ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ 40 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΣΩ LEASING


0
(0)

Ερώτηση Βουλευτών Κινήματος Αλλαγής προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

Κύριε Υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό, εδώ και περίπου δύο εβδομάδες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε την κυκλοφορία 40 μεταχειρισμένων λεωφορείων στους δρόμους της Αθήνας, έναντι των 300 συνολικά λεωφορείων που πρόκειται να παραλειφθούν με τον διαγωνισμό μίσθωσης μέσω leasing.

Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους, προέκυψαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για αρκετά (περίπου 15)από τα 40 λεωφορεία, τα οποία δεν κυκλοφορούν.

Έτσι κυκλοφορεί ένα πολύ μικρό μέρος έναντι των 300 λεωφορείων, που περιμένουμε από τον Αύγουστο, όπως η Κυβέρνηση είχε ανακοινώσει για να αυξήσει το στόλο των Αστικών Συγκοινωνιών και να μειώσει το συνωστισμό.

Βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας πάνω από ένα χρόνο, και ο συνωστισμός στα ΜΜΜ δυστυχώς, καλά κρατεί. Μόλις πρόσφατα παραδεχτήκατε ότι υπάρχει μετάδοση του ιού στα ΜΜΜ, αλλά ακόμη αρνείσθε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή, ο συνωστισμός στα ΜΜΜ αποτελεί εστία υπερμετάδοσης του κορωνοϊού.

Επιπλέον, όλο το προηγούμενο διάστημα, πριν την παραλαβή, υπήρξε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την καταλληλότητα των λεωφορείων και τις τεχνικές τους προδιαγραφές, όπως τα ανοιγοκλειόμενα πλευρικά παράθυρα και ο επαρκής εξαερισμός.

Στη συνέχεια, 7 μήνες περίπου από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, προέκυψε η υπ’ αριθμ. 50/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία δεν ενέκρινε την Σύμβαση προμήθειας των 300 λεωφορείων με leasing από την ΟΣΥ ΑΕ, καθώς δεν υπήρχαν οι κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές στα λεωφορεία αυτά , σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και των Συμβάσεων αυτών. Ένα βασικό στοιχείο ήταν τα κλειστά παράθυρα των προσφερόμενων λεωφορείων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω, ήταν να καθυστερήσουν εκ νέου οι υπογραφές των εν λόγω συμβάσεων , να συνεχιστεί η ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών με κίνδυνο της υγείας τους και να ασκηθούν Προσφυγές ώστε να ανατραπεί η ανωτέρω Απόφαση.

Μετά την άσκηση σχετικών Προσφυγών από την ΟΣΥ ΑΕ, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 497/2021 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία, μεταξύ άλλων, ορίζει ότι τα πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά που τίθενται από τη Διακήρυξη και τα οποία θα προκύψουν μετά από μετασκευή των λεωφορείων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, θα ελεγχθούν από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, και ακόμη ειδικότερα αναφέρει ότι, τα προς παράδοση λεωφορεία θα έχουν όλα τα πλευρικά τους παράθυρα ανοιγοκλειόμεναΚαι έτσι το Ελεγκτικό συνέδριο ανακάλεσε την υπ’ αριθμ 50/2021Πράξη του επιτρέποντας με αυτές τις προϋποθέσεις τη μίσθωση στη συνέχεια των λεωφορείων αυτών, εφ’ όσον δηλ θα έχει προηγηθεί η σχετική μετασκευή τους, ώστε να είναι κατάλληλα κατά την παράδοσή τους.

Κύριε Υπουργέ,

Το πρόβλημα των κλειστών παραθύρων και του εξαερισμού, σας το έχουμε επισημάνει πολλές φορές αλλά ποτέ δεν το παραδεχθήκατε.

