Διαφωνίες για την ένταξη του «εικονικού αγωγού» στον Αθερινόλλακο

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 5 Φεβρουαρίου 2020 by energinews (admin)

Ενστάσεις εκφράζουν οι συμμετέχοντες στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, 2020-2029 για το γεγονός ότι περιλαμβάνεται σε αυτό, το έργο του εικονικού αγωγού στον Αθερινόλακκο Κρήτης, καθώς και άλλα αντίστοιχα έργα σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάκτηση του κόστους θα γίνει από τους καταναλωτές μέσω των τελών μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ.

Βασικό επιχείρημα είναι ότι οι εν λόγω «εικονικοί αγωγοί» αποτελούν εναλλακτικό τρόπο προμήθειας και όχι μεταφοράς ή διανομής του φυσικού αερίου. “Για το λόγο αυτό, δεν αποτελούν δραστηριότητα ρυθμιζόμενη, παρά ανταγωνιστική”, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η ΔΕΠΑ στο κείμενο με τις παρατηρήσεις της εταιρείας στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης. Ανάλογη θέση υιοθετούν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), η Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και η Ζeniθ.

Ιδιαίτερα, για τον «εικονικό αγωγό» στον Αθερινόλακκο της Κρήτης, επισημαίνεται πως το έργο προσιδιάζει με έργο σύνδεσης χρήστη το οποίο δεν δύναται να ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/73 και την αρχή διαχωρισμού των δραστηριοτήτων παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου με αυτές της μεταφοράς ηλεκτρισμού & φυσικού αερίου, το σχέδιο Προγράμματος ανάπτυξης ΕΣΦΑ που καταρτίζει ο Διαχειριστής, περιλαμβάνει έργα που έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα και εντάσσονται στο πλαίσιο του φυσικού μονοπωλίου της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ακολούθως, τα έργα αυτά εντάσσονται στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή του Βάση των Υπηρεσιών Μεταφοράς και συνεπώς απολαμβάνουν εγγυημένης απόδοσης.

Σύμφωνα με τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, ο εικονικός αγωγός στον Αθερινόλακκο της Κρήτης στερείται τέτοιων χαρακτηριστικών, καθώς το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο σχεδιασμό ενός και μόνο χρήστη και όχι όλων των χρηστών ΕΣΦΑ, και επομένως, δεν υπάρχει λόγος κοινωνικοποίησης του κόστους του.

Ένα ακόμη στοιχείο που επικαλείται η ΔΕΠΑ για να στοιχειοθετήσει την διαφωνία της για την συμπερίληψη του εικονικού αγωγού στον Αθερινόλακκο της Κρήτης στο Δεκαετές του ΔΕΣΦΑ, είναι το γεγονός ότι «το σχεδιαζόμενο από τον ΔΕΣΦΑ έργο συμπεριλαμβάνει και πλοίο μεταφοράς ΥΦΑ, καθώς αυτό αποτελεί εμπορική (ανταγωνιστική) δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται, κατά παγκόσμια πρακτική, από τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των Προμηθευτών)».

Οι προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί

Ωστόσο, η περίπτωση ανάδειξης του Αθερινόλλακου σε μικρή Ρεβυθούσα για τις ανάγκες φυσικού αερίου- και όχι μόνο για ηλεκτροπαραγωγή- της Κρήτης, συνεπάγεται ότι το έργο πρέπει να αποτελεί ανάπτυξης του ΕΣΦΑ. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την ΔΕΠΑ, είναι:

  • η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας που να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητά του και την βιωσιμότητά των σοβαρών επεκτάσεων στις λιμενικές και χερσαίες εγκαταστάσεις και της σημαντικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου της περιοχής και,
  • Την ισότιμη πρόσβαση των χρηστών στην συγκεκριμένη εγκατάσταση με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών, με ειδικό τιμολόγιο χρήσης βάσει του κόστους υποδομής, της περαιτέρω ανάπτυξης δικτύων διανομής ΥΦΑ ή/και CNG στο νησί.

Σε ότι αφορά τους «εικονικούς αγωγούς» σε Δωδεκάνησα και νησιά Βορείου Αιγαίου, δεδομένου του βαθμού ωριμότητας των έργων δεν συντρέχει λόγος να συμπεριληφθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2020-2029.

Τι υποστηρίζουν ΖeniΘ και Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Εξίσου κατηγορηματική είναι και η ZeniΘ σημειώνοντας πως «προτεινόμενα έργα όπως η τροφοδοσία νησιών με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) με σκοπό την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Εικονικός Αγωγός) μαζί με το «χτίσιμο πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ» δεν εντάσσονται στη Βασική Δραστηριότητα του Διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Επιπρόσθετα, πιθανή ενσωμάτωση του στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα σήμαινε ότι το κόστος ασφάλειας εφοδιασμού των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών θα ανακτούνταν μέσω των χρεώσεων μεταφοράς του ΕΣΜΦΑ».

Στο ίδιο «μήκος κύματος», για άλλο τρόπο ανάκτησης του κόστους της επένδυσης κάνει λόγο η Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, καθώς για έργο που αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με φυσικό αέριο η εκτιμώμενη επίδραση θεωρείται σημαντική επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα επισημαίνει : «Το έργο αυτό ως επί το πλείστον αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού του νησιού με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με φυσικό αέριο. Στο πλαίσιο αυτό η εκτιμώμενη επίδραση στη μεσοσταθμική ταρίφα μεταφοράς φυσικού αερίου, κατά 9,79% (χωρίς επιχορήγηση), αλλά και κατά 4,44% (στην περίπτωση με επιχορήγηση 50%) θεωρείται σημαντική επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή φυσικού αερίου.

Προτείνεται να εξεταστεί διαφορετικός τρόπος ανάκτησης του κόστους της επένδυσης, ώστε η όποια επιβάρυνση να αφορά τους καταναλωτές που έχουν να λάβουν κάποιο όφελος από την υλοποίηση του έργου, δηλ. τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται επέκταση της ρυθμιστικής περιόδου απόσβασης, (κατά την περίπτωση 2.2.1.20), ώστε να περιοριστεί η οικονομική επιβαρυνση των τελικών καταναλωτή φυσικού αερίου».

Να ερωτηθεί ζητάει η ΔΕΗ

Από την πλευρά της η ΔΕΗ, συμμετέχοντας στη Δημόσια Διαβούλευση και εκφράζοντας την θέση της επί του συγκεκριμένου έργου, υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναφορά για σύμφωνη γνώμη της ΔΕΗ, δεδομένου ότι αυτή είναι ο διαχειριστής του λιμένα του Αθερινόλακκου και ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων ξηράς στις οποίες θα αναπτυχθούν οι απαραίτητες υποδομές για το έργο.

Αναλυτικότερα, αυτές αφορούν στην κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ, εγκαταστάσεων πρόσδεσης και εκφόρτωσης πλοίων και κρυογενικών αγωγών στις εγκαταστάσεις ξηράς και τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Αθερινόλακκου.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η ΔΕΗ υπογραμμίζει πως το έργο συμβάλει στη διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην Κρήτη τόσο για την τοπική ηλεκτροπαραγωγή όσο και για υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου σε βιομηχανίες και ξενοδοχεία.

πηγη:radiolasitih.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.