Ο κανονισμός και οι χρεώσεις άρδευσης και οι ποινές υπερβάσεων του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 3 Αυγούστου 2021 by energinews (admin)

Ανακοίνωση σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς άρδευσης, τις χρεώσεις και τις ποινές για τις υπερβάσεις εξέδωσε ο ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.

Αναλυτικά όλη η απόφαση:

Σήμερα Δευτέρα 26-04-2021 και ώρα 10:30, συνεδρίασε τηλεφωνικά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, μετά από τηλεφωνική πρόσκληση του Προέδρου του, στα Γραφεία του Οργανισμού.
Παρόντες Σύμβουλοι ήταν: 1.Παπαδάκης Εμμαν.του Νικ., Πρόεδρος, 2.Καραλάκης Γεώργιος του Εμμαν. Αντιπρόεδρος 3. Μεντζάκης Γιάννης του Εμμαν. Γραμματέας 4. Δραγασάκης Χαράλαμπος του Ανδρέα, Ταμίας, 5. Χαϊτας Γεώργιος του Αντωνίου Μέλος, 6.Γενειατάκη Δέσποινα, Μέλος, 7.Μαζαράκης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μέλος.

Θέματα για συζήτηση ήταν:
1. Κατανομή δικαιωμάτων νερού, τιμή διάθεσης νερού και διάφορες χρεώσεις για το έτος 2021.

Θέμα 1ον Κατανομή δικαιωμάτων νερού, τιμή διάθεσης νερού και διάφορες χρεώσεις για το έτος 2021.
Απόφαση 09/26-04-2021.
Ο Δ/ντής του Οργανισμού κ.Γιάννης Λιοντάκης έλαβε το λόγο και αναφέρει ότι κατά τη διαδικασία σύνταξης του Κανονισμού Αρδευσης έτους 2021 σύμφωνα με το νέο πρότυπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφαιρέθηκαν κάποια αρθρα με πρόταση της Εποπτεύουσας τον Οργανισμό μας Υπηρεσίας, τα οποία αφορούν κυρίως την κατανομή του νερού στις διάφορες καλλιέργειες και τις τιμές διάθεσης του νερού. Και αυτό γιατί οι χρέωσεις αναφέρονται και στον Προϋπολογισμό του εκάστοτε έτους, ενώ η κατανομή του νερού είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ. σύμφωνα με το νέο Κανονισμό.
Η Γενική Συνέλευση στην ουσία θα εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Οργανισμού, να αποφασίζει για τα παραπάνω.
Στη συνέχεια τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η πρόταση απόφασης που έχει συνταχθεί από το Δ/ντή του Οργανισμού μας, η οποία έχει ως εξής:
Από το έργο της Μαλαύρας προβλέπεται η διάθεση νερού στους φορείς που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο έργο για το έτος 2021, στις παρακάτω ποσότητες:
1. Δημοτικό Διαμέρισμα Μακρυλιάς μέχρι 70.000 κ.μ. νερού το ανώτερο.
2. Δημοτικό Διαμέρισμα Κάτω Χωριού μέχρι 400.000 κ.μ. νερού το ανώτερο.
3. Δημοτικό Διαμέρισμα Καββουσίου μέχρι 360.000 κ.μ. νερού το ανώτερο.
4. Δημοτικό Διαμέρισμα Παχειάς Αμμου μέχρι 250.000 κ.μ. νερού το ανώτερο.
5. ΤΟΕΒ Καββουσίου-Παχειάς Αμμου μέχρι 300.000 κ.μ. νερού το ανώτερο.

Α. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ.
Οι δικαιούμενες ποσότητες νερού ανά καλλιέργεια, από 01-01-2021 έως 31-12-2021, για τα αγροκτήματα που εξυπηρετούνται από τον ΤΟΕΒ Ιεράπετρας έχουν ως εξής:
1. Ελαιόδενδρα και αλλα δένδρα 8 κ.μ. ανά δένδρο.
2. Θερμοκήπια με καλλιέργεια κηπευτικών 700 κ.μ. ανά στρέμμα.
3. Θερμοκήπια με καλλιέργεια λουλουδιών 1.250 κ.μ. ανά στρέμμα.
4. Θερμοκήπια με καλλιέργεια μπανάνας 1.250 κ.μ. ανά στρέμμα.
5. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια κηπευτικά 750 κ.μ. ανά στρέμμα.
6. Θερμοκήπια με υδροκαλλιέργεια λουλούδια 1.350 κ.μ. ανά στρέμμα.
7. Θερμοκήπια παραγωγής φυταρίων (φυτώρια) 1.150 κ.μ. ανά στρέμμα.

Η χορήγηση νερού γιά κήπους κατοικίδια ζώα και λοιπές χρήσεις, θα γίνεται χωρίς αίτηση και χωρίς έλεγχο όσον αφορά την έκταση ή τον αριθμό των ζώων, ενώ η χορηγούμενη ποσότητα θα είναι μέχρι 100 κ.μ. νερού το πολύ ανά οικογένεια.

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ.
Η τιμή χρέωσης της διακαιούμενης ποσότητας νερού, γιά τις αγροτικές εκμεταλλέυσεις είναι 0,18 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο και γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι 0,60 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού στα ελαιουργεία, διαμορφώνεται στα 0,40 ΕΥΡΩ, δεδομένου ότι επεξεργάζονται αγροτικό προϊόν.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης ποσότητας νερού στις μονάδες παραγωγής φυταρίων (φυτώρια), θα είναι διπλάσια της τιμής που διατίθεται το νερό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο.

