Προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου: Από μηχανικούς μέχρι δημοτικούς αστυνομικούς


Reading time: 3 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 26 Νοεμβρίου 2019 by energinews (admin)

Ποιες είναι οι ειδικότητες που αναζητούνται για το 2020;

Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων για τη νέα χρονιά, όπως εγκρίθηκε ομόφωνα τις προάλλες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες και πόστα, από μηχανικούς, αρχιτέκτονες και δικηγόρους, μέχρι δημοτικούς αστυνομικούς, εργοδηγούς, τεχνίτες και εργάτες.

Ένα σημαντικό μερίδιο μάλιστα από τις 65 συνολικά θέσεις που αιτείται για να προσλάβει ο Δήμος Ηρακλείου στο υπουργείο Εσωτερικών αφορά σε θέσεις καλλιτεχνικού αντικειμένου, και συγκεκριμένα σε μουσικούς με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα μουσικά όργανα (σαξόφωνο, κλαρινέτο, τρομπόνι κ.τ.λ.)…

Δεδομένου ότι η υποβολή των αιτημάτων για προσλήψεις τακτικού προσωπικού (μόνιμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ) από τους εμπλεκόμενους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 26/11, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου εξέτασε και επικύρωσε στην τελευταία συνεδρίασή της τον προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου για το 2020, όπως αυτός καταρτίστηκε από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου.

Ο προγραμματισμός, που ουσιαστικά αποτελεί μια λίστα αιτημάτων ανά θέσεις, κατηγορίες και ειδικότητες προς το ΥΠ.ΕΣ., περιλαμβάνει 65 αιτούμενες προσλήψεις για τη νέα χρονιά, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Σε επίπεδο μηχανικών, οι αιτούμενες θέσεις προς κάλυψη περιλαμβάνουν 4 θέσεις πολιτικών μηχανικών ΠΕ, 3 θέσεις αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ, 1 θέση μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ και 1 θέση τοπογράφου μηχανικού ΠΕ. Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου αιτείται για 3 προσλήψεις τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών, 2 προσλήψεις τεχνολόγων μηχανολόγων μηχανικών και 1 τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού.

Στην 65άδα των αιτούμενων προσλήψεων υπάρχουν ακόμα 1 θέση γεωπόνου ΠΕ και 1 θέση Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ΠΕ. Για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας, τα αιτήματα προσλήψεων αφορούν σε 4 θέσεις δημοτικών αστυνομικών ΠΕ, σε άλλες 4 θέσεις δημοτικών αστυνομικών ΤΕ και σε 5 θέσεις ΔΕ. Για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, ζητείται η πρόσληψη 2 δικηγόρων ΠΕ με έμμισθη εντολή.

Σε επίπεδο τεχνιτών, τα αιτήματα προσλήψεων περιλαμβάνουν 2 θέσεις υδραυλικών ΔΕ, 2 θέσεις ελαιοχρωματιστών ΔΕ, 2 θέσεις μαραγκών ΔΕ, 2 θέσεις δενδροκόμων-κηπουρών ΔΕ και 5 θέσεις εργοδηγών Δομικών Έργων ΔΕ.

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα 1 θέση κλητήρα-θυρωρού ΥΕ, 4 θέσεις γενικών εργατών ΥΕ, 1 θέση εργάτη καθαριότητας ΥΕ και 1 θέση εργάτη γεωπονικού προσωπικού ΥΕ.
Σε επίπεδο μουσικών, ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Ηρακλείου για το 2020 αφορά σε 1 θέση διευθυντή χορωδίας ΤΕ και από 1 θέση αντίστοιχα μουσικού μερικής απασχόλησης με ειδικότητα στα εξής μουσικά όργανα: φλάουτο (ΠΕ), κλαρινέτο (ΠΕ), τρομπόνι (ΠΕ) φλάουτο (ΤΕ), γαλλικό κόρνο, κλαρινέτο (ΤΕ), τρομπέτα (ΤΕ), σαξόφωνο άλτο (ΤΕ), κρουστά (ΤΕ), τρομπόνι (ΔΕ), κλαρινέτο (ΔΕ) και τρομπέτα (ΔΕ).

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Ηρακλείου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, «σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4622/2019, οι προσλήψεις προσωπικού φορέων Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού. Τα αιτήματα πρόσληψης πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει: α) τεκμηρίωση αναγκαιότητας για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, β) τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό), γ) τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων, και δ) το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ., επειδή εκτιμάται ότι η διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων που θα εγκριθούν δε θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο του 2020, η δαπάνη μισθοδοσίας αυτών των θέσεων για το έτος 2020 θα υπολογιστεί μόνο για το τελευταίο τετράμηνο (μέγιστη περίοδος). Οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός κοινοποιείται στο υπουργείο Οικονομικών. Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού. Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26/11/2019 (σ.σ. σήμερα). Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δε θα είναι δυνατή πλέον η υποβολή αιτημάτων».

πηγη:www.neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.