ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 12 Φεβρουαρίου 2021 by manos (seo)-admin

Ανακοίνωση Τομέα Άμυνας Κινήματος Αλλαγής – Αναγνώριση εργασιακών δικαιωμάτων μηχανικών αποφοίτων Σχολής Ικάρων

Το Κίνημα Αλλαγής, αναγνωρίζοντας την πολύ υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και την ισοτιμία των πτυχίων των αποφοίτων Μηχανικών της Σχολής Ικάρων, αλλά κυρίως την αδικία που γίνεται στο πρόσωπό τους από την πολιτεία, προώθησε τροπολογία σχετική με τα επαγγελματικά δικαιώματά τους, την οποία η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε, παρότι αναγνωρίζει το δίκαιο του αιτήματος, μόνο επειδή ήταν πρόταση του Κινήματος Αλλαγής.

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την μη αποδοχή της τροπολογίας που αφορά στους πτυχιούχους Μηχανικούς της Σχολής Ικάρων, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την οποία θα δινόταν η δυνατότητα αναγνώρισης εργασιακών δικαιωμάτων των τριών ειδικοτήτων Μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων, με την εγγραφή τους στο ΤΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό, ενάντια σε κάθε αρχή αξιοκρατίας και δικαιοσύνης, στερεί επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους ενός αξιολογημένου από την Πολιτεία Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ενώ την ίδια στιγμή, σπεύδει με τον ν.4763/2020 (άρθρο 164) και αποδίδει εργασιακά δικαιώματα σε αποφοίτους κολλεγίων τριετούς φοίτησης.

Ερωτάται η Πολιτεία που προωθεί δήθεν την αριστεία. Έχετε συνειδητοποιήσει σε ποιο ακριβώς ανθρώπινο δυναμικό αναφερόμαστε; Έχετε δει διαχρονικά τις βάσεις των εισακτέων στην υπόψη σχολή; Έχετε αντίληψη της ποιότητας του δυναμικού που απορροφά; Θεωρείτε ότι έχετε το δικαίωμα να στερείτε το δυναμικό αυτό από άλλους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας και ταυτόχρονα να το προσβάλλετε και να το απαξιώνετε; Εν τέλει, μπορείτε να μας πείτε οι πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων και των τριών ειδικοτήτων είναι απόφοιτοι της Ανώτατης βαθμίδας της εκπαίδευσης και εάν ναι τι ακριβώς επαγγέλλονται; Τους αξιωματικούς και μόνον; Για την Πολεμική Αεροπορία (και το Ελληνικό Δημόσιο), τα πτυχία τους είναι αρκετά ώστε να υπογράφουν την πτητική ικανότητα αεροσκαφών, ως δημόσιοι υπόλογοι τεχνικών έργων, να συντάσσουν τεχνικές μελέτες και τροποποιήσεις βιομηχανικών σχεδίων στους τομείς ειδικότητάς τους, είναι κατάλληλοι και θεσμικά κατοχυρωμένοι να επιβλέπουν προμήθειες και κατασκευές, να διαπραγματεύονται διεθνείς τεχνικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Όταν όμως αυτοί αιτούνται την εγγραφή τους στο ΤΕΕ, να απορρίπτονται γιατί δεν προβλέπεται στον νόμο, ενώ την ίδια στιγμή, εγγράφονται στο ΤΕΕ οι απόφοιτοι των κολεγίων; Ας μας εξηγήσει η Υπουργός Παιδείας ποια αρχή αξιοκρατίας είναι αυτή;

Καλείται το Υπουργείο και η κυβέρνηση να σταματήσουν τον εμπαιγμό και να επιλύσουν τώρα τη διαχρονική αδικία που υφίσταται η εν λόγω κατηγορία των μηχανικών αποφοίτων της Σχολής Ικάρων (πρώην ΣΜΑ).

Η κατατεθείσα τροπολογία ανέφερε συνοπτικά τα εξής :

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ.99/2018(Α’187) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή των Μηχανικών της Σχολής Ικάρων ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 (Α’80)”.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ της 27.11/14.12.1926 (Α’ 430), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :

“1. Τακτικά μέλη του ΤΕΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας, πτυχιούχοι μηχανικοί της Σχολής Ικάρων και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο ΤΕΕ και χωρίς την ελληνική ιθαγένεια διατηρούνται σε ισχύ”.

