«Να διορθωθεί άμεσα η ΚΥΑ για το Πρόγραμμα ‘’Τρίτσης’’ των ΟΤΑ, που αποκλείει ώριμα έργα κι ενισχύει τις πελατειακές εξαρτήσεις».


0
(0)

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου, κατατέθηκε ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών,  με την οποία οι Βουλευτές ζητούν να διορθωθεί άμεσα η ΚΥΑ για το Πρόγραμμα ‘’Τρίτσης’’ των ΟΤΑ, που αποκλείει ώριμα έργα κι ενισχύει τις πελατειακές εξαρτήσεις.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Στις 08-04-2021, μετά από μακρά καθυστέρηση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η επανειλημμένως εξαγγελθείσα τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021), για το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Μεταξύ των αλλαγών, προβλέπεται ότι πλέον οι ΟΤΑ ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 6 αφορούν τους Δήμους και η 7η τις Περιφέρειες, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.

Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου, που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος Ι” και μεταφέρθηκαν στο “Τρίτσης”, καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο “Φιλόδημος Ι” και η ένταξή τους θα γίνει στο “Τρίτσης”. Ενδεικτικώς υπενθυμίζουμε ότι τα ενταχθέντα έργα στο “Φιλόδημος Ι” που μεταφέρθηκαν στο “Τρίτσης” με την αρ. 829/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ανέρχονται σε 459 με συνολικό προϋπολογισμό 1.090.382.473,29 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά θα συνυπολογίζει για κάθε Δήμο έργα που εντάχθηκαν με αυτά που δύνανται να ενταχθούν στο «Αντώνης Τρίτσης», παρότι τα δύο προγράμματα αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα αυτό να αδικεί αφενός τους Δήμους που κάνουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά και τους Δήμους της Περιφέρειας και της υπαίθρου που καλούνται να ανταποκριθούν στην αγροτική οδοποιία, την άρδευση, την ύδρευση, την διαχείριση των απορριμμάτων κλπ.

Με έκπληξη ωστόσο στην ΚΥΑ (παρ.7 του αρ.6 ως αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της νέας ΚΥΑ) διαβάζουμε πως (για ακόμη μία φορά) «κατ’ εξαίρεση» και κατόπιν «εισήγησης» της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με «ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του», να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία…

Στην οποία Επιτροπή Αξιολόγησης, ως γνωστόν, τροποποιήσατε προσφάτως με Τροπολογία τη σύνθεση (άρθρο δέκατο πέμπτο του ν.4783/2021), ώστε, μεταξύ άλλων, να συμμετέχει και «ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών».

Παράλληλα, είναι δημοσίως γνωστή η διαβεβαίωσή σας, κατά την παρέμβασή σας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στις 24 Μαρτίου 2021, όπου ανακοινώσατε στους Αιρετούς ότι θα τους στέλνατε αυθημερόν το σχέδιο της ΚΥΑ πριν την έκδοσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα έχετε το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να δείτε λίγο τα πλαφόν, που λίγο ως πολύ τα ξέρετε οι πιο πολλοί από εσάς, γιατί μιλάτε με τις Υπηρεσίες όπως ξέρω, επομένως θα δείτε τα πλαφόν σήμερα ώστε να ξέρετε πως θα κινηθούμε»…

Δεδομένου ότι η ίδια η ΚΥΑ ανοίγει «παράθυρο» να μην εφαρμόζονται οι όροι που η ίδια προηγουμένως θέτει.

Δεδομένου ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών πλέον «θα λύνει και θα δένει» με την κατ’ εξαίρεση παράκαμψη του πλαφόν, από την στιγμή που  η Επιτροπή Αξιολόγησης απλά «εισηγείται».

Δεδομένου ότι δυστυχώς, και με αυτή την πολιτική κίνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για ακόμη μία φορά «ευλογεί τα γένια της», όπως άλλωστε έπραξε πριν λίγες ημέρες αναθέτοντας …στον εαυτό της (με την αριθμ. 19723/16.3.2021 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. Β’ 1064) την  αρμοδιότητα υπογραφής των  χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ.

Δεδομένου ότι καταφανώς με τέτοιες πρακτικές η αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οπισθοχωρεί σε σκηνές παλαιοκομματικού παρελθόντος.

Δεδομένου ότι οι Αιρετοί καθίστανται πάλι «ζητιάνοι» στο «σαλονάκι αναμονής», προσπαθώντας να πείσουν την ηγεσία του Υπουργείο Εσωτερικών, σχεδόν εκλιπαρώντας πως τα δικά τους έργα έχουν «σημαντικό αποτύπωμα», όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρ. 6 της ως άνω ΚΥΑ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πραγματοποιήσατε την ανωτέρω δέσμευσή σας και, εάν ναι, ποια γνώμη λάβατε από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επί του περιεχομένου της ΚΥΑ; Έχει συμφωνήσει το ανώτατο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με το συγκεκριμένο περιεχόμενό της;

2.Εάν όχι, μέσα από ποια θεσμική διαβούλευση και με ποιους συγκεκριμένα προέκυψε η κατανομή χρηματοδότησης; Αποτελεί η ΚΥΑ προϊόν αυτοσχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για ένα -τόσο καθοριστικό για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας- ζήτημα;

3.Σε περίπτωση που υλοποιήσατε την προμνησθείσα δημόσια ανακοίνωσή σας, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε το επίσημο εκ μέρους σας διαβιβαστικό έγγραφο της ΚΥΑ προς την ΚΕΔΕ στις (κατά δήλωσή σας) 24 Μαρτίου  καθώς και την Απόφαση που τυχόν έλαβε και σας απέστειλε η ΚΕΔΕ επί του περιεχομένου της.

