Μελέτη της Global Greece Εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ και της Ελλάδας με την Κίνα Πως σχετίζεται με τον Κορονοϊό

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 11 Απριλίου 2020 by energinews (admin)

Ευνόησαν την Ελλάδα οι μικρές συναλλαγές της με την Κίνα

Πολύ μεγάλη είναι η σχέση της σοβαρότητας με την οποία έπληξε ο Κορωνοϊός τις χώρες της ΕΕ με το μέγεθος των εμπορικών τους συναλλαγών με την Κίνα. Όσο για την Ελλάδα οι πενιχρές της συναλλαγές, ιδίως εξαγωγές ίσως να συνέβαλαν στον μικρό αρχικό αριθμό των κρουσμάτων.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από Μελέτη της εταιρίας GLOBALGREECE η οποία εξειδικεύεται στην υποστήριξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Έγινε κατόπιν της ιδέας να μελετηθούν οι εμπορικές συναλλαγές των χωρών της ΕΕ με την Κίνα και να διερευνηθεί αν το μέγεθος αυτών έχει κάποια συνάφεια με τον αριθμό των κρουσμάτων στην κάθε χώρα.

Η αρχική διασπορά

Ο κορονοϊός εμφανίστηκε στη Κίνα, σε συγκεκριμένη αλλά πολυπληθή περιοχή και από εκεί διεσπάρη στην υπόλοιπη χώρα και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Αυτό έγινε μέσω των μετακινήσεων ανθρώπων οι οποίες σε μεγάλο βαθμό έχουν σχέση με το διεθνές εμπόριο, και τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

Σχετικά με τις εμπορικές μετακινήσεις, μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι εμπορικές εκθέσεις στις οποίες δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες μετάδοσης του ιού, όσο σχεδόν σε καμιά άλλη δραστηριότητα. Άλλωστε και στη χώρα μας ένας από τους δύο τρόπους αρχικής εισόδου του ιού ήταν οι εκθέσεις  ρούχων στο Μιλάνο, στις οποίες συμμετείχαν μαζικά και επαγγελματίες από την Καστοριά.

Η Ελλάδα ήταν ευνοημένη στο θέμα αυτό καθώς οι μικρές εμπορικές της συναλλαγές με την Κίνα συνεπάγονται και σε λιγότερες μετακινήσεις ανθρώπων από και προς τη χώρα αυτή.

Είναι από τις περιπτώσεις που το μειονέκτημα γίνεται ξαφνικά πλεονέκτημα.

Εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα και Κρούσματα Κορονοϊού

Ας δούμε όμως το ύψος των εμπορικών συναλλαγών (σύνολο Εξαγωγών και Εισαγωγών) των χωρών της ΕΕ με την Κίνα, σε σύγκριση με το μέγεθος των κρουσμάτων τους από τον Κορονοϊό.

Βλέπουμε ότι η σειρά είναι σχεδόν ίδια για κάθε χώρα πλην εκείνων με το σημάδι ^ οι οποίες έχουν αναλογικά λίγο περισσότερα κρούσματα και εκείνων με το σημάδι √ που έχουν λιγότερα.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ   ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΙΝΑ

1. Γερμανία

173.054.151.557 € 

2. Ολλανδία

102.673.452.267 €

3. Ην. Βασ.

84.846.373.757 €

4. Γαλλία

52.384.873.844 €

5. Ιταλία

44.658.073.537 €

6. Ισπανία

31.620.597.735 €

7. Βέλγιο

23.865.668.947 €

8. Πολωνία

23.187.256.571 €

9. Τσεχία

16.954.088.384 €

10. Σουηδία

15.287.297.498 €

11. Ιρλανδία

11.353.539.934 €

12. Δανία

11.118.806.577 €

13. Αυστρία

10.217.296.362 €

14. Ουγγαρία

8.942.630.119 €

15. Φινλανδία

5.846.922.315 €

16. Ρουμανία

5.148.688.389 €

17. ΕΛΛΑΔΑ

4.953.741.110 €

18. Σλοβακία

4.593.661.672 €

19.Πορτογαλία

3.556.397.326 €

20. Σλοβενία

2.450.893.917 €

21. Βουλγαρία

2.300.454.513 €

22. Λουξ/ργο

1.707.932.556 €

23. Λιθουανία

1.205.757.532 €

24. Κροατία

834.069.747 €

25. Εσθονία

823.394.355 €

26. Λετονία

669.755.464 €

27. Κύπρος

444.365.868 €

28. Μάλτα

291.839.679 €

 

 

 