Τέλος, το Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη ετοιμάσει τροπολογία ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και την ισοτιμία των πτυχίων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών(ΑΣΣΥ), που θα υποβληθεί με πρώτη ευκαιρία στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Θωμάς Χατζηαθανασίου

Γραμματέας Τομέα Άμυνας

Α. ΠΟΥΛΑΣ – Β.ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΟΛΙΚΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ (5/2 &9/2)

Ερώτηση και ΑΚΕ στη Βουλή

«Διευκρινίσεις για την κήρυξη ολικού απαγορευτικού στην Αττική και αίτημα για την κατάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ της 5ης.2.2021 και της 9ης.2.2021»

Με ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν στη Βουλή ο Υπέυθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Υγείας, Ανδρέας Πουλάς και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Κεγκέρογλου ζητούν από τον Υπουργό Υγείας διευκρινίσεις για την κήρυξη ολικού απαγορευτικού στην Αττική και αιτούνται την κατάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ της 5ης.2.2021 και της 9ης.2.2021

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης και ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Διευκρινίσεις αναφορικά με την κήρυξη ολικού απαγορευτικού στην Αττική και αίτημα για την κατάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ της 5ης.2.2021 και της 9ης.2.2021

Προβληματισμό έχει δημιουργήσει η αιφνίδια κήρυξη της Αττικής σε ολικό απαγορευτικό έξι ημέρες μόνο μετά την εκτίμηση της κατάστασης κατά την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ στις 5 Φεβρουαρίου.

Κατά την συγκεκριμένη τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, αξιολόγησε αφενός τα μέχρι τότε επιδημιολογικά δεδομένα και τις μετρήσεις υπολογισμού του ιολογικού φορτίου, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια, που οδηγούσαν μαθηματικά σε κρούσματα άνω των 1000 την ημέρα και σε ραγδαία αύξηση της ανάγκης για περισσότερες κλίνες ΜΕΘ και αφετέρου τις προβλέψεις για την εξέλιξη της επιδημίας. Ειδικότερα, στις 5 Φεβρουαρίου τα νέα κρούσματα ανέρχονταν στα 1195 εκ των οποίων 560 στην Αττική, ο μέσος όρος του επιδημιολογικού φορτίου έβαινε ραγδαία επιδεινούμενος από τα 625 κρούσματα στα 892 ανά ημέρα, ενώ ο μέσος όρος θετικότητας ξεπερνούσε το 2,3%, στοιχεία που έδειχναν άνω των 44.000 ενεργών κρουσμάτων στην Αττική και 60% αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα.

Η συνεδρίαση των ειδικών διήρκησε οχτώ ώρες και χαρακτηρίστηκε από την έντονη διχογνωμία τους ως προς την έκταση και το είδος των αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν. Κατέληξε δε, σε συγκεκριμένα μέτρα περιορισμού της κινητικότητας, που με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα επρόκειτο περισσότερο για ημίμετρα, που δεν θα μπορούσαν να περιορίσουν αποφασιστικά την διάδοση του ιού.

Ας σημειωθεί ότι ο καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλος της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων Αλκιβιάδης Βατόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ3 νωρίτερα την ίδια ημέρα, τόνισε ότι είναι απαραίτητη η ελάττωση της κινητικότητας και η αύξηση των εμβολιασμών, επισήμανε όμως ότι η απόφαση που θα λαμβάνονταν από την επιτροπή θα ήταν περισσότερο πολιτική, παρά τεχνοκρατική.

Μετά από έξι ημέρες και συγκεκριμένα στις 9 Φεβρουαρίου, ακούσαμε τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι θα προτείνει στους επιστήμονες σκληρό απαγορευτικό και πως τα σχολεία αποτελούν εστίες διαρποράς, αδειάζοντας την Υπουργό Παιδείας που επέμενε να μην βλέπει τον συνωστισμό στις τάξεις αλλά και τον Υπουργό Ανάπτυξης που έλεγε άλλα την ίδια ώρα σε τηλεοτπικό κανάλι. Στη συνέχεια συγκλήθηκε εκτάκτως συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, η οποία εκτίμησε τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία, που εν πολλοίς ήταν αναμενόμενα με βάση μαθηματικούς υπολογισμούς και στατιστικές, που συνάγονταν από τα αντίστοιχα στοιχεία, που είχαν ληφθεί υπόψη στις 5 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, αξιολογήθηκαν τα 1526 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 750 στην Αττική, το ποσοστό θετικότητας του 2,8% και την αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής κατά 205%, που δείχνουν εκτόξευση των ενεργών κρουσμάτων στην Αττική στα 100.000.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν στην Αττική προκάλεσαν πολύωρες συζητήσεις και μεγάλες διχογνωμίες καθώς φαινόταν ότι η Επιτροπή ήταν χωρισμένη στα δύο σχετικά με την αυστηρότητα των απαραίτητων μέτρων, σε βαθμό που κινδύνευσε να μην ληφθεί καμία απόφαση. Επίσης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ασκήθηκαν πιέσεις από την κυβέρνηση για την έκδοση αποφάσεως, παρά τις διαφωνίες των μελών της επιτροπής.

Παράλληλα, οι αποκαλύψεις στις οποίες προχώρησε ο καθηγητής Εντατικής Θεραπείας – Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ και πρώην μέλος της επιτροπής Σπύρος Ζακυνθινός περί πολιτικών επιρροών αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων, επιτείνουν τον προβληματισμό της κοινής γνώμης.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αντί η κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή πλέον άγεται από πολιτικές πιέσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω, δημιουργούνται συγκεκριμένα ερωτήματα για τους λόγους που οδήγησαν στα όπως αποδείχθηκε αναποτελεσματικά μέτρα της 5ης Φεβρουαρίου και στην ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών στοιχείων και σε ασφυξία στα δημόσια νοσοκομεία. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι στις 6 Φεβρουαρίου είχαμε 231 διασωληνωμένους, στις 7 Φεβρουαρίου 245 και στις 8 Φεβρουαρίου 260 , δηλαδή αύξηση κατά 15 διασωληνώσεις την ημέρα.

