ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 24 Νοεμβρίου 2020 by manos (seo)-admin

Τροπολογία – Προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»

Θέμα: «Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και αναστολή εφαρμογής διατάξεων του Ν.4738/2020 και Ν.4745/2020 ως τις 30 Απριλίου 2021».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται παράταση προθεσμιών που αφορούν τους δανειολήπτες ως την 30η Απριλίου 2021, ενόψει των αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών αλλά και των δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών λόγω των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του κορωνοϊου COVID-19 και με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

Με την πρώτη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή της έναρξης εφαρμογής του Ν.4738/2020 για όλα τα άρθρα πλην αυτών που αφορούν στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

Με τη δεύτερη παράγραφο προβλέπεται η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας με τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.4472/2017 (74 Α’).

Με την τρίτη παράγραφο προβλέπεται η μετάθεση των προθεσμιών που προβλέπονται στο Ν.4745/2020 ( 214 Α’) για την αίτηση επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Ν.3869/2010.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζόμενων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο..

1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 308 του Ν.4738/2020 (207 Α’) τροποποιείται ως ακολούθως : «Τα άρθρα 1 έως 73 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα άρθρα 74 έως 264 του παρόντος τίθενται σε ισχύ την 1η Μαϊου 2021».

2.Αναστέλλεται μέχρι την 30η Απριλίου 2021 κάθε πλειστηριασμός που αφορά ακίνητο που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική αξία αυτού δεν υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000) ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία (3) τέκνα.

3.Το άρθρο 4Δ του Ν. 4745/2020 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4Δ Χρόνος υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού
1.Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

α)μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

β)από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021,

γ)από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.6.2021,

δ)από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.6.2021,

ε)από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.7.2021,

στ)από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.7.2021,

ζ)από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.9.2021,

η)από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.9.2021,

θ)από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.10.2021 ως και τις 15.10.2021,

ι)από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.10.2021.

2.Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.5.2021 ως και την 30ή.12.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021».

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Φώφη Γεννηματά

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μιχάλης Κατρίνης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Γεώργιος Φραγγίδης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο του Χρήστου Πρωτόπαπα μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής, πρώην Υπουργού, στο «ieidiseis.gr».

Δεν θα αναλύσω το αυτονόητο. Την σημασία της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την οριστική έξοδο από την κρίση.

Θα επισημάνω όμως ότι η κοινή λογική επιτάσσει το περιεχόμενο της Ελληνικής πρότασης να είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής συμφωνίας, ενός Κοινωνικού Συμβολαίου για την νέα Ελλάδα, την Ελλάδα που μας αξίζει.

Όχι μόνο γιατί η υλοποίηση του Σχεδίου που θα υποβληθεί στην Ε.Ε. υπερβαίνει χρονικά την Κυβερνητική θητεία της ΝΔ.

Αλλά το κυριότερο γιατί η επιτυχία του και οι βαθιές αλλαγές που απαιτούνται γι’ αυτήν-προϋποθέτει την στήριξη και την συστράτευση όλων των δυνάμεων του έθνους μας.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση κινείται πάλι στην αντίθετη κατεύθυνση. Με την γνωστή αυταρέσκεια και αλαζονεία, ολοκληρώνει το δικό της σχέδιο, βασισμένο μόνο στην γνωστή Επιτροπή Πισσαρίδη.

Η «διαδικασία»- που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι και ουσία-είναι το ένα πρόβλημα.

Το άλλο και βέβαια το μεγαλύτερο είναι το περιεχόμενο.

Σήμερα που γράφονται αυτές οι γραμμές ακόμη δεν το γνωρίζουμε πλήρως. Κάποιες γενικόλογες διαρροές που έγιναν στα ΜΜΕ δεν μας διαφώτισαν. Ωραία λόγια χωρίς ουσία, χωρίς εξειδίκευση.

Φαίνεται ότι η Κυβερνητική λογική είναι η υιοθέτηση του σχεδίου της Επιτροπής Πισσαρίδη.

Που δεν θα το κρίνω ως «σχέδιο τεχνοκρατών», αλλά ως πρόγραμμα που έχει καθαρά την Κυβερνητική σφραγίδα.

Αν με ρωτήσει κάποιος αν διαφωνώ στα πάντα η απάντηση θα είναι: όχι δεν διαφωνώ σε κάποια αυτονόητα που πρέπει να γίνουν, αλλά διαφωνώ ριζικά στην συντηρητική ιδεολογική του κατεύθυνση και στις προτάσεις που απορρέουν από αυτήν.

Είναι ένα σχέδιο που μεριμνά μόνο για τους «μεγάλους» για την συγκέντρωση της οικονομίας στα χέρια των «λίγων». Τίποτε για τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τις ενεργειακές κοινότητες.
Είναι ένα σχέδιο που μιλά για ανάπτυξη, ξεχνώντας ότι αναπόσπαστο στοιχείο της πρέπει να είναι η κοινωνική συνοχή και ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. Δεν υπάρχει ούτε αναφορά στην ενίσχυση των Δημόσιων Νοσοκομείων.
Είναι ένα σχέδιο που θεωρεί ως δεδομένες τις κοινωνικές ανισότητες.
Λείπει η λογική του προοδευτικού φορολογικού συστήματος, των πολιτικών αναδιανομής μέσα από την φορολόγηση του πλούτου.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μόνο αναφορά του για την φτώχεια, είναι ότι χρειάζεται «ένα κάποιο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που πρέπει να φορολογείται».

