Κέντρο Υγείας μόνο για κορωνοϊό όλο το 24ωρο και στην Κρήτη


Reading time: 5 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 4 Απριλίου 2020 by energinews (admin)

Τα Κέντρα Υγείας COVID-19 θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο δίκτυο των νοσοκομείων και αφορούν Κ.Υ. στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο).

Η μονάδα αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19 θα λειτουργεί στο Ηράκλειο .

Το σχέδιο δράσης της κυβέρνησης περιλαμβάνει Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για COVID-19 και Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας που θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και η κατ’ οίκον επίσκεψη γιατρών…

Η τεράστια κρίση δημόσιας υγείας που σήμανε ο κορωνοϊός έχει

αναγκάσει την κυβέρνηση να προσπαθήσει να βρει λύσεις και να ανασχεδιάσει το Σύστημα Υγείας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις των καιρών. Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν στην αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και σε αυτές περιλαμβάνεται στην πρώτη φάση των μέτρων και το Ηράκλειο, όπου θα λειτουργήσει ένα Κέντρο Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για ασθενείς με COVID-19.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας αποκλειστικά για COVID-19 και Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας που θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, ενώ παράλληλα σχεδιάζεται και η κατ’ οίκον επίσκεψη γιατρών.

Σήμερα, οι δομές του δικτύου παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες. Επιπλέον, το δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ γιατρών και εργαστηρίων επίσης παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης

Ο ανασχεδιασμός των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποσκοπεί:

α) Στη λειτουργία Κέντρων Υγείας αποκλειστικά για τη διαχείριση περιστατικών COVID-19, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πολιτών, αλλά και του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, λόγω συνύπαρξης στον ίδιο χώρο ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού και ασθενών με άλλες νόσους τόσο σε δομές της ΠΦΥ, όσο και στα νοσοκομεία.

β) Στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (με ήπια συμπτώματα που δε χρήζουν νοσηλείας) σε δομές της ΠΦΥ (COVID-19 Κ.Υ.).

γ) Στην παραπομπή από την ΠΦΥ των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας στα νοσοκομεία.

δ) Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο, που δεν αφορά σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές της ΠΦΥ (εξαιρουμένων των COVID-19 Κ.Υ.).

Οι δύο άξονες του σχεδίου δράσης

O πρώτος άξονας του σχεδίου δράσης αφορά στη λειτουργία Κ.Υ. COVID-19 επί 24ώρου βάσεως, αποκλειστικά για τη διαλογή/διερεύνηση/διαχείριση ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού, που δε χρήζουν παραπομπής σε νοσοκομείο. Τα συγκεκριμένα Κ.Υ. θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά στο δίκτυο των νοσοκομείων και αφορούν Κ.Υ. στον αστικό ιστό μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο).

Τα πρώτα Κέντρα Υγείας που θα λειτουργήσουν για ασθενείς με COVID-19 είναι:

1η Υ.ΠΕ.: Κ.Υ. Αλεξάνδρας, Κ.Υ. Καλυβίων, Κ.Υ. Ραφήνας.

2η Υ.ΠΕ.: K.Y. Καμινίων, Κ.Υ. Περιστερίου.

Στα Κέντρα αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες (εκπαίδευση προσωπικού, εφοδιασμός υλικών κ.λπ.) και ξεκινάει σταδιακά η λειτουργία τους ως Κέντρα Υγείας COVID. Επίσης, σε Κέντρα Υγείας COVID θα λειτουργεί και τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον πληθυσμό αναφοράς.

Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τα Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας που δε θα ενταχθούν στο δίκτυο των Κ.Y. COVID και θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, θα διαχειρίζονται τις έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και θα επικοινωνούν με τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους που είναι σε απομόνωση το σπίτι για την πορεία της υγείας τους.

Το προσωπικό από τα Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας θα μεταφέρεται για την υποστήριξη είτε των Κ.Υ. COVID, είτε των νοσοκομείων αναφοράς. Η μετακίνηση των ιατρών θα είναι άμεση. Το προσωπικό των ΤΟΜΥ και των Περιφερειακών Ιατρείων θα ενισχύσει τα Κ.Υ. όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Παρακολούθηση ασθενών

Στις Δημόσιες Δομές ΠΦΥ δημιουργείται δίκτυο επαγγελματιών υγείας των Μονάδων ΠΦΥ (ιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κ.λπ.), για την τακτική επικοινωνία με τους πολίτες του πληθυσμού ευθύνης τους, ιδίως τους χρονίως πάσχοντες και τις ευπαθείς ομάδες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι, για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των οικογενειών τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την απομόνωση στο σπίτι. Η επικοινωνία θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

* Τηλεφωνική επικοινωνία με τα Κέντρα Υγείας: Όλα τα Κ.Υ. θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τηλέφωνα επικοινωνίας για επικοινωνία με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτό ήδη ισχύει για πολλά Κέντρα Υγείας.

