Παραγωγικο Καταναλωτισμός στην Κοινωνική Οικονομία


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 14 Ιανουαρίου 2020 by energinews (admin)

Τριήμερο σεμινάριο «Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» οργανώνεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 17-19 Ιαν 2020 από την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας- ΠΕΣΚΟ (peskonet@gmail.com, 2108813760).

Κεντρικός άξονας του τριήμερου σεμιναρίου, 17-19/1/2020, ΑΘΗΝΑ, θα είναι οι εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω κοινωνικών συμπράξεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το σεμινάριο είναι δωρεάν και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στην Τοπική Ανάπτυξη πολίτη.

Στο σεμινάριο «Μέντορες για τη Κοινωνική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» 17-19 Ιαν 2020, θα αναπτυχθεί την Παρασκευή, 17/1/2020, 18.00-21.00, το Σάββατο, 18/1/2020, 10.00-21.00 και την Κυριακή, 19/1/2020, 10.00-15.00.

Οι συμμετέχουσες-συνδιοργανώτριες δομές είναι: Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας- ΠΕΣΚΟ, ΕΔΡΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΠΑΚΟΕ, ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΟΜΟΣΠΟΜΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚοινΣΕπ, ΠΟΚΟΙΝΣΠΕ, ΒΙΟΖΩ & ΑΓΡΟΝΕΑ,

Μερικά από τα θέματα που θα προσεγγισθούν είναι: «Οι σύγχρονες τάσεις της εργασίας και η ενεργός ζήτηση εργασίας», «Ευρωπαϊκή Πολιτική και Κοινωνική Οικονομία», «Η Ατζέντα της Κοινωνικής Οικονομίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών στις κοινωνικές επιχειρήσεις», «Πράσινη οικονομία-ενέργεια, Περιβάλλον», «Πόροι, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Μοντέλο συνεργειών κοινωνικών επιχειρήσεων με Δήμους», «Πρόγραμμα Sosialneet για την απασχόληση νέων με χαμηλά τυπικά προσόντα», «Κοινωνικές επιχειρήσεις στο χώρο των ΑΜΕΑ», «Προσφυγικό, Οικονομικοί μετανάστες», «Πολιτισμός & τουρισμός στη Κοινωνική Οικονομία», «Συνέργειες ΚοιΣΠΕ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάδειξη πόρων», «Αγροδιατροφή, σχολάζουσες γαίες, Κοινωνικά Αγροκτήματα, δεντροκαλλιέργειες», «Η λειτουργία των Κέντρων στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας» και «Τομέας υγείας-Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνική Μέριμνα».

Για την Αγροδιατροφή, τις σχολάζουσες γαίες και τα Κοινωνικά Αγροκτήματα με φροντίδα των «ΑγροΝέα» έχουν προσκληθεί η κα Μάγδα Κοντογιάννη (Γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), ο κ Βασίλης Κόλλιας (Γεωπόνος, παραγωγός, «λαϊκατζής»), ο κ Κώστας Αρτακιανός (ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, ελαιοπαραγωγός, αγροτουρισμός), ενώ στην παραγωγική συζήτηση καλούνται να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα σε Τοπικό επίπεδο.

Η ψαλίδα μεταξύ τιμών παραγωγού και τιμών καταναλωτή είναι στην ΕΕ περίπου 2,5 και στην Ελλάδα μεταξύ 5 έως 8 φορές. Θα μπορούσε να εγκατασταθεί μια αποτελεσματική Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα με οργανωμένους παραγωγούς αγροδιατροφικών προϊόντων και οργανωμένους καταναλωτές και να μειώσουν τα έξοδα σε αγροδιατροφικά προϊόντα, να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη των τοπικών καταναλωτών και να αύξαναν το εισόδημα των τοπικών παραγωγών. Και η λέξη «οργανωμένοι παραγωγοί» και η λέξη «οργανωμένοι καταναλωτές» οδηγεί σε συλλογικές δομές Κοινωνικής Οικονομίας (Συνεταιρισμούς).

Ακόμα και η με μικρότερη οργάνωση Αγορά Αγροτών υπονοεί μια κάποια συλλογική δομή της διοίκησης της τοπικής Αγοράς Αγροτών.

Με υψηλότερη κοινωνική συνοχή θα μπορούσαν να οργανωθούν συλλογικά σχήματα Κοινωνικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (ΚΥΓΕΩ, CSA-Community Supported Agriculture) όπου βρίσκει πλήρη εφαρμογή ένα τοπικό παραγωγικοκαταναλωτικό μοντέλο. Λέγεται ότι το 30% περίπου της τοπικής αγροτικής παραγωγής δεν είναι εμπορεύσιμα στην Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα και ότι τελικά «πετιέται» το 50% περίπου της έτοιμης τροφής.

Η αποτελεσματική λειτουργία ενός παραγωγικοκαταναλωτικού μοντέλου (ΚΥΓΕΩ) θα φέρει το κόστος διατροφής χωρίς «ψαλίδα» τιμών παραγωγού-τιμών καταναλωτή (δηλαδή στην μονάδα), θα χαρακτηρίσει το 100% της παραγωγής ως τρόφιμο (χωρίς την απώλεια του 30%, στην ουσία θα αυξήσει την αγοραστική δύναμη του πολίτη) και θα μειώσει ισχυρά το «πέταγμα» έτοιμων τροφίμων.

Μια νέα έκθεση από το World Resources Institute (WRI) αναφέρει ότι η σπατάλη φαγητού είναι υπεύθυνη για το 8% των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για το 25% του νερού που χρησιμοποιείται στη γεωργία και για χρήση γης ίση με το μέγεθος της Κίνας που παράγουν τρόφιμα που ποτέ δεν καταναλώνονται.

Σχεδόν σε όλους τους ελληνικούς Δήμους καταγράφεται η διάθεση για ενοικίαση δημόσιων ή τοπικών γαιών για είσπραξη κάποιου αντιτίμου, που ίσως γίνεται «χορηγία» σε ιδιότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις για «θεάματα» … με περιστασιακούς περιοδεύοντες «καλλιτέχνες» …

Τώρα που η Ελλάδα, όπως λένε, απέκτησε Κτηματολόγιο, και ξέρουμε τις διαθέσιμες γαίες (!), και με ήδη προϋπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 7, Ν.4061/2012), θα μπορούσαν οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις να μεσολαβήσουν για την διάθεση σε νέους & νέες, οργανωμένους και ενδιαφερόμενους για παραγωγή. Μόνο στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχουν διαθέσιμα 1.300.000 στρέμματα, όπως βρήκαμε σε δημοσίευση του ΠΑΚΟΕ, που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν με την υποστήριξη των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ενδιαφέρονται για τους συμπολίτες τους, νέους πόλους τοπικής ανάπτυξης.

Τώρα, που μετά από μια μακρά περίοδο ειρήνης, και ενταγμένοι σε ισχυρούς συνασπισμούς μπορούμε να σχεδιάζουμε στρατηγικά οι τόποι και οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις ξανααπέκτησαν νέες προοπτικές και αρμοδιότητες. Η νέα αυτή τοπιοποίηση θα χρειασθεί εργαλεία για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει πολλή μεγάλη ανάγκη στο μέλλον από δομές της Κοινωνικής Οικονομίας και το τριήμερο σεμινάριο «Μεντόρων για την Κοινωνική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που θα γίνει στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο, 17, 18 & 19 Ιαν 2020, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για συνάντηση, συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών, συναντίληψη και διαμόρφωση θέσεων δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

17-19 Ιαν 2020, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, peskonet@gmail.com, 2108813760

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

18-19.00 Οι σύγχρονες τάσεις της εργασίας και η ενεργός ζήτηση εργασίας, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

