Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου δια ζώσης, με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας, κεκλεισμένων των θυρών-Πέμπτη 5 Νοεμβρίου ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ


Reading time: 1 Minute

Τελευταία ενημέρωση 3 Νοεμβρίου 2020 by energinews (admin)

 Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), σύμφωνα  με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23-10-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4709 τ. Β΄).

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις  του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

Β1. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου με θέμα: «Η φετινή πορεία της εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας»

Β2. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα: «καθιέρωσης της 10ης Μαΐου ως «Ημέρα Ευρωπαϊκής Ειρήνης» και ως «Εορτής τοπικής σημασίας».

Β3. της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Άμεσα μέτρα για την κατάσταση που επικρατεί στα ρέματα και τους ποταμούς για την πρόληψη πλημμυρών»

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έβδομη (7η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

   – (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

1.2 «Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ  και την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής..

– (εισηγήτρια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ κα Δασκαλάκη Χρυσούλα).

  1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 «Λήψη προσωρινών  μέτρων (κλείσιμο οδού) και εκτροπή της κυκλοφορίας στη θέση «Πέτρας νερό» 1.200,00 μ. πριν τη διασταύρωση για τον  οικισμό «Κλεισίδι»  (Ζωοτροφές «Καπετανάκη») της επαρχιακής οδού 22 της Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»   Υποέργο (νέο):  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ.ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ-ΣΧ.ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

   –  (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.