«Μείωση ΦΠΑ στα εισιτήρια ακτοπλοΐας».

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουνίου 2021 by energinews (admin)

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου, κατατέθηκε ερώτηση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Οικoνομικών για το υψηλό κόστος εισιτηρίων ακτοπλοΐας.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι τελικές τιμές τόσο των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όσο και των ναύλων των οχημάτων που μεταφέρονται δια θαλάσσης με επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία σε δρομολόγια εσωτερικού, προκύπτουν ως άθροισμα του καθαρού ναύλου, του αντίστοιχου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) καθώς και των λιμενικών τελών.

Ωστόσο, οι στρεβλώσεις και ανομοιομορφίες, που απορρέουν από το υφιστάμενο καθεστώς

καθορισμού λιμενικών τελών, συνεπάγονται άδικες και δυσανάλογες οικονομικές επιβαρύνσεις των

χρηστών μίας βασικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως η ακτοπλοϊκές

μεταφορές, πλήττοντας ιδιαίτερα τους νησιώτες μας και υπονομεύοντας την εδαφική, οικονομική

και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Στη συνέχεια τονίζουν ότι σε ότι αφορά στον επιβαλλόμενο Φ.Π.Α. στα εισιτήρια και στους ναύλους, αφενός για τα εισιτήρια επιβατών έχει παραταθεί μέχρι και την 30 – 09 – 2021 η εφαρμογή του 13% επί της καθαρής τιμής του εισιτηρίου (παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/20) και αφετέρου για τα οχήματα δεν έχει

προβλεφθεί κάποια σχετική μείωση του οριζόντιου 24% επί της καθαρής τιμής του ναύλου.

Επομένως, δεν υπάρχει κάποια σταθερή πολιτική μειωμένου Φ.Π.Α. στα εισιτήρια και στους ναύλους της ακτοπλοΐας, επιβαρύνοντας έτσι το αντίστοιχο κόστος μετάβασης από και προς τα νησιά, που σε συνδυασμό με την άρση του μειωμένου Φ.Π.Α. στα νησιά, δημιουργεί συνθήκες υψηλού κόστους διαβίωσης και χαμηλής ανταγωνιστικότητας για τις νησιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για την τουριστική δραστηριότητα.

Από την άλλη μεριά δεν υφίσταται αποτελεσματική πολιτική για τον έλεγχο και τη διασφάλιση

εύλογων και αναλογικών τιμών των ναύλων, τόσο των επιβατών όσο και των οχημάτων. Το

υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι μάλλον αναχρονιστικό, μη επαρκώς τεκμηριωμένο και σε

αναντιστοιχία με τις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις, επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη αύξηση

των ναύλων σε καθεστώς μονοπωλιακού, ή στην καλύτερη περίπτωση, ολιγοπωλιακού καθεστώτος

παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.

Οι Βουλευτές ζητούν από την Κυβέρνηση:

  1. την θέσπιση χαμηλών συντελεστών Φ.Π.Α. 6% για τους επιβάτες και 13% για τα οχήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις προκειμένου να περιοριστεί το κόστος προσβασιμότητας στα νησιά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της οικονομίας τους

2.Την αναμόρφωση, τεκμηρίωση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου περί καθορισμού ανώτατης επιτρεπόμενης τιμολόγησης των ναύλων της ακτοπλοΐας καθώς και την θέσπιση συστήματος ελέγχου των τιμών, ώστε να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξησή τους και η εκμετάλλευση της

δεσπόζουσας θέσης των μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών.

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου και Δημήτρης Μπιάγκης.

«Ένταξη των υπηρεσιών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων καθώς και των εργαζομένων τους στις μόνιμες κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ».

