ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Ο. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Reading time: 18 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 17 Δεκεμβρίου 2020 by energinews (admin)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ από τους Βουλευτές της Κ.Ο. Κίνημα Αλλαγής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: Ένταξη στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, όπως προβλέπεται από τον ν. 3863/2010 και χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων 2020 στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και εν γένει των ανθρώπων της πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, εργαζομένων στους Δήμους, ενστόλων και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ως έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς του

Αιτιολογική έκθεση

Με την τροπολογία αυτή προτείνεται να ισχύουν πλέον και για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Υγείας και Πρόνοιας, όσα ισχύουν μέχρι σήμερα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα επιδιώκεται η συμβολική και απολύτως ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου όσων είναι στη πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο κόσμος μας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δοκιμάζει την αντοχή της κοινωνίας μας, απειλεί την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της απειλής αυτής έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις μονάδες υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, το ΕΚΑΒ, τις Μονάδες Πρόνοιας, τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα των Δήμων, το «Βοήθεια στο Σπίτι», τα ΚΗΦΗ, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λ.π. που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση «φυλάττουν Θερμοπύλας» υπό δυσχερέστατες συνθήκες, διακινδυνεύοντας την ίδια τους την υγεία. Ο πατριωτισμός που επιδεικνύουν, ο ανθρωπισμός προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο και η συνεχής επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση της απειλής και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αναδεικνύουν τους διακονούντες το Ε.Σ.Υ. ως πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς και ατομικής ευθύνης και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας ως πρώτιστο κοινωνικό αγαθό που οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε -σε πείσμα των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων κάποιων που ενώ μέχρι πρότινος αποθέωναν την Αγορά, σήμερα σιωπούν στρεφόμενοι στο ΕΣΥ ως αποκούμπι και στήριγμα στις δύσκολες περιστάσεις.

Ως πραγματικά ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης του τεράστιου έργου των λειτουργών Υγείας που επιδεικνύουν ύψιστη προσήλωση και αυτοθυσία στο έργο προστασίας της δημόσιας υγείας, των λειτουργών της πολιτικής προστασίας, της ασφάλειας των πολιτών και της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Επί του άρθρου 1

Ένταξη εργαζομένων στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Η διαφορετική αντιμετώπιση στην ασφάλιση και στις παροχές μεταξύ των ασφαλισμένων με όμοια χαρακτηριστικά και των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που προέρχονται από διαφορετικά ταμεία πριν το 2016 είναι μια παθογένεια, η οποία αντιβαίνει την αρχή της ισότητας. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν εργαζόμενοι ως νοσηλευτές σε νοσηλευτικά ιδρύματα: όσοι από αυτούς υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται και στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Αντίθετα, νοσηλευτές που ασκούν την ίδια εργασία με τα ίδια καθήκοντα ακόμη και στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου δεν υπάγονται στα ΒΑΕ. Η παθογένεια αυτή αναδεικνύεται ιδιαίτερα έντονα σήμερα που οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, διακινδυνεύοντας με αυταπάρνηση την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους

Με τη διάταξη αυτή προτείνεται ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), που εκδόθηκε με βάση το ν. 3863/2010, να επεκταθεί και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αλλά και νοσηλευτικών μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό Στρατιωτικών Νοσοκομείων, ΚΙΧΝΕ – Ιατρείων μονάδων σχηματισμών και πλοίων), καθώς και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, των Μονάδων Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δομών, υπηρεσιών και κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, των υπηρεσιών καθαριότητας κ.λπ., ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης (πλέον ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ) από τον οποίο προέρχονται. Αποκαθίσταται έτσι μια ακραία και αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην εμπέδωση και αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Επί του άρθρου 2

Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων

Με το άρθρο αυτό προτείνεται ως συμβολική και απολύτως ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση του τιτάνιου έργου και της αυτοθυσίας όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ΕΚΑΒ, στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, των Μονάδων Πρόνοιας, των κοινωνικών δομών, υπηρεσιών και κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στα ΚΗΦΗ, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων (πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό) που είναι στην πρώτη γραμμή, η χορήγηση δώρου Χριστουγέννων 2020.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Άρθρο 1

Ένταξη εργαζομένων στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

1.Στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε) του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 υπάγονται, ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης τους μέχρι 31.12.2016 που στην συνέχεια εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ:

α)Οι απασχολούμενοι ως ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στις Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ) στο Βοήθεια στο Σπίτι και σε όλες τις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων.

