ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 5 Μαΐου 2022 by manos (seo)-admin

Ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής υπογραφών για την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας. Συγκεκριμένα:

1. Με την επιβολή του πλαφόν που εισηγούμαστε , οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πληρώνουν πάνω από 10% σε σχέση με αυτά που πλήρωναν πριν ξεκινήσει η ενεργειακή κρίση (1/5/2021)

2.Απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όταν τους επιβάλλεται χρέωση που υπερβαίνει το πλαφόν του 10%

3. Για τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από λογαριασμούς ρεύματος από 1/5/2021 δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε 240 δόσεις

 

Θέμα: Ρύθμιση τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

 

Το Κόμμα μας εδώ και αρκετούς μήνες έχει προτείνει την ρύθμιση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή την επείγουσα ρυθμιστική επέμβαση εκεί που εκδηλώνεται το πρόβλημα, στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που λαμβάνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα αποτάσσεται μέτρα ενεργειακού λαϊκισμού που το μόνο που κάνουν είναι να γεννούν νέα κινήματα «Δεν Πληρώνω» χωρίς να λαμβάνουν υπόψη της πολυπλοκότητα των ζητημάτων που τίθενται. Προτείνεται ανώτατο όριο αύξησης των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με την 1η.5. 2021. Πρόκειται για λύση που εντάσσεται στις σχετικές Κατευθύνσεις που έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνει άμεσα λύση στο πρόβλημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τους υπέρογκους λογαριασμούς και δεν κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία. Η ρύθμιση που προτείνεται, εξασφαλίζει εξάλλου δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που είναι ο ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές και η ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

 

Άρθρο …

  1. Το σύνολο των χρεώσεων προμήθειας ανά μεγαβατώρα που επιβάλλουν οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε όλες τις Κατηγορίες Πελατών που συνδέονται στην Χαμηλή και Μέση Τάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των χρεώσεων προμήθειας ανά μεγαβατώρα που εφαρμοζόταν για τον ίδιο Πελάτη την 1.5.2021. Το όριο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στον πρώτο λογαριασμό που αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος και καταλαμβάνει το σύνολο της περιόδου κατανάλωσης που ο λογαριασμός αυτός αφορά. Το όριο εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη τυχόν εξ άλλης αιτίας ακυρότητας της αναπροσαρμογής ή με άλλο τρόπο αύξησης της χρέωσης προμήθειας.
  2. Στις χρεώσεις προμήθειας που εφαρμόζονταν την 1.5.2021 περιλαμβάνονται, για το σκοπό της παρούσας διάταξης, κάθε είδους  εκπτώσεις που εφαρμοζόταν την ανωτέρω ημερομηνία δυνάμει της σύμβασης  προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που έχει συναφθεί. Στις χρεώσεις προμήθειας που επιβάλλουν οι προμηθευτές και στις οποίες επιβάλλεται η κατά τα ανωτέρω διατίμηση, περιλαμβάνονται κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως ρήτρες αναπροσαρμογής, τέλη σύνδεσης της χρέωσης προμήθειας με την τιμή χρέωσης στον Προμηθευτή της παραγόμενης και πωλούμενης από αυτόν ηλεκτρικής ενέργειας.
  3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει διαφορετικό Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με αυτόν που είχε την 1.5.2021, το ανωτέρω όριο εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη την Χρέωση Προμήθειας που είχε συμφωνηθεί κατά την σύναψη της σύμβασης προμήθειας με τον νέο Προμηθευτή.
  4. Απαγορεύεται η αποστολή από τον Προμηθευτή και η εκτέλεση από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ) εντολής αποκοπής/απενεργοποίησης λόγω μη καταβολής λογαριασμού που περιέχει χρεώσεις προμήθειας κατά παράβαση της παρούσας διάταξης.
  5. Για όλα τα χρέη που έχουν σωρευθεί στους καταναλωτές από 1.5.2021, δίνεται η δυνατότητα διακανονισμού 240 δόσεων. 
  6. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρο τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 144 παρ. 2 ν. 4001/2011.
  7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, ύστερα από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προσδιορίζεται η διαδικασία και το ποσοστό επιδότησης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας για τυχόν πωλήσεις κάτω του κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Κατά τον προσδιορισμό της επιδότησης του κόστους λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ωφέλεια του Προμηθευτή υπό την ιδιότητά του ως Παραγωγού Συμμετέχοντος στο ΕΧΕ. Το ποσοστό της επιδότησης του κόστους που θα προσδιοριστεί με τον τρόπο που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της αγοράς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΤΗΣ MARFIN

Στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις συνάνθρωποί μας πήγαν στη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ. Η τυφλή βία, απόρροια της τοξικότητας και του διχασμού της εποχής, έκοψε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής της Αγγελικής, του αγέννητου μωρού της, της Βιβής και του Νώντα.