Για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς, προχωρήσατε σε ένα σόου για 40 οχήματα, χωρίς ανοιγοκλειόμενα όλα τα πλευρικά παράθυρα, όπως προβλέπει η Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την παρουσία μάλιστα του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Μετά την αποκάλυψη αυτής της Απόφασης και με αψευδή μάρτυρα την ίδια την πραγματικότητα, ότι δηλαδή παραλήφθηκαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία, με την παρουσία του Πρωθυπουργού λεωφορεία χωρίς όλα τα παράθυρα ανοιγοκλειόμενα και παραβιάζοντας την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την άστοχη και απαράδεκτη Απάντησή σας σε ανακοίνωση του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, σε σχετική Δήλωσή σας , παραδεχθήκατε ότι “…“…Ασφαλώς και διαθέτουν ανοιγοκλειόμενα παράθυρα. Όπως είναι γνωστό, πολλά από αυτά τα οχήματα δεν είχαν αυτό το χαρακτηριστικό από κατασκευής τους – κάτι συνηθέστατο στα σύγχρονα λεωφορεία – αλλά παρόλα αυτά γίνεται σταδιακά η ανάλογη μετατροπή στην Ελλάδα, η οποία βέβαια απαιτεί κάποιο χρόνο…”

Κύριε Υπουργέ,

Η ανωτέρω Δήλωσή σας, αποτελεί σαφή παραδοχή περί μη πλήρωσης της τεχνική αυτής προδιαγραφής κατά τον χρόνο παράδοσης των λεωφορείων, παρά τις όποιες επικοινωνιακές προσπάθειες. Επομένως, τα λεωφορεία αυτά, είναι ακατάλληλα.

Ενώ ακόμη και τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν κατά τον χρόνο παράδοσής τους, τα 40 αυτά λεωφορεία κρίθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι πληρούσαν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Πάντως, κατά το χρόνο των εύλογων αντιδράσεών που υπήρξαν, τα λεωφορεία δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, και αυτό αποτελεί επίσης παραδοχή εκ μέρους σας, αφού πράγματι θα πρέπει να μετασκευαστούν ώστε πλέον να είναι ασφαλή και λειτουργικά, όπως ο ίδιος εξάλλου συνομολογείτε. Αναφέροντας μάλιστα, τώρα, μετά από τόσες καθυστερήσεις , πάλι με την ίδια Δήλωσή σας , ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την σταδιακή τους μετατροπή. Και συνεπώς θα υπάρξουν κι άλλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία τους και χωρίς να διευκρινίζετε ποιος θα επιβαρυνθεί αυτή τη μετατροπή.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή, μετά από ένα χρόνο πανδημίας, καθυστερήσεων και παλινωδιών, εν μέσω της κορύφωσης του τρίτου, πλέον, κύματος της πανδημίας, αντί για 300 τουλάχιστον λεωφορεία , δεν γνωρίζουμε πόσα είναι σε θέση να κυκλοφορούν από τα 40 που βρίσκονται στα αμαξοστάσια,

Επειδή τα ακινητοποιημένα λεωφορεία στα αμαξοστάσια, δεν έχουν αντικατασταθεί μέχρι σήμερα, χωρίς δε να γνωρίζουμε αν γι αυτά έχουν κληθεί οι Ανάδοχοι, να εκπληρώσουν τους όρους της συμβατικής τους υποχρέωσης, ήτοι να προβούν σε αντικατάστασή τους εντός 48 ωρών.

Επειδή, οι πολίτες της Πρωτεύουσας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και η χρήση και κυκλοφορία των ΜΜΜ είναι αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας.

Επειδή, τα δρομολόγια δεν επαρκούν και πλέον όλοι αποδέχονται αυτό που τονίζαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δηλ ο συνωστισμός στα ΜΜΜ, αποτελεί επί μήνες εστία υπερμετάδοσης της πανδημίας και της επιδείνωσης της υγειονομικής κρίσης,

Επειδή, απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών , τόσο με αγορά νέων οχημάτων, όσο και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, χωρίς προσπάθειες εντυπωσιασμού και επικοινωνιακές προβολές, χωρίς ουσία,

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

1. Έχει γίνει ο έλεγχος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα 40 πρώτα λεωφορεία; Ποιά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου;