β)Τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας(ΕΚΑΒ).

γ)Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες καθαριότητας που λαμβάνουν το επίδομα επικινδυνότητας.

2.Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δομές και υπηρεσίες των παραγράφων α), β) και γ) των οποίων οι εργαζόμενοι, διοικητικοί και τεχνικοί εντάσσονται στις παραπάνω προβλέψεις.

Ομοίως, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής του άρθρου αυτού για τους εργαζόμενους στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις υγειονομικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άρθρο 2

Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων

Στους εργαζόμενους σε μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και χρόνου απασχόλησης, στο ΕΚΑΒ, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις δομές και τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων, στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στα ΚΗΦΗ, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις υγειονομικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Πολιτική Προστασία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις χορηγείται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο καταβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος του υπολογίζεται αναλογικά με τις ισχύουσες για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα διατάξεις περί υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2020

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

CLICK AWAY ΚΑΙ ΣΤO… «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Παρά τις επισημάνσεις πολλών ειδικών του χώρου, οι αρμόδιοι του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, συνεχίζουν δυο βασικά λάθη του προηγούμενου προγράμματος «Εξοικονομώ». Διατηρούν ως μόνα κριτήρια υπαγωγής μιας αίτησης, την χρονική προτεραιότητα και το κλείσιμο του συστήματος μετά την εξάντληση των πόρων.

Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για προτεραιότητα των οικονομικά ασθενέστερων ή κριτήριο προτεραιότητας των χαμηλότερης ποιότητας κτηρίων. Με δυο λόγια δεν υπάρχει αυτό που αποκαλούμε ουσιαστική καταπολέμηση της «ενεργειακής φτώχειας».

Εδώ και μερικές ημέρες όλη η χώρα παρακολουθεί έναν παντελώς ανορθολογικό αγώνα ταχύτητας και ένα εξοντωτικό ράλι πληκτρολόγησης για τους Μηχανικούς, όπου στο τέλος κερδίζει αυτός που θα κάνει τα περισσότερα click στο ίδιο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί τα κονδύλια εξαντλούνται μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, που δεν συμπληρώνουν… ούτε ώρα, στις Περιφέρειες, όπου έχουν ανοίξει προς ώρας! Με αυτόν τον τρόπο και την δομή του Προγράμματος γίνονται όλα …λοταρία και καταλήγουμε σε ένα… clickaway «Εξοικονομώ»!

Και όλα αυτά ενώ οι αρμόδιοι διαχειριστές του Προγράμματος είχαν πολύ χρόνο για να προχωρήσουν σε έναν νέο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα βασίζονταν στην αλλαγή της διαδικασίας ένταξης, στην ενσωμάτωση κριτηρίων που σχετίζονται με το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα των πολιτών, την ενεργειακή κατάταξη των ιδιοκτησιών, αλλά και γιατί όχι και την αξιολόγηση και αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων αιτήσεων που «λιμνάζουν», και οι οποίες δεν είχαν ολοκληρωθεί λόγω εξάντλησης κεφαλαίων κατά την υποβολή του προηγούμενου Προγράμματος.

Δυστυχώς με το νέο clickaway «Εξοικονομώ» της Κυβέρνησης της ΝΔ, αντί να προάγονται οι κοινωνικά και οικονομικά αποδοτικότερες ενεργειακές δράσεις, επιβραβεύονται οι γρηγορότεροι και αρχειοθετούνται οι περισσότεροι. Ελπίζουμε να μην επιμείνει και να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη ο κ. Χατζηδάκης στο επόμενο «Εξοικονομώ» που ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ύψους 1 δις €. Γιατί το δις εξ(οικονομώ) αμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού… παρά το 1 δις €.

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: ΟΣΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΕΙ ΣΕ ΟΡΜΗΤΗΡΙΑ ΜΠΑΧΑΛΑΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΑΛΛΟ ΤΟΣΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ

Στις εργασίες της 95ης Συνόδου των Πρυτάνεων συμμετείχε σήμερα (μέσω τηλεδιάσκεψης) η Χαρά Κεφαλίδου, τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής. 

