ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ: «ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ»


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 20 Ιουλίου 2022 by manos (seo)-admin

Σε ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων προχώρησαν 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με πρώτο συνυπογράφοντα τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, Μιχάλη Κατρίνη, σε σχέση με το πρόβλημα που εξακολουθούν να δημιουργούν σε δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που χορηγήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες κυρίως κατά την διετία 2006 -2008.

Όπως ωστόσο σημειώνεται στο κείμενο της ερώτησης, οι τράπεζες κατά την προώθηση των δανείων αυτών εστίαζαν στη σύγκριση των τότε επιτοκίων ανάμεσα στα δύο είδη δανείων, ενώ την ίδια στιγμή συνειδητά αποσιωπούσαν ή υποβάθμιζαν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου αποκλειστικά στους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία σε τέτοιου είδους προϊόντα.

Παράλληλα, οι τράπεζες παρέλειψαν να ενημερώσουν τους δανειολήπτες πως στην περίπτωση σημαντικής μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μεταβαλλόταν και το ίδιο το οφειλόμενο κεφάλαιο, πράγμα που συνέβη τα αμέσως επόμενα χρόνια, όταν δηλαδή σημειώθηκε ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ προς το ελβετικό φράγκο.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν να παρατηρηθεί υπέρμετρη αύξηση της μηνιαίας οφειλόμενης δόσης αποπληρωμής, αλλά και εκτόξευση του ανεξόφλητου ποσού των δανείων, με αποτέλεσμα σήμερα πολλά στεγαστικά αυτής της κατηγορίας να έχουν γίνει «κόκκινα» και να έχουν περάσει στους «servicers», με ό,τι αυτό σημαίνει για τις όποιες δυνατότητες ρύθμισης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ρωτούν τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς:

1) Αν είναι σε γνώση τους το γεγονός ότι οι τράπεζες είχαν αντασφαλίσει τις χορηγήσεις τους σε ελβετικό φράγκο, απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο;

Καθώς και:

2) Αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η εύρεση λύσης για την άμβλυνση των επιπτώσεων και την ανακούφιση από τα βάρη που σηκώνουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και περίπου 280.000 άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι πολίτες στα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: -τον Yπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

-τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

Θέμα: Σε απόγνωση δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο σε Ελβετικό φράγκο

Όπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια κυρίως των ετών 2006 – 2008, οι τράπεζες δημιούργησαν, προώθησαν επικοινωνιακά και διέθεσαν τελικά στους καταναλωτές στεγαστικά δάνεια συνολικής αξίας 7 δισεκ. €, με τον τίτλο «δάνεια σε ελβετικό φράγκο».

Ο λόγος που προωθήθηκαν τα δάνεια αυτά, είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο τα επιτόκια σε ευρώ (Euribor, EKT) ανέβαιναν συνεχώς και είχαν φθάσει κοντά στο 5%, ενώ την ίδια εποχή το ελβετικό φράγκο ακολουθούσε καθοδική πορεία. Έτσι, η εισαγωγή των δανείων αυτών εξυπηρετούσε την επιθετική πιστωτική επέκταση στη χώρα μας. Αντί, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, να περιοριστεί η επέκταση αυτή, «ρίχτηκαν» στην αγορά για πρώτη φορά τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο που είχαν χαμηλά επιτόκια.

Ενδεικτικά αναφέρω οτι τα στεγαστικά δάνεια από 11 δις € το 2001, ανήλθαν σε 43 δις € το 2005 και σε 78 δις € το 2008.

Οι τράπεζες, κατά την προώθηση των δανείων αυτών, εστίαζαν στη σύγκριση των επιτοκίων ανάμεσα στα δύο είδη δανείων, ενώ την ίδια στιγμή αποσιωπούσαν ή υποβάθμιζαν την επίρριψη του συναλλαγματικού κινδύνου αποκλειστικά στους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία σε τέτοιου είδους προϊόντα, δεδομένου ότι μέχρι τότε δεν είχαν χορηγηθεί δάνεια σε συνάλλαγμα (στεγαστικά ή καταναλωτικά) και σε φυσικά πρόσωπα (υπήρχαν μόνο σε επιχειρηματικές πιστώσεις).

