Πώς θα καθορίζεται ο «πραγματικός αγρότης»


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 19 Οκτωβρίου 2020 by energinews (admin)

Στα κράτη-μέλη η απόφαση – Πυρετώδεις διεργασίες για την ψήφιση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Τη σκυτάλη στα… κράτη-μέλη, προκειμένου να είναι εκείνα που μπορούν να καθορίσουν ποιοι αγρότες θεωρούνται “πραγματικοί”, σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, μεταφέρει αναθεωρημένο κείμενο του κανονισμού της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ενόψει της “μάχης των μαχών”, όπως χαρακτηρίζεται η διαδικασία που αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. ¨

Η απόφαση αυτή αναγράφεται στο αναθεωρημένο κείμενο του κανονισμού. Μάλιστα, επιτρέπεται επιπλέον στα κράτη-μέλη να ορίσουν έναν “κόφτη” στο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί, προκειμένου να κριθούν “πραγματικοί”!

Η υπόθεση “πραγματικός αγρότης” και η ένταξη της επιτραπέζιας ελιάς στις συνδεδεμένες ενισχύσεις ξεχώρισαν ως ζητήματα κατά τις πυρετώδεις διεργασίες για την ψήφιση της νέας ΚΑΠ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Ύπαιθρος Χώρα”, στην τελική ευθεία ήταν τις προηγούμενες ημέρες οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επίτευξη της γενικής προσέγγισης της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ που θα γίνει σήμερα, οπότε και συνεδριάζει στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας.

Με εναλλακτικές προτάσεις και ισχυρές πιέσεις, η γερμανική προεδρία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις, προκειμένου να κλείσει τις τελευταίες εκκρεμότητες που διέπουν τους κανονισμούς της νέας ΚΑΠ.

Ο “πραγματικός αγρότης”

Αναλυτικότερα, η ιστοσελίδα στο ρεπορτάζ της Γεωργίας Μπόχτη υπενθυμίζει ότι το 2018 η Κομισιόν εισήγαγε τον υποχρεωτικό ορισμό του “πραγματικού γεωργού” (genuine farmer), προσδιορίζοντας τους παραγωγούς που μπορούν να λάβουν άμεσες ενισχύσεις, εφόσον πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων. Από την πλευρά του, το Ευρωκοινοβούλιο είχε προτείνει οι “ενεργοί γεωργοί” να ορίζονται από τα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλίζεται ότι δε χορηγείται στήριξη σε όσους η γεωργική δραστηριότητα αποτελεί ένα ασήμαντο μέρος των συνολικών οικονομικών δραστηριοτήτων τους.

Στο αναθεωρημένο κείμενο του κανονισμού, τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που μπορούν να καθορίσουν ποιοι αγρότες θεωρούνται “πραγματικοί”, σύμφωνα με αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Επιπλέον, επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να ορίσουν έναν “κόφτη” στο ποσό των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί, προκειμένου να κριθούν “πραγματικοί”.

Τουλάχιστον 75% η εσωτερική σύγκλιση

Η Κομισιόν είχε προτείνει τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν, ώστε το αργότερο μέχρι το 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος υποβολής αιτήσεων 2026.

Αντίθετα, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) είχε προτείνει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης προς ενιαία τιμή μονάδας. Η γερμανική προεδρία συντάσσεται με την πρόταση της Κομισιόν και με την πρόοδο που είχε επιτευχθεί κατά τις προηγούμενες προεδρίες, με την προσθήκη ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης επίσης δύναται κατά περίπτωση να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέγιστου ποσού μονάδας, όπως θα ορίζεται στο στρατηγικό σχέδιο του κράτους-μέλους.

Η επιτραπέζια ελιά στις συνδεδεμένες

Στον αναθεωρημένο κανονισμό που προωθεί η γερμανική προεδρία διευρύνεται η λίστα των προϊόντων που δύναται να στηριχτούν από το καθεστώς των συνδεδεμένων ενισχύσεων, με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, και της επιτραπέζιας ελιάς.

Οι άμεσες ενισχύσεις

Σύμφωνα με τον κανονισμό που προωθεί η γερμανική προεδρία, τα κράτη-μέλη που επιλέγουν να εφαρμόσουν το capping (ανώτατο όριο στις άμεσες ενισχύσεις) μπορούν να μειώνουν κατά 100% το ποσό που θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Επίσης, μπορούν να επιλέξουν να μειώσουν το ποσό των άμεσων ενισχύσεων για ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος, όταν υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, ως εξής:

* Μέχρι και 25% από 60.000 έως 75.000 ευρώ.

* Μέχρι και 50% από 75.000 έως 90.000 ευρώ.

* Μέχρι και 75% από 90.000 έως 100.000 ευρώ.

Μείζονα ζητήματα

Μείζονα ζητήματα, τα οποία καθυστέρησαν σημαντικά τις διαπραγματεύσεις, φαίνεται πως έχουν πάρει ήδη την τελική τους μορφή, αν και όλα θα κριθούν σήμερα Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Πάντως, και παρά τις αντιρρήσεις της Κομισιόν, οι διαβουλεύσεις έγιναν λαμβάνοντας ως δεδομένη τη διετή μεταβατική περίοδο. Ο αναθεωρημένος κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ προτείνεται να έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το ποσό στήριξης της Ένωσης για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης θα ανέλθει σε 60,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη

Την ίδια ώρα, ένας αυξημένος αριθμός πολιτών πιστεύει ότι η οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στους αγρότες, μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ χαμηλή, ενώ σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζουν την ΚΑΠ και θεωρούν ότι όλοι οι πολίτες επωφελούνται από αυτήν.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στα ευρήματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σε ολόκληρη την Ε.Ε. για την κοινή γνώμη σχετικά με τη γεωργία και την ΚΑΠ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 13 Οκτωβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερους από 27.200 ερωτηθέντες σε 27 κράτη-μέλη. Λόγω της πανδημίας της COVID-19, η μεθοδολογία έπρεπε να προσαρμοστεί, με ορισμένες συνεντεύξεις να πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες (95%) πιστεύουν ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι σημαντικές για το “μέλλον μας” στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι περισσότεροι πολίτες της Ε.Ε. γνωρίζουν την ΚΑΠ (73% σήμερα, 6 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερες από ό,τι το 2017) και πιστεύουν ότι ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες (76% σήμερα, 15% περισσότερο από το 2017). Σε όλα τα κράτη-μέλη, η πλειοψηφία των πολιτών συμμερίζεται αυτήν την άποψη, εκτός από τη Μάλτα.

neakriti..gr

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.