            τμήμα κοινωνιολογίας., καθ Ανδρέας Λύτρας

            Ευρωπαϊκή Πολιτική και κοινωνική Οικονομία, Νίκος Γιαννής

19-20.00 Σύντομες 5 λεπτες παρουσιάσεις των φορέων που υλοποιούν το Σεμινάριο

 • «ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Αλέξανδρος Οικονόμου
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Κώστας Οικονομόπουλος
 • ΓΕΣΕΕ Κώστας Λαμπρόπουλος
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ Νίκος Δημητριάδης
 • «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ» Θέμης Κοσίδας
 • «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» Γιώργος Καραμπάτος
 • «ΠΑΚΟΕ» Παναγιώτης Χριστοδουλάκης
 • ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Σύρος Κοσκοβόλης
 • ΟΜΟΣΠΟΜΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Μανόλης Πατεράκης
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γιάννης Φραγγούλης
 • ΣΥΝΕΤ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιώργος Ρεθυμιωτάκης
 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ. Στέλιος Κατωμέρης
 • ΠΟΚΟΙΝΣΠΕ Πόλα Νικολάου
 • ΒΙΟΖΩ Γιώργος Κωστής
 • ΑΓΡΟΝΕΑ: Δημήτρης Μιχαηλίδης

20-21.00 Διάλογος

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Ιανουαρίου 2020

10-11.00 Η Ατζέντα της κοινωνικής Οικονομίας στη Τ.Α, Εισήγηση: Βασίλης Τακτικός

            Χαιρετισμοί εκπροσώπων της ΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

11-12.00 Οι σύγχρονες τάσεις της εργασίας και η ενεργός ζήτηση εργασίας Συντονιστές

            ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τμήμα κοινωνιολογίας. Συντονιστής : Καθηγητής Ανδρέας Λύτρας

            Καθ Τρύφων Κωστόπουλος, Καθ Γιώργος Τσομπάνογλου, Κώστας Λαμπρόπουλος

12-13.00 Ο ρόλος της κοινωνίας Πολιτών στις κοινωνικές επιχειρήσεις Συντ: ΟΜΟΣΠΟΜΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΡΗΤΗΣ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Γιάννης Φραγγούλης, Μανόλης Πατεράκης

13-14.00 Πράσινη οικονομία-ενέργεια- Περιβάλλον

Συντονιστής : Xριστίνα Ευθυμιάτου, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Έλενα Παπανδρέου, Τάκης Γρηγορίου

14-15.00 Πόροι, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Συντ: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΣΕΠ. Στέλιος Κατωμέρης, Ευάγγελος Σπιθάκης, Κώστας Διάκος

15-16.00 Διάλλειμα

16-17.00 Παραδειγματικό μοντέλο συνεργειών κοινωνικών επιχειρήσεων με Δήμους

Συντονιστής: ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Αλέξανδρος Οικονόμου, Γιώργος Κωστής, Βασίλης Τακτικός

17-18.00 Πρόγραμμα Sosialneet για την απασχόληση νέων με χαμηλά τυπικά προσόντα

Συντονιστής: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) Κώστας Οικονομόπουλος, Νικήτας Δημητρόπουλος

18-19.00 Κοινωνικές επιχειρήσεις στο χώρο των ΑΜΕΑ Συντ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

             ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιώργος Ρεθυμιωτάκης

19-20.00 Προσφυγικό –Οικονομικοί μετανάστες

            Συντ: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ» Θέμης Κοσσίδας, Βέρα Τίκα, Φωτεινή Καλπακιώτη

20-21.00 Πολιτισμός και τουρισμός στη Κοινωνική Οικονομία

Συντ: ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» Γιώργος Καραμπάτος, Ηλίας Τσιτσοπλίδης, Θεόδωρος Καρπέτας

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

10-11.00 Συνέργειες ΚΟΙΣΠΕ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ανάδειξη πόρων

            Συντονιστής: (ΠΟΚΟΙΝΣΠΕ) Πόλα Νικολάου, Δημήτρης Λιόλιος

11-12.00 Αγροδιατροφή – σχολάζουσες γαίες, Κοινωνικά Αγροκτήματα, δεντροκαλλιέργειες

            Συντονιστής: ΑΓΡΟΝΕΑ Δημήτρης Μιχαηλίδης, Μάγδα Κοντογιάννη

12-13.00 Η λειτουργία των Κέντρων στήριξης της Κοινωνικής οικονομίας Συντ :ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ

            ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, Σύρος Κοσκοβόλης, Χρήστος Τσολάκος, Θεόδωρος Σερεμετάκης

13-14.00 Τομέας υγείας-Κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινωνική Μέριμνα, Συντ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ

            ΑΜΚΕ Νίκος Δημητριάδης, Καθ Ανδρέας Λύτρας, Μπάμπης Στέρτσος

14-15.00 Συνολικά συμπεράσματα

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.