Επιπρόσθετα, η χορήγησή τους πραγματοποιήθηκε κατά τρόπο πραγματικά αδιαφανή, αφού η ενημέρωση για τους συναλλαγματικούς κινδύνους και τις δυνατότητες αντιστάθμισής τους, ήταν μάλλον ανύπαρκτη, ενώ εάν τελικά παρεχόταν κάποια αντιστάθμιση, αυτή λειτουργούσε παραπλανητικά αφού ίσχυε για 3 έτη, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης στα επίπεδα της αρχικής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Δεν πρέπει, επίσης, να διαφεύγει της προσοχής και το γεγονός οτι στην περίπτωση ουσιώδους και σημαντικής μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, μεταβαλλόταν και το ίδιο το οφειλόμενο κεφάλαιο.

Αυτό ακριβώς το αρνητικό ενδεχόμενο έγινε πράξη τα αμέσως επόμενα χρόνια, όταν υπήρξε μία ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ προς το ελβετικό φράγκο.

Μία ένδειξη για το μέγεθος επιβάρυνσης των δανειοληπτών αποτελεί το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια που είχαν συναφθεί σε ελβετικό φράγκο στην Ελληνική αγορά από το 2006 μέχρι και το 2009, έγιναν στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε ισοτιμία περί το 1,60 (1 € = 1,6 CHF), ενώ σήμερα η αγορά γίνεται κοντά στο 1 προς 1.

Η κατακρήμνιση αυτή του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου, είχε ως οδυνηρή επίπτωση την αντίστοιχη υπέρμετρη αύξηση της μηνιαίας οφειλόμενης δόσης αποπληρωμής αλλά και την εκτόξευση στα ύψη του ανεξόφλητου ποσού των δανείων.

Για παράδειγμα, για δάνειο 300.000 € με ρήτρα ελβετικού φράγκου (επιτόκιο LIBOR CHF μηνιαίας διάρκειας + περιθώριο 1,50% + εισφορά Ν.128/75 0,12%), με συναλλαγματική ισοτιμία την ημέρα της εκταμίευσης τα 1,6039 CHF/EURO και διάρκεια δανείου 9,5 έτη, ο δανειολήπτης κατέληξε τελικά να αποπληρώσει για κεφάλαιο (εμπρόθεσμα, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς τόκους υπερημερίας), το ποσό των 376.244 €, ενώ εάν το δάνειο ήταν σε ευρώ θα πλήρωνε 300.000 €.

Συνεπώς, η ζημία του μόνο από την αποπληρωμή του κεφαλαίου ανήλθε σε 76.244 ευρώ, ενώ η επιπρόσθετη ζημία από την αποπληρωμή και των τόκων ήταν 3.596 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, από την «ευρωποίηση» των ελβετικών φράγκων υπέστη ζημιά 79.840 €.

Όσοι δε δανειολήπτες είχαν λάβει στεγαστικά δάνεια μεγαλύτερης διάρκειας ή αναγκάσθηκαν, λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπιζαν, να προβούν σε επιμήκυνση της αποπληρωμής τους, ενδέχεται ακόμη και σήμερα να οφείλουν τελικά (και παρά τις μεγάλες καταβολές που έχουν πραγματοποιήσει και την πολυετή εξυπηρέτηση των δανείων τους), ποσά που βρίσκονται κοντά στο ύψος του αρχικού κεφαλαίου που έλαβαν για την αγορά της κατοικίας τους.

Οι παραπάνω δυσμενείς εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας των δανειοληπτών, που όμως δεν δικαιώθηκε. Οι δικαστικές αποφάσεις στην πραγματικότητα δεν έκριναν το ζήτημα της παροχής επαρκούς πληροφόρησης και σωστής καθοδήγησης των πελατών.

Οι αγωγές των καταναλωτών και των ενώσεών τους είχαν, ως επί το πλείστον, εστιάσει στην αδιαφάνεια και καταχρηστικότητα του όρου για τον συναλλαγματικό κίνδυνο, όμως τα δικαστήρια (Άρειος Πάγος) έκριναν, για νομικούς λόγους, ότι ο όρος δεν μπορεί να ελεγχθεί αν είναι καταχρηστικός.

