ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ


0
(0)

Με το ξεκίνηµα της πανδηµίας στη χώρα µας, πολλοί εργαζόµενοι σε αρκετούς κλάδους, όπως των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Χρηµατοπιστωτικού, επιστηµονικών επαγγελµάτων κ.α. βρέθηκαν µπροστά σε µια νέα κατάσταση και έµαθαν για τα καλά τι σηµαίνει τηλεργασία.

Όχι µόνο γιατί αυτή µπήκε γρήγορα στη ζωή τους, αλλά κυρίως γιατί µπήκε κυριολεκτικά µέσα στο σπίτι τους.

«Για το καλό όλων µας;»

Εργοδοσία, διευθυντές, σύµβουλοι, στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, στην αρχή προσπαθούσαν να “πουλήσουν” τη γενίκευση της τηλεργασίας στους εργαζόµενους ως ένα προσωρινό µέτρο λόγω της πανδηµίας και της αποσυµφόρησης των κτιρίων.

Όµως, αµέσως µετά, έλεγαν ότι έπρεπε να είχε εφαρµοστεί εδώ και καιρό και ότι πρέπει όλοι να το δεχτούµε ως κάτι πρωτοπόρο.

Σήµερα, δυο µήνες µετά, η τηλεργασία φαίνεται ότι είναι πράγµατι κάτι “πρωτοπόρο”.

Όχι όµως προς όφελος των εργαζόµενων, αλλά για τους εργοδότες, οι οποίοι αξιοποιούν την τεχνολογία και την τηλεργασία ως εργαλεία τους για την αύξηση των κερδών τους, εντείνοντας την “ευελιξία” στη δουλειά και τη ζωή των εργαζοµένων.

Η εργοδοσία µε την µαζική εφαρµογή της τηλεργασίας “γλυκάθηκε”, γι’ αυτό ζητάει να επεκταθεί, αν και προβληµατίζεται για τους όρους.

Ποιος επωφελείται από την καθιέρωση της τηλεργασίας;

Σε µια αστυνοµική ταινία ή µυθιστόρηµα, για να µπορέσεις να σκεφτείς τη λύση στο έγκληµα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι “ποιος ωφελείται από αυτό”.

Στην προκειµένη περίπτωση το έγκληµα µπορεί να µην αφορά ταινία, ούτε µυθιστόρηµα, η υπόθεση όµως βγάζει µάτι.

Εδώ και χρόνια στην ευρωπαϊκή Συµφωνία Πλαίσιο για την τηλεργασία αναφέρεται για λογαριασµό των µονοπωλίων, ότι επιδιώκουν «να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας, συµπεριλαµβάνοντας διευθετήσεις για την ελαστική εργασία, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την πραγµατοποίηση της αναγκαίας ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας». Δηλαδή δουλειά και ζωή λάστιχο.

Ο ΣΕΒ, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες ζητούν την καθιέρωση της τηλεργασίας επιτακτικά τα τελευταία χρόνια. Τώρα βρήκαν την ευκαιρία να την επιβάλουν και ζητάνε πλαίσιο για την εφαρµογή της.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ, από την πρώτη στιγµή, µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, άνοιξε το δρόµο για την εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις, µαζί µε τις υπόλοιπες αντεργατικές διατάξεις, τις αναστολές συµβάσεων, την εκ περιτροπής εργασία, τις µειώσεις µισθών, την ενοικίαση εργαζοµένων.

Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να προλάβει τη ΝΔ στη νοµοθέτηση της επέκτασης της τηλεργασίας, καταθέτοντας δέσµη µέτρων προς το αντιδραστικότερο.

Από το “θα λογαριαστούµε µετά” στην “εποικοδοµητική αντιπολίτευση”

προς όφελος του κεφαλαίου

Ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις προτάσεις του, όχι µόνο νοµιµοποιεί, αλλά και διευκολύνει την εργοδοσία στην εφαρµογή της τηλεργασίας!