2.Έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των 40 πρώτων λεωφορείων από την ΟΣΥ ΑΕ; Και αν πράγματι έχουν παραληφθεί αυτά, κατά τον χρόνο παράδοσής τους, πληρούσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και τις Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου;

3.Κατά την ημέρα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και της κυκλοφορίας των νέων λεωφορείων, είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής τους;

4.Πόσο καιρό θα διαρκέσει η “σταδιακή τους μετατροπή” ώστε να δοθούν με όλες τις εγκεκριμένες προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές στο κοινό; Ποιός είναι αρμόδιος για την μετατροπή αυτή στα παράθυρα;Θα κυκλοφορούν λεωφορεία πριν την μετατροπή των παραθύρων τους σε ανοιγοκλειόμενα; Ποιός θα επωμιστεί το κόστος αυτής της υποχρέωσης;

5.Πόσα είναι τα ακινητοποιημένα λεωφορεία λόγω βλαβών και τεχνικών προβλημάτων; Προέβη η ΟΣΥ ΑΕ στη χρήση του δικαιώματος αντικατάστασης των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων από την ανάδοχο ή τις αναδόχους εταιρείες; Κι αν αυτό δεν συνέβη γιατί και αυτή η καθυστέρηση;

6.Πού βρίσκεται η διαδικασία για την παραλαβή των υπόλοιπων 260 λεωφορείων, και πότε αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία και τα 300 λεωφορεία, πληρώντας όλες τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές;

Και παρακαλούμε, για την Ενημέρωση της Βουλής, να καταθέσετε όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα, μαζί με τα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, όπως και τα σχετικά έγγραφα και Αποφάσεις της ΟΣΥ ΑΕ.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Γκόκας

Γιώργος Αρβανιτίδης

Απόστολος Πάνας

Νάντια Γιαννακοπούλου

Γιώργος Καμίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Κώστας Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ

Κύριε Πρωθυπουργέ , 

Κύριε Πρόεδρε,

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, αποτελούν προτεραιότητα πια για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για όλους τους πολίτες.

Ο μηδενισμός των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος, η Ευρώπη και η ελληνική κοινωνία.

Στη χώρα μας θα πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο ενεργειακό πρόγραμμα/οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2050, το οποίο θα θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Για να προωθηθεί ένα τέτοιο σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους απαιτείται ένα νέο Νομικό Πλαίσιο, είναι όσο ποτέ αναγκαίος ένας Ελληνικός Κλιματικός Νόμος.  Σε συνέχεια και του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου για τον οποίο υπήρξε χθες πολιτική συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Κίνημα Αλλαγής σε πρόσφατη ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Η ώρα του νέου κλιματικού νόμου – Γιατί αφορά τους πολίτες και τις νέες γενιές;» κατέθεσε την πρότασή του για μια συγκεκριμένη θεσμική διαδικασία συνδιαμόρφωσης, νομοθέτησης αλλά και παρακολούθησης της εφαρμογής του πρώτου Ελληνικού Κλιματικού Νόμου.

Με στόχο να οδηγηθούμε στην υπερψήφισή του με την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μας, σας κοινοποιώ με την παρούσα επιστολή μου το πλήρες σχέδιο μας, ένα «οδικό χάρτη» συγκεκριμένων βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθούν,  συμβάλλοντας στο να διαμορφωθεί και να   κατατεθεί προς ψήφιση ο πρώτος Ελληνικός Κλιματικός Νόμος στο Κοινοβούλιο.

Επιζητούμε κύριε Πρόεδρε ιδιαίτερα την θετική σας συμβολή για την συζήτηση των προτάσεών μας, όπως και κάθε άλλης θετικής πρότασης που συμβάλει στην ίδια επιδίωξη.

