Επιβεβλημένη η επιπλέον παράταση για τις δηλώσεις καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α` βαθμού τουλάχιστον μέχρι 30-09-2020


0
(0)

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, προχώρησε εκ νέου σε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση και ζητά επιπλέον παράταση για τις δηλώσεις καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α`  βαθμού τουλάχιστον μέχρι 30-09-2020.Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Με το άρθρο 10 παρ. 4 της ΠΝΠ κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ  55Α 2020) και ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ. 4867 σχετική ερώτηση μας, παρατάθηκε η  προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) έως τις 30.6.2020 για τις δηλώσεις καθορισμού της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α`  βαθμού, χωρίς την επιβολή προστίμων.

Ωστόσο, λόγω της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, οι συμπολίτες μας σπεύδουν να πραγματοποιήσουν τις εν λόγω τακτοποιήσεις. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ομάδες ατόμων (τρίτη ηλικία, ευπαθείς ομάδες) που δεν έχουν την τεχνογνωσία για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η επιπλέον παράταση, τουλάχιστον μέχρι 30-09-20, επομένως των δηλώσεων διόρθωσης τ.μ. ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 της ΠΝΠ (ΦΕΚ  55Α 2020), κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή όσο και για την προστασία της υγείας των πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

 Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση, τουλάχιστον μέχρι 30-09-2020 για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α` βαθμού;

Περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο

Με ερώτηση τους προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί με άλλους Βουλευτές, ζητούν την περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική ύπαιθρο.

 Αναλυτικά το κείμενο της  ερώτησης έχει ως εξής:

«Κύριοι Υπουργοί,

Είναι γνωστό ότι από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στα πλαίσια της αποκέντρωσης των διαδικασιών του, διατίθεται το 35% του προϋπολογισμού  χρηματοδότησης μέτρων ανάπτυξης απευθείας στις Περιφέρειες  της χώρας για να το διαχειριστούν.  Βασικό πυλώνα για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2010 στην Περιφέρεια με στόχο την Τοπική Ανάπτυξη αποτελεί η  Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER.

Πρόκειται για μία μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, µε τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειμένου οι τοπικές κοινότητες:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα µε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

Ήδη έχουν υποβληθεί 3.100 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων έχουν αξιολογηθεί θετικά τα 2.350.

Δεδομένης της σημασίας των επενδυτικών αυτών σχεδίων για την ελληνική ύπαιθρο και τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση που διατίθεται αυτή τη στιγμή είναι επαρκής για να καλύψει μόνο 1.000 επενδυτικά σχέδια ενώ τα ήδη θετικώς αξιολογηθέντα είναι 2.350, υπάρχει ανάγκη αύξησης του σχετικού προϋπολογισμού ώστε να βοηθηθούν οι επενδυτές στην υλοποίηση τους και να στηριχθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί,

1)Προτίθεσθε να μεταφέρετε μέρος του προϋπολογισμού, από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 που δεν έχουν απορρόφηση, στα Μέτρα που αφορούν την Περιφέρεια (LEADER);

2)Προτίθεσθε να προβείτε σε μέτρα υποβοήθησης της χρηματοδότησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων ώστε να μπορέσουν όλα τα θετικά αξιολογηθέντα   επενδυτικά σχέδια να υλοποιηθούν;

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

«Βασίλης Κεγκέρογλου, Απόστολος Πάνας, Μιχάλης Κατρίνης, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιώργος Αρβανιτίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Χρήστος Γκόκας,  Αχμέτ Ιλχάν, Γιώργος Καμίνης, Χαρά Κεφαλίδου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Ευαγγελία Λιακούλη, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιώργος Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν, Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Πουλάς, Γιώργος Φραγγίδης και Δημήτρης Μπιάγκης».

«Ενημερωτικά στοιχεία για τα ποσά που διατέθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε σχετικά με την κρίση του κορωνοϊού»

«Ενημερωτικά στοιχεία για τα ποσά που διατέθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε σχετικά με την κρίση του κορωνοϊού».

 Ενημερωτικά στοιχεία για τα ποσά που διατέθηκαν σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε σχετικά με την κρίση του κορωνοϊού  από τα Υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας ζητούν ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου μαζί με τους Βουλευτές   Κώστα Σκανδαλίδη και  Χαράλαμπο Καστανίδη με ερώτηση  και αίτηση εγγράφων που κατέθεσαν στη Βουλή σήμερα.

Αναλυτικά το κείμενο της  ερώτησης έχει ως εξής:

«Το Κίνημα Αλλαγής έχει τονίσει επανειλημμένα το σημαντικό ρόλο των Μ.Μ.Ε για την έγκυρη, αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση των πολιτών, πολύ δε περισσότερο στις ιδιαίτερες συνθήκες  της κρίσης του κορωνοϊού.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας  της Βουλής θέσαμε δια του κ. Βασίλη  Κεγκέρογλου τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες πρέπει να γίνει η χρηματοδότηση των Μ.Μ.Ε για την ενημερωτική καμπάνια σχετικά  με την πανδημία, προκειμένου να γνωρίζει η Βουλή και ο Ελληνικός Λαός για τον τρόπο που διατέθηκαν τα σχετικά κονδύλια και

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί

1)Ποιο είναι το συνολικό ποσό που διατέθηκε, με ποια διαδικασία και ποια κριτήρια έγινε η κατανομή και τι ποσό αναλογεί σε κάθε Μ.Μ.Ε;

2)Τηρήθηκε ο νόμος που προβλέπει  το 30% τουλάχιστον στα Μ.Μ.Ε της περιφέρειας;     Και

Παρακαλούμε προκειμένου να ενημερωθεί η Βουλή για την κατάθεση των συγκεκριμένων εγγράφων.

Οι ερωτώντες Βουλευτές:

«Βασίλης Κεγκέρογλου, Κώστας Σκανδαλίδης και  Χαράλαμπος Καστανίδης».

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.