«Κακά μαντάτα» για τις επιδοτήσεις


0
(0)

Ποιοι ζητούν την κατάργηση των επιδοτήσεων

“Κακά μαντάτα” από το μέτωπο των αγροτικών επιδοτήσεων… Από τη Γερμανία έρχονται τα “μαντάτα” αυτά και προκαλούν μεγάλη ανησυχία, καθώς η γερμανική κυβέρνηση – σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες – προτείνει, και φυσικά πιέζει προς την κατεύθυνση αυτή, την ολοκληρωτική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2030, σε συνδυασμό με τη γενναία μεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα Διαρθρωτικά Προγράμματα της ερχόμενης ΚΑΠ. Η Γερμανία, μάλιστα, υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί ένα «ισχυρό πολιτικό μήνυμα»!

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας agronews, η έκθεση “Σχεδιάζοντας μια αποτελεσματική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το κλίμα στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020” της γνωμοδοτικής επιστημονικής επιτροπής (WBAE) του γερμανικού υπουργείου, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αναφέρει συγκεκριμένα ότι «όποιο κράτος-μέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτή θα γίνεται μόνο με εθνικά κονδύλια, ώστε οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν στους φορολογούμενούς τους για την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων».
Επιπλέον, η WBΑE προωθεί την είσοδο της αγροτικής οικονομίας στο εμπόριο των ρύπων μέσω της ΚΑΠ και διαγωνιστικών διαδικασιών ανάμεσα σε κράτη-μέλη, υποστηρίζει την επέκταση των «οικοσυστημάτων» (ecoschemes) ώστε στο τέλος της δεκαετίας να καταλαμβάνουν ολόκληρο τον πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, και ζητά αλλαγές στους ορισμούς των επιλέξιμων εκτάσεων.

«Είναι κάτι που θα μας καταστρέψει»

Ο παλιός αγροτοσυνδικαλιστής Στάθης Φραγκιαδάκης σχολιάζει τη γερμανική πρόταση ως εξής: «Ο αγρότης στην Ελλάδα κατά 95% είναι μικροκληρούχος και μικροεισοδηματίας. Και αν του κόψουν και τη βασική ενίσχυση, θα εξαφανιστεί. Διότι περιμένει να του έρθει η βασική ενίσχυση γιατί είναι ένα εισόδημα, ας το πούμε, σίγουρο. Γιατί δεν μπόρεσε τον μικρό του κλήρο να τον μεγαλώσει. Δεν μπορεί λοιπόν να με βρει σύμφωνο. Εκτός κι αν υπάρξει μια συμφωνία των κομμάτων, ένα πρόγραμμα τέτοιο, που να λέει ότι σε μια δεκαετία ο αγρότης θα είναι σε καλύτερη κατάσταση.
Όπως όμως προχωρεί η ελληνική γεωργία, αν καταργηθεί η βασική ενίσχυση, θα κλείσουν όλες οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και σήμερα, όπως είναι διαρθρωμένη η ελληνική παραγωγή, αυτοί που παράγουν κυρίως είναι οι μικροί αγρότες. Μεγάλες εκμεταλλεύσεις με πρωτοποριακά συστήματα και μεγάλη παραγωγή είναι ελάχιστες στη χώρα μας. Αυτοί οι μεγάλοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν όντως από τον δεύτερο πυλώνα. Δεν έχουν ανάγκη τη βασική ενίσχυση. Έχουν μεγάλους κλήρους. Αλλά εμείς οι μικροαγρότες περιμένουμε, για να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε την παραγωγή μας, και τη βασική ενίσχυση».

«Μόνο με εθνικά κονδύλια»

Συγκεκριμένα, υπέρ της σταδιακής κατάργησης εντός 10ετίας των άμεσων πληρωμών που δίνονται κατά κύριο λόγο «άνευ όρων», όπως η βασική ενίσχυση, αναμένεται να πιέσει το γερμανικό υπουργείο Γεωργίας, μετά τις σαφείς οδηγίες που έλαβε από την ομάδα εργασίας που έχει αναλάβει τη συμβουλευτική (WBAE) του ομοσπονδιακού κράτους για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.
Όποιο κράτος-μέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, αυτό θα γίνεται μόνο με εθνικά κονδύλια, γνωμοδοτεί συγκεκριμένα η ομάδα εργασίας, τονίζοντας ότι έτσι θα πρέπει να λογοδοτούν στους φορολογούμενούς τους για την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων. Το περιθώριο δεκαετίας δίνεται, ώστε να προσαρμοστούν κατάλληλα τα ενοίκια γης, μέχρι την τελική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης.
Οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινήσουν από την ερχόμενη ΚΑΠ και να ολοκληρωθούν εντός της μεθεπόμενης περιόδου. Μάλιστα, η Γερμανία αναμένεται να είναι και η πρώτη χώρα που θα καταργήσει τη βασική ενίσχυση, μετά την κατάργηση της συνδεδεμένης, στην οποία ήδη έχει προχωρήσει. Ως εκ τούτου, όλος ο Α’ πυλώνας θα επικεντρωθεί μόνο στα “οικο-συστήματα” (ecoschemes), δηλαδή τα νέα στοχευμένα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

