Συνεδριάσεις Περιφεριακού Συμβουλίου Κρήτης


Reading time: 2 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 13 Νοεμβρίου 2020 by energinews (admin)

Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

 Ειδική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ 5 του Ν. 4172/2013: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣ, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ ο6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ – Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2021 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την αριθμ.1452/2020 σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.

(εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

 Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣ, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ ο6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

 Β1. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Πιαγκαλάκη Γεωργίου με θέμα: «Κτίρια του πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι στα Χανιά».

Β2. της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες στέγασης του ΚΕΣΥ Χανίων»

Β3. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μανούσακα Ιωάννη με θέμα: Ένταξη ΚΑΔ επιχειρήσεων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 50 εκ ευρώ της Περιφέρειας Κρήτης

Β4. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μανούσακα Ιωάννη με θέμα: «Θωράκιση Περιφέρειας Κρήτης λόγο COVID 19»

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του ΔΣ της εταιρίας «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ «Π.Α.Ν.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγητής ο κ. Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ

2 . ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2.1 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ» στο ΕΠ «Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων  (αίτηση χρηματοδότησης, πίνακες) της πράξης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 233496/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κων/νος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού)

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.