ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 25 Μαΐου 2022 by manos (seo)-admin

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

Θέμα: «Υποστήριξη αεροσκαφών C-130»

Κύριε Υπουργέ,

Το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε την υπ’ αριθμ. 3479/22.1.21 ερώτηση για την εργοστασιακή συντήρηση των αεροσκαφών (Α/Φ) C-130. Με τη σχετική σας απάντηση (Φ.900α/2939/17569/16.2.21/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ), μας γνωρίσατε ότι δεδομένης της χαμηλής διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου Α/Φ και της μη ικανοποιητικής απόδοσης της ΕΑΒ ως προς το ρυθμό συντήρησης και απόδοσης αυτών στην ΠΑ, εξετάζετε εναλλακτικές επιλογές για τη λύση του επείγοντος προβλήματος. Επίσης, μας είχατε γνωρίσει χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) των Α/Φ που βρίσκονταν ενταγμένα στην ΕΑΒ, σύμφωνα με την έγγραφη δέσμευση της ίδιας της εταιρείας.

Στις 8/3/22 κατατέθηκε εκ νέου από το Κίνημα Αλλαγής η υπ’ αριθμ. 3752 ερώτηση σχετικά με την εργοστασιακή συντήρηση και υποστήριξη μεταφορικών αεροσκαφών C-130, χωρίς μέχρι σήμερα να έχετε δώσει απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, στις 4/5/2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του ΔΣ της ΕΑΒ, όπου ελήφθη, με οριακή πλειοψηφία, απόφαση ανάθεσης της συντήρησης μέρους των Α/Φ σε ιδιωτική εταιρία.

Δεδομένου ότι, μετά την παρέλευση πλέον του ενός έτους από την απάντησή σας (16.2.21) και περίπου 3 χρόνια διακυβέρνησής σας, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, αφού η κατάσταση της διαθεσιμότητας του στόλου των Α/Φ C-130 παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα και ενδεχομένως έχει επιδεινωθεί, και ως εκ τούτου τίθενται εύλογα ερωτήματα για την κατάσταση του στόλου των υπόψη Α/Φ που αναμένουν επί μακρόν να ενταχθούν σε εργοστασιακό φορέα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η μεταφορική ικανότητα της ΠΑ και των ΕΔ εν γένει.

Δεδομένου ότι, εκτρέποντας έργο εργοστασιακής συντήρησης Α/Φ C-130 εκτός ΕΑΒ δημιουργούνται προϋποθέσεις απαξίωσης της εταιρίας.

Δεδομένου ότι, η Τουρκία συνεχίζει με εντονότατο ρυθμό την αναθεωρητική πολιτική της και η μεταφορική ικανότητα της ΠΑ και των ΕΔ είναι καθοριστικής σημασίας για την έκβαση των ενδεχόμενων επιχειρήσεων.

Δεδομένου ότι, οι δυνατότητες των υπόψη Α/Φ συνδράμουν στην σημαντικότατη αποστολή της έρευνας και διάσωσης στο FIR Αθηνών, καθώς και στο μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως είναι οι αεροδιακομιδές.

Ερωτάσθε εκ νέου κ. Υπουργέ:

1. Για ποιους λόγους το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα;

2. Πόσα Α/Φ C-130 και κινητήρες τους αποδόθηκαν από την ΕΑΒ κατά το έτος 2021 και 2022 και για ποιους λόγους δεν αποδόθηκαν όσα προέβλεπε το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα της εταιρείας;

3. Ποιες συμβάσεις και με ποιες εταιρείες υπεγράφησαν για την εκτροπή του σχετικού φόρτου από την ΕΑΒ; Πόσα Α/Φ θα αναλάβουν; Διαθέτουν τις σχετικές πιστοποιήσεις όσον αφορά στα διεθνή αεροπορικά πρότυπα/προδιαγραφές στο αντικείμενο των αεροπορικών εργασιών; Ποιο θα είναι το συμβατικό κόστος και ο χρόνος παράδοσης των Α/Φ στην ΠΑ;

