Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους»: Συνάντηση και δράσεις εναντίον του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο Λασίθι

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 5 Αυγούστου 2020 by energinews (admin)

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, ενημερωτική συνάντηση για τους σκοπούς, τη δράση και τη μελλοντική πορεία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) Λασιθίου «Περίπλους», στο καφέ bistro «Ονειρικόν», στην παραλία Άμμος στον Αγιο Νικόλαο.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους» αποτελεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στο πρόβλημα της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο Νομό Λασιθίου.

Είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού είναι ταυτόχρονα, Μονάδα Ψυχικής Υγείας και παραγωγική-εμπορική επιχείρηση που βασίζεται σε μια καινοτόμο τριμερή εταιρική σχέση μεταξύ ψυχικά ασθενών, εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και φυσικών προσώπων και φορέων από την κοινότητα.

«Ο Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους» επιτελεί κοινωνικό έργο αφού αποβλέπει στην κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια», όπως περιέγραψε αναλυτικά ο Μπάμπης Αντωνακάκης, νέος Πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους».

Στην λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. «Περίπλους» που έχει ξεκινήσει την δράση του το 2014 και παραμένει πιστός στον κοινωνικό ρόλο του να συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και να στέκεται αρωγός σε δράσεις της τοπικής κοινωνίας στηρίζοντας υλικά και ηθικά τις προσπάθειες τους,  αναφέρθηκε ο Εμμανουήλ Φαζάκης, Ψυχίατρος, Διευθυντής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου και πρώην πρόεδρος του Κοι.Σ.Π.Ε. «Περίπλους»

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Λασιθίου έχει αναπτύξει με μεγάλη επιτυχία συνεργεία καθαριότητας για φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα ο Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους» έχει αναλάβει την καθαριότητα των γραφείων του ΕΟΠΥΥ στον Άγιο Νικόλαο και των κτηριακών εγκαταστάσεων των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) Αγίου Νικολάου και Σητείας.

Παράλληλα ο Κοι.Σ.Π.Ε. «Περίπλους» λειτουργεί εδώ και τέσσερα χρόνια το καφέ bistro «Ονειρικόν» στην Ακτή Νεάρχου, στην παραλία Άμμος, στον Άγιο Νικόλαο.

«Η δραστηριοποίηση του Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους» στοχεύει στο να αποδείξει πως οι επιχειρήσεις και η αγορά μπορούν να προσφέρουν κοινωνικά οφέλη και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των οποίων ο εντοπισμός θεωρείται δυσχερής. Παρά τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να επιτύχουν τους σκοπούς τους, οι οποίοι επικεντρώνονται σε μακροπρόθεσμα οφέλη για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές και την κοινωνία, αποκτώντας μερίδιο στην αγορά και δημιουργώντας κέρδος ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα τους», δήλωσε ο κος Μπάμπης Αντωνακάκης.

Στην ενημερωτική συνάντηση εκτός από τον Μπάμπη Αντωνακάκη, Πρόεδρο του Δ.Σ, τον Εμμανουήλ Φαζάκη, πρώην Πρόεδρο και μέλος του Δ.Σ και τη κα Σοφία Ματθαιάκη, Γραμματέα του Δ.Σ του Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους» συμμετείχαν επίσης o Μανώλης Πεπόνης, Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου, ο Χάρης Αλεξάκης, Αντιδήμαρχος Αγίου Νικολάου, η κα Μαρία Μωυσάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λασιθίου και η κα Αγάπη Σκυβάλου, Προϊσταμένη στην Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Πληρέστερη ενημέρωση για τον Κοι.Σ.Π.Ε «Περίπλους»

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας) και αποβλέπουν στην κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν  στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Λασιθίου – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Λασιθίου «Περίπλους» ιδρύθηκε στις 10-4-2014 και είναι ένας από τους περίπου 30 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας συστήνεται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.

Ανήκει στον Τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, έχει εμπορική ιδιότητα και αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας η οποία εντάσσεται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου.

Μέλη του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Λασιθίου μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στις παρακάτω τρείς κατηγορίες:

Κατηγορία Α (ποσοστό τουλάχιστον 35% επί του συνόλου των μελών):

Φυσικά πρόσωπα ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον 15 ετών που υπάγονται στον Τομέα Ψυχικής Υγείας  Νομού Λασιθίου και που λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης.

Κατηγορία Β (ποσοστό μέχρι το 45% επί του συνόλου των μελών):

Εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας και επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

Κατηγορία Γ (ποσοστό μέχρι το 20% επί του συνόλου των μελών):

Δήμοι και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Νομού Λασιθίου.

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Λασιθίου διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου δύο μέλη προέρχονται από τη κατηγορία Α.

Οι πόροι του ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Λασιθίου προέρχονται από δύο κύριες πηγές.

α) τις επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη και λειτουργία των δραστηριοτήτων του.

β) τα έσοδα από τη παροχή υπηρεσιών (καθαρισμοί κτιρίων, λειτουργία καφετέριας «Ονειρικόν», κλπ).

 

Οι μέχρι σήμερα οικονομικές δραστηριότητες που έχει αναπτύξει ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε Λασιθίου είναι:

1) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, έχουν συγκροτηθεί τρία συνεργεία καθαρισμού τα οποία έχουν αναλάβει το καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων:

α)  του ΕΟΠΥΥ στον Αγιο Νικόλαο.

β) της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) στον Αγιο Νικόλαο.

γ) της Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ) στη Σητεία.

Επίσης το 2018 είχε αναλάβει και τον καθαρισμό των γραφείων της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, έργο το οποίο προβλέπεται να συνεχιστεί προσεχώς.

2) Λειτουργία του cafe bistro «Ονειρικόν»

Το cafe bistro «Ονειρικό» ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2017 στην Ακτή Νεάρχου (παραλία Άμμος) στον Αγιο Νικόλαο.

Οι δαπάνες ίδρυσης (εξοπλισμός κ.λπ) και ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών του δαπανών, κατά τη περίοδο 2017-2019, έχουν επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Υγείας.

Τη φετινή περίοδο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Ιουνίου και απασχολεί 6 άτομα προσωπικό με πλήρη και μερική απασχόληση.

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.