Με πρώτο βήμα την σύγκλιση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με την παρουσία των αρμόδιων Υπουργών (Οικονομικών, του Αν. Υπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τα Ευρωπαϊκά Θέματα και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας) , τόσο για τη συζήτηση της πρότασης μας, όσο και την ενημέρωση μας για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης στις σχετικές διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι αναγκαίο σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το μέλλον, να μην επικρατήσουν σκοπιμότητες και κομματικά συμφέροντα. Να υπάρξει η αναγκαία εθνική συνεννόηση και συνέργεια για την διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης που θα πείθει και θα ενεργοποιεί τους πολίτες. 

Ώστε στην επερχόμενη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών στην Γλασκώβη, στις αρχές Νοεμβρίου, η χώρα μας να έχει κλιματικό νόμο.

Άλλωστε, η υιοθέτηση και η αποτελεσματική εφαρμογή τέτοιων νόμων απαιτεί ευρεία πολιτική υποστήριξη και κοινωνική αποδοχή, ώστε να είναι ανθεκτικοί σε κυβερνητικές αλλαγές. 

Αναμένοντας την θετική σας ανταπόκριση…

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Φώφη Γεννηματά 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ

Άλλη μία Παγκόσμια Ημέρα Γης η σημερινή και ενώ η Διεθνής Κοινότητα δρα και αφυπνίζεται, στην Ελλάδα η Κυβέρνηση ζει ήδη σε άλλον… πλανήτη.

Η πολιτική εξαπάτηση ξεκινάει από τη διαχείριση του covid, συνεχίζεται στην «ψευδοαπολιγνιτοποίηση», εξαπλώνεται στους δασικούς χάρτες, αγγίζει τις εξορύξεις, λυμαίνεται τις προστατευόμενες περιοχές, καταστρέφει τη βιοποικιλότητα, τσιμεντώνει τους δρόμους του νερού, νομιμοποιεί αυθαίρετα, προσβάλει θάλασσες και αιγιαλούς, αποτεφρώνει το πράσινο, θυσιάζει στο βωμό της τριτοκοσμικής μονοκαλλιέργειας του τουρισμού, καταστρατηγεί την κυκλική οικονομία και οδηγεί στις αποτυχημένες δήθεν οραματικές αναπλάσεις.

Καθημερινά αποδεικνύεται ότι η σημερινή Κυβέρνηση κάτω από το ιλουστρασιόν περιτύλιγμα υποκρύπτει έλλειψη καινοτόμων ιδεών, συμφέροντα και προχειρότητα.

Οι Κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατία κατέστρεψαν με την ίδια φιλοσοφία στο παρελθόν ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και πολλά σημεία στην υπόλοιπη χώρα.

Επειδή το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε το ίδιο σενάριο και να υποθηκεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας.

Το Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζοντας τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ,

ζητάει την εμπιστοσύνη όλων των Ελλήνων για ένα υγιές και ανθεκτικό μέλλον.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΛΛΟ

undefined undefined
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefined
undefined undefined

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ»: ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΟΝ Τ/Σ ΜEGA ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΙΟΡΔΑΝΗ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Η Κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή, με οριζόντια περιοριστικά μέτρα επί μακρόν, φτάνοντας στο σημείο να είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο σε διάρκεια lockdown στην Ευρώπη.

Η επιλογή αυτή, εμφανώς, απέτυχε για δυο συγκεκριμένα λόγους. Πρώτον, γιατί σήμερα μετά την Βουλγαρία είμαστε δεύτεροι στο δείκτη ημερήσιων θανάτων ανά αναλογία πληθυσμού, και δεύτερον, διότι πληρώνουμε το πολύ μεγάλο κόστος της κλειστής οικονομίας και της κλειστής κοινωνικής δραστηριότητας.

Είναι σαφές, ότι υπάρχει κόπωση και, ότι έπρεπε να ανοίξουμε. Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, διότι κανείς δεν επιβλέπει τα μέτρα, κάποιοι δεν τα τηρούν, ενώ οι κυβερνητικοί Υπουργοί, υποκαθιστώντας τους ειδικούς μπερδεύουν την εικόνα, μιλώντας ακόμα και για «Πάσχα στο χωριό» μέχρι πρότινος.