4. Ποιες διακρατικές ή εμπορικές συμβάσεις έχουν υπογραφεί για την γενικότερη υποστήριξη των Α/Φ σε όλα τα επίπεδα συντήρησης και για όλα τα επιμέρους συστήματα των Α/Φ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Θέμα: Προσθήκες-Τροποποιήσεις στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο

Αιτιολογική Έκθεση:

Ως γνωστόν, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την σοβούσα ακόμα ενεργειακή κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την εντατικοποίηση της απαγκίστρωσής της από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Έθεσε λοιπόν πιο φιλόδοξους στόχους στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαφοροποίηση του ενεργειακού της εφοδιασμού και στην επιτάχυνση της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, στη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας, ανακοινώνοντας το σχέδιο «REPowerEU» το οποίο δυστυχώς το παρόν Νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψιν του.

Για την ουσιαστική δε συνδιαμόρφωσή της από εδώ και πέρα πορείας του Κλιματικού Νόμου και προκειμένου ολόκληρη η κοινωνία και ειδικότερα οι νέες γενιές να συμμετέχουν αποφασιστικά αλλά και να ενστερνιστούν καλύτερα τους στόχους του Κλιματικού Νόμου, κρίνεται σκόπιμη η σύσταση Κλιματική Συνέλευσης.

Τέλος, επειδή η διασφάλιση της διαρκούς επιστημονικής παρακολούθησης των εξελίξεων και της επίτευξης των στόχων μπορεί να γίνει μόνο μέσω ενός Ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, είναι προτιμητέο η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του και της μη ένταξης ενός τέτοιου συμβουλευτικού οργάνου υπό την σκέπη ενός Υπουργείου.

Τροπολογία-Προσθήκη

Άρθρο 1: Σταδιακή απεξάρτηση από το Φυσικό Αέριο και το Πετρέλαιο

Ο τίτλος του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: “Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα και σταδιακή απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο”, ενώ στο ίδιο άρθρο προστίθεται και τρίτη παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

“3. Στο πλαίσιο των οριστικών αποφάσεων του σχεδίου «REPowerEU» για σταδιακό τερματισμό της εξάρτησης της Ε.Ε. από το εισαγόμενο ρωσικό φυσικό αέριο και αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού, εξετάζεται κατά προτεραιότητα η σταδιακή και οριστική στοχοθεσία απεξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ο εθνικός χρονικός ορίζοντας της ανωτέρω σταδιακής απεξάρτησης καθορίζεται εντός του 2022 και ενσωματώνεται στον παρόντα Νόμο εντός του 2023.”

Άρθρο 2: Σύσταση Κλιματικής Συνέλευσης

1.Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 27

Κλιματική Συνέλευση και διεξαγωγή κλιματικού διαλόγου

α.) Συστήνεται Κλιματική Συνέλευση για την υλοποίηση ανοιχτού κλιματικού διαλόγου. Στόχος μιας τέτοιας ομάδας πολιτών είναι η άμεση συμμετοχή τους στην εξειδίκευσης της υλοποίησης του νόμου, καθορίζοντας μια σειρά βραχυπρόθεσμων κυρίως μέτρων για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων στο ποσοστό που ορίζονται από τον νόμο. Οι πολίτες θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση μιας σειράς προτάσεων γύρω από ζητήματα που τους απασχολούν, όπως – ενδεικτικά και μόνο – αυτά που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τον θερμικό εκσυγχρονισμό των κατοικιών, την γεωργία, την βιώσιμη κινητικότητα καθώς και την οικολογική φορολογία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν φωνή σε μια ανοιχτή και δημοκρατική διαδικασία εφαρμόζοντας την κλιματική δημοκρατία.
β.) Οι πολίτες θα επιλεχτούν τυχαία για τη διαδικασία αυτή, ώστε να εκπροσωπούν ένα, όσο το δυνατόν, πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στη συμμετοχή νέων. Η Κλιματική Συνέλευση θα λειτουργήσει βάσει συνεδριάσεων μεταξύ πολιτών και του Ανεξάρτητου Εθνικού Συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του αρ. 29, οι οποίοι θα κληθούν να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση για την ενημέρωση και τον προβληματισμό των πολιτών γύρω από τους στόχους του Κλιματικού Νόμου. Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας συμμετοχής των πολιτών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάρτιση προϋπολογισμού, ο οποίος θα καλύπτει τόσο την αρχική διαδικασία επιλογής των πολιτών, όσο και τα έξοδα των πολιτών καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεών τους (μεταφορές, διαμονή) εφόσον οι συναντήσεις δεν γίνονται διαδικτυακά.

