Ενημέρωση αγροτών για ένταξη τους στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 17 Μαρτίου 2020 by energinews (admin)

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ανακοινώνει ότι όσοι παραγωγοί επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στη Ελλάδα για την περίοδο 2020-2021 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία (Λεωφ. Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο),  από 01 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 25 Μαΐου 2020.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ. 7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΨ46ΜΤΛ-87Χ) ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ αίτηση ενδιαφέροντος του παραγωγού θα αποστέλλεται στο email elmysikos@crete.gov.gr συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τέλος του παρόντος. Στην συνέχεια μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα καλούνται οι παραγωγοί με αυστηρά ραντεβού για την υπογραφή του τελικού φακέλου.

 Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή την δημιουργία νέων (εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης) με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα είναι η ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων με επαναφύτευση ή επανεμβολιασμό και η βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης τους (υποστύλωση), εφόσον συνδέονται με τους στόχους του προγράμματος. Δεν καλύπτεται η  ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής δηλαδή η αναφύτευση μη παραγωγικών αμπελώνων.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμέτοχή στο πρόγραμμα ορίζεται στο 0,5 (μισό) στρέμμα. Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη στο πρόγραμμα αμπελοτεμάχια που έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση κατά τις 10 (δέκα) προηγούμενες οικονομικές περιόδους. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον 10  (δέκα) ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής. Τονίζεται ότι τα αμπέλια με σουλτανίνα δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να μετατραπούν σε οινάμπελα. Τέλος γίνεται σαφές ότι η έγκριση και η ένταξη στο πρόγραμμα των επιλέξιμων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί  την Υπουργική Απόφαση κατανομής των διαθέσιμων κονδυλίων του αρμόδιου υπουργείου.

Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα από τους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Παρέχεται από την υπηρεσία)
 2. ΤΙΤΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Τίτλος ιδιοκτησίας θεωρείται ένα από τα παρακάτω)
  1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ
  2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
  3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
  4. ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
  5. ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
  6. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
  7. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
  8. ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
  9. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
  10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (E9 για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το συγκεκριμένο τεμάχιο συνοδευόμενο με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 όπως θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.)
 3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020. Θα πρέπει να δηλώνονται όλα τα οινοποιήσιμα αμπέλια ως ακριβώς έχουν δηλωθεί στο αμπελουργικό μητρώο όπως και κάθε αγροτεμάχιο το οποίο θα συμμετάσχει το πρόγραμμα. Το αντίγραφο θα πρέπει να περιλαμβάνει χάρτες των τεμαχίων με τις συντεταγμένες τους.
 4. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ πλήρως ενημερωμένο όπου εμφανίζονται και τα τεμάχιο που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα(εκδίδεται από την Υπηρεσία μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου)
 5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΕΤΩΝ 2018-2019, όπου θα εμφανίζονται όλα τα οινάμπελα που εμφανίζονται και στο αμπελουργικό μητρώο.
 6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε1 Η’ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ
 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 9. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Σε περίπτωση αντιπροσώπου)

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΥΣΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100

ΤΗΛ : 2813407934

E-MAIL: elmysikos@crete.gov.gr

 

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.