ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


0
(0)

Σας προσκαλούμε, στις 27  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης που αφορά στη σύνδεση ξενοδοχείου με το δίκτυο ακαθάρτων της Ιεράπετρας (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 2. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όταν αυτή επιλαμβάνεται θεμάτων, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 3. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 5. Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση «Δρυγιές» με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ.3 του ν.4555/2018 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 9. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 10. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 11. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αποζημίωσης (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Επιτροπής Παιδείας)
 13. Έγκριση της Μελέτης του έργου αυτεπιστασίας «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για συντήρηση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης 2019» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 14. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Επέκτασης, Βελτίωσης και Συντήρησης Υφιστάμενων Λιμενικών Υποδομών Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)
 15. Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας στην Πρόσκληση VI για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, για την Σύνταξη του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)
 16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράπετρας στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 17. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΣΔΑΚ για τη διαχείριση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
 18. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τo Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  υπό την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 19. Aξιοποίηση του εκτός σχεδίου γηπέδου στα δυτικά του Φράγματος Μπραμιανών
  έκτασης περίπου 15 στρ. ιδιοκτησίας του Δήμου Ιεράπετρας, για κατασκευή
  καταφυγίου αδέσποτων ζώων (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)
 20. Επικαιροποίηση της υπ’αρ. 86/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού με θέμα «Ενστάσεις στην 3η Ανάρτηση του Σχεδίου Πόλεως Μακρύ Γιαλού- Κουτσουρά- Ανάληψη» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 21. Επικαιροποίηση απόφασης που αφορά στον προτεινόμενο αριθμό αδειών παραγωγών πωλητών για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 22. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 23. Κατάργηση-μετακίνηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)
 24. Έγκριση κοπής και αντικατάστασης δέντρων (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Μύρτους» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 27. Έγκριση Τελικού (τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης ΔΕ Ιεράπετρας Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 28. Ορισμός μελών στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Εισηγήτρια: Ρουμελιωτάκη Μαρία)
 29. Παραχώρηση οστεοθυρίδας (ως τιμής ένεκεν) (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.