ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


0
(0)

Ενόψει των αλλαγών στο Οικογενειακό Δίκαιο και τις νέες ρυθμίσεις για τη συνεπιμέλεια, το Κίνημα Αλλαγής οργανώνει ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο “Το παιδί στο επίκεντρο: οι αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο”, την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 19.00. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Πρόεδρος του Κινήματος, Φώφη Γεννηματά και θα προβληθεί ζωντανά από τις σελίδες του Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ και της Φ.Γεννηματά στο Facebook, καθώς και στο Youtube του Κινήματος. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Εισαγωγική ομιλία: Φώφη Γεννηματά, Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής

Ομιλητές:

 • ● Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής, αρμόδια Κ.Ο. Ισότητας Φύλων
 • ● Γιώργος Νικολαΐδης, Ψυχίατρος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
 • ● Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, ΑΠΘ

Παρεμβαίνουν:

 • ● Φανή Γιωτάκη, Πρωτοβουλία «Νομικά θέματα – Συνεπιμέλεια»
 • ● Όλγα Γκίνη, ΧΕΝ Ελλάδας
 • ● Αναστασία Γκολιομύτη, Το ΜΩΒ
 • ● Μίκα Ιωαννίδου, Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών
 • ● Ντένα Λογιάδου, Ένωση Γυναικών Ελλάδος (ΕΓΕ)
 • ● Κική Πετρουλάκη, Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας

Συντονίζει: Ράνια Παπαϊωάννου, Γραμματέας Τομέα Ισότητας Κινήματος Αλλαγής

ΕΡΩΤΗΣΗ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Κύριε Υπουργέ,

δύο έτη και πλέον μετά από την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Συμφωνίας των Πρεσπών παραμένουν άγνωστα τα επί της ουσίας αποτελέσματά της, εάν υπάρχουν.

Εάν, όμως, δεν υπάρχουν αποτελέσματα, τότε η κριτική που ασκείται σε εκείνους που υπέγραψαν και κύρωσαν τη συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα χάρισε το όνομα στους γείτονές της και μετά αδιαφόρησε για τα υπόλοιπα θέματα είναι βάσιμη. Με δεδομένο ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Συμφωνία αναφέρεται γενικώς σε “ενθάρρυνση”, πχ ανταλλαγή επισκέψεων κ.λπ, ενώ σε άλλα σημεία είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και προβλέπει τη συγκρότηση και λειτουργία οργάνων/επιτροπών που θα παράξουν επιμέρους πορίσματα, όπως για παράδειγμα :

Άρθρο 8 Παρ. 5. Εντός ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, σε ισομερή βάση, μία Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική, επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, τεκμηριωμένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα. Οι εργασίες της Επιτροπής θα τελούν υπό την επίβλεψη των Υπουργείων Εξωτερικών των Μερών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση το έτος μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιεσδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το Άρθρο. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον δυο φορές ετησίως, και θα υποβάλει μία Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες και τις συστάσεις της προκειμένου να εγκριθούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως αυτό θα συσταθεί κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 12.

Άρθρο 12, Παρ. 3. Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ΑΣΣ θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο (έγινε;) και θα είναι το αρμόδιο όργανο για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης. Το ΑΣΣ θα λαμβάνει αποφάσεις και θα προωθεί δράσεις και μέτρα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας (όπως;) μεταξύ των Μερών και θα αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και του απορρέοντος εξ αυτής Σχεδίου Δράσης, με στόχο την επίλυσή τους.

Άρθρο 14, Παρ. 9. Τα Μέρη θα θεσπίσουν μία Κοινή Υπουργική Επιτροπή (ΚΥΕ) για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία στους ανωτέρω τομείς της οικονομικής εταιρικής σχέσης, περιλαμβανομένης της οργάνωσης μεικτών επιχειρηματικών fora. H ΚΥΕ, που θα συνέρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, θα καθοδηγεί την πορεία της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, τη συνολική εφαρμογή των σχετικών τομεακών δράσεων, συμφωνιών, πρωτοκόλλων και συμβατικών πλαισίων, καθώς και όλες τις σχετικές μελλοντικές συμφωνίες. Τα Μέρη ενθαρρύνουν τη στενότερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των Εμπορικών Επιμελητηρίων τους.

Άρθρο 16, Παρ. 2. Τα Μέρη θα συνεργάζονται στενά στον τομέα πολιτικής προστασίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και στην ανακούφιση από τις συνέπειες των καταστροφών. Έκαστο Μέρος μπορεί να κάνει χρήση της ειδικής εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης του άλλου Μέρους και οποτεδήποτε είναι αναγκαίο και δυνατόν κάθε Μέρος θα παράσχει στο άλλο την ειδική υποδομή του, ειδικότερα στην πυρόσβεση. Τα Μέρη δύνανται να εξετάσουν την ίδρυση σχετικού μηχανισμού για συνδρομή στην εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και τέλος ειδικά για το θέμα των εμπορικών σημάτων με το Άρθρο 1, παρ.3, (θ) προβλέπεται η λειτουργία σχετικής Επιτροπής, με ορίζοντα τριετίας.