 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

(7 Απρ)

 
1. Ιταλία                    ^

132.547

2. Ισπανία

140.510

3. Γερμανία

103.717

4. Γαλλία                    =

98.984

5. Ην. Βασίλειο

52.302

6. Βέλγιο

22.194

7. Ολλανδία              √

19.703

8. Αυστρία                 ^

12.519

9. Πορτογαλία           ^

12.442

10. Σουηδία               =

7.693

11. Τσεχία

4.828

12. Ιρλανδία

5.364

13. Δανία

5.173

14. Πολωνία              

4.532

15. Ρουμανία

4.417

16. Λουξεμβoύργο    ^

2.843

17. Φινλανδία

2.308

18. ΕΛΛΑΔΑ

1.755

19. Κροατία                 ^

1.282

20. Σλοβενία               =

1.059

21. Εσθονία

1.149

22. Λιθουανία

880

23. Ουγγαρία             

817

24. Βουλγαρία

565

25. Λετονία

548

26. Σλοβακία              

581

27. Κύπρος

465

28. Μάλτα

 

 

293

 

 

Στο Γράφημα βλέπουμε ότι οι πρώτες οκτώ χώρες της ΕΕ σε συνολικό εμπόριο με την Κίνα είναι οι ίδιες ακριβώς με τις πρώτες οκτώ σε κρούσματα κορονοϊού. Βεβαίως ούτε η σειρά είναι απόλυτη ούτε η αναλογία.

Η Ελλάδα

Οι συναλλαγές της Ελλάδας με την Κίνα είναι πολύ μικρές. Όχι μόνο ως απόλυτα νούμερα αλλά και αναλογικά με το μέγεθός της. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στους καλούς μας κλάδους όπως είναι τα τρόφιμα. Ακόμη και στο ελαιόλαδο.

Τα τρόφιμα 

Όπως βλέπουμε στα παραπάνω γραφήματα και ο κλάδος τροφίμων, ως προς τις εξαγωγές προς την Κίνα έχει τα ίδια περίπου μεγέθη ανά χώρα. Το 2ο γράφημα βλέπουμε ότι στην πρώτη οκτάδα χωρών μπήκαν τώρα η Δανία και η Ιρλανδία στη θέση της Αυστρίας και του Βελγίου.

Οι εξαγωγές τροφίμων της Ελλάδας προς την Κίνα είναι μόλις 16.706.197 € και αν δοκιμάζαμε να τις συμπεριλάβουμε στα γραφήματα δεν δημιουργούν κομμάτι στην πίτα παρά μόνον μια γραμμή.

Χρήσιμα συμπεράσματα όμως μας δίνει μια σύγκριση στο ελαιόλαδο των τριών κύριων ελαιοπαραγωγικών χωρών της Ευρώπης της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, ως προς τις εξαγωγές τους προς την Κίνα.

Το ελαιόλαδο

Η παραγωγή ελαιολάδου της Ελλάδας σε σχέση με την αντίστοιχη της Ισπανίας και της Ιταλίας είναι ανάλογη με την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας μας σε σχέση με τις άλλες δύο χώρες, όπως θα δείτε στην πλήρη Μελέτη.

Ωστόσο οι εξαγωγές ελαιολάδου της Ισπανίας προς την Κίνα είναι ακόμη περισσότερες σε σχέση με την παραγωγή τους ενώ της Ελλάδας μηδαμινές.

Βλέπουμε όμως ότι τα ποσοστά των κρουσμάτων του κρονοϊού της Ελλάδας σε σχέση με τις δύο υπό μελέτη χώρες- εταίρους μας στην ΕΕ αλλά ανταγωνίστριες στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, είναι ακριβώς ανάλογα με τα ποσοστά εξαγωγών προς την Κίνα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ευθύνονται οι εξαγωγές ελαιολάδου προς την Κίνα για το βαρύ πλήγμα του κορονοϊού στις δύο αυτές χώρες και το πολύ ελαφρύτερο προς την Ελλάδα.

Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία θα βρείτε στην Μελέτη την οποία σας στέλνουμε μαζί με αυτό το Δελτίο Τύπου.

=>   Τα σημαντικότερα προϊόντα τα οποία Εξάγει η Ελλάδα προς την Κίνα και εισάγει από αυτήν, φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 της Μελέτης.

=>   Τα κυριότερα προϊόντα τα οποία Εξάγει η ΕΕ συνολικά προς την Κίνα και εκείνα που Εισάγει από αυτήν, από τα οποία προκύπτει η αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους, φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 2 της Μελέτης.

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.