Τροπολογίες της ΚΟ του ΚΚΕ, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019»

Τροπολογίες της ΚΟ του ΚΚΕ, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019»
0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 4 έτη by energinews (admin)

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην ιδιοκτησία της λαϊκής οικογένειας.
Αιτιολογική έκθεση
Με την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας.
Σε αντιστάθμισμα της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ η σταθερή θέση του ΚΚΕ είναι η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων και της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο
Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής στην λαϊκή οικογένεια.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΚΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019».
Θέμα: «Διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και περικοπή οφειλών των λαϊκών οικογενειών από χρέη προς το Δημόσιο. Ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών και των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι πολιτικές που ακολούθησαν τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, είχαν σαν αποτέλεσμα την διόγκωση των χρεών των λαϊκών στρωμάτων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στις συνθήκες αυτές γίνεται επιτακτική η ανάγκη για την λήψη άμεσων μέτρων ουσιαστικής ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων των μισθωτών και των άλλων λαϊκών στρωμάτων και για τον λόγο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προτείνει την παρακάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019», προστίθενται άρθρα ως εξής:
Άρθρο 1
1. Διαγράφονται το σύνολο των τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές προς το Δημόσιο μέχρι 20.000 ευρώ και
2. Για τις ως άνω οφειλές μειώνεται το αρχικό βεβαιωθέν χρέος κατά 30% για οφειλέτες με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Για τους άνεργους η διαγραφή της ως άνω οφειλής ανέρχεται σε 50%

Άρθρο 2
Από την ψήφιση του παρόντος καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος για φορολογητέα ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

Άρθρο 3
1. Διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών. Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ διαγράφονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για χρέη μέχρι 20.000 ευρώ
2. Καταργείται η εισφορά του κλάδου υγείας και τα χρέη που προκύπτουν από αυτήν διαγράφονται.
3. Χορηγείται σύνταξη σε όσους έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εφόσον η συνολική οφειλή δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.
4. Η οφειλή που προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο ρυθμίζεται σε άτοκες, μηνιαίες, ισόποσες, δόσεις, οι οποίες σε ετήσια βάση να μην ξεπερνούν το 5% του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος μέχρι ύψους 20.000 ευρώ.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

Οι προτείνοντες Βουλευτές
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΚΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019».
Θέμα: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΕΘΣΗ
Με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄226) προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και παρασχέθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των δικαιούχων των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και της διαδικασίας καταβολής του.
Εν συνεχεία με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄78), προβλέφθηκε η εξακολούθηση καταβολής του επιδόματος αυτού ενώ με σειρά κανονιστικών αποφάσεων έκτοτε, έχουν οριστεί συγκεκριμένες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων, που δικαιούνται την καταβολή του επιδόματος αυτού και έχουν εξειδικευτεί οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησής του.
Παρά ταύτα, οι εργαζόμενοι στα συγκροτήματα εργοστασίων της δημόσιας επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)», που αν και ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή και επικίνδυνες συνθήκες εντούτοις δε λαμβάνουν ακόμα το σχετικό επίδομα.
Σημειωτέον ότι η χορήγηση με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου, του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή προσφέρουν συγκεκριμένη εργασία και υπάγονται διοικητικά σε συγκεκριμένα τμήματα και συνεργεία των συγκροτημάτων εργοστασίων της προαναφερόμενης εταιρείας, πέρα από μια στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο εργασίας τους, αποτελεί και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών, που παρέχουν στην εθνική άμυνα και ασφάλεια, συνιστά και μία υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες εκείνες εργαζομένων, που παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019».