 • Ερωτάσθε :
 • Η Ελλάδα ενασκεί τον δέοντα έλεγχο για την τήρηση των συμπεφωνημένων ;
 • Υπάρχουν μέχρι στιγμής συγκεκριμένα αποτελέσματα ;
 • Με βάση τη μέχρι τώρα εφαρμογή της Συμφωνίας προκύπτουν ωφέλειες για τη χώρα μας ; Και αν ναι, ποιες είναι αυτές ;
 • Η κριτική που ασκείται τόσο στην προηγούμενη όσο και στη δική σας κυβέρνηση πως υπεγράφη, κυρώθηκε και επικυρώθηκε η συμφωνία και έκτοτε η ηγεσία της χώρας αδιαφορεί για την εφαρμογή της, αφού όμως «έδωσε» το όνομα, είναι ανυπόστατη ;
 • Επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο για την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ουδέποτε ενημερώθηκε σχετικώς η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής ;

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Ο ερωτών

Ανδρέας Λοβέρδος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ΑΡΝΗΘΗΚΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Κατά την έναρξη της συζήτησης, σήμερα, στις Επιτροπές της Βουλής για το σχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Γραμματέας της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε να κληθούν προκειμένου να φέρουν άποψη και οι βασικοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς.

Όπως είπε ο κ. Κεγκέρογλου, με τη διαβούλευση που μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους φορείς στη Βουλή μπορεί να καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό το μεγάλο κενό της έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης κατά τη διάρκεια των σχεδιασμών, πράγμα που καθιστά εκ των πραγμάτων προβληματικό και το τελικό αποτέλεσμα.

Την Κυβερνητική άρνηση «δικαιολόγησε» ο κ. Σκυλακάκης με το επιχείρημα ότι το «εθνικό» σχέδιο είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση και η Βουλή θα έχει την ευκαιρία να καλέσει τους φορείς μετά την έγκριση από την Ε.Ε και την και την κατάθεση του ν/σ.

Αυτό όμως είναι «εκ των υστέρων» και σημαίνει ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει ερήμην των παραγωγικών φορέων και των πολιτών χωρίς να αφουγκραστεί τις ανάγκες τους και στο τέλος να καταθέσει ένα κυβερνητικό και όχι εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για το μέλλον της χώρας που θα έχει εκπονήσει στο στενό πλαίσιο του λεγόμενου επιτελικού κράτους.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ : ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ

Ομιλία Μιχάλη Κατρίνη, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου Κινήματος Αλλαγής, στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων

«Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ενός βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με την εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ούτε θα πρέπει να συνδεθεί η εκταμίευση των πόρων του με προαπαιτούμενα που απορρυθμίζουν ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις ή επιταχύνουν το κλείσιμο επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι μια πρόταση που αφορά τους πολλούς και όχι τους λίγους. Να έχει ως ωφελούμενους την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δυστυχώς, η πρόταση της κυβέρνησης ελάχιστα ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους» επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών, Παραγωγής και Εμπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ο κ. Κατρίνης επισήμανε ότι το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα έπρεπε να αποτελεί προϊόν εθνικής συναίνεσης και να έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Με ευθύνη όμως της κυβέρνησης δεν έγινε καμία διαβούλευση, δεν υπήρξε καμία συνεργασία, ούτε καν με τους ανθρώπους της εργασίας και της επιχειρηματικότητας ενώ υποβαθμίστηκε ο ρόλος του κοινοβουλίου.

Τόνισε ότι η πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση δεν αποτελεί ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο αλλά μια πρόταση που διαμορφώθηκε στο εξωτερικό, με κυρίαρχο μέλημα τη γρήγορη απορρόφηση των πόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα παραγωγής στη χώρα και η εθνική προστιθέμενη αξία.

Υπενθύμισε την πρόβλεψη του προϋπολογισμού για αύξηση των εισαγωγών αγαθών το 2021, λόγω του κατασκευαστικού και τεχνολογικού εξοπλισμού από το εξωτερικό που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Μιχάλης Κατρίνης επισήμανε ότι είναι ένα σχέδιο που δεν συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή , λέγοντας: «Η κυβέρνηση μιλά για 200 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν χωρίς να υπάρχουν τα εχέγγυα για αυτό. Την ίδια στιγμή, δε λέει ότι θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίες από το κλείσιμο των ατομικών και μικρών επιχειρήσεων που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση της ‘’Ελλάδας 2.0.».

