«Σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την κτηματογράφηση δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων».


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 4 Ιουλίου 2022 by manos (seo)-admin

Mε ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία, ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου  ζητά να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την κτηματογράφηση δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Σε αδιέξοδο έχει περιέλθει ο Δήμος Ηρακλείου αφού αντιμετωπίζει σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την κτηματογράφηση των δημοτικών ακινήτων  και των  κοινόχρηστων χώρων του. Όπως επισημαίνει με επιστολή του ο Δήμος Ηρακλείου, μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας προέρχεται από εκτάσεις που δόθηκαν μετά από διανομές αγρών και συνοικισμών του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες όμως δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασίας της α΄φάσης της κτηματογράφησης, με συνέπεια πληθώρα εκτάσεων του Δήμου  να εμφανίζεται ως ιδιοκτησία ιδιωτών.

Επιπλέον, αρκετά ακίνητα που αποκτήθηκαν από τον Δήμο μετά από αγορά, παραχώρηση κυριότητας, κληρονομιά κτλ, αν και δηλώθηκαν εμπρόθεσμα από τον Δήμο  κατά το στάδιο συλλογής στοιχείων κτηματογράφησης δεν ελήφθησαν υπόψη.

Ομοίως, δεν αποτυπώνονται ορθά οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου ενώ οι ιδιοκτησίες (σχολικά συγκροτήματα κλπ) που κατ’ εφαρμογή της  σχετικής νομοθεσίας περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Δήμου μετά το στάδιο της κτηματογραφησης, θα πρέπει να διορθωθούν, αφού εμφανίζονται ως ιδιοκτησία ιδιωτών.

Επειδή και άλλοι Δήμοι της χώρας είναι αντιμέτωποι με σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την κτηματογράφηση δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων τους

Επειδή για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες

Επειδή η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων είναι δεδομένη

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

-Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά και μεγάλα προβλήματα αναφορικά με την κτηματογράφηση δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων τους;

-Προτίθεστε να ικανοποιήσετε το αίτημα  χρηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου,  ώστε να ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος των απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να αποφευχθούν τετελεσμένα και απώλεια δημοτικής περιουσίας

-Εξετάζετε την παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών πέραν της 31-12-22 σύμφωνα με τον ν.4623/19;».

“Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχθηκε την ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα νέων αγροτών”.

Την αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα νέων αγροτών και ιδιαίτερα κατά 25 εκ. που υπολείπονται για την Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να εγκριθούν όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων νέων αγροτών, ζήτησε με επίκαιρη ερώτηση του, που συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ-Κίνημα Αλλαγής, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο κ.Κεγκέρογλου τόνισε ότι  η δεκαετής οικονομική κρίση, η πανδημία του κορωνοϊου, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ακρίβεια με την αύξηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα, καθιστούν αδήριτη την ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, που έχει ως απαραίτητο όρο το ανθρώπινο δυναμικό και συγκεκριμένα την εισαγωγή νέων αγροτών που θα ασχοληθούν πραγματικά  με την αγροτική παραγωγή.

Για το τρέχων ΠΑΑ και ιδιαίτερα για το μέτρο των νέων αγροτών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου στις επτά περιφέρειες (Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αν Μακεδονία και Θράκη, Δ. Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος και Κρήτη), υπεβλήθησαν συνολικά 13.105 αιτήσεις σύμφωνα ενώ εγκρίθηκαν 9.336, καλύπτοντας το 90% του προγράμματος των συγκεκριμένων Περιφερειών και θα επανεξετασθούν, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και με βάση τις ενστάσεις που θα υποβληθούν,  2.414 αιτήσεις προκειμένου να καλύψουν το υπόλοιπο 10% του προγράμματος νέων αγροτών, όταν οριστικά έχουν απορριφθεί 1.355 αιτήσεις καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια Κρήτης, κατατέθηκαν συνολικά 2.599 αιτήσεις, με αιτούμενο ποσό 90.957.500 Ευρώ, όταν το διαθέσιμο ποσό ήταν 65.103.000 Ευρώ και εντάχθηκαν 1459 δικαιούχοι ενώ προκειμένου να ενταχθούν όλοι απαιτούνται ακόμη 25.854.500 Ευρώ (επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας που κατατέθηκε από τον κ.Κεγκέρογλου στην Ολομέλεια της Βουλής).

Στην συνέχεια, ο Βουλευτής επεσήμανε την κατάφωρη αδικία του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού υπάρχουν υποψήφιοι σε περιφέρειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα  ακόμη και µε μόλις 52 µόρια, ενώ σε άλλες περιοχές δεν φτάνουν ούτε τα 68 μόρια, όταν για την Κρήτη απαιτούνται 74!! Επιπλέον, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν υπήρξε διαχωρισμός φυτικής και ζωικής παραγωγής ενώ καταγγέλλονται και αδιαφανείς διαδικασίες αξιολόγησής  από πρόσωπο κοντά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Ο κ.Κεγκέρογλου προκειμένου να υπάρξει ένας σύγχρονος αγροδιατροφικός τομέας με ενίσχυση της παραγωγής –όπως επιτάσσει το πνεύμα της εποχής-  αλλά και εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ζήτησε το πρόγραμμα νεων αγροτών να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης, με άμεση αύξηση του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενταχθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις και ελλείψει πόρων δεν εγκρίνονται, ακόμη και αν απαιτηθεί και ανακατανομή από άλλα προγράμματα του ΠΑΑ, τα οποία είτε έχουν αδιάθετους πόρους είτε δεν έχουν λειτουργήσει και όπως φαίνεται δεν θα προλάβουν να προκηρυχθούν, από τα οποία θα µπορούσαν να µετακινηθούν κάποια κονδύλια προς το υποµέτρο 6.1 που υπάρχει και ζήτηση και ενδιαφέρον.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχθηκε την ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα νέων αγροτών, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί –στην παρούσα φάση- σε συγκεκριμένες ενέργειες ενώ ανακοίνωσε την προκαταβολή από την επιστροφή του ειδικού φόρους κατανάλωσης εντός του Αυγούστου καθώς και την διάθεση από Ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 100.εκ Ευρώ, για την στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων.

 

Βίντεο από τη συζήτηση στην Ολομέλεια:

https://youtu.be/5sdwfpMJ-us

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.