Η συμβιβαστική πρόταση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», (ο δανειολήπτης θα πλήρωνε τις δόσεις με σταθερή ισοτιμία 1€ / 1,40 CHF και η διαφορά που θα προέκυπτε από την πραγματική ισοτιμία θα καλυπτόταν από την τράπεζα έως τη λήξη του δανείου), αλλά και το σχέδιο που είχε συντάξει η ΕΔΙΠΚΑ – Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή – (ισομερής κατανομή του κινδύνου της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στους δανειολήπτες και τις τράπεζες, ήτοι της μέσης τιμής που προκύπτει ανάμεσα στην ισοτιμία ανάμεσα σε αυτή που υπήρχε κατά την ανάληψη του δανείου και την τρέχουσα), επίσης δεν έγιναν αποδεκτές.

Δυστυχώς, ήδη πολλά στεγαστικά αυτής της κατηγορίας έχουν γίνει «κόκκινα» και πέρασαν στους servicers, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις όποιες δυνατότητες ρύθμισης.

Προκειμένου λοιπόν να δοθεί μία ανάσα στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο και να μη βρίσκονται μονίμως απέναντι από τείχος αδιαφορίας, κατάσταση που θα τους οδηγήσει σε απόγνωση και ασφυξία, έστω και σήμερα προβάλλει επείγουσα η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης, πάντα με οδηγό την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, ώστε να βρεθεί μία βιώσιμη πολιτική λύση που θα τους παρέχει κάποιες εναλλακτικές διεξόδους, πέρα από τις όποιες δικαστικές δυνατότητες τους έχουν απομείνει ατομικά.

Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι :

  • Οι δανειολήπτες ουδόλως μπορούσαν να προβλέψουν τις δυσμενείς εξελίξεις που τελικά έλαβαν χώρα, δεδομένου ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν συναλλαγές με τράπεζες για τέτοιου είδους προϊόντα.
  • Η εκτίμηση της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας νομισμάτων δεν είναι αποτέλεσμα αυστηρά θεσπισμένων και εκ των προτέρων γνωστών αριθμητικών υπολογισμών, αλλά εξαρτάται από πολλούς και απροσδιόριστους παράγοντες οι οποίοι είναι αδύνατον να εντοπιστούν και να ληφθούν υπόψη όχι μόνο από το «μέσο» συνετό δανειολήπτη, αλλά ακόμα και από ειδικούς και έμπειρους οικονομολόγους.
  • Στις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε αναφορά ή προειδοποίηση για τις τραγικές συνέπειες από ενδεχόμενη μεταβολή στη συναλλαγματική ισοτιμία, έλεγχος καταλληλότητας των δανειοληπτών για τέτοιου είδους προϊόντα και ορθή συμβουλευτική καθοδήγηση, αλλά ούτε και δυνατότητα αντιστάθμισης του κινδύνου. Γενικά και κατά κανόνα, η ενημέρωση και διαφώτιση των καταναλωτών για τους κινδύνους ήταν ελλιπής, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ευθύνες των τραπεζών στο ζήτημα αυτό.
  • Η επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας έλαβε απρόβλεπτες και ακραίες διαστάσεις.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στο
    πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης υποθέσεων δανείων σε ελβετικό φράγκο, έχει διαπιστώσει παραβίαση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων για προσήκουσα προσυμβατική ενημέρωση των δανειοληπτών.
  • Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δανειοληπτών από τους κινδύνους που έχουν τα δάνεια σε συνάλλαγμα δεν ήταν επαρκές, όπως αποδείχθηκε από τις ενωσιακές συστάσεις και οδηγίες, που ακολούθησαν για τέτοιου είδους δάνεια και που πλέον έχουν ενσωματωθεί στις εθνικές νομοθεσίες.
  • 70.000 νοικοκυραίοι συμπολίτες μας, πέρα από το ότι ταλανίζονται και επιβαρύνονται ψυχολογικά, έχουν ζημιωθεί υπερβολικά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, έχουν πέσει έξω στον οικονομικό προγραμματισμό τους ή ακόμα και έχουν καταστραφεί στην προσπάθεια αποπληρωμής και επιπρόσθετα ζουν με την αγωνία νέων επιβαρύνσεων από την αύξηση του επιτοκίου που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποφάσισε τον περασμένο μήνα η ελβετική κεντρική τράπεζα, την οποία οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη μετακυλήσει στους πελάτες τους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

3) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η εύρεση λύσης για την άμβλυνση των επιπτώσεων και την ανακούφιση από τα βάρη που σηκώνουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και περίπου 280.000 άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι συμπολίτες μας στα δάνεια με ρήτρα ελβετικού φράγκου;

4) Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να απαλλαγούν οι δανειολήπτες από τις υπέρογκες χρεώσεις, που προέκυψαν από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ ;

5) Γνωρίζει η κυβέρνηση εάν οι τράπεζες είχαν αντασφαλίσει τις χορηγήσεις τους σε ελβετικό φράγκο, απέναντι στον συναλλαγματικό κίνδυνο ;

6) Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να υιοθετήσει και θεσμοθετήσει κάποια εκ των συμβιβαστικών προτάσεων που διατυπώθηκαν στο παρελθόν από θεσμικούς φορείς ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

ΔΗΛΩΣΗ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

48 ολόκληρα χρόνια από τη βάρβαρη εισβολή του «Αττίλα» στην Κύπρο, τα τουρκικά στρατεύματα παραμένουν στο βόρειο τμήμα της. Ανήμερα της τραγικής αυτής επετείου τιμούμε την μνήμη των θυμάτων και τον ηρωικό αγώνα όλων όσων πολέμησαν τον κατακτητή.

Η συνεχιζόμενη κατοχή του νησιού αποτελεί ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό. Καμία ενέργεια που προσπαθεί να μονιμοποιήσει τα αποτελέσματα της παράνομης Τουρκικής εισβολής, όπως το άνοιγμα των Βαρωσίων, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μόνη βιώσιμη λύση είναι η επανέναρξη των συνομιλιών για την επανένωση του νησιού, χωρίς εγγυήσεις και στρατεύματα κατοχής, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών διασφαλίζοντας την ειρηνική συμβίωση όλων των Κυπρίων.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΠΕΤΑΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΗΣ» ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ

Την έντονη αντίθεση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο σύστημα Επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων που επιχειρεί να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση εξέφρασε σήμερα από το βήμα της Ολομέλειας ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Γιώργος Καμίνης. Στην ομιλία του ο Γιώργος Καμίνης καυτηρίασε την ουσιαστική αδιαφορία τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και εκείνης του ΣΥΡΙΖΑ: αμφότερες προέβησαν σε νομοθετικές ρυθμίσεις για τα ασυνόδευτα ανήλικα μόλις στον τρίτο χρόνο της θητείας τους. Το σημερινό νομοσχέδιο ουσιαστικά νομιμοποιεί το κατακερματισμένο σύστημα Επιτροπείας που καθιερώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, αποτυγχάνοντας να δημιουργήσει ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων και δημιουργώντας ένα σύστημα που θα τελεί υπό αίρεση: ένα σύστημα που επαφίεται για την επιτυχία του στην τεχνογνωσία των ΜΚΟ και των ευρωπαϊκών οργανισμών, με αβέβαιη χρηματοδότηση. Παράλληλα, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής νομιμοποιεί, με τρόπο εξαιρετικά αδιαφανή, δαπάνες του Υπουργείου της περιόδου 2014-2016, ενώ με «κουτοπόνηρο» τρόπο προσπαθεί να απαντήσει στις κλιμακούμενες διεθνείς αντιδράσεις και καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στα σύνορα.

«Νομιμοποείτε το κατακερματισμένο σύστημα Επιτροπείας που καθιερώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ»

Τα βασικά σημεία διαφωνίας στο σχέδιο της κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκαν από τον Γιώργο Καμίνη:

– Η ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε τρίτους φορείς, χωρίς ουσιαστικό συντονισμό και εποπτεία, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα κατακερματισμένο και αποσπασματικό σύστημα Επιτροπείας.

 

– Το νομοσχέδιο δεν διασφαλίζει την επαρκή και χωρίς διακοπές χρηματοδότηση του συστήματος ενώ για τεχνική βοήθεια επαφίεται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργείται δηλαδή ένα σύστημα το οποίο διαρκώς θα τελεί υπό αίρεση.

– Αντί η κυβέρνηση να ενσωματώσει σε ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα την πολύτιμη πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία των ΜΚΟ που ασχολούνταν μέχρι σήμερα με το θέμα της Επιτροπείας, γίνεται ακριβώς το αντίθετο: έρχεται σήμερα και νομιμοποιεί το ισχύον κατακερματισμένο σύστημα. Χωρίς μάλιστα να απαιτεί επαρκείς ελέγχους, χωρίς να καθορίζει κριτήρια επιλογής των επιτρόπων, προϋποθέσεις που να πιστοποιούν την προηγούμενη εμπειρία των επιτρόπων, των εντεταλμένων επιτρόπων και των συντονιστών.

– Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο αποτυγχάνει να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας με καθημερινή παρουσία στη ζωή των παιδιών και συγκεκριμένες διαδικασίες αποτελεσματικής αξιολόγησης των οργάνων της Επιτροπείας και κυρώσεις.

– Βλέπουμε μια κυβέρνηση, η οποία ενώ κατηγορούσε τις ΜΚΟ από το πρωί μέχρι το βράδυ, τελικά τις χρησιμοποιεί για να υποκαταστήσουν την ίδια και μάλιστα χρηματοδοτεί ΜΚΟ οι οποίες δημιουργήθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματα τα οποία αφειδώς μοιράζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

– Δεν υπάρχει η παραμικρή σύνδεση με τον θεσμό της αναδοχής.

– Δεν προβλέπεται επίσης ο διορισμός Επιτρόπου κατά τη διαδικασία της άφιξης του ανηλίκου στα σύνορα, όταν ταυτοποιείται και καταγράφεται. Εκεί συμβαίνουν τα μεγάλα λάθη και οι μεγάλες παραλείψεις οι οποίες μετά κυνηγούν τον ανήλικο όλο το χρονικό διάστημα της παραμονής του στη χώρα.

Εμπαιγμός του Κοινοβουλίου οι διατάξεις για εκ των υστέρων νομιμοποίηση δαπανών του Υπουργείου και δημιουργία θεσμού ελέγχου θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σύνορα.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου βρίσκει την ευκαιρία να «τακτοποιήσει», με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής, δύο ξεχωριστά θέματα υψίστης σημασίας. Αφενός προβαίνει σε μια νομιμοποίηση δαπανών του Υπουργείου από το 2014 και το 2016, με πλήρη αδιαφάνεια. «Αν δει κανείς τον κατάλογο όπου κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νομιμοποιείτε δαπάνες σχεδόν ντρέπεται που είναι βουλευτής» υποστήριξε ο κ. Καμίνης.

Αφετέρου, προσπαθεί με άτσαλο και «κουτοπόνηρο» τρόπο να απαντήσει στις κλιμακούμενες καταγγελίες, από διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς και έγκυρα διεθνή ΜΜΕ, για παράνομες επαναπροωθήσεις στα ελληνικά σύνορα.

Αντί η κυβέρνηση να δημιουργήσει έναν Ανεξάρτητο Μηχανισμό Διερεύνησης των περιστατικών ούτως ώστε και να μην επιβάλλονται κυρώσεις και να προλαμβάνονται στο μέλλον επαναπροωθήσεις, έρχεται να ρίξει στάχτη στα μάτια -χωρίς αυτό φυσικά να πείθει κανέναν- και διορίζει ως υπεύθυνο του υπουργείου για τα θέματα προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων υπάλληλο του υπουργείου που θα μπορεί να είναι ακόμα και μετακλητός. Δημιουργεί επίσης μια Επιτροπή, η πλειοψηφία των μελών της οποίας είναι διορισμένη από την κυβέρνηση.

 

«Αν αυτό δεν είναι εμπαιγμός της έννοιας ανεξάρτητο όργανο το οποίο θα επιβλέπει την τήρηση της νομιμότητας, αν δεν είναι εμπαιγμός της Βουλής και της διεθνούς κοινής γνώμης, τι είναι τότε;» κατέληξε ο κ. Καμίνης.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Χ. ΓΚΟΚΑ, Γ.ΜΟΥΛΚΙΩΤΗ, Χ.ΚΑΣΤΑΝΙΔΗ, ΚΑΙ Γ.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοινή δήλωση Χρήστου Γκόκα, Υπεύθυνου Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Γιώργου Μουλκιώτη Υπεύθυνου Τομέα Εργασίας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Χάρη Καστανίδη, Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και Γιώργου Αρβανιτίδη, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης για την κατάσταση στις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση στις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης είναι απαράδεκτη και εκρηκτική.

Πολλά λεωφορεία είναι ακινητοποιήμενα προς επισκευή, άλλα δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο κλιματισμό.

Η ταλαιπωρία των πολιτών είναι αφόρητη ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Οι εργαζόμενοι στις Αστικές Θεσσαλονίκης εμπαίζονται, αντί να δουν λύσεις, στα χρονίζοντα προβλήματά τους, όπως η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, παρά τις υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί, και δικαιολογημένα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Για όλα αυτά και το χάος που επικρατεί η Κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη. Τρία χρόνια είναι πολλά, αλλά έχει μείνει μόνο στα λόγια.

