Στις τράπεζες ο μετοχικός έλεγχος της Forthnet


Reading time: 3 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 5 Φεβρουαρίου 2019 by energinews (admin)

Οι Τράπεζες απόκτησαν τον μετοχικό έλεγχο της Forthnet με συνολική συμμετοχή 36%. Εχουν πλέον δικαίωμα να κάνουν δημόσια πρόταση εξαγοράς.Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Forthnet στο Χρηματιστήριο οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες (Alpha, Αττικής, Εθνική και Πειραιώς) μετέτρεψαν συνολικά 8.723.237 ομολογίες που αντιστοιχούν σε ισάριθμες νέες μετοχές, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό τους να ανέρχεται πλέον σε πάνω από 36% των μετοχών της εταιρείας. Μετά από αυτή την εξέλιξη οι τέσσερις τράπεζες συνολικά έχουν ξεπεράσει το οριακό σημείο του 33,3% (minority block), δρομολογώντας έτσι ανατρεπτικές εξελίξεις στην διαδικασία πώλησης της εταιρείας.

Μέχρι χθες οι πιστώτριες Τράπεζες κατείχαν το 32,76% των μετοχών της εταιρείας, επιλογή που δεν τους έδινε το δικαίωμα υπαγωγής στην υποχρεωτική διαδικασία της δημόσιας πρότασης εξαγοράς για το σύνολο των μετοχών της Forthnet, όπως προβλέπεται από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Παράγοντες της αγοράς τηλεπικοινωνιών που τους ετέθη από το Real.gr το ερώτημα «τι μέλει γενέσθαι και οποίοι οι λόγοι της κίνησης αυτής» απάντησαν με επιφυλάξεις ότι η κίνηση αυτή πρέπει να συνδέεται με την απόκτηση άδειας «εικονικού παρόχου κινητής τηλεφωνίας» μετά την σχετική ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η δυνατότητα εισόδου της Forthnet στην κινητή τηλεφωνία, σύμφωνα με απόψεις παραγόντων της αγοράς τηλεπικοινωνιών, έδωσε την αφορμή στις πιστώτριες Τράπεζες να θεωρήσουν ότι ανατρέπονται οι μέχρι σήμερα «ισορροπίες» στην πορεία πώλησης των συμμετοχών τους στην Forthnet και πρέπει να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κινήσεων στις διαπραγματεύσεις με την Wind και Vodafone, τους δύο μοναδικούς ενδιαφερόμενους από την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών για την εξαγορά της Forthnet και Nova. Σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις η πορεία των διαπραγματεύσεων Τραπεζών με Wind και Vodafone έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου. Όμως ενημερωμένοι παράγοντες της αγοράς σχολίαζαν με νόημα ότι «ο δρόμος για την τελική υπογραφή είναι πολύ μακρύς και μην περιμένετε αποτελέσματα άμεσα και μάλιστα εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων», παρουσιάζοντας λακωνικά όλη το μέγεθος της δυσκολίας που έχουν οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την αναλυτική ανακοίνωση της Forthnet, η Εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 €, με ημερομηνία έκδοσης 11 Οκτωβρίου 2016 (στο εξής το «ΜΟΔ»), δυνάμει του οποίου εκδόθηκαν συνολικά 233.748.933 κοινές ονομαστικές μετατρέψιμες ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Συνεπεία ενδιάμεσων μετατροπών, με βάση και τις σχετικές ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Forthnet, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες ανέρχονται πλέον σε 179.991.941, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετατρέψιμες Ομολογίες»), οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»).

Σχετικώς, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Εταιρεία από την εκπρόσωπο των ομολογιούχων, Τράπεζα Πειραιώς, κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής, η οποία έληξε την 30.01.2019, ασκήθηκαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της Εκδότριας για συνολικά 8.723.237 Μετατρέψιμες Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα μετατροπής ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθέναν από τους παρακάτω ομολογιούχους: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Attica Bank.

Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ανωτέρω ομολογιούχους των – συνολικά – 8.723.237 Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, θα αυξηθεί κατά 2.616.971,10 € και θα εκδοθούν συνολικά 8.723.237 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του ΜΟΔ, με σχετική απόφασή του θα διαπιστώσει και πιστοποιήσει την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και την παράδοση στους δικαιούχους τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί διαπίστωσης και πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεώτερες ανακοινώσεις της.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (51.773.224,20 €) και θα είναι διαιρεμένο σε εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσιες δεκατέσσερις (172.577.414) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών (0,30€).

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) και την παράγραφο 4.1.3.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

του ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΑΒΑΖΗ

πηγη:real.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.