Προστίθεται Άρθρο ως εξής:
Άρθρο
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)».
1. Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτό είχε προβλεφθεί στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και εξακολούθησε να καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), και εξειδικεύτηκε κατά ποσό, ανά κατηγορία δικαιούχων και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του με τις, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδοθείσες και ισχύουσες αποφάσεις, προστίθενται οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)», οι οποίοι απασχολούνται στα συγκροτήματα των εργοστασίων Αιγίου Αχαΐας, Λαυρίου Αττικής, Μάνδρας Αττικής και Υμηττού Αττικής της προαναφερόμενης εταιρείας, συγκεκριμένα αφενός μεν όσοι απασχολούνται σε συγκεκριμένα τμήματα και συνεργεία, αφετέρου δε όσοι απασχολούνται σε συγκεκριμένους χώρους εργασίας ή παρέχουν εργασία, ως εξής:
Α. Τμήματα και Συνεργεία: (1) Παραγωγής Γομωτηρίου, Πλακούντων, Πυρίτιδων και Προωθητικών Γεμισμάτων, (2) Παραγωγής Μεσαίων Διαμετρημάτων και Ενισχυμένων Πλαστικών, (3) Παραγωγής Πυραύλων & Αντιαρματικών, (4) Γόμωσης & Συσκευασίας, (5) Καψυλίωσης, (6) Καλύκων & Βολίδων, (7) Αυτομάτων Μηχανημάτων, (8) Διαμορφώσεων εν Θερμώ, (9) Διαμορφώσεων εν Ψυχρώ, (10) Επιφανειακών Κατεργασιών, (11) Κέντρων Τόρνευσης & IRIS, (12) Συναρμολόγησης, (13) Μηχανουργείου 1, (14) Μηχανουργείου 2, (15) Κάννης και Φρεζοτόρνων, (16) Φρεζών και κέντρων κατεργασίας, (17) Συναρμολόγησης, Συγκολλήσεων, Επιφανειακών και θερμικών κατεργασιών, (18) Κάννης μεσαίων διαμετρημάτων, Λείανσης, Τρυπανιών, Πρεσών και Αυτόματων τόρνων, (19) Μηχανουργείου & Επιφανειακών Κατεργασιών, (20) Προγραμματισμού παραγωγής και μηχανών, (21) Ελέγχου και βλητικών δοκιμών, (22) Πεδίου Δοκιμών & Βαλλιστικής Βόμβας, (23) Ελέγχων Πυρομαχικών & Φυσικοχημικών Αναλύσεων, (24) Εργαλειοκατασκευαστηρίου και τροχιστηρίου, (25) Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, (26) Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολογικών & Λοιπών Εγκαταστάσεων, (27) Ηλεκτρολογικών & Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων, (28) Παραγωγής Η/Η, (29) Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Μεγάλων Διαμετρημάτων, (30) Ποιοτικού Ελέγχου Παραγωγής Μικρών Διαμετρημάτων, (31) Συντήρησης, (32) Υποδομών & Εγκαταστάσεων, (33) Μετρολογίας, (34) Διακρίβωσης και Μετρολογίας, (35) Ποιοτικού Ελέγχου, (36) «technical manager» μηχανουργικών κατεργασιών, (37) εργαλειοδοτήριο, (38) διαχείρισης υλικών και μεταφορών, (39) διακριβώσεων, (40) Τεκμηρίωσης Ποιότητας, Εργαστηρίων και Ελέγχου Α΄ Υλών, (41) Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής, (42) Ανάπτυξης και βιομηχανοποίησης, (43) Ασφάλειας και Πυρασφάλειας Εγκαταστάσεων, (44) Προετοιμασίας Παραγωγής, (45) Γραφείου Κίνησης και (46) Διοικητικής Υποστήριξης.
Β. Χώροι Εργασίας και παρεχόμενη εργασία: (1) Επεξεργασίας μετάλλων, (2) Παραγωγής, (3) Βλητικών δοκιμών, (4) Εργαλειομηχανές, (5) Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκρηκτικών, (6) Γόμωση, (7) Κατεργασία, (8) Εργαλειοκατασκευαστήριο, (9) Τροχιστήριο, (10) Εν ψυχρώ και θερμώ διαμορφώσεις και κατεργασίες, (11) Γόμωσης και Συσκευασίας, (12) Χειρισμός Αυτόματων Μηχανημάτων, μηχανημάτων τόρνευσης και IRIS, φρεζοτόρνων, φρεζών, κέντρων κατεργασίας CNC, μηχανημάτων CNC, τρυπανιών, πρεσών, αυτομάτων τόρνων, (13) Επεξεργασίας και Διαμόρφωσης κάννης μικρών, μεσαίων και μεγάλων διαμετρημάτων, (14) Συναρμολόγησης, συγκόλλησης, λείανσης, (15) Εργαστηρίου ελέγχου τμήματος τεκμηρίωσης Εργαστηρίων και Ελέγχου Α΄ Υλών, (16) Συντήρησης δομικών έργων, (17) Συντήρησης καυστήρων, (18) Δοκιμών όπλων, (19) Παραγωγής Η/Η, (20) Χειρισμού όπλων, (21) Αποθηκών Εκρηκτικών Υλών, (22) Μηχανουργείου, (23) Λεβητοστασίου, (24) Χειρισμού οχημάτων, ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των τριάμισι (3,5) τόνων, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης ADR, (25) Χειρισμού περονοφόρων, ανυψωτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων, (26) Φορτοεκφορτώσεων εκρηκτικών – πυρομαχικών, (27) Φορτοεκφορτώσεων, (28) Διακρίβωσης, (29) Μετρολογίας, (30) Ελέγχου Παραγωγής, (31) Ελέγχου Μηχανουργείων, (32) Συντήρησης οχημάτων, (33) Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, (34) Ελέγχου πυρομαχικών, (35) Βιομηχανικής Ανάπτυξης, (36) Χειρισμού οχημάτων, Ι.Χ. επιβατικών και φορτηγών, για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, (37) Προγραμματισμού Παραγωγής, (38) Τεκμηρίωσης ποιότητας, (39) Ελέγχου Ασφάλειας, Φύλαξης συγκροτημάτων εργοστασίων – αποθηκών πυρομαχικών, (40) Ελέγχου, συντήρησης, χειρισμού μέσων πυρόσβεσης, Πυροπροστασίας συγκροτημάτων εργοστασίων και αποθηκών πυρομαχικών, (41) Καθαρισμού συγκροτημάτων εργοστασίων, (42) Χρονομετρήσεων, (43) Διοικητικής υποστήριξης, (44) Ιατρείου, (45) Θεραπευτήριου, (46) Αποθηκών – Εργαλειοδοτήριων, (47) Αποθηκών παραγωγής, (48) Γενικών Αποθηκών.