Αναφερόμενη στο θέμα της ασφάλειας των ΑΕΙ και των εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας για δημιουργία ειδικού Σώματος υπαγόμενο στην Ελληνική Αστυνομία, σημείωσε, μεταξύ άλλων: 

“Η ίδρυση του Σώματός θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιθυμεί να λύσει. Αλήθεια η εικόνα ενός αστυνομικού σταθμού μέσα σε ένα Πανεπιστήμιο πώς ακριβώς μας φαίνεται; Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό; Η πρωτοφανής αυτή επιλογή της κυβέρνησης δεν εφαρμόζεται σε κανένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Όπου φυσικά υπάρχουν υπηρεσίες φύλαξης, που αναφέρονται στις Πανεπιστημιακές Αρχές και τις Διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Άλλωστε πλέον η ΕΛ.ΑΣ. μπορεί εκ του νόμου να παρεμβαίνει στο Πανεπιστήμιο, όπως άλλωστε ισχύει και για όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Η ασφάλεια των Πανεπιστημίων και η αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος δεν χρειάζονται Ειδικά Σώματα της Αστυνομίας και διαφορετικές στολές. Η ασφάλεια των Πανεπιστημίων και τα επιχειρησιακά σχέδια της ΕΛΑΣ πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις ιδιαιτερότητες των πανεπιστημιακών χώρων, τα χωροταξικά χαρακτηριστικά τους και σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές. Όσο δεν είναι ανεκτή η μετατροπή των ΑΕΙ σε ορμητήρια μπαχαλάκηδων και έδρα κάθε παρανομίας άλλο τόσο δεν μπορεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να αστυνομοκρατείται. Λύσεις υπάρχουν από το 2011 με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, που για να λειτουργήσουν μας χρειάζονται όλους, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, ακαδημαϊκή κοινότητα, φοιτητές”.

Σχετικά με τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ τόνισε:

“Η Υπουργός αιφνιδιάζει – για ακόμη μια φορά – μαθητές και οικογένειες θεσπίζοντας τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ, η οποία μάλιστα θα ισχύσει από φέτος. Ένα μέτρο που γενικά είναι σωστό. Πρώτοι εμείς το στηρίζουμε. Έρχεται όμως στην πλέον ακατάλληλη στιγμή. Αλλάζει τα δεδομένα για χιλιάδες μαθητές που κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, εγκλεισμού και στοιχειώδους τηλεκπαίδευσης προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ανεξήγητη βιασύνη και προχειρότητα από το Υπουργείο Παιδείας που επηρεάζει όμως τις ζωές και τις επιλογές χιλιάδων μαθητών”.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟ: ΔΕΝ ΧΩΡΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΕΛΙΑ

• Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις παλινωδίες και κινείται με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας» και σε αυτή την κρίσιμη φάση της πανδημίας.

Αφού επέμεινε λανθασμένα και παρά τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, σε οριζόντια-πανελλαδικά μέτρα για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, τώρα αναγκάζεται σε λήψη μέτρων περιορισμού στις περιοχές στο κόκκινο.

Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει για ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές με βάση το επιδημιολογικό φορτίο και μαζικά τεστ στον πληθυσμό.

……………………………. . …………………………….

• Η πραγματικότητα και πάλι διέψευσε τις εκτιμήσεις της Κυβέρνησης για τα εμβόλια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας θα εμβολιασθούν σε πρώτη φάση μόνο 125.000 άνθρωποι.

Το βάρος πέφτει στην επαρκή προμήθεια εμβολίων και στην αποτελεσματική διαδικασία εμβολιασμού.

Γι’ αυτό και θέτουμε σήμερα δημόσια συγκεκριμένα 6 ερωτήματα προς την Κυβέρνηση.

1) Έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή από την Ε.Ε. του αριθμού των εμβολίων με βάση τον πληθυσμό της κάθε χώρας-μέλους;

Ποιόν συγκεκριμένο αριθμό εμβολίων θα παραλάβει τελικά η χώρα μας;

Σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα γίνει η παραλαβή των υπόλοιπων δόσεων για τον πλήρη εμβολιασμό του πληθυσμού;

……………………………. . …………………………….

2) Έχει εξαγγελθεί η δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών κέντρων.

Πότε συγκεκριμένα θα είναι έτοιμα , σε ποιες περιοχές και σε ποιους χώρους;

……………………………. . …………………………….

