Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021


0
(0)

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 43319,ΦΕΚ, 3066/Β/9-7-2021, Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη  Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00», με τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Α1 Ψηφίσματα

 

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

 

Β1. «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των Πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας στην Κρήτη».

Β2. Μανούσακα Ιωάννη με θέμα: «Βράβευση αθλητών με Παγκόσμιες και Πανευρωπαϊκές διακρίσεις από την Περιφέρεια Κρήτης  και αναβάθμιση, ενίσχυση αθλητικών εγκαταστάσεων Χανίων». 

Β3. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Ενίσχυση μικροεπαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, από το πρόγραμμα  μη επιστρεπτέας επιχορήγησης».

Β4. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Διεκδίκηση κατεπειγόντων μέτρων  προστασίας του ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν, στο Καλάμι Χανίων».

Β5. Λαϊκής Συσπείρωσης με θέμα: «Στήριξη της οικογένειας του αδικοχαμένου εργάτη δακοκτονίας στον Αποκόρωνα».

 

1.ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

  • Αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης RIS3Crete κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

 

  • 1Η Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

– (εισηγήτρια για τα θέματα 1.1 και 1.2 η κα Χρυσούλα Δασκαλάκη προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

 

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας).

 

2.2  Εξαίρεση από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ειδικού συμβούλου Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Κρήτης.

– (εισηγήτρια η κα Βάσω Γαβρήλου προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού Κρήτης).

 

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

3.1 Έγκριση κυκλοφοριακής Ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) Επαρχιακής Οδού  υπ. αρ. 6  ‘Κεραμούτσι – Κορφές ’’ για την  εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) και με τ. ΚΑ 2012ΕΠ00200009», Υποέργο (νέο): «ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ – ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ) (Κ.Α. 2014ΕΠ50200006 της ΣΑΕΠ 502», Προϋπολογισμού 1.285.000€ (με το ΦΠΑ), αναδόχου «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999 και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 

3.2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Χανιά – Αλικιανός στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ), ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»,  Αναδόχου: «ΙΡΙΔΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠK.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

3.3 Έγκριση Εργοταξιακής σήμανσης, λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο ή στένεμα  οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα  από διακλάδωση Καστέλλου εως Αρμένους της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΠΗΛΙ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

3.4 Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας  της πρωτεύουσας επαρχιακής οδού 23 της Π.Ε Ρεθύμνου, ανατολικά της Μονής και της Λιμνοδεξαμενής Αρκαδίου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 100ο  ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 23 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

3.5 Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας οικισμού Μέλαμπων Δ.Ε. Λάμπης Δήμου Αγίου Βασιλείου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

3.6 Έγκριση σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας για το έργο: “Δημιουργία πρόσβασης στην παραλία ΄ΚΑΒΑΚΙ΄ με την κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου από την παραλία ΄ΠΟΡΟΣ ΣΚΙΝΟΥ΄ ανατολικά του Πλατύ Ποταμού στην Τ.Κ. Αγίας Γαλήνης του Δήμου Αγίου Βασιλείου”, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

4.1 Διατύπωση απόψεων του Περιφερειακού Συμβουλίου επί των ΕΙΔΙΚΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εξής εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτουν στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ): α) «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.Ε.Υ.» και β) «ΔΕΗ Α.Ε./Α.Η.Σ.»  και βρίσκονται στη θέση Λινοπεράματα δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Λεονταράκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας).

 

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

5.1 Αποδοχή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: «Νησιά – Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου-SMART TOUR στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V – A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τουρισμού ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

 

5.2 Παράταση ευρωπαϊκών έργων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος  Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συν/ών.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 06/26.02.2021, 07/17-03-2021, 08/22-03-2021 και 09/22.04.2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

 

 

 

 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *