ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΘΕΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 29 Ιουνίου 2020 by energinews (admin)

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει  θερμά το όραμα  «Μια  οικογένεια για κάθε παιδί»  που στερείται – μόνιμα ή προσωρινά – το οικογενειακό περιβάλλον προωθώντας τους θεσμούς της υιοθεσίας και της αναδοχής ανηλίκων, ως τους κυριότερους θεσμούς παιδικής προστασίας,  οι οποίοι διασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή αποκατάσταση κάθε παιδιού. H Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και με τη συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, προσπάθησε κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό,  με σεβασμό στα αιτήματα των υποψήφιων θετών γονέων, να προχωρήσει σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης για υποψήφιους Θετούς και Ανάδοχους Γονείς σύμφωνα με το υπάρχων νομικό πλαίσιο (ΦΕΚ 4538/18.και ΦΕΚ 4489/18). Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο η διαδικασία εκπαίδευσης των Υποψηφίων Θετών Γονέων, καθώς και των Υποψηφίων Αναδόχων Γονέων, αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο για την ένταξή τους στη διαδικασία συνταιριάσματος με τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση για Υιοθεσία και Αναδοχή.

Η πρώτη φάση του εκπαιδευτικού  προγράμματος ξεκινά από την Τετάρτη 1/7/2020 και ολοκληρώνεται  την Παρασκευή 7/8/2020. Το πρώτο τμήμα  απευθύνεται  αρχικά στους υποψήφιους Θετούς  Γονείς που έχουν κριθεί κατάλληλοι από τους Φορείς Εποπτείας τους και έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα υποψήφιο Θετό Γονέα για την  εγγραφή του στο Εθνικό Μητρώο υποψηφίων Θετών Γονέων. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία των υποψηφίων Θετών Γονέων ώστε να κατανοήσουν σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανατροφή βρεφών, παιδιών και εφήβων, ηλικίας από 0-18 ετών και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την αντιμετώπιση κάθε θέματος που μπορεί να προκύψει και που μπορεί να σχετίζεται με την υιοθεσία.

Το πρόγραμμα  εκπαίδευσης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών και θα καλύπτει έξι (6) Θεματικές Ενότητες που αναμένεται να βοηθήσουν τους υποψήφιους Θετούς Γονείς ώστε  να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη εποχή.

Τον πρώτο κύκλο της εκπαίδευσης θα διαχειριστεί κοινωνική λειτουργός της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ θα  συντονίσουν οι διαπιστευμένοι κοινωνικοί λειτουργοί του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου. Στην εκπαίδευση θα λάβουν μέρος ως εκπαιδευτές επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία στο χώρο της Παιδικής Προστασίας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Ηρακλείου, τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού «Μητέρα», το Συνήγορο του Πολίτη και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

 

Η Εκπαίδευση θα είναι εξαήμερη και θα έχει την ακόλουθη δομή:

  Ημερομηνία:  01/07/2020       Ώρα έναρξης: 10:00πμ     Ώρα λήξης: 15:00μμ

 Έναρξη  Τηλεδιάσκεψης:

Βογιατζάκη Χρυσούλα, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

Περιφέρειας Κρήτης

 

Εισαγωγική Ενότητα:

 Φασουλά Ζαφειρένια, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Φραγκιουδάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

Θεματική Ενότητα Α:

Ο χάρτης δικαιωμάτων των παιδιών. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων

στην Ελλάδα και στην ΕΕ.  Διαδικαστικά και νομικά θέματα.

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος-Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

 Ημερομηνία: 10/07/2020         Ώρα έναρξης: 10:00πμ    Ώρα λήξης: 15:00μμ

 Θεματική Ενότητα Β:

Προσωπικά κίνητρα και προσδοκίες. Στάσεις, αντιλήψεις σε σχέση με το θεσμό της

υιοθεσίας και την ανατροφή των παιδιών.

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Αλεξάνδρα Δημητριάδου, Ψυχολόγος MSc – Κέντρο Προστασίας Παιδιού

«ΜΗΤΕΡΑ».

 

 Ημερομηνία:  16/07/2020        Ώρα έναρξης: 10:00πμ      Ώρα λήξης: 15:00μμ

 Θεματική Ενότητα Γ:

Ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών προς υιοθεσία. Οι αντιξοότητες στη ζωή της φυσικής

οικογένειας και οι επιπτώσεις τους για γονείς και παιδιά. Μηχανισμοί προστασίας,

ψυχικής ανθεκτικότητας και ανάκαμψης.

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθυντής της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής

Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Πρόεδρος της Επιτροπής

Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Ημερομηνία: 27/07/2020          Ώρα έναρξης: 10:00πμ      Ώρα λήξης: 15:00μμ

Θεματική Ενότητα Δ:

Στάδια σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών. Προσαρμογή στη σχέση και ανάπτυξη ψυχικού δεσμού με το παιδί. Αποδοχή της Διαφορετικότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Καλλιόπη Υφαντή , Κοινωνική Λειτουργός MSc –  της Διεύθυνσης                                                                                                    Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής
 

 

 

 

Ημερομηνία: 03/08/2020       Ώρα έναρξης: 10:00πμ         Ώρα λήξης: 15:00μμ

Θεματική Ενότητα Ε:

Το δικαίωμα του θετού παιδιού στην ενημέρωση για την προέλευση του και την υιοθεσία. Ζητήματα ταυτότητας στην υιοθεσία. Πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μετά την υιοθεσία.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:

Φασουλά Ζαφειρένια, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Φραγκιουδάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

Ημερομηνία: 07/08/2020       Ώρα έναρξης: 10:00πμ         Ώρα λήξης: 15:00μμ

Θεματική Ενότητα ΣΤ:

Φροντίδα παιδιών με αυξημένες ανάγκες στην υγεία, αναπηρία, εμπειρία κακοποίησης κ.λπ. Διαπολιτισμικά ζητήματα

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ:

Ελένη Τσικνάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταμένη του ΠΑΑΠΑΗΚ–Πόμπιας

Μαρία Πετράκη,  Κοινωνική Λειτουργός, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Νεαπόλεως

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Συντονίστριες  των Τηλεκπαιδεύσεων σε όλες τις  θεματικές Ενότητες θα είναι οι:

Φασουλά Ζαφειρένια, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και

Φραγκιουδάκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &

Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

 

 

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.