Ουσιαστικά όπως είπε ο κ. Κατρίνης το σχέδιο της κυβέρνησης αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους του εξωτερικού, αφού οι συγχρηματοδοτούμενες από το κράτος ιδιωτικές επενδύσεις θα δανειοδοτούνται αποκλειστικά με βάση αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, αποκλείοντας πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων , που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και δε διαθέτουν ούτε ρευστότητα ούτε κεφαλαιακή επάρκεια, λόγω της κρίσης

Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε και στις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης που περιλαμβάνουν:

-Πρόσθετα άμεσα μέτρα για να μείνει ζωντανή η οικονομία και όρθια η κοινωνία με απορρόφηση 20% των πόρων

-Θεσμοθέτηση κινήτρων για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσα σε μία διετία με απορρόφηση 10% των πόρων

-Ολοκλήρωση των υποδομών υγείας, των δημοσίων υποδομών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας μέσα σε μια τριετία με απορρόφηση 20% των πόρων

-Στροφή στην παραγωγή, την αγροτική οικονομία, τη μεταποίηση, τον ενεργειακό τομέα και ανθεκτικές μορφές τουρισμού, με στοχευμένες κλαδικές πολιτικές με επενδύσεις που θα ενώσουν δυνάμεις στον τομέα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και θα δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, με απορρόφηση του 50% των πόρων του προγράμματος.

Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ1, στους δημοσιογράφους Δημήτρη Κοτταρίδη και Γιάννη Πιτταρά στην εκπομπή «…από τις 6» ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής κ. Χρηστίδης σχολίασε μια σειρά επίκαιρων θεμάτων σχετικά με την πανδημία και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι:

Για εμάς τα ζητήματα της υγείας των συμπολιτών μας είναι πέρα και πάνω από οτιδήποτε άλλο. Όμως είναι δύσκολο να μην προσδιορίσουμε ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο και αναποτελεσματικό lockdown- εκ των πραγμάτων και εκ των κρουσμάτων ρεκόρ που μετράμε καθημερινά πια-.

Η πανδημία εξαπλώνεται ραγδαία σε όλα τη χώρα και παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση παριστάνει ότι παίρνει μέτρα, αλλά ουσιαστικά κάνει εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και χωρίς κανένα πλάνο, κάνοντας τους πολίτες να προσπαθούν να τα αποκρυπτογραφήσουν και να ανταπεξέλθουν σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση μην καταλαβαίνοντας τι ισχύει τη μια μέρα και τι την άλλη.

Όλα αλλάζουν κατά το δοκούν της ανακοίνωσης του κάθε υπουργού και του κάθε παράγοντα, όλα επανασχεδιάζονται ασύνδετα, απρογραμμάτιστα και άτακτα. Θυμίζω ότι πριν δύο μέρες είχαμε ένα πάρτι χιλίων ατόμων στη Θεσσαλονίκη το οποίο οι αρχές το είδαν την επόμενη μέρα από τα κοινωνικά δίκτυα και τα βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν.

Αυτός ο τρόπος δεν πρόκειται ποτέ να λύσει το ζήτημα. Αυτό το οποίο λέμε στην κυβέρνηση είναι ότι κακώς όρισε την Ελλάδα ως μία ενιαία περιφέρεια. Εάν τα μέτρα εφαρμόζονταν δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν τέτοια πάρτι και ακραίοι συνωστισμοί. Είναι δυνατόν να μην παίρνουν χαμπάρι τα 1000 άτομα τα οποία μαζεύτηκαν σε ένα χώρο, πραγματικά ή μας κοροϊδεύουν ή μας περιπαίζουν.

Η κυβέρνηση αντί να λειτουργεί σαν τον πυροσβέστη διαχειρίζεται τα πράγματα επικοινωνιακά από τα πάνω, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οριζόντια μέτρα σε όλη τη χώρα και αυτό να δημιουργεί ασφυκτικές καταστάσεις στην κοινωνία και να κάνει τεράστια ζημιά και στην οικονομία. Η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα αλαλούμ μέτρων και προτάσεων πιέζοντας τους πολίτες, ειδικά αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους για πάνω από 230 μέρες όπως είναι οι άνθρωποι της εστίασης, του λιανεμπορίου και οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο μεγάλο εργοδότη της χώρας μετά το δημόσιο.

Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο δημιουργεί η κυβέρνηση είναι ότι δεν το παραδέχεται ότι έχει τους υπουργούς της, να διαρρέουν διάφορες ημερομηνίες ανοίγματος του λιανεμπορίου και της εστίασης και μετά να τις παίρνουν πίσω, κατηγορώντας τους επιστήμονες και τους λοιμωξιολόγους ότι αυτοί δήθεν ευθύνονται για το μπάχαλο, αφήνοντας τους πολίτες ενεούς να παρακολουθούν το σίριαλ «ποιος φταίει». Ταυτόχρονα έρχεται και ανακοινώνει «μπαλώματα». Αναγγέλλει οικονομική βοήθεια η οποίο αποτελεί ασπιρίνη για ένα πρόβλημα τεράστιο, χωρίς προοπτική.

