Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας: Για πόσο και για ποιους θα «παγώσουν»

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 10 Φεβρουαρίου 2021 by energinews (admin)

Μετά από συμφωνία θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης δόθηκε μία γενική αναστολή στους πλειστηριασμούς έως τις 15 Μαρτίου ενώ μέχρι 31 Μαϊου παγώνουν οι πλειστηριασμοί για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία.

Το διάστημα μετά τις 15 Μαρτίου έως τον Ιούνιο οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας θα υπάρχει αναστολή των πλειστηριασμών μόνο για τόσους ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού και σε όσους έχουν πληγεί από τον covid19.

Το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών

Από τέλος Μαρτίου θα αρχίσει να ισχύει ο Πτωχευτικός Κώδικας για φυσικά και νομικά πρόσωπα με περιουσία άνω των 350.000.

Από 1η Ιουνίου αρχίζει η ρύθμιση των 240 δόσεων ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για συνολική ρύθμιση των χρεών για διάστημα έως 20 ετών, έως 240 δόσεις χωρίς να κινδυνεύει η περιουσία του δανειολήπτη.

Το επόμενο στάδιο είναι πλήρης απελευθέρωση των πλειστηριασμών, μπορεί να κατατεθεί αίτηση πτώχευσης και από την εταιρεία διαχείρισης στην τράπεζα αν κάποιος είναι ληξιπρόθεσμος, οπότε διαγράφονται όλα τα χρέη αλλά χάνεται και η περιουσία.

Υπενθυμίζεται ότι με νόμο που θεσπίστηκε το 2015, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η διαίρεση του πλειστηριάσματος διατίθεται σε ποσοστό 10% για την ικανοποίηση των μη προνομιούχων απαιτήσεων (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι), το 25% για οφειλές προς το Δημόσιο και το υπόλοιπο 65% διατίθεται σε ειδικά προνόμια (εμπράγματες εξασφαλίσεις), δηλαδή στις τράπεζες. Με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται και αφορά τις περιπτώσεις ειδικής διαχείρισης, όπως αυτή που είναι σε εξέλιξη για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι εργαζόμενοι αποκτούν το προνόμιο έναντι των άλλων πιστωτών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, όσοι έχουν δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και έχουν πληγεί από την πανδημία προστατεύονται έως και 31 Μάϊου από το μέτρο του πλειστηριασμού ή κάθε άλλο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης αρκεί να το δηλώσουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Χρέους για να λάβουν αναστολή.

Βάσει της συμφωνίας με τους Θεσμούς πάντως από 1η Ιουνίου απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί για όλα τα ακίνητα κάτι που ζητούσαν άλλωστε και οι τράπεζες που δεν βλέπουν το πάγωμα των πλειστηριασμών με καλό μάτι. Στην ουσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος 4738/2020 ή αλλιώς «Κώδικας Ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας».

O νέος νόμος για την διευθέτηση οφειλών προβλεπόταν να εφαρμοσθεί από 1-1-2021, όμως ανεστάλη η έναρξη ισχύος του λόγω της πανδημίας.

Ποιοι δικαιούνται προστασία έως και 31 Μάϊου

1) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
α) Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%.
β) Για ποσά από 1.001 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 2000,
γ) Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%. Η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών τους στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

2) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του β τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 όπως αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις ΦΠΑ.
3) Άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.
4) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.
5) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης
6) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή τns επιστρεπτέαs προκαταβολής ή τον μηχανισμό «Συν-Εργασία», και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίαs.

Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, ο αιτών θα πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ .
β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό από προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.
γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ,
δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκο, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή συμβίου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, σύμφωνα με την Καθημερινή, για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή της παρούσας, η πλήρωση των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης κορονόπληκτου, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου- δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του νόμου «Γέφυρα 1» και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση κορονόπληκτου θα δίνεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.