3) Τα κέντρα εμβολιασμού θα έχουν εγκαίρως και πλήρως στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός;

Για την στελέχωση τους θα αξιοποιηθούν οι υγειονομικοί της ΠΦΥ;

Αν δεν επαρκούν, θα γίνουν σχετικές προκηρύξεις και πότε για να μην επαναληφθούν οι καθυστερήσεις που υπήρξαν με τη στελέχωση των ΜΕΘ;

……………………………. . …………………………….

4) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να είναι η διαδικασία αξιόπιστη και διαφανής και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών; Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα προηγηθούν και με ποια κριτήρια; Πως θα καλυφθούν άνθρωποι με αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο;

……………………………. . …………………………….

5) Θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό σε κάθε πολίτη που θα εμβολιάζεται με ευρωπαϊκή ισχύ

……………………………. . …………………………….

6) Για την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών, ποια είναι τα κριτήρια κατανομής των πόρων ώστε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων της λίστας Πέτσα; Θα αξιοποιηθούν οι Ιατρικές σχολές των Πανεπιστημίων και οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι;

……………………………. . …………………………….

Είναι φανερό ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να φτάσουμε στην αναγκαία ανοσία του πληθυσμού. Συνεπώς επιβάλλεται να κινηθούμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Δεν χωράει άλλη προχειρότητα και ανεμελιά.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: “ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”

Σήμερα το πρωί, κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής με τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Μανώλη Χριστοδουλάκη, και τους βουλευτές Ανδρέα Πουλά (υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας), Γιώργο Αρβανιτίδη και Γιώργο Φραγγίδη, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τα νοσοκομεία «ΑΧΕΠΑ», «Άγιο Δημήτριος» και «Ιπποκράτειο». Εκεί, συναντήθηκε με φορείς των εργαζομένων των νοσοκομείων και τις διοικήσεις τους, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία που σηκώνουν το βάρος της πανδημίας, συζήτησε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΣΥ, και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την μάχη που δίνει με αυταπάρνηση.

Σε συνέχεια των συναντήσεων αυτών, ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Διαπιστώσαμε στην πράξη, στη Θεσσαλονίκη, σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές για την εξάπλωση της πανδημίας, τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζονται καθημερινά οι άνθρωποι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι εδώ και πολλές εβδομάδες στα όρια του.

Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε την ανάγκη να ενισχυθεί στην πράξη. Ενίσχυση σημαίνει άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σημαίνει μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών. Σημαίνει έμπρακτη αναγνώριση των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τη μάχη από την πρώτη γραμμή. Με την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και δώρο Χριστουγέννων για όλους.

Θέτουμε επιτακτικά την ανάγκη για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τις επόμενες ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας, για τον οποίο εμείς επισημαίνουμε τέσσερα βασικά ορόσημα:

  • Ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές, με βάση την πλήρη επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής
  • Ανοιχτά επιδημιολογικά δεδομένα, για ολοκληρωμένο αξιόπιστο μητρώο κρουσμάτων
  • Δομές αποκατάστασης ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπλοκές του covid-19 στην υγεία των πολιτών
  • Επαρκής και έγκαιρη προμήθεια του εμβολίου, σωστή προετοιμασία, διαφανής διαδικασία και κριτήρια προτεραιότητας για τον εμβολιασμό του πληθυσμού

Πράξεις τώρα, έστω και αργά.»

Ακολούθως, το κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, όπου συζητήθηκαν οι προτάσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, που δοκιμάζεται ανισοβαρώς, τόσο από το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων, καθώς και τα θέματα υποδομών της πόλης και των αστικών μεταφορών.

Συγχαρητήρια στην Μαρία Πρεβολαράκη

Θερμά συγχαρητήρια στη Μαρία Πρεβολαράκη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Σερβίας. Η μεγάλη κυρία της Ελληνικής Πάλης επικράτησε στον τελικό των 53κ. με το επιβλητικό 5-1 επί της Πολωνέζας Ζάσινα ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Εμβόλιο: Όχι άλλη προχειρότητα και ανεμελιά από την Κυβέρνηση!

 

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις για νέα τοπικά λοκντάουν και περιοριστικά μέτρα, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις παλινωδίες της με την πανδημία. Αδιαφόρησε για τις προτάσεις μας για άνοιγμα μόνο στις ασφαλείς επιδημιολογικά περιοχές κι επέμεινε σε οριζόντια μέτρα σε πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα τώρα να αναγκάζεται στη λήψη μέτρων τοπικού χαρακτήρα. Επίσης, η πραγματικότητα διέψευσε τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τα εμβόλια και, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού Υγείας, θα εμβολιαστούν σε πρώτη φάση μόνο 125.000 άνθρωποι. Έτσι, το βάρος πέφτει στην επαρκή προμήθεια εμβολίων και στην αποτελεσματική διαδικασία εμβολιασμού.