Το ζητούμενο είναι να μην γυρίσουμε πίσω!

Επισημαίνουμε τρία πράγματα:

· Σχολεία: Τουλάχιστον ένα από τα δυο self test πρέπει να γίνεται με ευθύνη του ΕΟΔΥ, προκειμένου τα επιδημιολογικά δεδομένα να είναι αξιόπιστα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους αρνητές, και να προχωρήσει ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών.

· Λεωφορεία: Δεν γίνεται να περιμένουμε 300 λεωφορεία από τον Αύγουστο, να έρχονται 40 τον Απρίλιο και να βλέπουμε ρεπορτάζ, ότι και αυτά τα 40 που ήρθαν δεν έχουν καν παράθυρα.

· Εργασία: Είναι απαραίτητο να υπάρχουν έλεγχοι για την τήρηση της τηλεργασίας

Έρχομαι τώρα στο θέμα της οικονομίας. Πρέπει να υπάρξει ένα μεταβατικό πρόγραμμα για το άνοιγμα των επιχειρήσεων που ήταν τόσο καιρό κλειστές.

Αυτό σημαίνει:

1. Για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, δεν γίνεται να παραμείνει το όριο του 30% ως κριτήριο πτώσης τζίρου. Είναι πολύ υψηλό, και μάλιστα συγκρίνει το 2020 με το 2019 ενώ είμαστε στο 2021. Πρέπει να υπάρξει μέριμνα.

2. Υπάρχει σήμερα τεράστιο ύψος οφειλών και υποχρεώσεων. Πρέπει να υπάρξει άμεσα ρύθμιση των 120 δόσεων όπως έχουμε προτείνει και μάλιστα με την παράμετρο, μόνο για τους συνεπείς οφειλέτες και δανειολήπτες, να υπάρχει πρόβλεψη και για κούρεμα 30% των οφειλών τους.

3. 100% επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, αλλά με ρήτρα απασχόλησης για να μην έχουμε μαζικές απολύσεις μόλις ανοίξει η οικονομία.

4. Αναστολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας και του πτωχευτικού κώδικα, κάτι που θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο μέσα στην κρίση.

Πρέπει να υπάρξουν άμεσα μέτρα για να μην έρθουμε σε έναν μήνα και να πούμε «δυστυχώς λόγω της ατομικής ευθύνης που δεν υπάρχει πρέπει να επιστρέψουμε σε lockdown, ειδικά πριν την τουριστική περίοδο που είναι και η πιο κρίσιμη για την οικονομία της χώρας».

Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ

Σχόλιο Γραφείου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι φορολογικές παρεμβάσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης, πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη των νοικοκυριών που έχουν πληγεί, να συνδέονται με νέες επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας.
Δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα η μείωση του φόρου των κερδών των επιχειρήσεων. Που ιδιαίτερα σήμερα, αφορά τους μεγάλους, όχι τους μικρομεσαίους.

Ακόμη και στις ΗΠΑ είναι σε αντίθετη κατεύθυνση οι νέες φορολογικές πολιτικές που προωθούνται (θέσπιση υψηλού ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ και ανάλογες συζητούνται σε όλη την Ευρώπη για το άμεσο μέλλον. Με στόχο την άντληση νέων πόρων για τις δημοσιές επενδύσεις, την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας και όλων όσων χτυπήθηκαν από την κρίση.
Με το χρέος της χώρας στο 210% του ΑΕΠ και τα ελλείμματα στα ύψη, κάθε Κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει ποιους θα στηρίξει.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή: την στήριξη των μεγάλων και ισχυρών.
Ακόμη και αυτά που είναι αναγκαία και το Κίνημα Αλλαγής εδώ και καιρό έχει προτείνει, όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά πάλι μόνο την περίοδο 2021-2022 και αφήνει πάλι έξω τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους.
Οι οποίοι θα κληθούν και πάλι από την Κυβέρνηση της ΝΔ, να καλύψουν την απώλεια στα έσοδα που θα δημιουργηθεί από την πολιτική της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΪ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΣΟΥΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΥΤΡΑ (ΑΥΡΙΟ ΣΤΙΣ 11.00 Π.Μ)

