ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


0
(0)

Ημερίδα με θέμα «Συνεργατικοί Μηχανισμοί στην Κρήτη, για τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και τον Παράκτιο Τουρισμό» διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο (Περιφέρεια Κρήτης πλ. Ελευθερίας ώρα έναρξης 10:15 το πρωί).Σκοπός της ημερίδας είναι η συζήτηση για τον τρόπο ανάπτυξης των κατάλληλων συνεργατικών μηχανισμών τοπικής, διαπεριφερειακής και ευρω-μεσογειακής εμβέλειας, για την από κοινού αντιμετώπιση και αποτελεσματική διευθέτηση θεμάτων που αφορούν τη Γαλάζια Ανάπτυξη και Οικονομία, το Λιμάνι του Ηρακλείου και τις συναφείς χρήσεις στον παράκτιο χώρο, εστιάζοντας και στην επανεκκίνηση της οικονομίας του τουρισμού στην μετά COVID-19 εποχή.

Τις εργασίες της ημερίδας θα συντονίσει ο Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης επί Ευρωπαϊκών-Διεθνών Θεμάτων και Αντιπρόεδρος CPMR επί Θαλασσίων Θεμάτων. Θα συμμετέχουν ομιλητές από την Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας  της Ευρωπαϊκής επιτροπής  (DG MARE), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εδαφικής Συνεργασίας ESPON, την Ιταλική Περιφέρεια της Λιγουρίας, καθώς και εκπρόσωποι της ECORYS- αναδόχου εκπόνησης σχετικής μελέτης του ESPON. Παρεμβαίνουν με τοποθετήσεις  τοπικοί φορείς – σχετιζόμενοι με την παράκτια ζώνη και τη θάλασσα, το λιμάνι, σχετικούς κλάδους επιχειρήσεων και άλλοι.

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της ημερίδας.

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ,

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Περιφέρεια Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας 1, Ηράκλειο Κρήτης

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου

και διαδικτυακά στο σύνδεσμο:

On line Connection/ Zoom

Meeting ID: 890 0499 5990

Password: 633700

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:00-10:15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
10:15-10:30 ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης

Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών – Διεθνών Θεμάτων – Αντιπρόεδρος CPMR (Conférence of Peripheral Maritime Regions of Europe) αρμόδιος για τα Θαλάσσια Θέματα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Γιώργος Αλεξάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ A

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

10:30-10:45 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Χριστιάννα Καλογήρου, Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (on line connection)

   
10:45-11:00 Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία, Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός. Δίδοντας έμφαση στους συνεργατικούς μηχανισμούς (clusters)

Χρήστος Θεοφίλου και Ελένη Χατζηγιάννη, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής- DG MARE (online connection)

   
11:00-11:15 Tο Πρόγραμμα ESPON για τον Τουρισμό: Πώς η Μεθοδολογία που αναπτύσσει μπορεί να είναι χρήσιμη για την Περιφέρεια Κρήτης

Bernd Schuh, Αυστριακό Ινστιτούτο Περιφερειακών Μελετών και Χωρικού Σχεδιασμού -Österreichisches Institut für Raumplanung| ÖIR (online connection)

   
11:15-11:30

 

 

 

 

 

11:30-11:45

H Στοχευμένη Ανάλυση (ESPON – Targeted Analyses) « European Research for Maritime Eco(nomic) clusters governance Strategy – Ευρωπαϊκή Έρευνα για Clusters Θαλάσσιας/Ναυτιλιακής Διακυβέρνησης – ERMES », του Ευρωπαϊκού Πλαισίου  Εδαφικής Συνεργασίας ESPON 2020

Marten Van den Bossche and Thijs Fikken, ECORYS

 

Η σημασία της Ανάλυσης ESPON «ERMES» σε Περιφερειακό Επίπεδο

Jacopo Riccardi, Περιφέρεια Λιγουρίας (online connection)

 

11:45-12:00 Σύνοψη και Κύρια Μηνύματα

Sandra di Biaggio, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εδαφικής Συνεργασίας ESPON (on line connection)

 

12:00-12:30 Ερωτήσεις προς τους Ομιλητές

Συντονισμός: Γιώργος Αλεξάκης

 

ΕΝΟΤΗΤΑ B

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

12 :30 – 15:00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συντονισμός: Γιώργος Αλεξάκης

 

  Ανάλυση  ERMES – ESPOΝ: Συνεργασία Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής – Περιφέρεια Κρήτης – ΟΛΗ

Αθηνά Φωκά, Προϊσταμένη  Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (on line connection)

   
  Oργανισμός Λιμένος Ηρακλείου : Ανάγκες και προτεραιότητες για το Λιμάνι

Μηνάς Παπαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΗ

   
  Οι σχέσεις Λιμένα και Πόλης Ηρακλείου

Βασίλης Λαμπρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου

   
  Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των  Λιμενικών Αρχών στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο, περιμετρικά της Κρήτης

Ευθύμιος Δουβής, Λιμενάρχης Ηρακλείου

   
  Τοπικές ανάγκες – εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας από το Λιμάνι Ηρακλείου

Μανόλης Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου

   
  Χωροταξία και αρμονική συνύπαρξη των αντικρουόμενων χρήσεων στον παράκτιο χώρο. Είναι εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη ;

Μιχάλης Χωραφάς, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

   
  Η Οικονομική Ανάπτυξη στην Κρήτη μέσα από το μεγάλο Λιμάνι

Σταύρος Καρτέρης, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης

   
  Αγροδιατροφικός και Πρωτογενής Τομέας. Επιδράσεις της πανδημίας σε έναν σημαντικό τομέα για την Κρήτη, αλλά και ανταγωνιστικό για το τοπικό  brand name.

Αλέξανδρος Στεφανάκης, Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου – Παράρτημα Κρήτης

   
  Η διαχρονική εξέλιξη των σχέσεων στης Ζώνης Λιμένα με την πόλη Ηρακλείου.

Μανώλης Βασιλάκης, πρώην Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου και Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου

   
  Ακτοπλοΐα : Επανακαθορισμός και Ανάπτυξη στην μετά COVID-19 εποχή

1) Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης, Πρόεδρος ANEK LINES

2) Εκπρόσωπος ΜΙΝΟΑΝ LINES

   
  Τουριστικοί Πράκτορες, Λιμενεργάτες, Μεγάλοι Πελάτες Λιμένα, Πολίτες.
   
15 :00 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ευάγγελος Σαμπράκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέλος Ομάδας ECORYS , αναδόχου υλοποίησης της Ανάλυσης ESPON-ERMES

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.