4.Προτίθεστε να τροποποιήσετε εκ νέου την ως άνω ΚΥΑ, σε κατεύθυνση περισσότερο προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ, με όρους λιγότερο υπουργο-κεντρικούς και συνεπώς υποτέλειας των ΟΤΑ προς τη νυν ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών;

5.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε για την άρση της στρέβλωσης και των αδιεξόδων που δημιουργεί σε Δήμους ο “συμψηφισμός” των έργων του “Φιλόδημος Ι” στα πλαφόν του “Τρίτσης”;

6.Προτίθεστε να ενισχύσετε σε αυτήν την κατεύθυνση την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας εντάξεων έργων στο Πρόγραμμα, ώστε κάθε Απόφαση να προκύπτει αποκλειστικά μέσα από σαφώς προκαθορισμένες δικλείδες ασφαλείας, χωρίς “παραθυράκια” ανεξέλεγκτης διακριτικής ευχέρειας της πολιτικής ηγεσίας;

7.Προτίθεται   να   αυξήσει   την   διατιθέμενη   χρηματοδότηση   για   το   πρόγραμμα   «Αντώνης Τρίτσης»   ώστε   να ενταχθούν περισσότερα έργα των Δήμων, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος άλλων Δήμων που είναι έτοιμοι από άποψη μελετών και αδειών;

Οι ερωτώντες βουλευτές:Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη».

«Να αξιοποιηθούν οι προτάσεις και να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Υπ. Περιβάλλοντος για τους δασικούς χάρτες»

Το Κίνημα Αλλαγής και οι εκπρόσωποι Αυτοδιοίκησης και αγροτών  έχουν  αναδείξει τα προβλήματα από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και έχουν υποβάλλει εδώ και καιρό μια σειρά προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών,  με κριτήριο την διασφάλιση των ιδιοκτησιών και των δικαιωμάτων των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου άλλα τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του Σύριζα όσο και μέχρι πρότινος η κυβέρνηση της Ν.Δ επέμεναν ότι τα κάνουν όλα σωστά.

Ο κ. Σκρέκας είναι ο πρώτος Υπουργός που άκουσε τις προτάσεις μας,  παραδέχεται τα προβλήματα και την ιδιαιτερότητα της Κρήτης και εφόσον υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που  έδωσε κατά την τελευταία συνάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,  θα υπάρξουν λύσεις για πολλά από τα προβλήματα.

Κρίσιμο ζήτημα αφορά την ενσωμάτωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου που δικαιώνει την Ελλάδα για τις φρυγανώδεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τον ασπάλαθο και ακόμη  κρισιμότερο να ενσωματωθούν με ευθύνη των δασικών υπηρεσιών που πρέπει να στελεχωθούν, οι διοικητικές πράξεις και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Το Κίνημα Αλλαγής θα ελέγξει την υλοποίηση των δεσμεύσεων, τις νομοθετικές παρεμβάσεις και τις παράλληλες ενέργειες που χρειάζονται και ζητά την λειτουργία επιτροπών  σε κάθε περιφερειακή ενότητα για να εξετάζονται  άμεσα  τα αιτήματα πολιτών για αξιοποίηση των ιδιοκτησιών τους .

«Δέσμευση στον Β. Κεγκέρογλου: Μέχρι τέλους του 2021 η δημοπράτηση της εκτροπής του πλατύ ποταμού. Έχει προταθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης».

Το χρονοδιάγραμμα και η χρηματοδότηση του έργου της εκτροπής του πλατύ ποταμού και των συνοδών έργων, φραγμάτων, αγωγών κλπ συζητήθηκαν σήμερα στη Βουλή μετά από ερώτηση του Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος μίλησε για το κοινό ενδιαφέρον με τον Υφυπουργό κ. Κεφαλογιάννη, αφού το έργο αφορά το Νότιο Ρέθυμνο και την Μεσαρά Ηρακλείου, αλλά και τον κρίσιμο ρόλο που το έργο έχει στην ανορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κεφαλογιάννης απάντησε στην Ερώτηση του Βουλευτή, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό της προώθησης του έργου από την κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2007 και την συνέχισή του από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επεσήμανε ότι αυτό βάλτωσε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και ανακοίνωσε ότι ανατίθεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα  σε Τεχνικό Σύμβουλο η επικαιροποίηση της  μελέτης και των Τευχών δημοπράτησης του κυρίως έργου, με ορίζοντα υλοποίησης τους τέσσερεις (4) μήνες,  ώστε το έργο να είναι ώριμο να δημοπρατηθεί ως το τέλος του 2021.

