Ανησυχία & αβεβαιότητα για τους παραγωγούς κηπευτικών της Κρήτης – «Θολό» το τοπίο των αποζημιώσεων λόγω πανδημίας

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 17 Ιουλίου 2020 by energinews (admin)

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης Βορίδης, δεν ξεκαθαρίζει «καθόλου» τα πράγματα αναφορικά με τις στρεμματικές αποζημιώσεις

Απαντώντας σε ερώτηση της «Ν.Κ.» για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τον ίδιο και άλλους βουλευτές της αντιπολίτευσης, για να δοθούν σαφείς απαντήσεις από το ΥΠΑΑΤ στο θέμα των αποζημιώσεων, των παραγωγών κηπευτικών της Κρήτης, σαν μέτρο οικονομικής ανακούφισης, από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης, μας έστειλε τις σχετικές ερωτήσεις και την απάντηση του κ. Μάκη Βορίδη, που δεν ξεκαθαρίζει καθόλου τα πράγματα, αναφορικά με τις στρεμματικές αποζημιώσεις.

Στις ερωτήσεις που κατέθεσαν στη Βουλή βουλευτές της αντιπολίτευσης μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Λασιθίου Μανόλης Θραψανιώτης για το θέμα της «Στήριξης των καλλιεργητών θερμοκηπιακών προϊόντων της Κρήτης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού», απάντησε στις 29-5-2020 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, «θεσπίζεται προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη γενικά της οικονομίας.

Καθορίζονται κανόνες δυνάμει των οποίων κρίνονται ως συμβιβάσιμες με την εσωτερική αγορά οι κρατικές ενισχύσεις που θα χορηγηθούν προς αντιμετώπιση των συνεπειών των μέτρων που θα ληφθούν για τον κορωνοϊό.
Οι ενισχύσεις αυτές δημοσιεύονται στο σχετικό ιστότοπο κρατικών ενισχύσεων, δεν δύνανται να έχουν οριζόντιο χαρακτήρα και χρήζουν κοινοποίησης στην Επιτροπή, ενώ είναι σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας.
Στην ανακοίνωση γίνεται ειδικότερη αναφορά στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με σημαντικότερα σημεία τα εξής:
– Η ενίσχυση, η οποία μπορεί να είναι άμεση ή υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, δεν υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ή τα 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Τα ανωτέρω ποσά νοούνται ως ακαθάριστα.

– Ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής δεν πρέπει να καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

– Το καθεστώς ενισχύσεων μπορεί να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό τον όρο ότι δεν αφορά καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων.

– Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς για τους οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά ενίσχυσης, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν με κατάλληλα μέσα ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου ποσού κάθε τομέα, καθώς και ότι δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου ποσού αθροιστικά.

Στις 14 Απριλίου 2020 ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε με τον Υφυπουργό Οικονομικών, απόφαση για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής θερμοκηπίων στην ΠΕ Χανίων, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1427 την επόμενη ημέρα.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίστηκε σε 1.500 (χίλια πεντακόσια) ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει διαρκώς τις περιπτώσεις που αφορούν παραγωγούς ή/και επιχειρήσεις που πιθανόν έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στήριξής τους.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και στον τομέα των οπωροκηπευτικών, η δραστηριοποίηση των παραγωγών όλων των τομέων μέσα από τις συλλογικές δομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής, η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών-μελών τους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Είναι για αυτό σκόπιμη η δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών, μέσα από αυτές, διότι μέσω των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις που περιλαμβάνονται στους παρακάτω στόχους:

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση των προϊόντων τους,
μείωση του κόστους παραγωγής,
προώθηση των προϊόντων τους,
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά – δωρεάν διανομή),
προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά – δωρεάν διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).
Αναφορικά με τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης σημειώνεται ότι, στους καλλιεργητές θερμοκηπιακών προϊόντων δεν κατανεμήθηκαν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης το 2015 (πρώτη κατανομή). Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω καλλιέργειες μπορούν να

ενεργοποιήσουν δικαιώματα, έχει αρχίσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο έλεγχος τυχόν εκκρεμοτήτων και η τακτοποίησή τους από το έτος 2013 προχωρώντας σταδιακά και στα επόμενα έτη. Δεδομένου όμως ότι δίνεται προτεραιότητα στις πληρωμές του τρέχοντος έτος ενίσχυσης, δηλαδή στις αιτήσεις 2019, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβής προγραμματισμός για τα προηγούμενα έτη», αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντηση του ο κ. Βορίδης χωρίς όμως να ξεκαθαρίζει αν και πότε θα λάβουν την αναμενόμενη από τους θερμοκηπιακούς παραγωγούς στρεμματική οικονομική ενίσχυση, όπως έχουν πάρει άλλες καλλιέργειες του πρωτογενή τομέα.

neakriti.gr

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.