Πλειοδοτεί για άλλη µια φορά στην επιδοµατική πολιτική, ζητάει κατοχύρωση της επέκτασης του εργάσιµου χρόνου, αλλά µε έλεγχο του «Εργάνη», πράγµα που κάνει δώρο άδωρο το δικαίωµα στην αποσύνδεση.

Για κερασάκι στην τούρτα ζητάει να µπουν κάµερες µέσα στα σπίτια των εργαζόµενων, αλλά… υπό προϋποθέσεις.

Οι ίδιοι που ως κυβέρνηση αποψίλωσαν από προσωπικό και αρµοδιότητες τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, ζητάνε να γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος των ωρών εργασίας, που είτε µε την ελεγχόµενη επέκτασή τους, είτε όχι, η εντατικοποίηση θα “χτυπάει κόκκινο”.

Οι ίδιοι που ως κυβέρνηση ενίσχυσαν τις ελαστικές µορφές απασχόλησης έρχονται να νοµιµοποιήσουν το βάθεµά τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την προσπάθειά του να δώσει φιλεργατικό άλλοθι στις µόνιµες επιδιώξεις του κεφαλαίου, ουσιαστικά βγαίνει µπροστά και µαζί µε την κυβέρνηση της ΝΔ και το κεφάλαιο, καλούν τους εργαζόµενους να δεχτούν την τηλεργασία πλασάροντας όλοι µαζί το αφήγηµα πως “µε την τηλεργασία δεν βγαίνουν µόνο κερδισµένες οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόµενοι!!!”

Η ίδια όµως η πραγµατικότητα έρχεται να τους διαψεύσει

Γιατί: Η εργοδοσία από την τηλεργασία κερδίζει πάρα πολλά, όπως:

Απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής για την αύξηση των κερδών της.

Μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια – επέκταση του εργάσιµου χρόνου – διαθέσιµοι εργαζόµενοι

24 ώρες το 24ωρο. Μειωµένο λειτουργικό κόστος.

Εντατικοποίηση – στον ίδιο χρόνο περισσότερη δουλειά µε τον ίδιο µισθό.

Την ίδια ώρα οι εργαζόµενοι χάνουν πάρα πολλά, όπως:

 Πιο εντατικό ξεζούµισµα µε ωράρια «λάστιχο»,

επέκταση και διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου

Πολλοί είναι οι εργαζόµενοι που καταλήγουν να δουλεύουν περισσότερες ώρες, πιο εντατικά, µε µικρότερα διαλείµµατα, µε απλήρωτες υπερωρίες. Στην ουσία περισσότερες ώρες απλήρωτης δουλειάς, που σηµαίνει φθηνότεροι εργαζόµενοι – µεγαλύτερα κέρδη. Οι εργαζόµενοι δέχονται τηλεφωνήµατα, e-mail εκτός ωραρίου, ακόµα και βραδινές ώρες ή Σαββατοκύριακα, καταπατώντας σε πολλές περιπτώσεις επιχειρησιακές ή κλαδικές συµβάσεις.

Σε πολλούς εργαζόµενους εργοδοσία λέει: «πάρε τον εξοπλισµό στο σπίτι», ή τώρα το καλοκαίρι σε πολλούς θα πει: «πάρτε τον και στην παραλία και στην άδεια των διακοπών», όπως κάνουν ήδη σε µια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς. Ή «Δούλεψε ακόµα και αν είσαι άρρωστος ή ακόµα και στην άδεια λοχείας µιας νέας µητέρας», µε το πρόσχηµα ότι βρίσκεται στο σπίτι.