Όπως τονίζει σε παρέμβασή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο για να φτάσουμε στην αναγκαία ανοσία του πληθυσμού. Συνεπώς, επιβάλλεται να κινηθούμε με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Δεν χωράει άλλη προχειρότητα και ανεμελιά. Έτσι, τίθενται έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση:

1) Έχει ελεγχθεί η σωστή κατανομή από την ΕΕ του αριθμού των εμβολίων με βάση τον πληθυσμό της κάθε χώρας-μέλους; Και πόσα εμβόλια θα παραλάβει τελικά η χώρα μας και πότε;

2) Έχει εξαγγελθεί η δημιουργία 1.018 εμβολιαστικών κέντρων. Πότε θα είναι έτοιμα, σε ποιες περιοχές και σε ποιους χώρους;

3) Τα κέντρα εμβολιασμού θα έχουν εγκαίρως και πλήρως στελεχωθεί με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό; Θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός; Θα αξιοποιηθεί η ΠΦΥ και το προσωπικό της;

4) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να είναι η διαδικασία αξιόπιστη και διαφανής και χωρίς ταλαιπωρία των πολιτών; Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα προηγηθούν και με ποια κριτήρια; Πως θα καλυφθούν άνθρωποι με αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο;
5) Θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό με ευρωπαϊκή ισχύ σε κάθε πολίτη που θα εμβολιάζεται;

6) Ποια είναι τα κριτήρια κατανομής των πόρων για την καμπάνια ενημέρωσης, ώστε να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων της λίστας Πέτσα;

ΜΜΕ: η Δημοκρατία δεν μπαίνει σε καραντίνα

 

Με αφορμή την παραίτηση της διευθύντριας σύνταξης του Βήματος, Δήμητρας Κρουστάλλη, το Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι εδώ και καιρό και με κάθε μέσο το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί τον έλεγχο των Μέσων Ενημέρωσης και τον αποκλεισμό κάθε αντίθετης φωνής, ακόμη και των πολιτικών κομμάτων. Θέλουν να μην ακούγεται η φωνή όλων των πολιτών. Να μη τους ενοχλεί καμία κριτική. Ιδιαίτερα τώρα που η φθορά της Κυβέρνησης τους πανικοβάλλει.

Αν η πρώτη λίστα Πέτσα ήταν μνημείο αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας, η δεύτερη άμεση ενίσχυση στα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας και η αδιαφορία για τα περιφερειακά μέσα εμπέδωσε την αντίληψη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί την πανδημία προς όφελος της. Τα στοιχεία που δίνουμε στη δημοσιότητα ως Κίνημα Αλλαγής κάθε μήνα, μετρώντας τις εμφανίσεις κομματικών στελεχών στις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε 439 εμφανίσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ 183 και το Κίνημα Αλλαγής 43, έξω από κάθε λογική πολυφωνίας και αναλογικότητας. Σαν να μην έφτανε αυτό, τις προάλλες δημοσιεύτηκε η έκθεση του ΕΣΡ για το 2019, που καταγράφει την προκλητική υπερεκπροσώπηση της ΝΔ από τον Ιούλιο του 2019. Ως μια παράταξη που στεριώσαμε τη δημοκρατία και την ελευθερία στον τόπο, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να μην μασάμε τα λόγια μας σε αυτά που βλέπουμε. Να συνεχίσουμε να φωτίζουμε το πρόβλημα, χωρίς να ζητάμε ανταλλάγματα. Για να βγει όρθια και ισχυρή η κοινωνία μας από αυτή τη δοκιμασία, χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, λογοδοσία, διάλογος, έλεγχος, συμμετοχή, ανοιχτότητα. Περισσότερα ΕΔΩ

Θεσσαλονίκη: στήριξη του ΕΣΥ στην πράξη

Κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής με τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Μανώλη Χριστοδουλάκη, και τους βουλευτές Ανδρέα Πουλά (υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας), Γιώργο Αρβανιτίδη και Γιώργο Φραγγίδη, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τα νοσοκομεία «ΑΧΕΠΑ», «Άγιο Δημήτριος» και «Ιπποκράτειο». Εκεί συναντήθηκε με φορείς των εργαζομένων των νοσοκομείων και τις διοικήσεις τους, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία που σηκώνουν το βάρος της πανδημίας, συζήτησε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ΕΣΥ, και ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την μάχη που δίνει με αυταπάρνηση. Όπως δήλωσε ο Γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, “από την πρώτη στιγμή τονίσαμε την ανάγκη να ενισχυθεί στην πράξη. Ενίσχυση σημαίνει άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σημαίνει μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών. Σημαίνει έμπρακτη αναγνώριση των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά τη μάχη από την πρώτη γραμμή. Με την ένταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και δώρο Χριστουγέννων για όλους. Θέτουμε επιτακτικά την ανάγκη για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τις επόμενες ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας, για τον οποίο εμείς επισημαίνουμε τέσσερα βασικά ορόσημα:

  • Ασφαλές άνοιγμα κατά περιοχές, με βάση την πλήρη επιδημιολογική εικόνα κάθε περιοχής
  • Ανοιχτά επιδημιολογικά δεδομένα, για ολοκληρωμένο αξιόπιστο μητρώο κρουσμάτων
  • Δομές αποκατάστασης ώστε να αντιμετωπισθούν οι επιπλοκές του covid-19 στην υγεία των πολιτών
  • Επαρκής και έγκαιρη προμήθεια του εμβολίου, σωστή προετοιμασία, διαφανής διαδικασία και κριτήρια προτεραιότητας για τον εμβολιασμό του πληθυσμού”

Ακολούθως, το κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, όπου συζητήθηκαν οι προτάσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, που δοκιμάζεται ανισοβαρώς, τόσο από το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων, καθώς και τα θέματα υποδομών της πόλης και των αστικών μεταφορών. Περισσότερα ΕΔΩ

Τροπολογία για ΕΣΥ: Να γίνει πράξη η αυτονόητη επιβράβευση των μαχητών της πρώτης γραμμής

Το Κίνημα Αλλαγής έχει θέσει ως αυτονόητο στόχο να συμφωνήσει η κυβέρνηση και το σύνολο του πολιτικού συστήματος στην έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών και όσων γενικότερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού. Γι’ αυτό κι έχει δηλώσει ότι θα επανακαταθέσει όσες φορές χρειαστεί την τροπολογία για τη χορήγηση Δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και των εργαζομένων στους δήμους, τους ενστόλους και στα ΜΜΕ, καθώς και την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Επίσης, προβλέπεται η χορήγηση σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου για όσους νόσησαν από τον κορονοϊό. Έτσι, η σχετική τροπολογία κατατέθηκε εκ νέου στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. Και θα γίνει όσες φορές χρειαστεί αυτό ξανά, έως ότου να γίνει δεκτή!

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»: Η κυβέρνηση καταφεύγει σε λογικές click away και δεν αντιμετωπίζει την «ενεργειακή φτώχεια»

Βουλή: Χωρίς συγγράμματα παραμένουν λίγο πριν από την εξεταστική περίοδο οι φοιτητές!

Χωρίς συγγράμματα παραμένουν οι φοιτητές των Πανεπιστημίων της χώρας, ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου, όπως αναδεικνύει σε ερώτησή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Χαρά Κεφαλίδου. Παρότι οι αιτήσεις κατατέθηκαν εγκαίρως και η διαδικασία ολοκληρώθηκε εντός του Νοεμβρίου, μέχρι σήμερα τα συγγράμματα δεν έχουν διανεμηθεί κατ’ οίκον στους φοιτητές, όπως προέβλεπε το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ενώ οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Έτσι, οι περισσότεροι φοιτητές έχουν ως μόνο υλικό μελέτης τις σημειώσεις τους, αλλά υπάρχουν αρκετοί που λόγω οικονομικών δυσκολιών ή έλλειψης του απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και σύνδεσης στο Διαδίκτυο αδυνατούν να παρακολουθήσουν τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Παράλληλα, οι Εκδότες Επιστημονικών Βιβλίων διαμαρτύρονται, γιατί, ενώ επωμίστηκαν αποκλειστικά το κόστος των 3 εκατ. ευρώ για την κατ’ οίκον διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές στο προηγούμενο εξάμηνο, το αρμόδιο υπουργείο τούς ζητεί να το κάνουν και πάλι, δίχως να τους έχει στηρίξει οικονομικά ή να προτίθεται να το κάνει.

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.