Δώδεκα χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, ο αξιοπρεπής και επίμονος αγώνας για δικαίωση των θυμάτων συνεχίζεται. Η τιμωρία των ενόχων και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελεί το ελάχιστο χρέος στη μνήμη τους.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ήταν, είναι και θα είναι αξιακά πάντοτε απέναντι στις πράξεις βίας και διχασμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Κατατέθηκε βουλευτική τροπολογία από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας: «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις», με θέμα: «Ρύθμιση τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης».

*Σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας το υπογεγραμμένο κείμενο της τροπολογίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΡΑ!

Ομιλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής Κώστα Σκανδαλίδη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Κράτους του Κατάρ».

Πλαφόν στη Λιανική Τιμή του Ρεύματος Τώρα!

Κάτω από εξόχως δραματικές συνθήκες ο Πρωθυπουργός σήμερα αναγκάζεται να παρέμβει με μέτρα σε ένα τρομακτικό πρόβλημα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Δεν σπεύδω να προκαταλάβω αυτά που θα πει, ούτε να απαντήσω σε κάτι που δεν ξέρω, παρότι δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος γι’ αυτό.

Σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα πριν από λίγες μέρες, όταν μίλησα για «δολοφονικούς» λογαριασμούς της ΔΕΗ υπήρξε μια αντίδραση ότι: «Ποιος; Ο Σκανδαλίδης μιλάει; Είναι λαϊκισμός». Δεν είναι λαϊκισμός, είναι μια πραγματικότητα που τη ζει ο Έλληνας πολίτης από τα πιο μικρά νοικοκυριά μέχρι τη μεσαία τάξη σε μεγάλη έκταση και με ένα τρομακτικό πρόβλημα επιβίωσης πια των ανθρώπων. Θα ήθελα, λοιπόν, να πω δυο λόγια που έχουν σχέση με το πώς φτάσαμε ως εδώ και τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και τι προτείνω να γίνει. Εξάλλου καταθέσαμε και εμείς μια συγκεκριμένη τροπολογία σήμερα.

Σε ό,τι αφορά το γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο, που νομίζω ότι είναι εντελώς λειψό, έχει ένα απαράδεκτο κενό στρατηγικής γιατί ξεκινά από το χρηματιστήριο ενέργειας και την κοντόφθαλμη απόφαση να πωλείται καθημερινά το 100% της ενέργειας στην χρηματιστηριακή αγορά, όταν η Γερμανία και η Γαλλία έχουν το 29% και η Ιταλία μόλις το 11%. Στο επιχείρημα ότι «έτσι έκαναν οι περισσότερες χώρες» νομίζω ότι έγινε για άλλη μια φορά αντιγραφή μοντέλου χωρίς να υπολογιστεί η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, δηλαδή ο χαμηλός ανταγωνισμός και η περιορισμένη συνδεσιμότητα της χώρας μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

Δεν πωλείται στην Ελλάδα, δηλαδή, ενέργεια βάσει μακροπρόθεσμων συμβολαίων που είναι μια σταθερή τιμή και μια σταθερή, αν θέλετε, αξία που έρχεται στη χώρα, αλλά το συνολικό ποσοστό, η συνολική ενέργεια πωλείται στη χρηματιστηριακή αγορά.

Αυτή την αστάθεια και την επικίνδυνη, αν θέλετε, απολυτότητα την ξεκίνησε με την απόφασή του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε να την εφαρμόζει με πιο απόλυτο βαθμό η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Εν τω μεταξύ, από το 2020 και πριν από την κρίση τα τιμολόγια αυξάνονται συνεχώς αντί να μειώνονται. Η χώρα, λοιπόν, με βάση αυτή την πολιτική εισήλθε απροετοίμαστη στην κρίση, γιατί ενώ εδώ και χρόνια, από τις αρχές της δεκαετίας του 2010, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις έδιναν την κατεύθυνση «Επενδύστε στις ΑΠΕ με στόχο να υποκατασταθεί το ορυκτό καύσιμο από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε μεγάλο βαθμό» και ενώ αρχικά υπήρξε μια προσπάθεια αυτό να απλωθεί στους αγρότες, στις μικρές επιχειρήσεις, στους πολίτες και στα νοικοκυριά, από ένα σημείο και μετά σταμάτησε αυτή η πολιτική, με αποτέλεσμα να περιορίζεται πια στο ολιγοπώλιο ορισμένων εταιρειών, οι οποίες κάνουν μεγάλες επενδύσεις και έχουν μεγάλα κέρδη και την ίδια στιγμή άρχισε να φθίνει όλη αυτή η προσπάθεια, να μπει συνολικά η κοινωνία στο να κερδίσει από αυτή την ιστορία -όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και η κοινωνία οικονομικά και τα νοικοκυριά- με αποτέλεσμα σήμερα να βρεθούν ουσιαστικά έρμαια σε αυτό τον ανταγωνισμό χωρίς όρους και όρια.