γ.) Με Κ.Υ.Α των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα της Κλιματικής Συνέλευσης.

Σε διαδικτυακό τόπο που υλοποιείται και εξυπηρετείται από την Κλιματική Συνέλευση και είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΔ), δημιουργείται φόρουμ κλιματικού διαλόγου, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων, περιφερειών, πανεπιστημίων, περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, επιχειρήσεων, επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών φορέων, για τη διαβούλευση επί των βασικών αποτελεσμάτων της πρότασης της Κλιματικής Συνέλευσης και των προτάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς την Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα για τους τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα του άρθρου 7, της αξιολόγησης του άρθρου 8 και της ετήσιας έκθεσης του άρθρου 28. Σε κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις η ελάχιστη διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις ενσωματώνονται σε έκθεση διαβούλευσης, που συντάσσει η Κλιματική Συνέλευση σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος λειτουργεί ως γραμματειακή και λειτουργική υποστήριξη της Κλιματικής Συνέλευσης και η οποία συνυποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα.
Η Κλιματική Συνέλευση σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, κατόπιν διαβούλευσης με σχετικούς κρατικούς, περιφερειακούς ή δημοτικούς φορείς, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δίκτυα πολιτών, περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και επιστημονικές οργανώσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν στοχευμένες δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης για το κοινό, με στόχο την βελτίωση της κατανόησης των εννοιών που σχετίζονται με την Κλιματική Αλλαγή και την ανάδειξη της σημασίας συλλογικής δράσης και ενεργοποίησης των πολιτών για τη αναχαίτιση των επιπτώσεών της. Αναλαμβάνονται ειδικότερες δράσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά Ιδρύματα.”
2. Το άρθρο 7 παρ. 2 τροποποιείται α) ως εξής:

“Στην Κλιματική Συνέλευση του άρθρου 27 του παρόντος καθώς και στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του αρ. 27 του ν.4685/2020 (Α’ 92), για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος, με τους φορείς που σχετίζονται με τους αντίστοιχους τομεακούς προϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης συνοψίζονται σε έκθεση διαβούλευσης που συντάσσεται από την Κλιματική Συνέλευση.”

Άρθρο 3: Ανεξάρτητο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

“Συστήνεται Ανεξάρτητο Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ), ως το κεντρικό γνωμοδοτικό όργανο του κράτους για τον συντονισμό, την παρακολούθηση, την υιοθέτηση και αξιολόγηση των δράσεων πολιτικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Το ΕΣΠ αποτελούμενο από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας που χαίρουν ευρείας αποδοχής:

α.) Παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στην κυβέρνηση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθώς και των απαιτούμενων πόρων στην λειτουργία της οικονομίας και την προσφορότερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

β.) Παρακολουθεί την πρόοδο της Κυβέρνησης στη μείωση των εκπομπών και στην επίτευξη των γενικότερων στόχων που θα τεθούν στο πλαίσιο της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και

γ.) Προσαρμόζει τους στόχους που τίθενται ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνεται, ενώ θα εξειδικεύει τα μέσα επίτευξης των στόχων.”

Οι προτείνοντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΕΝΑ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΑΔΕΙΑΝΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ…

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και Αρμόδιος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μίλησε στην Ολομέλεια ως ειδικός αγορητής του κινήματος για τον Νέο Κλιματικό Νόμο.

