Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες για να λάβουν την επιδότηση στα λιπάσματα


Reading time: 2 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 21 Νοεμβρίου 2022 by energinews (admin)

Ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων. Για να λάβουν την ενίσχυση οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αίτηση από τους δικαιούχους υποβάλλεται από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ.

Όπως ορίζεται στην ΚΥΑ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:

α) Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022,

β) σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,

γ) έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 και

δ) δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

α. ΑΦΜ της επιχείρησης,

β. αύξοντα αριθμός παραστατικού,

γ. ημερομηνία έκδοσης,

δ. καθαρή αξία τιμολογίου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).

Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε σήμερα στο Ράδιο Λασίθι ο γεωπόνος κ. Παπαδάκης παρουσιάζοντας πως έχει κυλήσει η διαδικασία μέχρι τώρα στην περιοχή αλλά και τι θα πρέπει να προσέξουν οι αγρότες για να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Όπως λέει η διαδικασία που έχει προβλεφθεί για την καταχώρηση των τιμολογίων είναι σχετικά απλή για όσους είναι εξοικιωμένοι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το TaxisNet. Η βασική δυσκολία όμως αφορά τον διαχωρισμό των διαφορετικών προϊόντων αφού υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια σκευάσματα δεν θεωρούνται και δεν διακινούνται ως λιπάσματα και θα πρέπει να εξαιρεθούν στις δηλώσεις.

Ο κ. Παπαδάκης ανέφερε πως στην επόμενη φάση της διαδικασίας θα προβλεφθεί και μια διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων οπότε οι αγρότες θα πρέπει να προσέξουν τι έχουν δηλώσει για να μην απορριφθεί η αίτησή τους.

Όσο για το ποσό που θα λάβει ο κάθε αγρότης, αυτό δεν είναι ακόμα γνωστό και αυτό θα προκύψει με βάση τις αιτήσεις και τα ποσά που συνολικά θα αιτηθούν όλοι οι αγρότες της χώρας. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείο είχε υπολογιστεί πως συνολικά στη χώρα διακινούνται ετησίως λιπάσματα αξίας 600 εκατ. ευρώ, οπότε η επιδότηση αφορά περίπου το 10%, αυτό όμως δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά μέχρι το τέλος της διαδικασίας τόνισε ο κ. Παπαδάκης.

14

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.