,639 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,216 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 55,990 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,085 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (57,075 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49,753 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 572 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του Ν. 4575/2018, άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018 που είχε αρχικά προϋπολογιστεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 249 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 300 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,237 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2018

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,127 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,326 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,339 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,005 δισ. ευρώ.

Η απόκλιση από τον στόχο στον Δεκέμβριο 2018, η οποία επηρεάζει και τα σωρευτικά μεγέθη, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ποσό ύψους 1,115 δισ. ευρώ, που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την περίοδο 2026-2046, και το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο 2019, αντί του Δεκεμβρίου που είχε προϋπολογιστεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επίπτωση στο τρέχον έτος, καθόσον αφορά έσοδα σε μεταγενέστερα έτη.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 788 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,321 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 498 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 487 εκατ. ευρώ από τον μηνιαίο στόχο (985 εκατ. ευρώ). Επιπρόσθετο ποσό ύψους 307,9 εκατ. ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων. Ειδικά για τον μήνα Δεκέμβριο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,082 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1,723 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,340 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,743 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1,038 δισ. ευρώ.

πηγη:www.neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.