Χάνονται τα όρια ανάµεσα

στην ιδιωτική και επαγγελµατική ζωή

Το σπίτι µετατρέπεται σε χώρο δουλειάς και οι εργαζόµενοι δουλεύουν εκεί που κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζονται, να έχουν προσωπική και ιδιωτική ζωή. Τα όρια ανάµεσα στον εργάσιµο και µη εργάσιµο χρόνο γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Πολλές φορές εργάζονται δίπλα στα παιδιά τους, που µπορεί κι εκείνα απλά να θέλουν να παίξουν ή δίπλα στο/στη σύζυγο, που µπορεί κι εκείνος να δουλεύει ή να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Δεν είναι αυτός γόνιµος χρόνος για να περνάει ένας εργαζόµενος µε το παιδί του, δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη το ίδιο το παιδί.

Όλη αυτή η κατάσταση έχει ως σοβαρό αποτέλεσµα να διαταράσσεται η οικογενειακή ζωή από την επαγγελµατική.

 Σε συνθήκες που επιδεινώνονται, η υγεία

και η ασφάλεια του εργαζόµενου

γίνονται ατοµική ευθύνη

Η εργοδοσία “πετάει” από πάνω της την υποχρέωση να εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων (π.χ. γραφεία – ανατοµική καρέκλα – οθόνες κατάλληλες κτλ). Έτσι ο εργαζόµενος βρίσκεται ακόµα πιο εκτεθειµένος σε προβλήµατα υγείας όπως µυοσκελετικά, νοητική και οπτική κόπωση, που δεν αναγνωρίζονται πλέον ως επαγγελµατικές ασθένειες. Οι υποδοµές που αφορούν την ασφάλεια των χώρων δουλειάς γίνονται ατοµική ευθύνη του εργαζόµενου στο σπίτι του.

Eπιβαρύνεται µε µεγαλύτερο κόστος

ο ίδιος ο εργαζόµενος

Το λειτουργικό κόστος που γλιτώνουν οι επιχειρήσεις- ρεύµα, κλιµατισµός, σύνδεση internet κ.α. το φορτώνονται οι εργαζόµενοι. Σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόµενοι δεν έχουν ούτε εταιρικό εξοπλισµό και χρησιµοποιούν το δικό τους! Και το όποιο κόστος µετακίνησης µπορεί να γλιτώνει ο εργαζόµενος, φαινοµενικά, το δίνει τελικά αλλού! Ο κατάλογος της χασούρας, µεγαλώνει!

Ο εργαζόµενος αποξενώνεται

κι αποµονώνεται

Είναι µακριά από τους συναδέλφους του, δυσκολεύεται η άµεση συνεργασία, µπαίνουν περισσότερα εµπόδια στην κατανόηση του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας, στη δηµιουργία κοινωνικών δεσµών, στη συµµετοχή σε οµαδικές και κοινωνικές συζητήσεις, στην οργάνωση και διεκδίκηση.

Ο εργαζόµενος διαχειρίζεται κι έχει την ευθύνη

για τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών και τα δικά του!

Τόσες και τόσες συζητήσεις – διαλέξεις – meetings γίνονταν το προηγούµενο διάστηµα για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων τα οποία τώρα αναιρούνται, µπροστά στην επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί η τηλεργασία για να συνεχίζουν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι απρόσκοπτα να βγάζουν κέρδη.

Εφαρµόζονται ακόµα και “νέες – σύγχρονες” µέθοδοι ασφυκτικού ελέγχου κι αξιολόγησης των εργαζοµένων, διαδικτυακής παρακολουθησής τους

Μπορεί φαινοµενικά ο εργαζόµενος να µην έχει τον προϊστάµενο πάνω από το κεφάλι του, όµως όλες οι επιχειρήσεις έχουν και βρίσκουν τον τρόπο να πιέζουν για µεγαλύτερη απόδοση µε περισσότερη και πιο εντατικοποιηµένη εργασία. Και εδώ έρχονται και οι κάµερες που έχουν επιβάλλει σε κάποιους κλάδους για να ελέγχουν τους εργαζόµενους!

Η πανδηµία δεν είναι η αιτία, αλλά η αφορµή για την περαιτέρω εφαρµογή της τηλεργασίας. Από αυτή, πάλι θα θησαυρίσουν επιχειρήσεις στους κλάδους που εφαρµόζεται και οι µόνοι χαµένοι θα είναι οι εργαζόµενοι.