«Οι νομοθετικές προτάσεις διατηρούν τις άμεσες πληρωμές, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στην πολιτική εισοδήματος. Αυτό δημιουργεί φόβο ότι η μονόπλευρη εστίαση στον στόχο που διατυπώνεται στις Συνθήκες της Ρώμης για τον γεωργικό πληθυσμό να έχει το κατάλληλο βιοτικό επίπεδο παραμένει το καθοριστικό στοιχείο της ΚΑΠ. Στην πραγματικότητα, στο συγκεκριμένο εισόδημα προορίζεται σήμερα περισσότερο από το 70% όλων των δαπανών της ΚΑΠ, ενώ οι υφιστάμενες προκλήσεις στον τομέα της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή μεταχείριση των ζώων δεν προσδιορίζονται, ούτε αντιμετωπίζονται επαρκώς», σχολιάζουν συγκεκριμένα οι σύμβουλοι.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η ομάδα εργασίας του υπουργείου Γεωργίας ζητά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει σε επίπεδο Ε.Ε.:
Τη σταδιακή κατάργηση των άμεσων πληρωμών που δίνονται κατά κύριο λόγο άνευ όρων κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου. Τα κράτη-μέλη έχουν την ευκαιρία για εθνική συγχρηματοδότηση ή θα επιτρέπουν εθνικά χρηματοδοτούμενες προσαυξήσεις, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοχή της απόσυρσης των άμεσων πληρωμών από τα κράτη. Η εθνική συγχρηματοδότηση θα εξασφαλίσει ότι η επιδίωξη του εισοδήματος-στόχου ανταγωνίζεται άμεσα την επίτευξη στόχων σε άλλους τομείς πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση, προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, κοινωνική πολιτική), καθιστώντας έτσι ορατή την έλλειψη εθνικών πόρων για τους φορολογούμενους. Όλα τα κράτη-μέλη να δαπανούν τουλάχιστον το 30% των χρημάτων από τις άμεσες πληρωμές και τα προγράμματα για γεωργοπεριβαλλοντικούς στόχους για το κλίμα.

Ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων

Ποιος είναι όμως αυτό το… “πολιτικό μήνυμα” που κατά τους Γερμανούς προκύπτει από τη μεταφορά πόρων στον Β’ πυλώνα;
Όπως γράφει επίσης το agronews:
Η γνωμοδότηση για την κατάργηση της βασικής ενίσχυσης συνοδεύεται και από την εντολή να επικεντρωθεί η υπουργός Γεωργίας Τζούλια Κλόκνερ στον τρόπο κατανομής των κονδυλίων στα κράτη-μέλη για την ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, ζητά η ομάδα εργασίας να μη μοιράζονται βάσει ιστορικών στοιχείων, αλλά με βάση την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν αναλόγως με τον τρόπο που τα αξιοποιούν τα κράτη-μέλη.
Αυτό παρατηρεί κανείς πως θα γίνει την ερχόμενη προγραμματική περίοδο, τουλάχιστον έμμεσα, μέσω του μοντέλου υλοποίησης της ΚΑΠ που βασίζεται στα αποτελέσματα των πολιτικών. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένα κράτος-μέλος δεσμεύσει για το Μέτρο της Απονιτροποίησης 300 εκατ. ευρώ, θα ελεγχθεί για το κατά πόσο αυτά τα χρήματα μείωσαν πράγματι τη νιτρορύπανση. Σε περίπτωση που το κράτος-μέλος βρεθεί υπόλογο και δεν πιάσει τους στόχους, τα χρήματα αυτά θα γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, η ομάδα εργασίας του υπουργείου Γεωργίας προτείνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει σε επίπεδο Ε.Ε. «την κατανομή των κονδυλίων στις τρέχουσες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και στην προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Δηλαδή, να μην πραγματοποιείται όπως προηγουμένως βάσει ιστορικού κώδικα. Αυτό ισχύει για την κατανομή των κονδυλίων από την Ε.Ε. στα κράτη-μέλη (άμεσες πληρωμές, προγράμματα). Μέρος της διαδικασίας μετασχηματισμού από μια ιστορικά εξελισσόμενη κατανομή των πόρων σε μια αντικειμενικά δικαιολογημένη θα μπορούσε να θέσει τον προϋπολογισμό για ορισμένα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα με υψηλή προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη εκτός ανταγωνισμού σε σχέση με άλλες χρήσεις των κεφαλαίων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ».
Πολιτικό μήνυμα που θα δείξει τον δρόμο για τη μελλοντική ανάπτυξη της ΚΑΠ θα αποτελέσει επιπλέον μια γενναία μεταφορά πόρων από τον Α’ πυλώνα στα διαρθρωτικά προγράμματα, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα του υπουργείου Γεωργίας. Όπως φαίνεται, η Γερμανία είναι διατεθειμένη να τοποθετηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. υπέρ της αποδυνάμωσης συνολικά του πυλώνα των άμεσων ενισχύσεων, σε αντίθεση με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα οποία φαίνεται να δημιουργούν προστιθέμενη αξία μέσω των επενδυτικών κυρίως δράσεων.

πηγη:www.neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.