Υπογραφή σύμβασης Περιφέρειας και ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. για το «Πρόγραμμα Καθοδήγησης για Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις στην Κρήτη»


Reading time: 3 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2020 by energinews (admin)

Τη σύμβαση υλοποίησης για το «Πρόγραμμα Καθοδήγησης για Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις στην Κρήτη» («Socially Responsible Cretan Business – Mentoring Programme») συνυπέγραψαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπρύτανης
Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) Χρήστος Φλώρος, παρουσία του επιστημονικού υπεύθυνου του έργου Μανώλη Κουδουμά της συντονίστριας του έργου Κατερίνας Βλασάκη και της υπεύθυνης του έργου Κατερίνας Ρουσάκη.
Το έργο αποτελεί πιλοτική δράση (pilot action) που εγκρίθηκε για την Περιφέρεια Κρήτης από το πρόγραμμα INTERREG EU στο πλαίσιο υλοποίησης του «Road-CSR: A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practices – «Οδικός χάρτης για την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις Επιχειρηματικές Πρακτικές». Στο έργο συμμετέχουν, με συντονίστρια την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου (Κύπρος), οι εταίροι: Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα), Γενική Διεύθυνση Εργασίας, Περιφερειακό Υπουργείο Παιδείας και Απασχόλησης της Κυβέρνησης της Extremadura (Ισπανία), NTNU Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (Νορβηγία), E-institute (Σλοβενία), Αναπτυξιακή Νότιας Βοημίας για την Υποστήριξη της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Τσεχία), Ένωση Επιμελητηρίων Περιφέρειας Βένετο (Ιταλία). Το έργο υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Το έργο Road-CSR αφορά την εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις επιχειρηματικές πρακτικές των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων(ΜΜΕ). Προσεγγίζει τις ΕΚΕ ολιστικά και υπό την οπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και στη δημιουργία εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης.

Δεδομένου ότι το επίπεδο ενσωμάτωσης των αρχών της ΕΚΕ στις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Κρήτη είναι πολύ χαμηλό, μια πρωτοβουλία που θα φέρει κοντά τους επαγγελματίες στον τομέα της ΕΚΕ και διευθυντικών και άλλων στελεχών των ΜΜΕ θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια Κρήτης για την προώθηση της ΕΚΕ στην περιοχή της. Τέτοια πρωτοβουλία αποτελεί η εφαρμογή της παρούσας πιλοτικής δράσης, η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με τις δράσεις που προτείνονται στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ στο πλαίσιο του έργου ROAD-CSR/INTERREG EU διαμορφώνοντας και παρέχοντας σημαντικά εργαλεία βιώσιμης ανάπτυξης.
Το πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
– Μεταφορά καλών πρακτικών εκπαίδευσης των επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ
– Δημιουργία δικτύου μεντόρων και ειδικών ΕΚΕ για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που θα είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή Πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ (http://ris3.crete.gov.gr/eke/)
– Δημιουργία βιβλιοθήκης νομοθεσίας, βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ στην Κρήτη και υλικού κατάρτισης στην ΕΚΕ που θα διατίθεται στην διαδικτυακή Πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ (http://ris3.crete.gov.gr/eke/)
– Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος και συμβουλευτικής υπό τη μορφή «θερινού σχολείου» για τους υπεύθυνους διοίκησης των ΜΜΕ ή και σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος και της παροχής συμβουλευτικής, τα στελέχη επιχειρήσεων ή οι επιχειρηματίες θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την ΕΚΕ στην Κρήτη, να την αξιοποιήσουν στη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους και να πιστοποιηθούν στην ΕΚΕ και το «βιώσιμο επιχειρείν». Το υλικό εκπαίδευσης θα διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής Πλατφόρμας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ (http://ris3.crete.gov.gr/eke/).
– Αποτίμηση της πιλοτικής δράσης που θα συμβάλει στη συνέχεια αντίστοιχων δράσεων για την προώθηση της ΕΚΕ στην Κρήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του έργου, ή την ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης για την ΕΚΕ (http://ris3.crete.gov.gr/eke/) ή να επικοινωνήσουν με τα μέλη της ομάδας έργου: Βλασάκη Κατερίνα (συντονίστρια) (avlasaki@crete.gov.gr), Κατερίνα Ρουσάκη (krousaki@crete.gov.gr), Χρήστος Μπίλιος (cbilios@crete.gov.gr).

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.