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου κατατέθηκε ερώτηση στα αρμόδια Υπουργεία για την ένταξη των υπηρεσιών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων καθώς και των εργαζομένων τους στις μόνιμες κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Νευραλγικές δομές και υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως  Παιδικοί Σταθμοί,  Βρεφικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ.), Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.-Α.μεΑ.), Δομές Υποστήριξης Αστέγων (Υπνωτήρια Αστέγων, Ανοικτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων, Ξενώνες Αστέγων), Κέντρα Κοινότητας,  Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια και Κοινωνικά Φαρμακεία), Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, Υπουργεία, σχολεία, νοσοκομεία κλπ), αλλά ακόμα και υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, όπως , Νοσοκομεία και  δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στελεχώνονται εδώ και 20 χρόνια με τους ίδιους συμβασιούχους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου.

Πρόκειται για χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι όμως πάρα πολλά χρόνια τώρα (ακόμη και 20!) παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αδιάλειπτα, καταβάλλοντας καθημερινά φιλότιμες προσπάθειες, παρά τον χαρακτήρα της σύμβασης και το καθεστώς ομηρίας και εργασιακής ανασφάλειας που την διέπει.

Επειδή χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, οι παραπάνω δομές ή θα κλείσουν ή θα υπολειτουργούν και προφανώς οι υπηρεσίες που παρέχουν θα λείψουν από τους πολίτες

Επειδή υπάρχουν  αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν δικαιώσει προσφυγές εργαζομένων ενώ ακόμη και η C-760/18/11-2-2021 απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, αναγνωρίζει την καταχρηστική χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και θεωρεί ότι η 1999/70/ΕΚ  ευρωπαϊκή οδηγία, υπερισχύει των «συνταγματικών κωλυμάτων».

Επειδή οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές καθόλη την διάρκεια της πανδημίας έχουν αναλάβει καθοριστικό ρόλο, υπό αντίξοες συνθήκες, με αυξημένα καθήκοντα, συμβάλλοντας έμπρακτα τόσο στην προστασία των ευπαθών ομάδων, όσο και στον περιορισμό της διασποράς της νόσου από τον κορωνοϊό covid – 19.

Επειδή η αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει δέσμια αρμοδιότητα για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και από εργαζομένους με σταθερή εργασιακή σχέση.

Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

-Προτίθεστε να εντάξετε τις υπηρεσίες που παρέχουν οι κοινωνικές δομές και τα προγράμματα στις μόνιμες κοινωνικές υπηρεσίες που θα παρέχονται ως δέσμια αρμοδιότητα από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας;

– Τι συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε για αυτό  αλλά και για να τερματιστεί το καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας  των εργαζομένων με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις σε κοινωνικές δομές;

-Προτίθεστε να αξιοποιήσετε την απόφαση C-760/18/11-2-2021 του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για όλες τις περιπτώσεις εργαζομένων ΙΔΟΧ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και έχουν επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, προκειμένου να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ευαγγελία Λιακούλη και  Ανδρέας Πουλάς».

«Να συνεχιστεί η λειτουργία των υποκαταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς στην Κρήτη».

Με ερώτηση του, προς το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γραμματέας της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου ζητά να συνεχιστεί η λειτουργία των υποκαταστημάτων της τράπεζας Πειραιώς στην  Κρήτη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Τα υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., που λειτουργούν στην Κρήτη εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Ωστόσο, ο αιφνίδιος περιορισμός των υποκαταστημάτων της τράπεζας σε 420 καταστήματα, από 484 που αριθμεί σήμερα, στο πλαίσιο εφαρμογής της γενικότερης περιοριστικής πολιτικής σε όλη την επικράτεια, εγείρει θύελλα αντιδράσεων από κοινωνικούς φορείς, Δήμους, πολίτες και εργαζόμενους.

Στην Κρήτη προβλέπεται το κλείσιμο 6 υποκαταστημάτων και συγκεκριμένα στην Νεάπολη Λασιθίου, στο Ασήμι, στα Ανώγεια, στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου, στο Καστέλι  και στα Μάλια.

