ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 ΩΡΑ 14.30

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 16 Δεκεμβρίου 2019 by energinews (admin)

Σας προσκαλούμε, στις 18  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 3. Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 4. Οργάνωση άρδευσης και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων χειμερινής αρδευτικής περιόδου για το έτος 2020 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 5. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πρόσκληση Χ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 6. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πρόσκληση ΙΧ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 7. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πρόσκληση ΙΧ για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 8. Διεξαγωγή 19ης Παγκόσμιας Συνάντησης canyoning, RIC Crete 2020» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 9. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)
 10. Τροποποίηση Σύμβασης Συνεργασίας με την Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 11. Σύσταση Ομάδας εργασίας για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Τροποποίηση της με αρ.250/2019 απόφασης ΔΣ που αφορά στον Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Τροποποίηση της με αρ 302/15 απόφασης Δ.Σ.που αφορά στην Π.Σ. με το Δήμο Σητείας για τη ρύθμιση λειτουργίας των κοινών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Μακρύ Γιαλού (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Τροποποίηση της με αρ.140/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά στην εκπροσώπηση του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 15. Τροποποίηση της με αρ. 296/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά στην εκπροσώπηση του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Π.Σ. με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Κρήτης για την «Ανασκαφική έρευνα του αρχαίου θεάτρου Ιεράπετρας (β φάση)» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 16. Τροποποίηση της με αρ.47/2005 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμών Κουτσουναρίου και Κεντρίου Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 17. Τροποποίηση της με αρ.152/2012 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στην Προγραμματική Σύμβαση για την «Υλοποίηση συνεχιζόμενων Πολεοδομικών Μελετών Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 18. Τροποποίηση της με αρ.99/2015 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 20. Ένταξη στο πρόγραμμα δακοκτονίας για την τριετία 2020-2022 των κοινοτήτων Ανατολής, Ιεράπετρας, Καβουσίου, Κάτω Χωριού, Μαλλών, Μεταξοχωρίου, Μουρνιών και Χριστού (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
 21. Έγκριση χορήγησης άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, πλυντηρίου αυτοκινήτων (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 22. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακαίνιση γηροκομείου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή κτιρίου Αρχαιολογικής Συλλογής Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μύρτους» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης στην περιοχή Αναδασμός Παχείας Άμμου-Καβουσίου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ Ιεράπετρας)» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 28. Χορήγηση παράτασης σύμβασης της «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Στεφάνου» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 30. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)
 31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση  μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών, αεροθαλάμων και παραλαβής Εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και  μηχανημάτων έργων για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ιεράπετρας έτους 2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 33. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης ζημιών, προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών και συντήρησης και επισκευής οχημάτων έτους 2020 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 34. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 35. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 36. Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικών υποτροφιών Ιακώβου Μελά (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 37. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 38. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 39. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ

Ευάγγελος Μπινιχάκης

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.