Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 11 Οκτωβρίου 2019 by energinews (admin)

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.
Β. Έκδοση Ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
Γ. Απάντηση σε ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβουλών κ.κ:
α) Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου επικεφαλής της παράταξης: «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ποια είναι η ετοιμότητα της Περιφέρειας στα Χανιά ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου και των πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων», β) Λεονταράκη Ιωάννη με θέμα «Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για τυχόν δημιουργία Δομών φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών»

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 74/2011: «Ένωση Περιφερειών Ελλάδας» όπως ισχύει, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚ.

1.2 Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως ισχύει, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 251593/10-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων ΠΚ.

1.3 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης: α) στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ηρακλείου και β) στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

1.4 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης σε συλλογικά όργανα διοίκησης Νομικών Προσώπων στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

– (εισηγητής των θεμάτων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

1.5 Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ορισμός εξουσιοδοτούμενων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα. Ραπτάκη Μαρία Προϊστάμενη της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ).

2. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2.1 Έβδομη (7η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

3. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3.1 Έγκριση σύναψης ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 95681/19-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
-(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία)

3.2 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης – Ιερός Ενοριακός Ναός Αγ. Γεωργίου Πυργούς Μαλεβιζίου για την υλοποίηση της πράξης του Υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και Κ.Α. 2017ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΛΙΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ& ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ (Β΄ΜΙΣΟ 19ου ΑΙΩΝΑ) ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (με αυτεπιστασία)» Προϋπολογισμού 43.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 249424/08-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

3.3 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ για την υλοποίηση της πράξης του έργου Κωδικός έργου: Κ.Α.2018ΕΠ00200005 της ΣΑΕΠ 002 Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Προϋπολογισμού 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 250333/09-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

3.4 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου για την υλοποίηση της πράξης του έργου ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» Υποέργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟ ΒΕΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ » «Κωδικός έργου: Κ.Α.2017ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502 Προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ

3.5 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. απόφασης 36/2019 ( Πρακτικό Νο 5/28-08-2019) για έγκριση της Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ε.Α.Κ.Η. (Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου) για την υλοποίηση της πράξης του έργου Κωδικός έργου: Κ.Α. 2019ΕΠ50200004 της ΣΑΕΠ 502 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» Υποέργο: «Ανακαίνιση των αποδυτηρίων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου-Κολυμβητήριο ‘Λίντο’’» Προϋπολογισμού 500.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 250310/09-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγήτρια των θεμάτων 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 η κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

4. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

4.1 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ
-(εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κ. Χνάρης Εμμανουήλ)

5. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1 Επικαιροποίηση Αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ

5.2 Έγκριση σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο Υλοποίησης Νέων Ευρωπαϊκών Έργων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ

5.3 Αποδοχή υποβολής προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο Interreg Ελλάδα-Κύπρος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ

5.4 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TOUREST – Tourism Water Management For Sustainable Adrion Coastal Areas- Αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της μακρο- περιφέρειας Αδριατικής Ιονίου-, (πρόγραμμα INTERREG EUROPE), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου,

– (εισηγητής των θεμάτων 5.1, 5.2, 5.3 και 5.4 ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων κ. Αλεξάκης Γεώργιος)

6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.1 Έκδοση βεβαιωτικής πράξης περί αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Δρόμος Χουδέτσι -Παρθένι-Πύργος ,διακλάδωση προς Πραιτώρια Χάρακα και Πραιτώρια – Ασήμι-Αγ. Δέκα, Οδικό τμήμα Πραιτώρια -Χάρακας», (ΦΕΚ τ.Α.Α&Π.Θ.115/09-04-2012), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 249740/08-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
– (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου κ. Συριγωνάκης Νικόλαος)

6.2 Κυκλοφοριακή ρύθμιση με λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο τμήμα Αρμένοι – Παλέ της επαρχιακής οδού 3 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ. ΤΜΗΜΑ : ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου
-(εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου κα Λιονή Μαρία

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.