Σχέδιο με προτάσεις για περαιτέρω αφαίρεση εργασιακών δικαιωμάτων και για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.
Τέλος ένα σχέδιο που διέπεται από την αντίληψη του ασφυκτικού ελέγχου του κράτους. Ο Υπουργός μας λέει, πρέπει να έχει καθοριστικό λόγο στην επιλογή των στελεχών της Διοίκησης.
Έλεγχος του κράτους, αλλά όχι ισχυρές δημόσιες επενδύσεις για το ΕΣΥ, το σύστημα πολιτικής προστασίας, τις αναπτυξιακές αλλά και τις κοινωνικές υποδομές που σήμερα καταρρέουν.

Η ΝΔ έχει κάνει την επιλογή της; Σίγουρα.

Είμαστε απέναντι σε αυτήν; Ναι με πλήρη συνείδηση και επιχειρήματα.

Φθάνει αυτό; ΟΧΙ. Γιατί τα προβλήματα είναι εδώ, γιατί η κρίση είναι εδώ, γιατί οι μικρομεσαίοι, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι αγρότες πληρώνουν τις συνέπειές της.

Και θέλουν να γνωρίζουν αν υπάρχει ο «άλλος», ο «προοδευτικός» δρόμος για το μέλλον της χώρας και το δικό τους.

Η απάντηση μας είναι ΝΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ. Γι’ αυτό και το Κίνημα Αλλαγής από τον Σεπτέμβρη παρουσίασε το δικό του εναλλακτικό σχέδιο.

Καθαρές κουβέντες, με σύγχρονο πνεύμα, με μεγάλες τομές και αλλαγές.

Με προτάσεις για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, τις επενδύσεις, την νέα βιομηχανία, την βιοτεχνία, τον Τουρισμό, την αγροτική παραγωγή, την βιώσιμη (πράσινη) ανάπτυξη, την δημιουργία του ψηφιακού κράτους.

Και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία, την Υγεία, την λειτουργία του κράτους, στην αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων με ασφάλεια για τον εργαζόμενο.

Όπως τις παρουσίασε η Φώφη Γεννηματά στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό τον δρόμο που δημιουργεί την ελπίδα για την Νέα Αλλαγή συνεχίζουμε….

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΦΕΤ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία προμήθειας και διεξαγωγής rapid tests

Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα για τον επιδημιολογικό έλεγχο της πανδημίας είναι η διεξαγωγή των περισσότερων δυνατών διαγνωστικών τεστ. Η Χώρα μας έστω και με καθυστέρηση ακολούθησε τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ιδίως μετά το άνοιγμα των συνόρων το καλοκαίρι και την ακόλουθη διαπιστωμένη αύξηση των κρουσμάτων και των εστιών μετάδοσης του COVID-19.

Για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σε τεστ, μεταξύ άλλου απαραίτητου υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και με δεδομένη την εκθετική άνοδο του αριθμού των κρουσμάτων, προβλέφθηκε νομοθετικά η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια rapid tests με διαδικασίες εκτός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του ν.4412/2016και έως την 30η.12.2020 (βλ. αρ.3 της ΠΝΔ της από 25.2.2020, αρ.13 του ν.4693/2020 καιαρ. 18 παρ.1 N.4728/2020).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας «ΙΦΕΤ ΑΕ» για χρονικό διάστημα τριών ημερών, με αντικείμενο την απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης της πρόσκλησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εντούτοις, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΙΦΕΤ ΑΕ, ισχύουν τα εξής: Στις 23.9.2020 αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και 800.000 rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 28η.9.2020 με μοναδικό κριτήριο για την κατάρτιση της σύμβασης την χαμηλότερη προσφορά, χωρίς να προβλέπεται κάποιο ειδικό ποιοτικό χαρακτηριστικό ή τεχνική προδιαγραφή και με χρόνο παράδοσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Λιγότερο από δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 4.11.2020 αναρτήθηκε πρόσκληση για την προμήθεια έως 2 εκατομμυρίων rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 9η.11.2020 και πάλι με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, αλλά αυτήν την φορά με την πρόβλεψη συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής (την συμπερίληψη του rapid test αντιγόνου στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Και πάλι ως χρόνος παράδοσης, προβλεπόταν το διάστημα των τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ας σημειωθεί ότι η καταγραφή του τεστ στην λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι όλως ενδεικτική και δεν παρέχει ουσιαστικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, ανακύπτει ερώτημα αναφορικά με τον σύντομο χρόνο προμήθειας των τεστ μέσα σε τρεις ημέρες, δεδομένου του ότι αυτά εισάγονται από το εξωτερικό και προϋποτίθεται ότι οι τεράστιες ποσότητες που απαίτησαν οι άνω προσκλήσεις θα έπρεπε να είναι άμεσα διαθέσιμες. Κρίνοντας δε, από το κόστος προμήθειας των εισαγόμενων αυτών τεστ, ανακύπτει το ερώτημα εάν ήταν πιθανή και δυνατή η παραγωγή rapid test από διαγνωστικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στην χώρα μας, με ποιο κόστος και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει μία τέτοια διαδικασία που θα έδινε προοπτική στους Έλληνες επιστήμονες.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του σύντομου χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ της ανάρτησης των δύο ως άνω προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκύπτουν ζητήματα που απαιτούν διευκρινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, καθώς λόγω της έκτακτης και εκτός της εθνικής νομοθεσίας διαδικασίας που ακολουθείται, δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιους υπουργός:

1-Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, πόσα rapid tests διενεργήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 28.09.2020 έως 4.11.2020;

2-Ποια ήταν η νόμιμη και εύλογη αιτία για την οποία προβλέφθηκε η προμήθεια 2 εκατομμυρίων τεστ στις 4.11.2020;

3-Σε ποιους φορείς διατέθηκαν τα rapid tests που προμηθεύτηκε ο ΙΦΕΤ ΑΕ και σε ποιες ποσότητες;

4-Για ποιον λόγο προβλέφθηκε η τεχνική προδιαγραφή της καταχώρησης του rapid test στον σχετικό ενδεικτικό κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας; Ποιο συγκριτικό ποιοτικό πλεονέκτημα διασφάλιζε η συγκεκριμένη πρόβλεψη για το προμηθευόμενο rapid test;

5-Ποια εταιρία μειοδότησε στους δύο ως άνω διαγωνισμούς και ποιας εταιρίας rapid test προμήθευσε τον ΙΦΕΤ ΑΕ; Κατατέθηκαν ανταγωνιστικές προσφορές στις προαναφερόμενες δύο προσκλήσεις; Εάν ναι, ποιο όργανο του ΙΦΕΤ ΑΕ τις απέρριψε και πρόκρινε την ανάδοχο εταιρία και με ποια αιτιολογία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 18:00)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει σήμερα Τρίτη, 24.11.2020 στις 18.00, ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Βία κατά των γυναικών: μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξουμε», στην οποία θα συμμετάσχει η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά:

– Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, εισαγωγική ομιλία

Συζητούν:

– Λία Γώγου, ερευνήτρια, Διεθνής Αμνηστία.
– Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τσάτσου.
– Έφη Μπέκου, πρ. Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ).
– Μαρία Στρατηγάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, πρ. Γενική Γραμματέας Ισότητας Φύλων
– Ράνια Παπαϊωάννου, Γραμματέας Ισότητας, Κίνημα Αλλαγής.

Συντονισμός:
Φώφη Γιωτάκη, Δημοσιογράφος.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του Κινήματος Αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ στο Facebook. Δείτε περισσότερα εδώ.

ΑΣΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ

Σχόλιο Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής

Οι σημερινές δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη ότι «οι περισσότερες ΜΕΘ φέρνουν περισσότερους θανάτους» δεν είναι απλά άστοχες αλλά επικίνδυνες.

Αν δεν είναι αποτυχημένη προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες τους, τότε σημαίνει ότι Κυβέρνηση έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ: ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ : ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ !

Ε. Λιακούλη: «Ταχυδακτυλουργός ο κ. Θεοδωρικάκος : εμφανίζει με πλεόνασμα τους ΟΤΑ !»

«Μια «ένεση αισιοδοξίας», αντί σοβαρού οικονομικού σχεδίου, επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2021, η οποία βέβαια παρουσιάζει μια ..«μαγική εικόνα», σε σχέση με το περίπου προ ενός μηνός, προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021.

Συγκεκριμένα, τα «μαγικά» της κυβέρνησης παρουσιάζουν πλέον, μέσα σε ένα μόνο μήνα – lockdown (!) μάλιστα- , αντί για έλλειμμα στους ΟΤΑ της τάξης των 100.000.000 για το 2020 και έλλειμμα 51.000.000 για το 2021, πλεόνασμα 80.000.000 το 2020 και έλλειμμα μόνο 4.000.000 το 2021 (!).

Και όλα αυτά, παρότι, το σύνολο των μεταβιβάσεων από τον τακτικό Προϋπολογισμό προς τους ΟΤΑ θα είναι για το 2021, μειωμένο κατά 196.000.000 σε σχέση με το 2020 και παρά το γεγονός πως για το 2021 αναγράφονται μηδενικές μεταβιβάσεις κονδυλίων στους ΟΤΑ για δαπάνες, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η «ένεση αισιοδοξίας» – και ακραίου βολονταρισμού συμπληρώνουμε, στο Κίνημα Αλλαγής – προβλέπει, επιπροσθέτως, σημαντική αύξηση για το 2021 των λοιπών εσόδων των ΟΤΑ από δημοτικά τέλη (ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα) ύψους 119.000.000 (!), θεωρώντας μάλλον πως το πρώτο μέλημα δημοτών και επιχειρήσεων – όσων τουλάχιστον επιβιώσουν από τα απανωτά lockdown – θα είναι η αποπληρωμή των χρεών τους προς τους Δήμους της χώρας…

Καταλαβαίνουμε πως είναι δύσκολο μια κυβέρνηση «αρίστων», που υποτίθεται πως ήρθε για να φέρει ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 4%, να παραδεχθεί ότι πλέον καλείται να διαχειριστεί μια τεράστια ύφεση της τάξης τουλάχιστον του -10,5% (τη μεγαλύτερη της Μεταπολίτευσης), όπως και η ίδια τελικά παραδέχεται στον Προϋπολογισμό που κατέθεσε…

