ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ- Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ


0
(0)

Ως Δημοτική Αρχή είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους πολίτες της Ιεράπετρας σχετικά με το χρονικό των εγκρίσεων, των ενεργειών και των αδειοδοτήσεων αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην κοινότητα Κάτω Χωριού.Ένα χρονικό που έχει την αρχή του όχι στο πρόσφατο παρελθόν αλλά πριν από περίπου είκοσι χρόνια.

Τον Ιανουάριο του 2019 η Δημοτική Αρχή της Ιεράπετρας σεβόμενη τη με αρ. 1/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κάτω Χωριού, την έφερε ως κατεπείγον θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Εκεί, μετά και την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. που συντάχθηκε με την άποψη των κατοίκων, δόθηκαν ρητές εντολές διερεύνησης των δυνατοτήτων που έχει ο Δήμος για προσφυγή κατά των αποφάσεων υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, απαιτούσε άμεση και πολύωρη απασχόληση δικηγόρου με εξειδικευμένη εμπειρία και δικαίωμα παράστασης του δικηγόρου στο ΣΤΕ. Έτσι απευθυνθήκαμε σε μεγάλο και γνωστό δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, το οποίο μας ενημέρωσε ότι η δυνατότητα προσφυγής με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποδεικνύεται απαγορευτική διότι ο χρόνος δεν επαρκεί για την υποβολή της.

Παρά ταύτα, συνεχίστηκαν οι επαφές με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η ανατροπή και η ανάκληση των συγκεκριμένων αποφάσεων οι οποίοι όμως παρέθεσαν μια σειρά από αποφάσεις που καθιστούν απόλυτα νόμιμη την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η πρώτη απόφαση της Δ/νσης Δασών του 2000 αφορούσε την έγκριση επέμβασης για εγκατάσταση 2 ανεμογεννητριών και την κατασκευή δρόμου πρόσβασης
 • Το 2002 δόθηκε με τη με αρίθμ/6/φ17.280/3267π.ε /18-7-2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό πάρκο στη θέση «Σμαϊλόγγοσι».
 • Η απόφαση του ΥΠ. ΑΝ. του 2002 με τροποποίηση της το 2004 έδωσε στην εταιρεία άδεια παραγωγής από αιολικό πάρκο ισχύος 4,62 MW
 • Το 2008 Ο Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους του αιολικού πάρκου και του δρόμου πρόσβασης και η απόφαση έχει ισχύ μέχρι 28-1-2018
 • Στις 20-7- 2009 με απόφαση του ΥΠ. ΑΝ. τροποποιήθηκε η άδεια παραγωγής λόγω αλλαγής του αριθμού και τύπου των Α/Γ και μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης
 • Στις 30-12-2009 τροποποιείται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όσον αφορά τον αριθμό των Α/Γ από 7 σε 6 την έκταση του οικοπέδου από 337.94 στρέμματα σε 77,8
 • Στις 28-1-2010 με απόφαση του ΓΓ Περιφέρειας Κρήτης χορηγείται άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού
 • Στις 12-4-2011 υπογράφεται σύμβαση κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε και της εν λόγω εταιρείας
 • Στις 9-2-2012 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορηγείται παράταση της άδειας εγκατάστασης για ένα έτος από 28-1-2012 μέχρι 28-1-2013
 • Στις 25-1-2013 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορηγείται παράταση της άδειας εγκατάστασης για ένα ακόμη έτος , από 28-1-2013 έως 28-1-2014
 • Στις 24-4-2015 με απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης του αιολικού σταθμού του 2010, 6 Α/Γ των 900 MW τύπου Enercon E-44 ΚΑΙ ΙΣΧΎ 5,4 MW με ταυτόχρονη παράταση της άδειας εγκατάστασης από 1-5-2014 μέχρι 1-5-2016 βάσει του Ν. 4203/2013 , άρθρο 5 παρ 20
 • Με έγγραφο της Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ότι ο αιολικός σταθμός υπάγεται στο άρθρο 67 του Ν. 4342/2015 η άδεια εγκατάστασης παρατείνεται μέχρι 1-2-2017
 • Με το Ν. 4414/2016 άρθρο 16 εκδίδεται απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παρατείνεται αυτοδίκαια η άδεια εγκατάστασης μέχρι 1-11-2017
 • Στις 9-11-2017 με βεβαίωση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ότι η άδεια εγκατάστασης υπάγεται στο άρθρο 132 του ν. 4495/17.
 • Μεταξύ των εγγράφων που συγκέντρωσε η Δημοτική Αρχή βρίσκεται και η με αριθμ. 4/2017 απόφαση του Τ.Σ Κάτω Χωριού με την οποία συμφωνεί σε απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αναφέρει ότι δεν γνωρίζει ουδείς την τοποθεσία που φαίνεται στο χάρτη με το τοπωνύμιο ΣΜΑΙΛΟΓΓΟΣΙ, έγγραφα και αποφάσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου καθώς και πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης με θετικές γνωμοδοτήσεις παρατείνεται αυτοδίκαια η ισχύς της μέχρι τις 19-3-2019.
 • Μετά από αποφάσεις της ΡΑΕ εκδίδεται στις 31-10-2018 η 2912/81690 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στην οποία ενσωματώνεται και η υπαγωγή του έργου στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις αιολικών εγκαταστάσεων και η έγκριση επέμβασης αυτού. Στην απόφαση αυτή για τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις αναφέρονται σύμφωνες γνώμες με όρους και προϋποθέσεις από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κρήτης, της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας –Σπηλαιολογίας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Δ/νσης Δασών Λασιθίου και της Δ/νσης και Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της ΑΔ Κρήτης
 • Το 2018 με απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης παρατείνεται η αρίθμ. ΔΙΣΑ/28-01-2010 άδεια εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,62 MW για επιπλέον 18 μήνες δηλαδή μέχρι 19-09-2020.

Όπως μπορείτε να συνάγετε από τα παραπάνω, ουδεμία ευθύνη φέρει η Δημοτική Αρχή καθώς η εγκατάσταση των ανεμογεννήτριων έχει τις υπογραφές πάρα πολλών υπηρεσιών, αλλά πουθενά δεν υπάρχει η υπογραφή μας.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να μιλάμε πάντα ανοιχτά και με αποδείξεις.

Διερευνήσαμε την υπόθεση εις βάθος προκειμένου να επιτύχουμε την ανατροπή και την ανάκληση των συγκεκριμένων αποφάσεων, αλλά παρά την επιμονή μας τα έγγραφα που έφτασαν στα χέρια μας ακύρωναν τις όποιες αντιδράσεις μας, καθώς ανέφεραν ως απόλυτα νόμιμη την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Στην κοινωνία της Ιεράπετρας υπάρχουν άνθρωποι που όχι μόνο δεν αντιτίθενται στις ανεμογεννήτριες, στα φωτοβολταιϊκά και στις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αντίθετα τις επιδιώκουν. Και στους μεν και στους δε η απάντηση που δίνουμε είναι η εξής: «Υπηρετούμε τον νόμο. Ο νόμος είναι πάνω από όλα».

Από το Γραφείο Τύπου της Δημοτικής Παράταξης

«ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ νέα πορεία»

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.