Ευθύνες έχουν όλα τα άλλα κόµµατα, ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ για τη στάση που κρατάνε και οι δυνάµεις τους µέσα σε σωµατεία που είτε στηρίζουν και προωθούν την τηλεργασία, είτε βλέπουν τις αρνητικές επιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα προωθούν δήθεν «ευνοϊκές ρυθµίσεις» στις επιχειρησιακές συµβάσεις.

Η λογική του δήθεν µικρότερου κακού είναι επικίνδυνη για τους εργαζόµενους. Με αυτήν την στάση τόσα χρόνια οι εργαζόµενοι σε αρκετούς κλάδους έχουν δει να χάνονται µια σειρά από εργασιακά δικαιώµατα, να γενικεύεται η ευελιξία να γίνονται ευθείες απολύσεις, µειώσεις µισθών, καταναγκαστικές «εθελούσιες» κ.ά.

Η οργάνωση της πάλης των εργαζοµένων

θα αχρηστεύσει τις παγίδες τους

Είναι γελασµένοι αν νοµίζουν πως θα καταφέρουν να αποξενώσουν τους εργαζόµενους, να αποµονώσουν τον έναν από τον άλλον. Τίποτα δεν µπορεί να µπει εµπόδιο στην ανάγκη των εργαζοµένων για δουλειά µε σύγχρονα δικαιώµατα. Τίποτα δεν θα εµποδίσει τους πρωτοπόρους αγωνιστές, τα σωµατεία να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να έρχονται σε επαφή µε τους εργαζόµενους, να τους ενηµερώνουν, να οργανώνουν την πάλη του κινήµατος.

Οι εργαζόµενοι έχουν τη δύναµη να αντιπαλέψουν τα αντεργατικά σχέδια των εκµεταλλευτών, αρκεί να παλέψουν συλλογικά και οργανωµένα ενάντια στον πραγµατικό αντίπαλο που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, το κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις και οι ιµπεριαλιστικές συµµαχίες του.

  • Να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις και οι ΠΝΠ,

που περιλαµβάνουν και την τηλεργασία.

  • Καµία σκέψη για µονιµοποίησή της.
  • Να διασφαλιστεί η επιστροφή όλων των εργαζοµένων

σε χώρους δουλειάς µε όλα τα απαραίτητα µέτρα

για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειάς τους

Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήµης προς όφελος του λαού

Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που ανέπτυξε η ανθρώπινη εργασία µπορούν να προσφέρουν πολλαπλά οφέλη και πλεονεκτήµατα στους εργαζόµενους.

Αποκαλύπτουν τις αδιαµφισβήτητες δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα για µείωση του χρόνου εργασίας και αύξηση του ελεύθερου χρόνου, για σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα, για σύγχρονους όρους δουλειάς και αµοιβής.

Όσο παραµένει στα χέρια των µονοπωλιακών οµίλων, ο σχεδιασµός και η αξιοποίησή τους θα γίνεται πάντα µε γνώµονα το κέρδος, την ακόµα µεγαλύτερη εκµετάλλευση των εργαζοµένων, όπως γίνεται και µε την τηλεργασία.

Στον αντίποδα του σηµερινού συστήµατος, που συνταράσσεται από µια νέα βαθιά οικονοµική κρίση, ο λαός µπορεί να χαράξει τον δρόµο για τη δική του κοινωνία, απαλλαγµένη από τον παρασιτισµό και την αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής.

Να µπει στον αγώνα για τη δική του, τη σοσιαλιστική κοινωνία, που οι εργαζόµενοι θα είναι αφέντες του πλούτου, των παραγωγικών µέσων, των τεχνολογικών και επιστηµονικών επιτευγµάτων, για να µπορούν να τα θέτουν σε λειτουργία κι εφαρµογή µε ενιαίο σχέδιο για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών.

Download (PDF, 2.44MB)

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.