2. Καθορίζονται οι δικαιούμενοι εργαζόμενοι του επιδόματος της παραγράφου 1 του παρόντος ανά κατηγορία, ως εξής:
Α. Στην κατηγορία (Α) συμπεριλαμβάνονται οι διοικητικά υπαγόμενοι εργαζόμενοι στα τμήματα και στα συνεργεία των υποπεριπτώσεων ένα (1) έως και τριάντα οκτώ (38) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και εργάζονται στους Χώρους Εργασίας ή παρέχουν είδη εργασίας των υποπεριπτώσεων ένα (1) έως και τριάντα πέντε (35) της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
Β. Στην κατηγορία (Β) συμπεριλαμβάνονται οι διοικητικά υπαγόμενοι εργαζόμενοι, Στα τμήματα και στα συνεργεία των υποπεριπτώσεων τριάντα εννέα (39) έως και σαράντα πέντε (45) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος και εργάζονται στους Χώρους Εργασίας ή παρέχουν είδη εργασίας των υποπεριπτώσεων τριάντα έξι (22) έως και σαράντα δύο (42) της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος .
Γ. Στην κατηγορία (Γ) συμπεριλαμβάνονται οι διοικητικά υπαγόμενοι εργαζόμενοι, στα τμήματα της υποπερίπτωσης σαράντα έξι (46) της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος ή (2) Στους και εργάζονται στους Χώρους Εργασίας ή παρέχουν είδη εργασίας των υποπεριπτώσεων σαράντα τρία (43) έως και σαράντα οκτώ (48) της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
3. Το ποσό του επιδόματος για τους παραπάνω εργαζόμενους ορίζεται ανά κατηγορία εργαζομένων της παραγράφου 2 του παρόντος ως εξής:
Α. Για την κατηγορία Α΄, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Β. Για την κατηγορία Β΄, στο ποσό των εβδομήντα (70,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως.
Γ. Για την κατηγορία Γ΄, στο ποσό των τριάντα πέντε (35,00) ΕΥΡΩ μηνιαίως.
4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος εργοστασίων και στις ειδικότητες, που δικαιολογούν την καταβολή του ή για όσο χρονικό διάστημα μετακινούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται σε ειδικότητες ή τομείς εργασίας, που δικαιολογούν την καταβολή αυτού του επιδόματος. Επίσης, καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι εργαζόμενοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημερών κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια, που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα Υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις). Η πιστοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων γίνεται υποχρεωτικά με βεβαίωση του αρμόδιου προϊσταμένου, που εκδίδεται κάθε μήνα και συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση του εκάστοτε δικαιούχου του επιδόματος. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των εργαζόμενων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
5. Δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος.
6. Για τους κατέχοντες θέσεις ευθύνης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)», οι οποίοι λαμβάνουν το προβλεπόμενο από τον νόμο επίδομα θέσης ευθύνης, θα λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μόνο όταν εργάζονται σε επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία. Η πιστοποίηση της εργασίας σε επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή ο οποίος θα εκδίδει σχετική βεβαίωση κάθε μήνα 7. Σε περίπτωση αλλαγής του Κανονισμού Λειτουργίας ή της οργανωτικής δομής της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού, που ασκεί τη διοικητική εποπτεία της τελευταίας, τροποποιούνται οι υποπεριπτώσεις της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του παρόντος.
8. Η έναρξη καταβολής του ανωτέρω επιδόματος καθορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2017.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΚΑ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.