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, θα παραχωρήσει συνέντευξη αύριο Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 11:00 στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΜΕ ΘΑΤΣΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τοποθέτηση Γιώργου Μουλκιώτη, Τομεάρχη Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης

Ο Τομεάρχης Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση νομοσχεδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επεσήμανε εξ’ αρχής ότι οι επιχειρούμενες αλλαγές στον τρόπο απονομής συντάξεων – εκτός από μια ακόμα επικοινωνιακή «φούσκα», χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής – όχι μόνο δεν θα έχουν στην πράξη κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στην επιτάχυνση έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων, αλλά εισάγουν για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης τους ιδιώτες στο έργο της έκδοσης των συντάξεων.

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μουλκιώτης σημείωσε ότι:

 • Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απαξιοί τον ρόλο του Κοινοβουλίου, αφού καταθέτει την τροπολογία πριν λίγες ώρες, ενώ την είχε διοχετεύσει από ημέρες σε φιλικά ΜΜΕ. Λειτουργεί εκβιαστικά προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χωρίς καν να έχει δοθεί ευκαιρία στους κοινωνικούς φορείς να τοποθετηθούν επί του θέματος.
 • Με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η Κυβέρνηση:
  • Επιχειρεί να απαξιώσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και να την εκχωρήσει, ουσιαστικά με μόνιμο τρόπο, ολόκληρη ή μέρος της στην ΑΓΟΡΑ.
  • Ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου για ατέρμονες δικαστικές αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις.
  • Πυροδοτεί τον κοινωνικό αυτοματισμό στρέφοντας την ελληνική κοινωνία και τους υποψήφιους συνταξιούχους εναντίον των εργαζομένων του ΕΦΚΑ στους οποίους επιρρίπτει όλη την ευθύνη των 350.000 εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
  • Μετατρέπει τους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ σε υπαλλήλους των πιστοποιημένων ιδιωτών, αφού τόσο η προετοιμασία του ασφαλιστικού φακέλου όσο και η ευθύνη της απόφασης συνταξιοδότησης βαρύνει τον υπάλληλο και όχι τον ιδιώτη.
  • Αντί να προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού και να απλοποιήσει τη νομοθεσία για να εκδίδονται γρήγορα και χωρίς κόστος για τον ασφαλισμένο οι συντάξεις, ιδιωτικοποιεί την έκδοση των συντάξεων, επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους, διότι κανένας ιδιώτης δεν θα ασχοληθεί με το συνταξιοδοτικό τους θέμα, με τα «ψίχουλα» που θα δίνει ο ΕΦΚΑ.
 • Οι ευθύνες για την τεράστια αύξηση των εκκρεμοτήτων κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ βαρύνουν ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πολιτική της οποίας έχει ως αποτελέσματα:
  • Συνέχιση συρρίκνωσης του ΕΦΚΑ
  • Απόλυση 700 συμβασιούχων με εμπειρία και αποδεδειγμένη προσφορά στην έκδοση των συντάξεων
  • Αδυναμία έκδοσης του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών και Ασφάλισης
  • «Φούσκες» περί ψηφιακής σύνταξης
 • Το Κίνημα Αλλαγής, αρνείται να συμμετέχει σε τυχοδιωκτικές μεθοδεύσεις σε βάρος των ασφαλισμένων και των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, που κατασυκοφαντούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
 • Το Κίνημα Αλλαγής αρνείται να συμμετέχει στο κακοστημένο σκηνικό της Κυβέρνησηςπου δεν διστάζει να χρησιμοποιεί την αγωνία των συνταξιούχων ΧΩΡΙΣ σύνταξηως μέσο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εφαρμογής θατσερικών πρακτικών.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 22.4.2021

