Εκλογές 2019: Πόσους σταυρούς βάζουμε;


Reading time: 5 Minutes

Τελευταία ενημέρωση 13 Ιουνίου 2019 by energinews (admin)

Πως κατανέμονται οι έδρες σε κάθε Εκλογική Περιφέρεια;

Ο αριθμός των εδρών, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών και οι σταυροί που μπορούμε να βάλουμε σε κάθε ψηφοδέλτιο, για εκλογική περιφέρεια της Ελλάδας, ορίζονται σε Προεδρικό Διάταγμα.

Το Προεδρικό Διάταγμα 117/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 225/31.12.2018 καθορίζει τα παραπάνω για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σημειώνεται πως ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές 2019, ορίζεται με βάση τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυσμού (δημοτών) της (από 10 έως 24 Μαΐου 2011) γενικής απογραφής.

Τι ισχύει στην Κρήτη;

Ειδικότερα, αναφορικά με την Κρήτη, ισχύουν τα εξής:

Εκλογική Περιφέρεια Αριθμός Εδρών Υποψήφιοι Βουλευτές Σταυροί Προτίμησης
Ηρακλείου 8 11 (μέχρι) 3
Χανίων 4 6 (μέχρι) 2
Ρεθύμνου 2 4 1
Λασιθίου 2 4 1

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές:

  • Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου;

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο).

Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

  • Ποιοι στερούνται του δικαιώματος αυτού;

Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

  • Πού ψηφίζουμε;

Οι εκλογείς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι. Οι ετεροδημότες εκλογείς θα ψηφίσουν σε αμιγές ή μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών της έδρας του Νομού που διαμένουν. Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το εκλογικό τμήμα που θα ψηφίσουν, με την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής απόφασης του οικείου Αντιπεριφερειάρχη το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, η οποία γνωστοποιείται στους δήμους του νομού.

  • Πώς ψηφίζουμε;

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

  • Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι κληρικοί;

Οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολιτικοί υπάλληλοι και οι κληρικοί ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, είτε στο δήμο, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, είτε στον τόπο διαμονής τους, εάν είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών, ψηφίζοντας τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που είναι εγγεγραμμένοι.

  • Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι έφοροι αυτών

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το εκλογικό τμήμα. Οι έφοροι και όσοι αναπληρωτές αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους, ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα της έδρας του εφόρου που ορίζεται απ’ αυτόν, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται αυτό το εκλογικό τμήμα. Οι ανωτέρω ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο δήμος που είναι γραμμένοι.

  • Πού ψηφίζουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν καθήκοντα σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών;

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε αμιγές εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού.

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ασκούν τα καθήκοντά τους σε μεικτό εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών, ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους όποιας βασικής εκλογικής περιφέρειας των ετεροδημοτών του τμήματος αυτού προτιμούν.

  • Πού ψηφίζουν οι άνδρες φρουράς

Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί.

Οι εκλογείς αυτοί, ψηφίζουν μόνο εφόσον είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία και στα Σώματα Ασφαλείας, οποιασδήποτε εκλογικής περιφέρειας, που επικυρώθηκαν από το οικείο πρωτοδικείο.

Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής ή αυτός που διευθύνει το έργο της βεβαιώνει με πρακτικό ότι, αυτοί που ψήφισαν στο τμήμα ως άνδρες της φρουράς του, ανήκουν στην φρουρά του.

  • Πού ψηφίζουν οι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες;

Οι εκλογείς που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό Σώμα, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Λιμενικό Σώμα και εγγράφονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ψηφίζουν στον τόπο που υπηρετούν την ημέρα της ψηφοφορίας, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία εδρεύει η υπηρεσία τους.

Η αναγνώριση των εκλογέων αυτών από την εφορευτική επιτροπή, γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

  • Πού ψηφίζουν οι ναυτικοί;

Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοία με Ελληνική σημαία και έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα ψηφίσουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας που υπάγεται το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται, με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

Αναλυτικότερα, ο πίνακας των εδρών και των αριθμών υποφήφιων σε όλη τη χώρα:

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΔΡΩΝ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Α΄ΑΘΗΝΩΝ 14 4 18 μέχρι 4
Β1′ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 15 4 19 μέχρι 4
Β2′ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 11 3 14 μέχρι 3
Β3′ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18 4 22 μέχρι 4
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6 2 8 μέχρι 2
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 3 11 μέχρι 3
Α’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 3 13 μέχρι 3
Β’ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 2 6 μέχρι 2
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 7 2 9 μέχρι 2
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3 2 5 1
ΑΡΚΑΔΙΑΣ  3 2 5 1
ΑΡΤΗΣ  3 2 5 1
ΑΧΑΪΑΣ  9 3 12 μέχρι 3
ΒΟΙΩΤΙΑΣ  3 2 5 1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ  1 2 3 1
ΔΡΑΜΑΣ  3 2 5 1
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  5 2 7 μέχρι 2
ΕΒΡΟΥ  4 2 6 μέχρι 2
ΕΥΒΟΙΑΣ  6 2 8 μέχρι 2
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  1 2 3 1
ΖΑΚΥΝΘΟΥ  1 2 3 1
ΗΛΕΙΑΣ  5 2 7 μέχρι 2
ΗΜΑΘΙΑΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  8 3 11 μέχρι 3
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  2 2 4 1
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  16 4 20 μέχρι 4
Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  9 3 12 μέχρι 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  5 2 7 μέχρι 2
ΚΑΒΑΛΑΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  2 2 4 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  3 2 5 1
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  1 2 3 1
ΚΙΛΚΙΣ  3 2 5 1
ΚΟΖΑΝΗΣ  5 2 7 μέχρι 2
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ  4 2 6 μέχρι 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ  3 2 5 1
ΛΑΡΙΣΗΣ  8 3 11 μέχρι 3
ΛΑΣΙΘΙΟΥ  2 2 4 1
ΛΕΣΒΟΥ  3 2 5 1
ΛΕΥΚΑΔΟΣ  1 2 3 1
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  6 2 8 μέχρι 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  5 2 7 μέχρι 2
ΞΑΝΘΗΣ  3 2 5 1
ΠΕΛΛΗΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΠΙΕΡΙΑΣ  4 2 6 μέχρι 2
ΠΡΕΒΕΖΗΣ  2 2 4 1
ΡΕΘΥΜΝΗΣ  2 2 4 1
ΡΟΔΟΠΗΣ  3 2 5 1
ΣΑΜΟΥ  1 2 3 1
ΣΕΡΡΩΝ  6 2 8 μέχρι 2
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  4 2 6 μέχρι 2
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ  5 2 7 μέχρι 2
ΦΛΩΡΙΝΗΣ  2 2 4 1
ΦΩΚΙΔΟΣ  1 2 3 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  3 2 5 1
ΧΑΝΙΩΝ  4 2 6 μέχρι 2
ΧΙΟΥ  2 2 4 1
ΣΥΝΟΛΑ 288  

 

πηγη:www.neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.