Η τιμή διάθεσης της δικαιούμενης (Απόφαση 9944/19-07-95 του Νομάρχη Λασιθίου) ποσότητας νερού από τον αγωγό του έργου της Μαλαύρας στους Φορείς της περιοχής διαμορφώνεται από 01-06-13 ως εξής:

Γιά τις παροχές από Πηγές Μαλαύρας έως Αντλιοστάσιο ΧΑ 0,10 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο νερού και γιά τις παροχές από Αντλιοστάσιο ΧΑ έως Φράγμα Μπραμιανών 0,11 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο νερού.

Γ. ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ.
Σε γενόμενη μέτρηση εάν διαπιστωθεί οτι κάποιος καταναλωτής εχει πραγματοποιήσει υπέρβαση σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα αφαιρείται το υδρόμετρο του οποίου η καταγεγραμμένη κατανάλωση, υπερβαίνει το διπλάσιο της δικαιούμενης ποσότητας νερού.

Η υπέρβαση σε ποσοστό μέχρι το 50% επί της δικαιούμενης ποσότητας νερού, θα χρεώνεται επί το διπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 1,20 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μη αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 0,80 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.
Πέραν του 50% η υπέρβαση θα χρεώνεται επί το πενταπλάσιο της συμβατικής τιμής, ήτοι, 0,90 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο για τις αγροτικές εκμεταλλέυσεις, 3 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο γιά τις μή αγροτικές εκμεταλλεύσεις και 2 ΕΥΡΩ γιά τα ελαιουργεία.

Γιά τα τις μονάδες παραγωγής φυταρίων (φυτώρια), χορηγείται ποσότητα 1.150 κυβικών μέτρων νερού ανά στρέμμα ετησίως, με τιμή διάθεσης το διπλάσιο της τιμής διάθεσης του νερού στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ήτοι 0,36 ΕΥΡΩ ανά κυβικό μέτρο. Σε περίπτωση πραγματοποίησης υπέρβασης, ισχύουν τα παραπάνω.

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.
Ο καταναλωτής μπορεί να πάρει το νερό που δικαιούται σύμφωνα με τα παραπάνω, συνολικά από ενα ή περισσότερα υδρόμετρα, ανεξάρτητα από την καλλιέργεια που ποτίζει με κάθε υδρόμετρο χωριστά, εφ’ όσον ολα τα υδρόμετρα αρδεύουν αγροκτήματα που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, ή όλα εκτός.

Εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή προσωρινά του συμψηφισμού κατανάλωσης νερού γιά αρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εντός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού, με την κατανάλωση νερού γιά άρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός της Ζώνης Ευθύνης του Οργανισμού.
Δίδεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις που υφίσταται παροχή νερού γιά άρδευση αγροκτημάτων που βρίσκονται εκτός της περιοχής δικαιοδοσίας και εκτός της Ζώνης των 100 μέτρων, να προσαρμοστεί η αρχικώς χορηγούμενη ποσότητα νερού, στη χορηγούμενη ποσότητα νερού γιά την υφιστάμενη την 31-12-09 καλλιέργεια σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να μην υπάρχει ανεξόφλητη οφειλή σε άλλο υδρόμετρο του αιτούντος την αναπροσαρμογή (Υδρόμετρο με ίδιο κωδ.Μερίδας ).
β) Στην περίπτωση που η νέα καλλιέργεια είναι θερμοκηπιακή, θα υπάρχει δεξαμενή συλλογής ομβρίων χωρητικότητας τουλάχιστον 30 κυβικών μέτρων νερού ανά στρέμμα θερμοκηπίου.
γ) Στην περίπτωση που η νέα καλλιέργεια είναι δενδρώδης, θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα στάγδην άρδευσης.
δ) Να καταβληθεί το ποσόν των 100 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση.
ε) Να κατατεθεί δήλωση καλλιέργειας, η οποία θα ελεγχθεί από αρμόδιο υπάλληλο του Οργανισμού μας.

Παρέχεται από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας να αποφασίζει για ειδικές περιπτώσεις αιτημάτων άρδευσης.

Επισημαίνεται ότι η ευθύνη φύλαξης των υδρομέτρων ανήκει στους καταναλωτές, συνεπώς και η όποια κατανάλωση καταγραφεί σαυτό.

Επισημαίνεται επίσης ότι καθίσταται πλέον υποχρεωτική η κατασκευή δεξαμενής συλλογής ομβρίων υδάτων από τους καλλιεργητές θερμοκηπίων, παλαιών και νέων, χωρητικότητας 30 κυβικών ανά στρέμμα καλλιέργειας. Υποχρεωτική επίσης καθίσταται και η μετατροπή του συστήματος άρδευσης από τους καλλιεργητές δένδρων.

Επίσης γιά νέες θερμοκηπιακές μονάδες που δικαιούνται νερό άρδευσης από τον Οργανισμό μας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Αρδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση γιά τη χορήγησή του είναι η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης από το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης Ιεράπετρας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόταση του Δ/ντή του Οργανισμού κ.Γιάννη Λιοντάκη, όπως έχει διαμορφωθεί και αναφέρεται παραπάνω.

Δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το Πρακτικό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
Εμμ.Ν.Παπαδάκης

Ο Γραμματέας
Γιάννης Μεντζάκης

Τα Μέλη

Γεώρ.Καραλάκης
Χαράλ.Δραγασάκης
Γεώργιος Χαϊτας
Γενειατάκη Δέσποινα
Βασίλειος Μαζαράκης

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.