Ο κ. Αρβανιτίδης ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας το θετικό πολιτικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην πολιτική του περιβάλλοντος. Με βασικές αρχές την Κλιματική Δημοκρατία και την Κλιματική Δικαιοσύνη, πρώτο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έβαλε στην πολιτική ατζέντα την ανάγκη για τον εθνικό κλιματικό νόμο, αποδεικνύοντας έτσι, για ακόμη μια φορά ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος είναι βαθιά ριζωμένα στο DNA του.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με πρωτοβουλία της αείμνηστη Φώφης Γεννηματά, είχε παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη τεσσάρων βημάτων για μια ελληνική κλιματική νομοθεσία. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ με καθυστέρηση ενός χρόνου να μας παρουσιάσει έναν Κλιματικό Νόμο «πυροτέχνημα», που καμία σχέση δεν έχει με όσα αναλυτικά και ολιστικά είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής πριν από ένα χρόνο.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής είχε προτείνει από τον Μάρτιο του 2021, το πώς πρέπει να συνταχθεί και να διαμορφωθεί ο ελληνικός Κλιματικός Νόμος, τι στόχους πρέπει να περιέχει, πώς πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή του και ποιες προτεραιότητες πρέπει να ακολουθήσουν της ψήφισής του. Όπου, μεταξύ άλλων πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα υποστήριξης όσων θα θιγούν οικονομικά, η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η εφαρμογή σε κάθε απόφαση της βασικής αρχής «Ενεργειακή Απόδοση Πρώτα», η θεσμοθέτηση Ταμείου Ασφάλισης, προκειμένου να θωρακιστούν τα νοικοκυριά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ο εντοπισμός προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την προστασία του κλίματος ώστε να τεθούν σε χαμηλότερες κλίμακες ΦΠΑ, βάσει κριτηρίων κλιματικής ουδετερότητας και η προώθηση της βιώσιμης παραγωγής στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης συνέχισε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι όλοι σχεδόν, κόμματα, φορείς, οργανώσεις, αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης εθνικής κλιματικής νομοθεσίας και σχεδόν όλοι δηλώνουν ότι αυτός ο Κλιματικός Νόμος που κατέθεσε η Κυβέρνηση της ΝΔ είναι πολύ κατώτερος των κλιματικών περιστάσεων, χωρίς να δίνει λόγο στις νέες γενιές. Δυστυχώς ο Κλιματικός Νόμος είναι μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία και ένας Νόμος που θα μείνει στα χαρτιά.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε τροπολογία απολύτως σχετική με το Νομοσχέδιο ζητώντας να ενσωματωθούν οι παρακάτω συγκεκριμένες αλλαγές:

Να μπει μια στοχοθεσία σταδιακής απεξάρτησης από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Να συσταθεί μια Κλιματική Συνέλευση όπου θα ανοίξει ο διάλογος στην κοινωνία με συμμετοχή ιδίως των νέων ανθρώπων και
Να συσταθεί Ανεξάρτητο Εθνικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ζητά λοιπόν να μπει η χώρα μας σε τροχιά κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 με όρους Κλιματικής Δημοκρατίας και Κλιματικής Δικαιοσύνης, έχοντας ως θεμελιακό στοιχείο τη συμμετοχή των πολιτών και ειδικά των νεότερων γενεών για λόγους Διαγενεακής Αλληλεγγύης.