Το ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσει άμεσα η κυβέρνηση είναι ότι έχει και επιλέγει να ασκήσει εντελώς ετεροβαρής προσέγγιση όσον αφορά το χρήματα τα οποία δίνει στις επιχειρήσεις.

Έχει δώσει 5.5 δις ευρώ σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και 450.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πάρει 2,5 δις ευρώ. Είναι αυτό ορθολογικό, αναρωτιέμαι.

Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Ας σταματήσει η κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι έχει πάντα δίκαιο, ας κάνει την αυτοκριτική της επιτέλους και ας διορθώσει την πολιτική της επιλογή.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 6.4.2021

Πανδημία: Η κυβέρνηση εμπαίζει τους πολίτες

Αντί να λειτουργεί πυροσβεστικά στην πανδημία, η Κυβέρνηση διαχειρίζεται την κατάσταση επικοινωνιακά, με ένα αλαλούμ μέτρων και προτάσεων, με αποτέλεσμα να πιέζονται κι άλλο οι πολίτες, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους για πάνω από 230 μέρες. Απτό παράδειγμα είναι οι επαγγελματίες της εστίασης, του λιανεμπορίου και οι οποίοι αποτελούν το δεύτερο μεγάλο εργοδότη της χώρας μετά το Δημόσιο. Παράλληλα, στηριζει ετεροβαρώς τις επιχειρήσεις, αφού έχει δώσει 5.5 δις ευρώ σε μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ενώ 450.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πάρει 2,5 δις ευρώ! Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε σε συνέντευξή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης. Περισσότερα ΕΔΩ.

Ταμείο Ανάκαμψης: Κυβερνητικό σχέδιο για λίγους, αντί εθνικό σχέδιο για όλους

Η κομματικοποίηση του αθλητισμού δεν πέρασε, παρά τις προσπάθειες Μητσοτάκη

 

Η κομματικοποίηση στον Αθλητισμό δεν πέρασε, παρόλες τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού: Παρά τις μεθοδεύσεις, την ενεργοποίηση όλου του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Στελεχών, ταξιμάτων και δώρων, αλλά και του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τα Σωματεία άντεξαν και ψήφισαν υπέρ της αυτονομίας του Αθλητικού Κινήματος. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε την «κατάληψη» των Αθλητικών Ομοσπονδιών από τη ΝΔ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, στην οποία αποσκοπούσε με την κατάθεση φωτογραφικών νομοσχεδίων και τροπολογιών στη Βουλή και τις αφόρητες και εκβιαστικές παρεμβάσεις σε Σωματεία και τους Εθελοντές του Αθλητισμού, όλο το προηγούμενο διάστημα. Το Κίνημα Αλλαγής, ως φυσικός συνεχιστής του ΠΑΣΟΚ που στήριξε τον Ελληνικό Αθλητισμό και τον βοήθησε να ανθίσει, συνεχίζει να στηρίζει το Αθλητικό Κίνημα, τα Σωματεία, τους Αθλητές/τριες και τις Οικογένειές τους, τους Προπονητές, τους Εργαζόμενους και θα είναι πάντα δίπλα τους. Περισσότερα ΕΔΩ.

Μη χάσετε: Διαδικτυακή Εκδήλωση για τη Συνεπιμέλεια
 

Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο “Το παιδί στο επίκεντρο: οι αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο”, οργανώνει το Κίνημα Αλλαγής την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 19.00, ενόψει των αλλαγών στο Οικογενειακό Δίκαιο και τις νέες ρυθμίσεις για τη συνεπιμέλεια. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Πρόεδρος του Κινήματος, Φώφη Γεννηματά και θα προβληθεί ζωντανά από τις σελίδες του Κινήματος, του ΠΑΣΟΚ και της Φ. Γεννηματά στο Facebook, καθώς και στο Youtube του Κινήματος.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

About energinews (admin)

Ο Μανόλης Παπαδάκης γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1988 στο νησί της Κρήτης όπου ζει μέχρι και σήμερα. τελείωσε το λύκειο (ΤΕΕ) ηλεκτρολόγος αλλά παράλληλα ασχολήθηκε και με την μουσική και ιδιαίτερα με την παράδοση της Κρήτης. Επίσης ήταν για 6 χρόνια ηχολήπτης παραγωγός του ράδιο Βερενίκη 89.5 και από της 25 Απριλίου του 2019 είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο ράδιο Λασίθι 92.3 και είναι ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας www.energinews.gr

View all posts by energinews (admin)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *