Γ. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ – Χ. ΓΚΟΚΑΣ: «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ»


0
(0)

Με ερώτηση στα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών & Μεταφορών, οι Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης και Χρήστος Γκόκας, επισημαίνουν την ανάγκη προστασίας όλων των διανομέων – μεταφορέων που απασχολούνται στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι «η λειτουργία και ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, καθώς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας απουσιάζουν».

Υπογραμμίζεται επίσης, ότι η προσθήκη των ποδηλάτων και των πατινιών ως μέσα μετακίνησης των διανομέων – μεταφορέων θέτει πρόσθετες προκλήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς των εργαζομένων κατά την χρονική περίοδο της μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Η ψηφιοποίηση της οικονομίας και οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις σύγχρονη κοινωνία – που εντατικοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού – έχουν οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας και κυρίως στον τομέα της εστίασης και της διανομής φαγητού και ποτού. Επιπλέον, λόγω και της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, διευρύνθηκαν και τα μέσα μετακίνησης, με τα ποδήλατα και τα πατίνια να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως οχήματα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Ωστόσο, η λειτουργία και ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων αναδεικνύει τις προκλήσεις, τα προβλήματα και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας κατά τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών, καθώς τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας απουσιάζουν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων που προβλέπεται στο άρθρο 56 του ν. 4611/2019, «όταν, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999), ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής του εργοδότη, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα οχήματα να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία τους» και «ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής δικής του ή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων» με «τα προβλεπόμενα στο παρόν μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων αλλά επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη».

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία παροχών υπηρεσιών που προβλέπεται στο άρθρο 71 του ν. 4808/2021, «οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν έναντι των παρόχων υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται μαζί τους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου, τις ίδιες υποχρεώσεις πρόνοιας, υγιεινής και ασφάλειας που θα είχαν έναντι αυτών, αν συνδέονταν μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, της σχετικής νομοθεσίας εφαρμοζομένης αναλογικώς», ενώ «το άρθρο 56 του ν. 4611/2019 (Α’ 75) εφαρμόζεται αναλογικά και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων».

Επειδή στην περίπτωση διανομέων – μεταφορέων, η προσθήκη των ποδηλάτων και των πατινιών ως μέσα μετακίνησης για την παροχή των υπηρεσιών αναδεικνύουν ένα νομοθετικό κενό που φαίνεται να υπάρχει ως προς την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους κατά την χρονική περίοδο της μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων και

επειδή η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνήσει για τη διασφάλιση ολοκληρωμένων μέτρων προστασίας και ασφάλειας όλων των εργαζομένων με επαρκούς ελέγχους από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς ασφάλειας και υγείας,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Οι διατάξεις των άρθρων 56 του ν. 4611/2019 και 71 του ν. 4808/2021 καλύπτουν και την περίπτωση των διανομέων – μεταφορέων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με ποδήλατα και πατίνια καθώς και κάθε άλλο μέσον μετακίνησης που δεν ανήκει στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του ΚΟΚ;
  2. Εάν όχι, πώς αποδέχεται η Κυβέρνηση τη συνέχιση της μη κάλυψης των εργαζομένων αυτών; Με ποιον τρόπο θα υπάρξει κάλυψή τους καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια μεταφοράς και διανομής προϊόντων και αντικειμένων;
  3. Σε πόσος ελέγχους έχουν προχωρήσει κατά τη τελευταία διετία τα αρμόδια όργανα ελέγχου ασφάλειας και υγείας (Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και οι Ειδικοί Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία) και πόσες παραβιάσεις έχουν καταγραφεί αναφορικά με παραβιάσεις των εργοδοτών για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε τα οχήματα (μοτοσυκλέτες – μοτοποδήλατα, ποδήλατα και πατίνια) να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και συντηρημένα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων; Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων;»

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Με εκπροσώπους των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συναντήθηκε σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ & Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Συνομίλησε διαδοχικά με τους Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών & Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, Γιώργο Καρανίκα, Πρόεδρο Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και Γιώργο Καββαθά, Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και τους Παύλο Ραβάνη και Κώστα Δαμίγο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Αμέσως μετά δήλωσε:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποκλείει χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι ίδιες, οι εργαζόμενοι και να μετακυλίεται ένα μεγάλο μέρος του κόστους στους καταναλωτές, σε μία εποχή που καλπάζει η ακρίβεια. Στόχος των προτάσεών μας είναι να ενισχυθούν να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν μακροχρόνια βιώσιμες οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας έγινε στη χώρα μας μία από τις μεγαλύτερες δημοσιονομικές επεκτάσεις στην Ευρώπη, που ξεπέρασε το 25% του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα όμως δεν ήταν ιδιαίτερα θετικά σε σχέση μα τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Είμασταν τρίτοι στα ποσά που ξοδέψαμε αναλογικά με το ΑΕΠ μας και από τους τελευταίους στην ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η στόχευση και η κατανομή των κονδυλίων ήταν λανθασμένη.

Ως απάντηση στην κρίση της Πανδημίας η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα Ταμείο Αλληλεγγύης για να στηρίξει αυτούς που η πανδημία χειροτέρευσε τη θέση έτους στην πραγματική οικονομία. Στην Ελλάδα, η μεγάλη κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων είναι συντριπτικά οι μικρομεσαίες οι οποίες δεν κατάφεραν να χρηματοδοτηθούν ούτε από τη ρευστότητα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ούτε τώρα που κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο των δανείων και επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη να εντάξει τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης μόνο με κριτήρια αγοράς από εγχώρια και εξωχώρια τραπεζικά ιδρύματα αποκλείει αυτούς που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μετά τη συζήτησή μας με τους εκπροσώπους των φορέων προτείναμε ενδεικτικά:

να υπάρχει ρύθμιση 120 δόσεων με επιπλέον κίνητρα για όσους ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους σε λιγότερες,

ένα ποσοστό των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης να πάει υποχρεωτικά στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά κριτήρια, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και κίνητρα για τις συνέργειες.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμφώνησε με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων να υπάρχει τακτική και ουσιαστική επικοινωνία για να αξιολογηθεί η οικονομική πορεία και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.

Π. ΒΛΆΧΟΣ: ΚΑΛΟΔΕΧΟΎΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΡΌΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΈΣ, ΑΛΛΆ ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑ

Στον ραδιοφωνικό σταθμό «Parapolitika FM 90,1» και την εκπομπή «Μπρα ντε φερ» με τους δημοσιογράφους Δημήτρη Τάκη και Χριστίνα Κοραή μίλησε το πρωί της Δευτέρας 20/12, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και συνεργάτης του Προέδρου του Κινήματος, Παναγιώτης Βλάχος. Σχολιάζοντας μια σειρά θεμάτων της επικαιρότητας ανέφερε:

Δημοσκοπική άνοδος Κινήματος

Οι δημοσκοπήσεις αντανακλούν τη στιγμή και πράγματι είναι ένα καλό momentum για το Κίνημα γιατί μόλις βγήκαμε από μία εσωκομματική διαδικασία. Από την άλλη, αντίστοιχα νούμερα καταγράφαμε και το 2015, δημιουργήθηκαν προσδοκίες και η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Συνεπώς, αυτά τα δικαιώνεις στην πορεία με σκληρή δουλειά κι επίμονη προσπάθεια. Κανενός τα μυαλά δεν παίρνουν αέρα. Όλοι ξέρουμε ότι αυτά έρχονται και παρέρχονται. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να σηκώσουμε τα «μανίκια», να δουλέψουμε και να γνωρίζουμε ότι ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος, ο οποίος αυτή τη στιγμή πιέζεται. Η καθημερινότητά του, η ζωή του, η υγεία του, το πορτοφόλι του, αυτή τη στιγμή είναι όλα «στο κόκκινο».

Ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Και ο κ. Μητσοτάκης έναν χρόνο μετά την εκλογή του κ. Τσίπρα ζητούσε εκλογές και ο κ. Τσίπρας πριν δέκα μέρες, μας έλεγε ότι θα ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευση και τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να ζητήσει εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Οι εκλογές είναι καλοδεχούμενες, όποτε θέλουν αλλά ας έχουμε και λίγη σοβαρότητα γιατί είμαστε στην χειρότερη φάση της πανδημίας. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για μας και για το πολιτικό σύστημα, είναι να υπάρχει μία σοβαρή προγραμματική φωνή, να κάνει κάποιος σοβαρή αντιπολίτευση.

Αλλαγή πολιτικών συσχετισμών

Προφανώς η φιλοδοξία μας δεν είναι να παραμείνουμε τρίτο κόμμα. Η φιλοδοξία μας είναι στις επόμενες εκλογές να έχουμε ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, το οποίο θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε τους συσχετισμούς. Αυτό θέλει πάρα πολλή δουλειά και φυσικά εξαρτάται από το ευρύτερο περιβάλλον, από την πορεία της πανδημίας και την κατάσταση της οικονομίας.

Νέος Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χτίσει βήμα-βήμα την πολιτική του διαδρομή με σοβαρότητα και ήθος. Επειδή αυτό το πνεύμα και την αντίληψη για την Πολιτική θέλει να την μεταδώσει σε όλους μας, θα κρατάμε χαμηλά τους τόνους και θα προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι κι ωφέλιμοι. Δεν θα δείτε από εμάς δημαγωγίες και λαϊκισμούς.

Περί συνεργασιών

Όταν η χώρα βίωνε δύσκολες στιγμές, εμείς θυσιάσαμε την πολιτική μας προοπτική για να υπηρετήσουμε την πατρίδα και να την βοηθήσουμε. Όλα είναι θέμα συνθηκών. Εάν όταν γίνουν εκλογές είμαστε σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κατάρρευσης, το Κίνημα προφανώς και θα βάλει «πλάτη». Αλλά στις σημερινές συνθήκες τόσο με τον κ. Μητσοτάκη να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασιών και να ζητάει την αυτοδυναμία όσο και τον κ. Τσίπρα ο οποίος ονειρεύεται κάποιες «προοδευτικές διακυβερνήσεις» έτσι όπως τις αντιλαμβάνεται αυτός, ένα ισχυρό Κίνημα Αλλαγής με ένα ισχυρό διψήφιο, δεν θα μπει σε αυτή τη λογική. Θα έχουμε ένα σαφές προοδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα ζητήσουμε να επικυρωθεί από τους πολίτες. Για εμάς, ο στόχος είναι να μεγαλώσουμε κι όχι να συζητάμε με ποιον θα πάμε. Η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να μεγαλώσουμε το κόμμα και να είμαστε δυναμικά παρόντες, ούτως ώστε τα επόμενα χρόνια, να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε.

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.