Αλλά τα όμορφα «σχέδια επί χάρτου» – όπως πάμπολλες φορές έχει αποδείξει η ίδια η ζωή – όμορφα καίγονται! Και πάλι στάχτη, δηλαδή…»

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: ΠΟΛΥ ΚΑΚΟΣ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΚΗ ΚΑΙ Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ

Σημεία Συνέντευξης Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής στο ΚΟΝΤRΑ CHANNNEL, στην εκπομπή «ΚONTRA NEWS 10» με το δημοσιογράφο Γιώργο Μελιγγώνη

Πανδημία

 • Όταν μιλάμε για απώλειες ανθρώπινων ζωών, οφείλουμε όλοι μας να μετράμε τα λόγια μας. Είναι πολύ κακός ο λαϊκισμός, αλλά εξίσου κακή είναι και η αλαζονεία. Ο ιός είναι παντού δίπλα μας πλέον, είναι στις οικογένειες μας και οι αναφορές μας χρειάζονται μεγάλη προσοχή σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία.
 • Συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα είχε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Βγήκε από το πρώτο κύμα πανδημίας στις αρχές Ιουνίου έχοντας σχεδόν μηδενίσει όλες τις ενεργές εστίες της διασποράς του ιού και μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Στους πολύ κρίσιμους μήνες που ακολούθησαν, δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα προς την κατεύθυνση της λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας.
 • Δυστυχώς δεν ενισχύθηκε το σύστημα υγείας, δεν διασφαλίσαμε τη διενέργεια περισσότερων τεστ, δεν καταρτίσαμε ένα σοβαρό σχεδιασμό ιχνηλάτησης των κρουσμάτων, δεν προσλήφθηκε υγειονομικό προσωπικό έγκαιρα και φυσικά δεν αυξήθηκε ο αριθμός των ΜΕΘ στο βαθμό που αυτό θα ήταν εφικτό, παρά μόνο αξιοποιώντας δύο συγκεκριμένες δωρεές.
 • Δεν σχεδιάστηκε με σοβαρότητα το άνοιγμα της εστίασης και του τουρισμού. Η διαχείριση για το άνοιγμα των σχολείων και της λειτουργίας των μέσων μεταφοράς ήταν το λιγότερο ελλιπής.
 • Αντί όλων αυτών στάλθηκε το μήνυμα ότι η πανδημία τελείωσε, ότι κερδίσαμε, θριαμβολογώντας ότι είμαστε οι καλύτεροι από όλους. Δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για το δεύτερο κύμα της πανδημίας παρόλο που γνωρίζαμε ότι θα έρθει.
 • Εμείς, ως Κίνημα Αλλαγής, παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων. Μιλήσαμε για την ενίσχυση του ΕΣΥ, την αξιοποίηση των κινητών κλιμακίων της πρωτοβάθμιας, την πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού, τη διατίμηση του κόστους των τεστ ή την κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ, τα συνεχή τεστ όπου πρέπει να υποβάλλονται οι εργαζόμενοι στις δομές υγείας, καθώς και τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν στις ευαίσθητες υγειονομικές μονάδες, όπως πχ τα γηροκομεία.
 • Φέραμε προτάσεις για τον τρόπο μείωσης του αριθμού παιδιών ανά τάξη, για το σχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών και την αποσυμφώρηση των οχημάτων.

Επίταξη κλινικών

 • Όταν όλη η κοινωνία συνεισφέρει με πάρα πολλούς άλλους τρόπους στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του κορωνοιού και απειλείται ευθέως η ανθρώπινη ζωή, προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει αντίστοιχα να συνεισφέρει. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι έπρεπε να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Το είχαμε επισημάνει και από την πρώτη φάση της πανδημίας. Σε αυτές τις ακραίες συνθήκες πρέπει να όλοι να δώσουμε τη μάχη και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, δεν περισσεύει κανείς.
 • Όμως, ο γεγονός ότι αναγκαζόμαστε να παίρνουμε γιατρούς από το δημόσιο για να στελεχώσουν τις υπό επίταξη κλινικές, δείχνει ότι η κυβέρνηση υστέρησε πολύ στην έγκαιρη πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού. Δεν γίνεται να γνωρίζουμε από τον Ιούνιο ότι το Φθινόπωρο θα είναι πολύ δύσκολο και οι γιατροί να αναλαμβάνουν καθήκοντα πριν από 10 ημέρες. Αυτό δυστυχώς δείχνει έλλειμμα σχεδιασμού. Έπρεπε να υπάρξει σχεδιασμός πολύ νωρίτερα προσθέτοντας διαρκώς νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και όχι απλώς «βαφτίζοντας» τις υφιστάμενες σε μονάδες covid, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στις υπόλοιπες λειτουργίες των νοσοκομείων.

Διάλογος για την εκλογή Αρχηγού Κινήματος Αλλαγής

 • Είναι αδιανόητο για μένα προσωπικά την ώρα που ο ελληνικός λαός βιώνει αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, που απειλείται ευθέως η ανθρώπινη ζωή εμείς να ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο πέραν του πώς μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωνή του Κινήματος Αλλαγής, εκφράζοντας λύσεις στα προβλήματα που έχει πραγματικά η κοινωνία σήμερα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δήλωση Ανδρέα Πουλά Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας

του Κινήματος Αλλαγής

Στο πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας που δίνει η χώρα μας θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπροστά στον αόρατο εχθρό.