Δεν έχει προχωρήσει η αγορά νέων οχημάτων, κυκλοφορούν λεωφορεία που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, και δεν εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες, για την μετακίνηση των επιβατών.

Το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και η Κυβέρνηση, οφείλουν άμεσα να δώσουν επιτέλους λύσεις, για την ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με τα κατάλληλα λεωφορεία, και για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση κανονικών συνθηκών εργασίας τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνάντηση με εκπροσώπους πέντε Συλλόγων Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς (ΣΕΤΑΠ, ΣΥΓΤΕ, ΣΕΥΤΠΕ, ΕΝΩΤΙΚΟΣ, ΣΥΤΠ-ΕΤΒΑ) είχε σήμερα ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενημέρωσαν για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στις θέσεις εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνία και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, οι αποφάσεις της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τις αποσχίσεις κλάδων, τη συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων και τις συνεχείς πιέσεις για εθελούσιες αποχωρήσεις εργαζομένων. Τονίστηκε, όχι μόνο η εργασιακή διάσταση του θέματος, αλλά και ο πολιτικός και κοινωνικός του αντίκτυπος.

Ο Γραμματέας τόνισε την ιδιαίτερη ευαισθησία και το έντονο πολιτικό ενδιαφέρον του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την προστασία των θέσεων εργασίας, του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων και της ενεργής στήριξης των θέσεων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων.

Εστίασε στις αρνητικές συνέπειες των ακολουθούμενων πρακτικών της συρρίκνωσης και των αποσχίσεων αφενός στα εργασιακά ζητήματα και αφετέρου στις τοπικές κοινωνίες αλλά και συνολικά στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία.

Εξέφρασε τη δέσμευσή του, για την ανάδειξη την ανάδειξη των εν λόγω θεμάτων σε κοινοβουλευτικό και πολιτικό επίπεδο με διάφορες μορφές παρεμβάσεων και ενδελεχούς επανεξέτασης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Τέλος, επισήμανε στους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι θα παραμείνει αμείωτο το ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις και θα είναι πάντα διαθέσιμος για ουσιαστικό διάλογο μαζί τους και στήριξης δράσεων και παρεμβάσεων.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΣΤΙΣ ΚΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ

Τηλεοπτικό υλικό με pool ΕΡΤ

Οδοιπορικό στους δήμους Πεντέλης και Γέρακα-Παλλήνης, που επλήγησαν από τα πύρινα μέτωπα των τελευταίων 24ώρων, πραγματοποίησε νωρίτερα ο Γραμματέας της ΚΠΕ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου του Κινήματος αποτελούμενο από τον Εκπρόσωπο Τύπου Δημήτρη Μάντζο, την υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα Πολιτικής Προστασίας Τόνια Αντωνίου, τον Γραμματέα του Τομέα Πολιτικής Προστασίας Γρηγόρη Σκιαδόπουλο, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου Αναστασία Σιμητροπούλου, τον Γραμματέα των Κινήσεων Πολιτών για τη Σοσιαλδημοκρατία Μιχάλη Χάλαρη και τοπικά στελέχη.

Ο Γραμματέας και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενημερώθηκαν από τον Δήμαρχο Παλλήνης Αθ. Ζούτσο για την εξέλιξη των πυρκαγιών και το μέγεθος των καταστροφών, που άφησαν στο πέρασμα τους σε σπίτια και περιουσίες. Κατόπιν βρέθηκαν δίπλα στους κατοίκους στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Πεντέλης.

Ακολουθεί η δήλωση του κ. Ανδρέα Σπυρόπουλου στην κάμερα της ΕΡΤ:

Βρεθήκαμε σήμερα στην περιοχή του πύρινου μετώπου για να ενημερωθούμε από τους Δημάρχους και τους αρμοδίους για την πορεία των πυρκαγιών. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, των πυροσβεστών, της αστυνομίας, του στρατού, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά των εθελοντών, που δίνουν από χθες μια τιτάνια μάχη για να ελέγξουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ελπίζουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος, να έχει περιοριστεί σε τέτοιο βαθμό για να μην ζήσουμε άλλη μια δύσκολη νύχτα.

 

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.