Ο Κλιματικός Νόμος είναι ένας, τελείως, διαφορετικός νόμος και θα έπρεπε να είναι ένα, τελείως, διαφορετικό Νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση όφειλε να επιδείξει μια, εντελώς, άλλη φιλοσοφία διαμόρφωσης και μια εντελώς άλλη προσέγγιση για την εφαρμογή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Αρβανιτίδης:
Ζητείται σοβαρότητα, την οποία δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν θέλει ή δεν μπορεί να επιδείξει, μπροστά σε κλιμακούμενα προβλήματα. Τόσο στην ενέργεια, όσο και στο περιβάλλον, όσο και στην οικονομία. Και έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο ενεργειακό καλοκαίρι, όχι μόνο λόγω ενεργειακού κόστους και της εκτόξευσης των τιμών, αλλά και πιθανών κινδύνων ενεργειακών black out και διακοπών.
Την ίδια ώρα, το Γενικό Λογιστήριο δεν μας λέει πόσα χρήματα είναι η έκτακτη εισφορά 90% στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας, που φέρνετε με Τροπολογία της τελευταίας στιγμής αλλάζοντας την συζήτηση. Δεν ξέρω αν το κρατάτε ως επτασφράγιστο μυστικό ή δεν πρόκειται τελικά ποτέ κανείς να μάθει πόσα εκατομμύρια τελικά είναι αυτά. Η ουσία είναι ότι έρχεστε για μια ακόμη φορά καθυστερημένα και ύστερα από μεγάλο κόστος που έχουν καταβάλει οι πολίτες να «παίξετε την κολοκυθιά».
Στον αντίλογο «Μα τί θέλετε, να μην ελαφρύνουμε τους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών ; » η απάντηση είναι ΧΘΕΣ κ. Υπουργέ, όχι σήμερα, ΧΘΕΣ. Και εάν μας είχατε ακούσει νωρίτερα και είχατε υιοθετήσει τις προτάσεις μας έγκαιρα, δεν θα φτάναμε σε αυτά τα επίπεδα ΡΕΚΟΡ ενεργειακής ακρίβειας σήμερα.
Πόσους μήνες πριν φωνάζαμε για πλαφόν στην λιανική ;
Πόσους μήνες πριν φωνάζαμε για τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και την ανάγκη φορολόγησής τους ;
Πόσα χρόνια πριν φωνάζουμε ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΔΙΚΤΥΑ, και για την ανάγκη εκσυγχρονισμού τους, την ανάπτυξη και την συντήρησή τους ; Και έρχεται χθες το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη Φωτιά πέρσι στην Βαρυμπόμπη να κάνει λόγο για κακοσυντηρημένο πυλώνα του ΑΔΜΗΕ. 100.000 στρέμματα καμένα λόγω κακοσυντήρησης. Ποιος θα αποζημιώσει τώρα ; Και από ποιον προϋπολογισμό θα λείψουν αυτά τα χρήματα ;
Πόσα χρόνια πριν μιλάμε για Ρήτρα Βιώσιμης Μετάβασης στην Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη και εσείς ακόμα να μας πείτε τι θα γίνει με την Πτολεμαΐδα 5 ; Μια μονάδα που το μόνο που ξέρουμε είναι το πότε θα σταματήσει να λειτουργεί με λιγνίτη. Ενώ δεν ξέρουμε το πότε τελικά θα ξεκινήσει και το πώς θα συνεχίσει μετά το 2028.
Πόσους μήνες φωνάζουμε να επικαιροποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και να έρθει το νομικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας ; Με ένα παρωχημένο ΕΣΕΚ και με έναν άτολμο Κλιματικό Νόμο, πώς περιμένουμε να πετύχουμε τους στόχους ;
Ο κ. Αρβανιτίδης έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής επιστρέφει με σοβαρό λόγο και πειστικές προτάσεις, με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Προτείνει έναν Κλιματικό Νόμο με Κλιματική Δημοκρατία και Κλιματική Δικαιοσύνη φέρνοντας στο προσκήνιο τις αγωνίες των νέων ανθρώπων. Δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή δημοκρατία, τις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε, στην αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και όχι στην συγκέντρωση σε 4-5 μεγάλους ομίλους, στην προστασία των καταναλωτών και της εγχώριας παραγωγής, ρύθμιση των αγορών και όχι στην αχαλίνωτη απορρύθμιση ρόλο του Δημοσίου στα δίκτυα και τις ενεργειακές υποδομές.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΙΑΓΚΗ – ΝΙΚΗΤΙΑΔΗ: Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

O Κοινοβουλευτικός υπεύθυνος Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Δ. Μπιάγκης και ο Γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Γιώργος Νικητιάδης έκαναν την ακόλουθη δήλωση:

«Η νέα τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει. Παρά τους ρυθμούς των κρατήσεων που είναι υψηλοί την τρέχουσα τουριστική περίοδο, οι προβλέψεις για τις επιχειρήσεις του τουρισμού στο τέλος της σεζόν, δεν μοιάζουν και τόσο αισιόδοξες.