Για το λόγο αυτό, κατόπιν συνεννόησής μου με τον Πρόεδρο της Βουλής και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, δηλώνω ότι τίθεμαι εθελοντικά στη διάθεση του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας στο οποίο υπηρετούσα μέχρι την εκλογή μου ως βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Εισαγωγική τοποθέτηση της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά στην Εκδήλωση του Τομέα Ισότητας

«Η ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ»

Φίλες και Φίλοι,

Η παγκόσμια ημέρα, στις 25 Νοεμβρίου, που καθιέρωσε ο ΟΗΕ «για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών», δεν είναι για εμάς μια «επέτειος» σαν τις άλλες.

Με όσα συμβαίνουν και είδαν το φως της δημοσιότητας, για την έκρηξη των φαινομένων οικογενειακής βίας κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, θα μπορούσαμε να πούμε πως είμαστε αντιμέτωποι με μια «πανδημία μέσα στην πανδημία».

Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτηρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών ως μια «παγκόσμια πανδημία», αφού μια στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική, σεξουαλική ή και τις δύο μορφές της βίας .

Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την «διαρκή εκκρεμότητά».

Να αντιμετωπίσουμε επιτελούς κατάματα το «αόρατο φαινόμενο» που αφήνει ορατά σημάδια ντροπής για τις κοινωνίες μας και προσβολής για όλες τις γυναίκες.

Φίλες και φίλοι,

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η βία κατά των γυναικών, είναι βαθιά ριζωμένη στην ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και διαιωνίζεται από μια κουλτούρα ανοχής και άρνησης.

Οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία μέσω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους αναπαράγονται οι ανισότητες. Η βία δεν έχει μια μορφή. Είναι η σωματική, η σεξουαλική, η ψυχολογική, η οικονομική, ακόμη και η λεκτική βία που καταλήγει πολλές φορές στο σεξισμό.

Στην πιο ακραία της εκδοχή λαμβάνει τη μορφή της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες, του υποχρεωτικού γάμου των παιδιών, του ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, την γυναικοκτονία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται κατά μέσο όρο 137 γυναίκες από συζύγους, συντρόφους ή από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Στην Ελλάδα, από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 62 γυναικοκτονίες. Το 2019 δολοφονήθηκαν 12 γυναίκες ενώ φέτος 8 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, τρεις από αυτές κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Και χθες ακόμα δολοφονήθηκε μια γυναίκα από τον σύζυγό της στη Μάνη.

Οι κλήσεις στη γραμμή βοήθειας 15900 αυξήθηκαν απότομα 4 φορές τον Απρίλιο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία κατέγραψε για το διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2020 1.441 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, από τα οποία το 84% αφορούσε γυναίκες- θύματα βίας, ενώ μόλις το 15% των περιστατικών είχαν γυναίκες ως δράστες.

Χρειάζονται μέτρα , χρειάζεται δράση.

Η χρηματοδότηση και δημιουργία περισσότερων γραμμών στήριξης των γυναικών αυτών, καθώς και συμβουλευτικών κέντρων, αλλά και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων στους Δήμους της χώρας μας, θα συμβάλλει θετικά ως προς την προστασία αυτών των γυναικών.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία περιλαμβάνει πρόνοιες για μέτρα και δράσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη όλων των μορφών έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, είναι ένα σημαντικό όπλο.

Όμως το φαινόμενο δεν εξαντλείται στην ενδοοικογενειακή βία . Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της «Διανέοσις», το 40% των Ελληνίδων έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ στο 63% των περιπτώσεων η παρενόχληση έχει λάβει χώρα αποκλειστικά ή/και στον χώρο εργασίας τους.

Το νούμερο αυτό είναι τρομακτικό αποδεικνύει το πώς η βία διαχέεται παντού μέσα στην ελληνική κοινωνία, μέσα στην εργασία. Και δεν γίνεται τίποτα κανένας ουσιαστικά δεν ασχολείται.

Στις 21 Ιουνίου 2019 ψηφίστηκε η πρώτη Διεθνής Σύμβαση Κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία και παρά το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στη συνάντηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ήταν από εκείνους που την υπερψήφισαν, η ελληνική κυβέρνηση, ακόμη δεν την έχει επικυρώσει

Επιτελούς πρέπει να δράσουμε. Να δώσουμε ένα τέλος πριν να είναι αργά. Να τιμήσουμε ως κοινωνία τη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη, με το να μην επιτρέψουμε να υπάρξει ξανά καμιά άλλη Ελένη, καμία άλλη Μυρτώ που ανεβαίνει τόσα χρόνια το δικό της Γολγοθά.

Στον τομέα της ισότητας έχουν γίνει πολλά, παρά πολλά και η παράταξη μας ήταν πρωτοπόρα στον αγώνα αυτό. Όμως η μάχη συνεχίζεται, όσο η κουλτούρα της ανοχής και της βίας παραμένει ζωντανή.

Η βία κατά των γυναικών δεν σταμάτησε ποτέ και ούτε θα σταματήσει όσο κλείνουμε τα μάτια και τα στόματα.

Η γυναίκα-θύμα οφείλει «να σπάει τη σιωπή της» και να καταγγέλλει περιστατικά βίας.

Χρειαζόμαστε δυνατές φωνές και αλληλεγγύη.

Η θυματοποίηση ξεκινά από την σιωπή.

Η αδιαφορία είναι συνενοχή.

Φίλες και Φίλοι,

Η πανδημία έφερε στο φως την σκοτεινή όψη ενός φαινομένου για το οποίο ο πολιτικός μας χώρος είχε δώσει, αλλά και δίνει διαρκείς μάχες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα συμβουλευτικά κέντρα των γυναικών, οι δομές φιλοξενίας γυναικών είναι έργα ΠΑΣΟΚ. Πρωτοστατήσαμε σε θέματα ισότητας των φύλων, αλλά και αγωνιζόμαστε για οτιδήποτε αποτελεί κατάφωρη παραβίασή της.

Ήμασταν από τους πρώτους που αναδείξαμε το θέμα της ραγδαίας αύξησης ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας. Τονίζαμε διαρκώς και εξακολουθούμε και στο δεύτερο lockdown να τονίζουμε την ανάγκη λήψης μέτρων που θα περιορίσουν την έκθεση των γυναικών στη βία.

Υπογραμμίσαμε την ανάγκη εξασφάλισης διαφορετικών και νέων «καναλιών επικοινωνίας» για τις γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, ενώ είμαστε σύμφωνοι με το παράδειγμα της Γαλλίας όπου το κράτος μπορεί να νοικιάσει ξενοδοχεία, προκειμένου να βρουν καταφύγιο προσωρινά οι κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους. Επικροτούμε τη στάση της Ιρλανδίας, που χρηματοδότησε την αύξηση των γραμμών και των κέντρων στήριξης γυναικών-θυμάτων.

Φίλες και φίλοι,

Η σημερινή μέρα ας γίνει αφορμή για πραγματική προσφορά στις γυναίκες-θύματα. Οι γυναίκες αυτές δεν χρειάζονται μόνο τη σκέψη μας. Χρειάζονται ουσιαστική βοήθεια από όλους μας και κυρίως από την Πολιτεία, η οποία οφείλει να σταθεί δίπλα τους στην προσπάθεια να φτιάξουν ξανά τη ζωή τους.

Χρειάζεται να αλλάξουμε την κοινωνία με έμφαση στην παιδεία και αυτή η αλλαγή, πολιτική που έχει ταυτιστεί με την παράταξη μας, απαιτεί μια διαρκή μάχη.

Σε αυτόν τον αγώνα οι γυναίκες και οι άντρες του Κινήματος αλλαγής θα είναι στην πρώτη γραμμή.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Προς τον Υπουργό Υγείας

κ. Βασιλείο Κικίλια

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, το Κίνημα Αλλαγής, από την εμφάνιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (COVOD-19) στη χώρα μας, έχει στηρίξει έμπρακτα και ενεργά την εθνική προσπάθεια για την αποφυγή της διάδοσης του ιού και τη μείωση των κρουσμάτων και των ανθρώπινων απωλειών. Κατά τη σταθερή και διαχρονική μας άποψη, η μάχη κατά του κορωνοϊού είναι συλλογική και προϋποθέτει τη συστράτευση όλων, πέρα και πάνω από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές και αποκλίσεις. «Καρδιά» της άμυνας της κοινωνίας μας απέναντι στον κοινό κίνδυνο παραμένει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην ενδυνάμωση του οποίου κατατείνει η πολιτική μας δράση, όπως εκφράστηκε -μεταξύ άλλων- με την πρότασή μας για τη δημιουργία νέων ΜΕΘ, που έγινε δεκτή από τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία δημιούργησε τις πενήντα κλίνες στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», καθώς και με τη συμβολική εκ μέρους μας προσφορά εξοπλισμού για πέντε κλίνες ΜΕΘ.

Στο πλαίσιο αυτό και πάντοτε προς τον σκοπό της περαιτέρω ενίσχυσης των δημόσιων υποδομών υγείας, η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα επιβεβαιώνει και επισήμως ότι οι βουλευτές μας που προέρχονται από τον χώρο της Υγείας έχουν ήδη με δική τους πρωτοβουλία ανταποκριθεί στο γενικό προσκλητήριο για συστράτευση του ιατρικού προσωπικού της χώρας, θέτοντας τους εαυτούς τους στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των νοσοκομειακών μονάδων, των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται σε οριακό πλέον σημείο.

Προς ενημέρωσή σας, οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής που έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του ΕΣΥ είναι οι κ.κ. Μιχάλης Κατρίνης (οδοντίατρος), Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (ακτινολόγος), Μπαράν Μπουρχάν (ψυχίατρος), Ανδρέας Πουλάς (νεφρολόγος) και Γιώργος Φραγγίδης (μαιευτήρας γυναικολόγος).

Ευχή όλων, πολύ σύντομα, η περιπέτεια της πανδημίας να αποτελέσει παρελθόν και μια ζωντανή υπενθύμιση της αξίας της ενότητας, της ομοψυχίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κεγκέρογλου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής για το θάνατο του Αναστάσιου Παπαδόπουλου

Με θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον αγαπημένο σύντροφο, τ. Βουλευτή Σερρών, Τάσο Παπαδόπουλο. Ως νομικός, ως πολιτικός και ως Άνθρωπος, αφήνει ανεξίτηλο θετικό αποτύπωμα. Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής, η παράταξη που υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια και συνεπή αγωνιστική παρουσία μέχρι το τέλος της ζωής του, θα τον τιμά πάντα.

Ειλικρινή Συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 24.11.2020

Φ. Γεννηματά: “Καμία Ελένη, καμία Μυρτώ να μην ξαναπέσει θύμα”

Σε διαδικτυακή εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για τη βία κατά των γυναικών, μίλησε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Ανάμεσα σε άλλα, ανέφερε:

 • Οι γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία μέσω των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους αναπαράγονται οι ανισότητες. Η βία δεν έχει μια μορφή. Είναι η  σωματική, η σεξουαλική, η ψυχολογική,  η οικονομική,  ακόμη και  η λεκτική βία που καταλήγει πολλές φορές στο σεξισμό.  Στην πιο ακραία της εκδοχή λαμβάνει τη μορφή της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες, του υποχρεωτικού γάμου των παιδιών,  του ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων, την γυναικοκτονία.

 

 • Κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο δολοφονούνται κατά μέσο όρο 137 γυναίκες από συζύγους, συντρόφους ή από κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους. Στην Ελλάδα, από το 2011 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 62 γυναικοκτονίες. Το 2019 δολοφονήθηκαν 12 γυναίκες ενώ φέτος 8 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο, τρεις από αυτές κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της «Διανέοσις», το 40% των Ελληνίδων έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ στο 63% των περιπτώσεων η παρενόχληση έχει λάβει χώρα αποκλειστικά ή/και στον χώρο εργασίας τους.

 

 • Η πανδημία έφερε στο φως την σκοτεινή όψη ενός φαινομένου για το οποίο ο πολιτικός μας χώρος είχε δώσει, αλλά και δίνει διαρκείς μάχες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα συμβουλευτικά κέντρα των γυναικών, οι δομές φιλοξενίας γυναικών είναι έργα ΠΑΣΟΚ. Πρωτοστατήσαμε σε θέματα ισότητας των φύλων, αλλά και αγωνιζόμαστε για οτιδήποτε αποτελεί κατάφωρη παραβίασή της.

 

 • Ήμασταν από τους πρώτους που αναδείξαμε το θέμα της ραγδαίας αύξησης ενδοοικογενειακής βίας κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας. Τονίζαμε διαρκώς και εξακολουθούμε και στο δεύτερο lockdown να τονίζουμε την ανάγκη λήψης μέτρων που θα περιορίσουν την έκθεση των γυναικών στη βία.  Υπογραμμίσαμε την ανάγκη εξασφάλισης διαφορετικών και νέων «καναλιών επικοινωνίας» για τις γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, ενώ είμαστε σύμφωνοι με το παράδειγμα της Γαλλίας όπου το κράτος μπορεί να νοικιάσει ξενοδοχεία, προκειμένου να βρουν καταφύγιο προσωρινά οι κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους. Επικροτούμε τη στάση της Ιρλανδίας, που χρηματοδότησε την αύξηση των γραμμών και των κέντρων στήριξης γυναικών-θυμάτων.  Χρειάζονται μέτρα, χρειάζεται δράση. Η χρηματοδότηση και δημιουργία περισσότερων γραμμών στήριξης των γυναικών αυτών, καθώς και συμβουλευτικών κέντρων, αλλά και ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων στους Δήμους της χώρας μας, θα συμβάλει θετικά ως προς την προστασία αυτών των γυναικών.

 

 • Επιτελούς πρέπει να δράσουμε. Να τιμήσουμε ως κοινωνία τη μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη, με το να μην επιτρέψουμε να υπάρξει ξανά καμιά άλλη Ελένη, καμία άλλη Μυρτώ που ανεβαίνει τόσα χρόνια το δικό της Γολγοθά. Η γυναίκα-θύμα οφείλει «να σπάει τη σιωπή της» και να καταγγέλλει περιστατικά βίας. Χρειαζόμαστε δυνατές φωνές και αλληλεγγύη.  Η θυματοποίηση ξεκινά από την σιωπή. Η αδιαφορία είναι συνενοχή.

Δηλώσεις Γεραπετρίτη: Συγκάλυψη ή εκτός τόπου και χρόνου;

Επισημάναμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή ευθύνη όλων μας είναι να δώσουμε τη μάχη κατά του κορονοϊού. Όμως, οι σημερινές δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη – τις οποίες έχουμε ακούσει και από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή (12/11) – ότι «οι περισσότερες ΜΕΘ φέρνουν περισσότερους θανάτους» δεν είναι απλώς άστοχες. Είναι και επικίνδυνες. Κι αν δεν είναι μια προσπάθεια – αποτυχημένη μάλιστα – για να καλυφθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, τότε η Κυβέρνηση έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Περισσότερα ΕΔΩ

Οι βουλευτές – γιατροί του Κινήματος στη διάθεση του ΕΣΥ

Στη μάχη κατά της πανδημίας δεν περισσεύει κανείς. Γι’ αυτό και οι βουλευτές μας που προέρχονται από τον χώρο της Υγείας, έχουν ήδη με δική τους πρωτοβουλία ανταποκριθεί στο γενικό προσκλητήριο για συστράτευση του ιατρικού προσωπικού της χώρας, θέτοντας τους εαυτούς τους στη διάθεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των νοσοκομειακών μονάδων, των οποίων οι αντοχές δοκιμάζονται σε οριακό πλέον σημείο. Με επιστολή μας προς τον Υπουργό Υγείας, γνωστοποιούμε ότι οι Μιχάλης Κατρίνης (οδοντίατρος), Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (ακτινολόγος), Μπαράν Μπουρχάν (ψυχίατρος), Ανδρέας Πουλάς (νεφρολόγος) και Γιώργος Φραγγίδης (μαιευτήρας γυναικολόγος) ανταποκρίνονται εθελοντικά στο κάλεσμα μάχης απέναντι στην πανδημία.

