Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Νοεμβρίου


0
(0)

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

Β1. Απάντηση σε ερωτήσεις της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης»:

α. Το πρόγραμμα δακοκτονίας και οι κίνδυνοι για τη σοδειά της ελιάς και την υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιόλαδου κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο.

β. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης

γ. Το ξεπούλημα της πρώην αμερικάνικης βάσης Γουρνών σε ιδιώτες και η στάση της Περιφερειακής Αρχής.

Β2. Απάντηση σε ερωτήσεις των κ.κ.: Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, Γεώργιου Κονταξάκη, Κωνσταντίνου Δανδουλάκη και Γεώργιου Μερωνιανάκη:

α. Οι επιπτώσεις του δάκου στην φετινή παραγωγή του ελαιολάδου

β. Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδρύματα κα.

γ. Ανεπιτήρητα Παραγωγικά Ζώα και χρήσεις γης

δ. Ατυχήματα από τη διέλευση πεζών επί της εθνικής οδού στο ύψος του Καβρού Γεωργιούπολης.

ε Αμαριώτικος Δρόμος, Αγιοβασιλειώτικος Δρόμος, Παρεμβάσεις στο Οδικό Δίκτυο στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και Φαράγγι του Κοτσιφού.

ζ. Καθυστέρηση στην έναρξη των οδικών έργων στο Αντισκάρι

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2019, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ και την αριθμ 1514/2019 απόφαση ΟΕ.
  • Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, και την αριθμ 1560/2019 απόφαση ΟΕ.

– (εισηγήτρια των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαίρη).

1.3 Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείριση Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Ν. Λασιθίου της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθιου κ. Γουλιδάκης Ιωάννης)

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Όγδοη (8η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

2.2 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 279578/05-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

2.3 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής & προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Εμμανουήλ)

2.4 Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020» και ειδικότερα στην πρόσκληση υπ. Αρίθμ: ΕΤΠΑ-44  3686/02.08.2019  – Δράση 2.c.1.: «Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» με τίτλο: «Ψηφιακή αποτύπωση και  διαδρομές στα περιηγητικά μονοπάτια  της ΠΕ Χανίων» σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων

– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανιων κ. Καλογερής Νικόλαος)

2.5 Έγκριση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγραμμάτος «Κρήτη 2014 – 2020» και την ενίσχυση δράσεων Τουριστικής Προβολής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την κατασκευή του εγκάρσιου Κ.Ο. 2Χ2 και τις λοιπές εργασίες της αρτηρίας στην περιοχή των κλάδων στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΝΑΒΩΝ»,  Αναδόχου: «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 280631/05-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  • Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ανάπτυξης πλατφόρμας διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SEVESO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 269093/24-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

– (εισηγητής ο κ. Φακουκάκης Εμμανουηλ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου

  1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG MEDMD.net” Mediterranean Diet – When Brand Meets People- ∆ιατροφή στη Μεσόγειο-Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες», σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 279701/05-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου.

5.2 Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου TOUREST (πρόγραμμα INTERREG ADRION), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγητής των αριθμ. 5.1 και 5.2 θεμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γεώργιος).

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 10/8-9-2019, 11/25-9-2019 και 12/16-10-2019 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

 

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.