* Χρήση τηλεσυμβουλευτικής για τους ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με COVID-19. Η πλατφόρμα της τηλεσυμβουλευτικής θα είναι διαθέσιμη εντός των επόμενων ημερών.

Στο δίκτυο της τηλεσυμβουλευτικής θα συμμετάσχουν ιδιώτες γιατροί, με αποζημίωση 10 ευρώ ανά κλήση.

* Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Μητρώο για την παρακολούθηση των ασθενών που έχουν διαγνωστεί με COVID-19 από τους θεράποντες ιατρούς και τη διασφάλιση συνεχούς φροντίδας αυτών των ασθενών.

Επίσκεψη κατ’ οίκον

* Επίσκεψη κατ’ οίκον από ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ με αποζημίωση 30 ευρώ ανά επίσκεψη.

Συγκροτούνται άμεσα μικρές και ευέλικτες ομάδες ΠΦΥ, αποτελούμενες από γιατρό και νοσηλευτή ή επισκέπτη υγείας, είτε από τα Κ.Υ. είτε από τα ΤΟΜΥ, που θα προχωρούν σε άμεση επίσκεψη στο σπίτι ασθενών για εξέταση, με τήρηση όλων των μέτρων ατομικής προστασίας, καθώς και για λήψη υλικού προς εξέταση, εφόσον το πρωτόκολλο το απαιτεί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τέτοιες ομάδες για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων, που ζουν μόνοι τους σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

“Βοήθεια στο Σπίτι”

Τα Κέντρα Υγείας θα συνεργάζονται με τους Δήμους, για την ενδυνάμωση του κοινού και την ενημέρωση ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους και ευπαθών ομάδων που χρήζουν βοήθειας από τις Μονάδες Υγείας.

* Ψυχολογική Υποστήριξη. Ξεκινά άμεσα η υπηρεσία της τηλεφωνικής υποστήριξης. Η υπηρεσία αυτή έχει οργανωθεί υπό τις επιστημονικές κατευθύνσεις και την εποπτεία της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, σε επιστημονικό και επιχειρησιακό επίπεδο, συνεργάζονται η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας “ΑΡΓΩ”, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ο μη κερδοσκοπικός Σύλλογος “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών ψυχολόγων. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους συμπολίτες μας αφορούν στους εξής τομείς:

– Ψυχολογική στήριξη για τον γενικό πληθυσμό,

– Ψυχιατρική βοήθεια για τους ψυχικά πάσχοντες,

– Ψυχολογική στήριξη για παιδιά και οικογένειες,

– Ψυχολογική στήριξη για επαγγελματίες υγείας,

– Υποστήριξη σε κοινωνικά θέματα.

Με αμοιβή 2.000 ευρώ -Ενίσχυση του ΕΣΥ με ιδιώτες γιατρούς

Ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να ενισχύσουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και με νομοθετική ρύθμιση θα προβλεφθεί ότι όλα τα δημόσια νοσοκομεία θα μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες γιατρούς παθολόγους, λοιμωξιολόγους, γενικούς γιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, καρδιολόγους και παιδιάτρους με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η αμοιβή των γιατρών αυτών καθορίζεται σε 2.000 ευρώ. Οι εν λόγω γιατροί σε περίπτωση μελλοντικής αίτησής τους για επικουρικό ή μόνιμο προσωπικό θα λαμβάνουν την ειδική μοριοδότηση που ισχύει για τους επικουρικούς ιατρούς στις δημόσιες Δομές Υγείας σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Οι ιδιώτες ιατροί των παραπάνω ειδικοτήτων θα μπορούν με απόφαση του διοικητή νοσοκομείου να παρέχουν υπηρεσίες μόνο κατά την εφημερία του νοσοκομείου. Η αποζημίωσή τους για την εφημεριακή απασχόληση θα αντιστοιχεί σε αυτή του επιμελητή Α’.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τον κορωνοϊό.

πηγη:www.neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.