Δίπλα στις ευάλωτες ομάδες με θέσεις

Ανεξάρτητα από την πανδημία, το Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους εργαζομένους και θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις για την προστασία και την ενίσχυσή τους, οι οποίες ελπίζει ότι θα τύχουν στήριξης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και – κυρίως – εφαρμογής από την κυβέρνηση.

Ορισμένες από αυτές είναι:

 • Η ενίσχυση της οικογένειας με 200 ευρώ μηνιαίως για τα πρώτα τρία έτη από τη γέννηση του παιδιού.
 • Η διεύρυνση των ορίων ηλικίας παιδιών που απασχολούνται στα ΚΔΑΠ (4-15 ετών).
 • Η ρητή πρόβλεψη αναπλήρωσης από τον κρατικό προϋπολογισμό της απώλειας εσόδων του ΟΑΕΔ από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης όλων όσων έχουν εισφέρει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.
 • Η μεγαλύτερη άδεια από την εργασία των ατόμων με αναπηρία την περίοδο της πανδημίας.
 • Η επέκταση του δικτύου των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε όλους τους δήμους της χώρας.
 • Η παροχή δυνατότητας επανένταξης στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών για όσους την έχασαν μεταξύ Νοεμβρίου 2019 έως Οκτώβριο 2020.
 • Η προσθήκη εκπροσώπου της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και άλλες προτάσεις για τη στήριξη των ΑμΕΑ.

 

Κυρίως, όμως, με τις τροπολογίες που ήδη κατατέθηκαν στη Βουλή και για τις οποίες θα επιμείνουμε έως την ψήφισή τους:

 • Η ένταξη στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και η χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων 2020 στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, εργαζομένων στους Δήμους, στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς τους.
 • Η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως 30 Απριλίου 2021, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται, η αναστολή εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα μέχρι το τέλος Απριλίου και η μετάθεση των προθεσμιών για τον επαναπροσδιορισμό των εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη.

 

Ειδικά για την καταβολή Δώρου Χριστουγέννων στο υγειονομικό προσωπικό του ΕΣΥ, τονίζεται ότι θα πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Να υπάρξει έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του και να μη μείνουμε πάλι σε χειροκροτήματα.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: «Μαγική εικόνα» ο προϋπολογισμός του 2021!

Η εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2021 είναι… μαγική. Και δεν έχει καμία σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί πριν από ένα μήνα. Διότι μέσα σ’ αυτό το διάστημα, αντί για έλλειμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ το 2020 και έλλειμμα 51 εκατ. ευρώ το 2021, οι ΟΤΑ εμφανίζονται με πλεόνασμα 80 εκατ. ευρώ το 2020 και έλλειμμα μόνο 4 εκατ. ευρώ το 2021, παρότι το σύνολο των μεταβιβάσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό θα είναι το 2021 μειωμένο κατά 196 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 και αναγράφονται μηδενικές μεταβιβάσεις κονδυλίων για δαπάνες εξαιτίας της πανδημίας. Αντιθέτως, προβλέπεται σημαντική αύξηση για το 2021 των εσόδων των ΟΤΑ από δημοτικά τέλη: 119 εκατ. ευρώ! Πράγμα το οποίο σημαίνει πως όσοι επιβιώσουν από τα lockdown και την πανδημία, θα χρειαστεί να έχουν ως πρώτο τους μέλημα την αποπληρωμή των χρεών προς τους δήμους.

Περισσότερα ΕΔΩ

Rapid tests: Ζητούνται απαντήσεις από το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια και διανομή τους

Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση ως προς την υιοθέτηση των κατευθύνσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κυβέρνηση προχώρησε στη διενέργεια rapid tests. Μάλιστα, προβλέφθηκε νομοθετικά η διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθειά τους και συγκεκριμένα μέσω της εταιρείας ΙΦΕΤ ΑΕ, για 800.000 rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 28.9.2020 και έτερο διαγωνισμό για έως 2.000.000 rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στις 9.11.2020. Ως χρόνος παράδοσης αναφερόταν διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Με ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας, ζητούνται διευκρινίσεις και απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως πόσα rapid tests διενεργήθηκαν στο διάστημα μεταξύ των δύο διαγωνισμών, ποια ήταν η αιτία για τη διενέργεια του δεύτερου διαγωνισμού και την προμήθεια 2 εκατομμυρίων rapid tests, ποια εταιρεία αναδείχθηκε μειοδότρια στους δύο διαγωνισμούς και σε ποιους φορείς διατέθηκαν τα rapid tests, αλλά και σε ποιες ποσότητες. Περισσότερα ΕΔΩ

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.