Κάλεσμα Φ.Γεννηματά προς πολιτικούς αρχηγούς για νέο κλιματικό νόμο

«Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής, αποτελούν προτεραιότητα» σημειώνει σε επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς της Βουλής για έναν ελληνικό κλιματικό νόμο, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, με σκοπό να μην επικρατήσουν σκοπιμότητες και κομματικά συμφέροντα σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το μέλλον. Όπως αναφέρει, “...στη χώρα μας θα πρέπει να καταρτιστεί ένα νέο ενεργειακό πρόγραμμα/οδικός χάρτης με ορίζοντα το 2050, το οποίο θα θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά και την σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Για να προωθηθεί ένα τέτοιο σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους απαιτείται ένα νέο Νομικό Πλαίσιο, είναι όσο ποτέ αναγκαίος ένας Ελληνικός Κλιματικός Νόμος. Είναι αναγκαίο σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το μέλλον, να μην επικρατήσουν σκοπιμότητες και κομματικά συμφέροντα. Να υπάρξει η αναγκαία εθνική συνεννόηση και συνέργεια για την διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης που θα πείθει και θα ενεργοποιεί τους πολίτες.”

Επιστολή ΕΔΩ & Κείμενο εργασίας ΕΔΩ

“Μέτρα τώρα”: επίσκεψη Προέδρου σε Βόρεια & Αν. Αττική για αντιπυρική προστασία

«Απαιτούνται τώρα, άμεσα, αποφάσεις, μέτρα, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά και πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά για να μην αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα» σημείωσε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία μαζί με κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής, επισκέφθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας Αττικής, δηλώνοντας ότι “…Απαιτούνται τώρα, άμεσα, αποφάσεις, μέτρα, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά και πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά για να μην αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες κάτοικοι, που επλήγησαν από τη Μήδεια δεν μπορούν να πάρουν τις αποζημιώσεις, γιατί η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν απομακρύνει κορμούς δέντρων από περιαστικά δάση, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος μπροστά εν όψει του καλοκαιριού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εθελοντικές οργανώσεις, που συνέδραμαν στη Μήδεια, δεν έχουν καμία στήριξη για τον εξοπλισμό τους, ούτε καμία οικονομική ενίσχυση και δεν γνωρίζουμε εάν είναι τελικά ενταγμένες στο σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, οργανώσεις που ξέρουν πολύ καλά τις περιοχές και μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. Και βέβαια, άφησα για το τέλος το πολύπαθο Μάτι. Οι πολίτες εκεί δεν μπορούν να ανακατασκευάσουν τα σπίτια τους, γιατί έχουν γίνει μπαλάκι ανάμεσα σε κρατικές υπηρεσίες που δεν τους δίνουν λύση”. Βίντεο δήλωσης ΕΔΩ

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη στήριξη των ισχυρών στην οικονομία

Οι φορολογικές παρεμβάσεις εν μέσω οικονομικής κρίσης, πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη των νοικοκυριών που έχουν πληγεί, να συνδέονται με νέες επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση η μείωση του φόρου των κερδών των επιχειρήσεων, που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, αφορά τους μεγάλους, όχι τους μικρομεσαίους. Με το χρέος της χώρας στο 210% του ΑΕΠ και τα ελλείμματα στα ύψη, κάθε Κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει ποιους θα στηρίξει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή: την στήριξη των μεγάλων και ισχυρών. Ακόμη και αυτά που είναι αναγκαία και το Κίνημα Αλλαγής εδώ και καιρό έχει προτείνει, όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αφορά πάλι μόνο στην περίοδο 2021-2022 και αφήνει πάλι έξω τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους, που θα κληθούν και πάλι από την Κυβέρνηση της ΝΔ να καλύψουν την απώλεια στα έσοδα που θα δημιουργηθεί από την πολιτική της.

Φιάσκο ο διαγωνισμός για 10εκ. self test

Συντάξεις: Απαξίωση του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

 

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.