Τα προβλήματα από το τεράστιο ενεργειακό κόστος, τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί πριν την ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια των βασικών αγαθών στα οποία έχει οδηγήσει ο πληθωρισμός, σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ελλείψεις προσωπικού αλλά και το εργασιακό περιβάλλον στον τουριστικό και επισιτιστικό τομέα, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα στις προβλέψεις των αποτελεσμάτων, αφού σχεδόν κανείς ξενοδόχος δεν πέτυχε αυξήσεις στις τιμές ανά κλίνη από τους tour operators τη φετινή χρονιά.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, που δημιουργεί προβλήματα εν γένει στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος, η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός, αδυνατούν να πάρουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες με την εφαρμογή ενός σύγχρονου και δίκαιου εργασιακού πλαισίου που θα στηρίζεται στον αλληλοσεβασμό εργοδοτών και εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού, στο βασικότερο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, τον Τουριστικό και Επισιτιστικό κλάδο, αφήνοντας στην τύχη τους εργαζομένους και επιχειρηματίες.

Μετά από δυο χρόνια πανδημίας, όλοι ανέμεναν ένα μεγάλο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας, όπως άλλωστε και σε πολλούς άλλους τουριστικούς προορισμούς, λόγος για τον οποίο θα έπρεπε να ήμασταν καθ’ όλα προετοιμασμένοι.

Είναι ώρα επιτέλους το Υπουργείο Τουρισμού να αναλάβει ουσιαστική δράση και πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων που αυτή τη στιγμή απασχολούν την τουριστική μας αγορά, σταματώντας πια να κρύβεται πίσω από τα νούμερα και τους αριθμούς, για τους οποίους η συμβολή του είναι μηδενική».

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις με την έξοδο ερευνητικών σκαφών στο Αιγαίο, τις υπερπτήσεις και την προκλητική ρητορική εκ μέρους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλούν ανησυχία και υπενθυμίζουν τις ευθύνες όλων των συμμάχων απέναντι στη γείτονα.

Η χώρα, που καταπατά συστηματικά το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλωβισμένη στα αναθεωρητικά της σχέδια, δεν νοείται να «χαϊδεύεται» και να εξοπλίζεται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να εμποδίσει οποιαδήποτε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία.

Τα εθνικά μας θέματα απαιτούν αντιμετώπιση με εθνική συνεννόηση και την χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής έξω από όρους συγκυριακής επικοινωνίας.

Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Ο υπεύθυνος Πολιτισμού και Αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, με αφορμή τις εικόνες βανδαλισμού της Αγίας Σοφίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Για μια ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες αποκαρδιωτικών εικόνων βανδαλισμού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ναός σύμβολο της ορθοδοξίας που ταυτόχρονα αποτελεί μνημείο διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, φαίνεται ότι έχει αφεθεί στην τύχη του.

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια και φύλαξη της Αγίας Σοφίας πολλά. Μετά την απαράδεκτη απόφαση της Τουρκίας πριν από δύο χρόνια να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσουλμανικό τέμενος, το Μνημείο βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπο με νέους κινδύνους, με την ανοχή της τουρκικής πολιτείας.

Η Τουρκία θα πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Είναι προσβολή για την ιστορία και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, η Αγία Σοφία να γίνεται έρμαιο στις διαθέσεις του οποιοδήποτε επισκέπτη και να εργαλειοποιείται για τη δημιουργία αντιπαραθέσεων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρέστη απόψε στην παρουσίαση του βιβλίου

«Σπύρος Μουστακλής – Ένας Ελεύθερος Πολιορκημένος» στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην κολαστήριο της ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μέσα από την συγγραφική ματιά της Χριστίνας Δημητρακάκη-Μουστακλή αναβίωσε ο ηρωισμός του αγωνιστή – συμβόλου κατά της χούντας των συνταγματαρχών Σπύρου Μουστακλή.

undefined

2

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.