Μεικτή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 30 Μαρτίου 2022 by manos (seo)-admin

Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί αύριο  Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16506 (ΦΕΚ 1302/Β/18-03-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

Β.1 κ. Μερωνιανάκη Γεωργίου  της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Ένας προβληματικός δρόμος μπορεί να γίνει κύριος οδικός άξονας».

Β.2 κ. Δανδουλάκη Κων/νου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Αποκατάσταση Ζημιών – Συντήρηση Οδικού Δικτύου ( ΒΟΑΚ )».

Β.3 κ. Κονταξάκη Γεωργίου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Οδικός Φωτισμός από την Πόλη των Χανίων προς το Αεροδρόμιο Χανίων».

Β.4 κ. Μαρκογιαννάκη Αλέξανδρου της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Παράταση, ενημέρωση και ενίσχυση της διαδικασίας κτηματογράφησης στην Κρήτη».

Β.5 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ένοχη η σιωπή της Περιφέρειας σχετικά με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για το Δ.Ι.Ε.Κ. Χερσονήσου, που προορίζεται να γίνει ένα ακόμα δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού».

Β.6 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Κυβέρνηση,  Περιφέρεια και δημοτικές αρχές δεν έχουν κανένα άλλοθι για την πλήρη  εγκατάλειψη του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης (ΙΑΚ) στα Χανιά».

Β.7 της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για τις αναγκαίες ενέργειες της περιφέρειας ενάντια στη λειτουργία ορυχείου γύψου στο Στόμιο του Δήμου Κισσάμου Χανίων».

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Κατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης έτους  2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

  • (εισηγητές οι κ.κ. Βαμβακάς Λάμπρος, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και Επιτροπάκης Σπύρος, προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ)

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1  Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επαρχιακής οδού υπ. αριθμ. 23 «Άγιοι Δέκα – Βαγιωνιά», για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΕΣΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΓΙΩΝΙΑΣ ΠΕΗ», προϋπολογισμού μελέτης 248.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.) ποσού σύμβασης 121.520,01 Ευρώ (με ΦΠΑ 24% και αναθεώρηση), αναδόχου «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 52 Ν. 2696/1999,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

2.2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στον επαρχιακό δρόμο Τοπολίων – Άι κυρ-Γιάννη στο πλαίσιο του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ – ΤΟΠΟΛΙΑ – ΜΥΛΟΙ – ΕΛΟΣ – ΒΑΘΗ – ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ, 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΟΠΟΛΙΩΝ», Αναδόχου: «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Τροποποίηση της αριθμ.: 134/2021 (πρακτ. 24/20-12-2021) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με μίσθωση έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RE-PLAN-CITY LIFE, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

3.2  Αποδοχή υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου RETOUR, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

3.3  Έγκριση παράτασης υλοποίησης του έργου «MISTRAL» για ένα μήνα έως 31/05/2022, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.

        – (εισηγητής των αριθμ. 4.1 έως 4.3 θεμάτων ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένου πρακτικού της αριθμ. 01/09-01-2022 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).

 

Παρατήρηση:

–  Η είσοδος στη δια ζώσης συνεδρίαση επιτρέπεται αυστηρά μόνο στα μέλη και στους συμμετέχοντες του ΠΣ που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

–  Παρακαλούνται μόνο οι σύμβουλοι οι οποίοι δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του ΠΣ μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

3

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.