Επειδή οι επαγγελματίες και οι πολίτες, με την είδηση της οριστικής  παύσης της λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων, είναι ανάστατοι και εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους,

Επειδή η παύση της λειτουργίας τους προκαλεί  σοβαρά προβλήματα τόσο για τις τραπεζικές συναλλαγές των πολιτών εν μέσω της πανδημίας του covid-19, όσον και λόγω της ηλικίας πλείστων πολιτών, και όσα εξ αυτής συνεπάγονται,

Επειδή είναι απαράδεκτο οι πολίτες να  αποκλείονται από βασικές τραπεζικές υπηρεσίες και να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές τους,

Επειδή  πρόκειται για περιοχές, ημιαστικές με επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως η ΒΙΠΕ Ηρακλείου, τουριστικές όπως τα Μάλια και αγροτικές όπως Ασήμι, Ανώγεια και Νεάπολη Λασιθίου αλλά και με αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα, όπως το Καστέλι που έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση του Νέου Διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης

Ερωτάσθε κε. Υπουργέ:

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε  να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των παραπάνω υποκαταστημάτων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους συναλλασσόμενους των παραπάνω περιοχών;».

«Άμεσα μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου κατατέθηκε ερώτηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για  άμεσα μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 4838/09-03-21 ερώτησης που σας είχαμε καταθέσει για τα αναγκαία αλλά και ουσιαστικά μέτρα στήριξης που χρειάζεται ο αμπελοοινικός τομέας, επανερχόμαστε, ύστερα και από την επιστολή της ΕΔΟΑΟ, της ΚΕΟΣΟΕ και του ΣΕΟ με την οποία εκφράζουν την ανησυχία του αμπελοοινικού κλάδου για την καθυστέρηση λήψης επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Η κατακόρυφη μείωση του κύκλου εργασιών των οινοπαραγωγών, συνέπεια της μείωσης της κατανάλωσης οίνου, λόγω της πανδημίας αλλά και των παρατεταμένων και επαναλαμβανόμενων lockdowns και της συνακόλουθης αύξησης των αποθεμάτων κρασιού στις αποθήκες,  οδηγούν σε απόγνωση τους οινοπαραγωγούς και τις επιχειρήσεις του κλάδου και επιβάλλουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα γενικότερα.

Οι επιχειρήσεις του αμπελοοινικού κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης ενώ όπως τονίζεται στην επιστολή, «η κατάσταση στον δοκιμαζόμενο κλάδο μας είναι δυσχερέστερη από την προηγούμενη χρονιά» και «τα αποθέματα βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ, η αγορά της εστίασης και ο τουρισμός δεν έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμη και ο τρύγος πλησιάζει».

Για την ενδυνάμωση του κλάδου οι οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα προτείνουν είτε το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), που αφορά τις ενισχύσεις προς τους παραγωγούς που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, είτε τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας-de minimis ενώ ζητούν παράλληλα, όχι μόνο τη διασφάλιση αλλά την αύξηση του ποσού των 20 εκατ. ευρώ για το μέτρο του «πράσινου τρύγου» και παράλληλα εκτιμούν ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή του μέτρου της αποθεματοποίησης.

Επειδή πρέπει να στηριχθούν άμεσα οι αμπελουργοί και τα οινοποιεία που είναι αντιμέτωποι με μια οικονομική και παραγωγική καταστροφή

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1.Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης για τους αμπελουργούς και τα οινοποιεία και ποιος ο γενικότερος Κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στον  αμπελοοινικό τομέα;

2.Ποια η θέση σας για τα μέτρα στήριξης που ζητούν η ΚΕΟΣΟΕ, η ΕΔΟΑΟ και ο ΣΕΟ και αναλύθηκαν παραπάνω;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:Βασίλης Κεγκέρογλου,Απόστολος Πάνας,Γιώργος Αρβανιτίδης,Χρήστος Γκόκας, Μιχάλης Κατρίνης,Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος,Ευαγγελία Λιακούλη,Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς   και Κώστας Σκανδαλίδης.

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.