Για την πηγή χρηματοδότησης του έργου ο Υφυπουργός είπε ότι το έργο έχει ενταχθεί με το ποσό των 130 εκ. € στο ΠΔΕ μέσα στα οποία είναι και το κόστος των απαλλοτριώσεων ενώ ενημέρωσε τον Βουλευτή, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου ότι το έργο έχει προταθεί για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης με βάσιμες ελπίδες, ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα για την τελική ένταξή του αλλά επεσήμανε ότι υφίσταται εναλλακτικό σενάριο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ο Βουλευτής, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μετά τα θετικά νέα, ζήτησε επιπλέον την πραγματοποίηση μελέτης προκειμένου να ερευνηθεί, αν, εκτός από τον εμπλουτισμό του φράγματος Φανερωμένης και της αρδευόμενης σήμερα έκτασης, οι ποσότητες του νερού που θα οδηγούνται προς την Μεσαρά αρκούν για να επεκταθεί η αρδευόμενη έκταση και να ενισχυθεί ουσιαστικά η αγροτική παραγωγή και οι Αγρότες της Μεσαράς.

Video από τη συζήτηση στην Ολομέλεια: https://youtu.be/3RH6LfZ_iqc

«Αρνείται η Κυβέρνηση τη χρηματοδότηση των επιλαχόντων των Σχεδίων Βελτίωσης».

Την άρνηση της Κυβέρνησης για έγκριση των επιλαχόντων των σχεδίων βελτίωσης έκανε γνωστή, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ι. Οικονόμου, σήμερα στη Βουλή μετά από ερώτηση του Γραμματέα Κ.Ο. και Βουλευτή Ηρακλείου, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου που συνυπογράφουν όλοι οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ι. Οικονόμου απάντησε στην Ερώτηση Βασίλη Κεγκέρογλου και του Κινήματος Αλλαγής συνολικά, και προφασιζόμενος τα άρθρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το γεγονός ότι δεν υπήρξε δημόσια δέσμευση αλλά και το ότι επίκειται νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης τον Οκτώβρη, αρνήθηκε να προβεί σε ένταξη των επιλαχόντων των  σχεδίων βελτίωσης στους επιτυχόντες όπως επιβάλλεται από τους κανόνες δικαίου και τις ανάγκες της ανάπτυξης και της επανεκκίνησης της οικονομίας.

Ο Βουλευτής, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, κατά την ανάπτυξη της ερώτησης του, ζήτησε από τον Υπουργό να  έρθει στην θέση ενός αγρότη, ενός  επιλαχόντα αγρότη όπου μετά από γραφειοκρατικό βάσανο και συνεχείς αναβολές 4 σχεδόν χρονών είναι επιτυχών στην  κατάταξη για το  Σχέδιο Βελτίωσης που υπέβαλε και είχε τεράστια έξοδα για αυτό αλλά τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ, δεν χρηματοδοτούν με επιπλέον πόρους το πρόγραμμα, τον φέρνουν σε αδιέξοδο καθιστώντας τον μη δικαιούχο, επισημαίνοντας ότι η αδικία είναι διπλή για τους νέους αγρότες και ζήτησε την αποκατάσταση της με έγκριση όλων των επιλαχόντων των σχεδίων βελτίωσης με αύξηση του Προϋπολογισμού κατά 150 εκ. €.

Ύστερα από την άρνηση του Υπουργού, ο κ. Κεγκέρογλου κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, την επιστολή της συντονιστικής  επιτροπής αγροτών για αυτό το θέμα και κατήγγειλε την Κυβέρνηση για αναλγησία και αδιαφορία, αφού δεν αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει (ευελιξία λόγω κορωνοϊού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφερθούν πόροι από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής με υπερδέσμευση πόρων κλπ).

«Δεν δίνετε τις κατάλληλες απαντήσεις, δεν πιστεύετε στην ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομίας, αφού δεν χρηματοδοτείται έτοιμες και εγκεκριμένες μελέτες και μάλιστα στο τομέα της αγροτικής παραγωγής που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην Ελληνική Οικονομία» αλλά παραπέμπετε στο μέλλον με υποβολή των αγροτών σε απώλεια  και επιπλέον κόστος για τις μελέτες αλλά κυρίως ότι επένδυση έχει γίνει έως τώρα στα πλαίσια του τρέχοντος προγράμματος δεν θα είναι επιλέξιμο στο νέο.

Επιπλέον, ο Βουλευτής  ζήτησε ενημέρωση για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι για γραφειοκρατικούς λόγους με ευθύνη των υπηρεσιών, δεν έλαβαν την κορωνοενίσχυση για τις ελιές και μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποια ενημέρωση.

Ο Υφυπουργός απέφυγε να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις, παραπέμποντας σε άλλες δράσεις για ενίσχυση του αγροτικού τομέα.

Video από τη συζήτηση στην Ολομέλεια:

https://youtu.be/3bMwE1FvonQ

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.