Η μείωση κατά 50% του λιγνίτη, που έγινε αρχικά και πιο βίαια μετά το 2020, αναγκάστηκε να μας εξαρτήσει από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι και αυτό ένα ορυκτό καύσιμο, που είναι και αυτό μέσα στη χρηματιστηριακή αγορά. Και, άρα, η χώρα από μια ανάγκη να γίνει αυτόνομη ενεργειακά βρέθηκε εξαρτημένη, ευάλωτη και στο έλεος διαφόρων συμφερόντων.

Και, παρεμπιπτόντως, εδώ θέλω να πω μια κουβέντα. Θα μου το επιτρέψετε. Όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για το 90% των υπερκερδών, ότι θα φορολογήσει το 90% των εσόδων των μεγάλων επιχειρήσεων και ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά το αποδέχτηκε με έναν τρόπο «να το κάνετε», εγώ είχα πει ότι είναι αφελές αυτό, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός ουσιαστικά πέταξε την μπάλα αλλού. Και την πέταξε αλλού τη μπάλα, διότι είναι πάρα πολύ καθαρό ότι οι ισολογισμοί που άλλοι εμφανίζονται με κάποιες, αν θέλετε, ζημιές και άλλοι με κάποια κέρδη, μικρά κέρδη, ποτέ δεν δείχνουν την αλήθεια και, άρα, ήταν μια ουσιαστική υπεκφυγή. Δεν επρόκειτο ουσιαστικά να φορολογηθούν τα μεγάλα υπερκέρδη και η αισχροκέρδεια των μεγάλων εταιρειών.

Θα μου πείτε: Λύσεις εύκολες υπάρχουν; Όχι, βέβαια. Εμείς, λοιπόν, έχουμε προτείνει ως άμεσο μέτρο, ως μόνο άμεσο μέτρο, το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος. Άμεσα να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, να διεκδικηθεί και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πιστεύουμε ότι το να μπει το πλαφόν στη χονδρική τιμή δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, γιατί και στη χονδρική τιμή περνά μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στον καταναλωτή. Πάλι από αυτό το ουσιαστικό πλαφόν θα κερδίσουν οι μεγάλες εταιρείες χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα κερδίσει ο καταναλωτής.

Λέμε, λοιπόν, ότι πρέπει να υπάρξουν δύο πράγματα: Πρώτον, το πλαφόν στη λιανική τιμή του ρεύματος -αυτό προτείνουμε στην τροπολογία που καταθέσαμε- και να υπάρξει και ένας δίκαιος μηχανισμός φορολογικών υπερκερδών όχι με απλό ευχολόγιο, αλλά μέσα από συγκεκριμένες δομές. Αυτό δεν γίνεται.

Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής: Εμείς έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε στην πολιτική μας πολλές επιλογές που έχουν σχέση με την πιο μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πολιτική.

Θέλουμε έναν δίκαιο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Θέλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που να είναι συγκεκριμένο και να εμπλέκονται και οι πόροι του Ταμείου Ανασυγκρότησης. Θέλουμε διάχυση των ΑΠΕ στην κοινωνία, σε μικρούς παραγωγούς, σε ενεργειακές κοινότητες, για να ενισχυθεί η παραγωγή και παράλληλα να υπάρξει η μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και από το ορυκτό γενικά.

Θέλουμε, τέλος, επενδύσεις στο δίκτυο με νέους υποσταθμούς, αλλά χρειάζονται πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ η σύγκριση είναι πραγματικά για λύπηση. Μόνο τα 195 εκατομμύρια για διασύνδεση στα νησιά, τα 100 εκατομμύρια για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τα 12 εκατομμύρια για την αύξηση ισχύος των 800 μεγαβάτ δεν αποτελούν ουσιαστική πολιτική. Χρειάζονται πολύ πιο γενναίες αποφάσεις, άλλες κατανομές υπέρ των καταναλωτών, υπέρ των πολιτών, υπέρ των νοικοκυριών που σήμερα βιώνουν αυτήν την τρομακτική εμπειρία.

Είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε και το βράδυ απέναντι στα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός.

ΟΜΙΛΙΑ ΝΑΝΤΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι μας τις ημέρες των γιορτών του Πάσχα βρεθήκαμε σε επαφή με πολλούς πολίτες στις περιφέρειές μας, με πολλούς φίλους και νομίζω ότι διαπιστώσαμε ακόμη περισσότερο, ακόμα καλύτερα την πραγματική απελπισία των Ελλήνων πολιτών από τους λογαριασμούς της ενέργειας και την αγωνία τους για το χρονικό ορίζοντα της περιπέτειας που ξεκίνησε αυτή η βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η κατάσταση ήταν και είναι πραγματικά ανυπόφορη. Μιλάμε για μια απόλυτη καταστροφή και δεν υπερβάλλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Και βεβαίως, ναι, η ενεργειακή κρίση και, κατ’ επέκταση, η οικονομική κρίση είναι μια παγκόσμια περιπέτεια και η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, όπως υπήρξαν γενναίες αποφάσεις στην περίοδο της πανδημίας και πρέπει αυτό να το αποδείξει έμπρακτα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περίοδο αυτή της ενεργειακής κρίσης. Δυστυχώς, όμως, μέχρι στιγμής δεν δείχνει τα αντανακλαστικά τα οποία θα έπρεπε και που έδειξε την προηγούμενη περίοδο στην πανδημία.

Ωστόσο, είναι επίσης αδιαμφισβήτητο το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβότερα σε σχέση με τους πολίτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, ο καθένας κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, αύξησαν την εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά σήμερα.

 

Ήταν επίσης και των δύο δική τους πολιτική η βίαιη απολιγνιτοποίηση της χώρας και μάλιστα όχι με όρους αντικατάστασης όλων αυτών με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με διάχυτες παραγωγές σε δήμους, σε μεταποιητές, σε κτηνοτρόφους, σε αγρότες, αλλά με έναν πολιτικό προσανατολισμό μόνο προς τις μεγάλες εταιρείες, μόνο προς τα μεγάλα συμφέροντα, με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα μέσω της ενεργειακής κρίσης να έχει αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εισαγόμενο φυσικό αέριο στο 25%.

Ας υπενθυμίσουμε επίσης σε κάθε περίπτωση ότι η χώρα μας είχε ξεκινήσει έρευνες για το δικό της φυσικό αέριο, οι οποίες όμως σταμάτησαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη και ποτέ βεβαίως δεν δόθηκαν ολοκληρωμένες, πειστικές εξηγήσεις για ποιον λόγο έγινε αυτό. Με αυτά και με άλλα, όμως, το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών έχει δεχθεί ένα σημαντικότατο πλήγμα και συνεχίζει να δέχεται καθημερινά ένα σημαντικότατο πλήγμα.

Εμείς προτείναμε ως Κίνημα Αλλαγής επί μήνες, από την πρώτη στιγμή, από τον Σεπτέμβρη, την έγκαιρη λήψη μέτρων. Όσα, όμως, γίνονταν από τη μεριά της Κυβέρνησης, γίνονταν αποσπασματικά και καθυστερημένα. Ακόμα και η αύξηση του κατώτατου μισθού έχει απορροφηθεί τώρα που την κάνατε σε μεγάλο βαθμό από το άλμα του πληθωρισμού που είναι αυτήν τη στιγμή στο 9% και διαβάζουμε ότι θα οδηγηθεί και στο 10%.

Εμείς, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνουμε και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής καταθέσαμε σήμερα τροπολογία για το μοναδικό που πιστεύουμε ότι θα δώσει πραγματική, ολιστική λύση στο πρόβλημα και το οποίο έχει να κάνει με την καθιέρωση πλαφόν στην τιμή της λιανικής τιμής της ενέργειας.

Αναμένουμε βέβαια να ακούσουμε και να δούμε ποιες θα είναι και οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη σήμερα. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η έκταση των μέτρων, ποιος θα είναι ο χρονικός ορίζοντας των μέτρων. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.

Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Δεν μπορώ να μη δω, να μην επισημάνω τα απολύτως καθυστερημένα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης που είδαμε όχι απλά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής ακρίβειας. Τα είδαμε βεβαίως και στην πανδημία σε μια σειρά μέτρων.

Πρέπει, λοιπόν, και οφείλω να πω ότι όλη αυτή η καθυστέρηση μάς δείχνει τελικά ότι όλα αυτά τα μέτρα ο κ. Μητσοτάκης δεν τα παίρνει από την κοινωνική ευαισθησία του για το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά μάλλον από το βάρος των αρνητικών δημοσκοπήσεων που βγαίνουν στο φως καθημερινά.

Άρα, το Κίνημα Αλλαγής προτείνει με την τροπολογία του την επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας όπου οι πολίτες δεν θα πληρώνουν πάνω από το 10% σε σχέση μ’ αυτά τα οποία πλήρωναν πριν την ενεργειακή κρίση, όπου θα απαγορεύεται η διακοπή ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν τους επιβάλλεται χρέος που υπερβαίνει το πλαφόν του 10% και όπου θα προβλέπονται γενναίες δόσεις για τα χρέη τα οποία έχουν συσσωρευτεί από λογαριασμούς ρεύματος από 1η Μαΐου 2021 και μετά. Είναι ξεκάθαρα θέμα πολιτικής απόφασης το πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας. Αρκετά με τα κροκοδείλια δάκρυα που έχουμε δει τόσο από τη μεριά της Κυβέρνησης όσο και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάνω στη βάση αυτής της ρεαλιστικής πρότασης την οποία καταθέτουμε ως Κίνημα Αλλαγής, η οποία προβλέπεται από την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν διέξοδο στα κοινωνικά αδιέξοδα που δημιουργεί εδώ και μήνες η ενεργειακή κρίση, στηρίζοντας αυτήν την πρότασή μας, αυτήν την τροπολογία μας.

Τώρα, δυο κουβέντες όσον αφορά την κύρωση των τριών διεθνών συμβάσεων που αφορούν στον τομέα των αερομεταφορών με σκοπό την προώθηση των διεθνών αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της χώρας μας, της Χιλής, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, αν και νομίζω πολύ αναλυτικά τα εξέθεσε όλα αυτά ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χρήστος Γκόγκας.

Η κύρωση κάθε διεθνούς σύμβασης βεβαίως αποτελεί για εμάς -και πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλους μας- ως ένα ακόμα βήμα για τη βελτίωση και για την προώθηση των οικονομικών σχέσεων και συνεργασιών της χώρας μας με άλλα κράτη σε διάφορους τομείς, εμπορίου, μεταφορών, τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισμού, επενδύσεων. Προβλέπονται, λοιπόν, πολλά και σοβαρά μέσα από τις συγκεκριμένες συμβάσεις όπως δικαιώματα κίνησης, δικαίωμα υπέρπτησης, προσγείωσης, στάθμευσης, αμοιβαία παροχή βοήθειας για την πρόληψη παράνομων πράξεων. Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και των αεροσκαφών. Τα είπε ο κ. Γκόγκας από τη δική μας μεριά νομίζω πολύ αναλυτικά.

Κλείνω, τονίζοντας πως για μια ακόμη φορά υπάρχει καθυστέρηση και σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Όλα αυτά εισήχθησαν ενώπιον του Κοινοβουλίου, όπως ανέφερε και ο κ. Γκόκας, με μια χαρακτηριστική καθυστέρηση. Αυτό είναι κάτι άκρως προβληματικό και κάτι το οποίο ήδη εδώ και τρία χρόνια έχει νομίζω διαμορφωθεί ως πλέον κοινή πολιτική από τη μεριά της Κυβέρνησης σας.

Για όλα, όμως, τα παραπάνω και με όσους προβληματισμούς θέσαμε ως Κίνημα Αλλαγής εμείς υπερψηφίζουμε τις κυρώσεις των συμβάσεων, όπως κάνουμε κάθε φορά με την ξεκάθαρη θέση αρχής πως είμαστε πάντα θετικοί σε οτιδήποτε είναι προς όφελος της χώρας μας, των Ελλήνων πολιτών και συμβάλλει σε ό,τι έχει να κάνει με το να είμαστε συνεπείς στις διεθνείς και στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις.

Σας ευχαριστώ θερμά.

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Η ενεργειακή κρίση που στη χώρα μας έχει πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις απαιτεί θεσμικές παρεμβάσεις, ανθεκτικές στο χρόνο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και στο παρελθόν μαζί με μια επιδοματική πολιτική.

Επιμένουμε στην επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας, που ανακουφίζει άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τους υπέρογκους λογαριασμούς και επιμερίζει το κόστος σε όλους τους συντελεστές της αγοράς.

Άλλη μια φορά συμφώνησε με την εδώ και μήνες διατυπωμένη θέση μας για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Επιτέλους από τα λόγια, ας περάσει στις πράξεις.

 

3

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.