Δεδομένου ότι η συσκότιση των δεδομένων βάσει των οποίων η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις για επιβολή περιορισμών, δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες και ενισχύει τις θεωρείες συνομωσίας και

Δεδομένου ότι τα αντιφατικά μηνύματα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και μαζί με τις οικονομικές συνέπειες και τα ανεπαρκή μέτρα στηριξης δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1-Δεδομένης της έντονης διχογνωμίας των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων που διαπιστώθηκε αρχικά κατά την τακτική συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου και με δεδομένη τη διαφαινόμενη ραγδαία επιδείνωση των επιδημιολογικών στοιχείων, για ποιον λόγο δεν εισηγήθηκε ο κύριος Υπουργός αυστηρότερα μέτρα σε εκείνο το χρονικό σημείο, όπως έπραξε τελικά κατά την έκτακτη συνεδρίαση της 9ης Φεβρουαρίου;

2. Τελικά οι Υπουργοί προτείνουν στους επιστήμονες ή οι επιστήμονες στους Υπουργούς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας; Ποιος έχει στα χέρια του τα δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιεί;

3-Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αιτούμαι να μου χορηγηθούν αντίγραφα των πρακτικών των δύο συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της 5ης και της 9ης Φεβρουαρίου 2021.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

Βασίλης Κεγκέρογλου

Π. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στον ρ/σ ΘΕΜΑ 104,6 και στον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη ανέφερε σχετικά με το ν/σ για την παιδεία και τα πανεπιστήμια ότι : «Τα Ελληνικά πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά, δημοκρατικά, με όλες τις αντιλήψεις που ζυμώνονται και αναδεικνύονται, καθώς είναι χώροι ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αλλά ποτέ δεν μπορεί να είναι χώροι ανομίας και μπάχαλου». Σημείωσε ότι το ΚΙΝΑΛ κατέθεσε μια συναινετική πρόταση που έχει σαφή στόχο την φύλαξη των κεντρικών πανεπιστημίων της χώρας που έχουν μεγάλα προβλήματα όπως το ΕΚΠΑ, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΑΠΘ.

Ο κ. Χρηστίδης τόνισε: «ότι η θέση μας είναι καθαρή, πρέπει να δημιουργηθεί μια πανεπιστημιακή φύλαξη κατά τα πρότυπα όλων των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων η οποία θα συνεργάζεται με την ελληνική αστυνομία όπου και όποτε χρειάζεται. Παράλληλα τόνισε ότι στη βουλή έγινε μια εμπεριστατωμένη και ουσιαστική τοποθέτηση από τη Φώφη Γεννηματά απέναντι στους δυο αρχηγούς οι οποίοι επέλεξαν ξανά να κάνουν τη βουλή γήπεδο του πινγκ- πονγκ και να ευτελίσουν την κοινοβουλευτική διαδικασία και δυνατότητα που είχαν να συζητήσουν ουσιαστικά για την παιδεία και τα δομικά προβλήματά της. Κοκορομαχία, χωρίς ουσία και στο κέντρο ο Έλληνας πολίτης να παραμένει ανενημέρωτος και μπερδεμένος». «Να θυμίσω», επεσήμανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΝΑΛ, «ότι πριν από λίγα χρόνια ψηφίστηκε με 270 βουλευτές από την Ελληνική βουλή ένας νόμος, ο εμβληματικός νόμος Διαμαντοπούλου, που είχε κάνει η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μετά από συνεννόηση με τα υπόλοιπα κόμματα, και ο οποίος περιελάβανε ζητήματα φύλαξης. Αυτός ο νόμος που ξήλωσε στην συνέχεια ο κ. Αρβανιτόπουλος είναι ένα νόμος που είχε λύσει αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό τον νόμο στο κομμάτι της φύλαξης επαναφέραμε και η ΝΔ που τότε το είχε ψηφίσει επέλεξε τώρα να ψηφίσει ένα νόμο που στήριξε η ίδια και η Ελληνική λύση και αυτή η σημειολογία δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο υπουργείο της κυρίας Κεραμέως, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον διάλογο και τη συμμετοχή της σε αυτό». Παράλληλα ο κ. Χρηστίδης στη συνέντευξή του σχολίασε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να βλέπει «μπάχαλα» στα ελληνικά πανεπιστήμια. «Πιστεύω ειλικρινά, τόνισε, ότι αν η ερώτηση στην δημοσκόπηση για τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν να αντιγράψουμε το αυταρχικό σχέδιο που εκπονεί στην Τουρκία τώρα ο κ. Ερντογάν εναντίον των φοιτητών ή τη διαμόρφωση ενός μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημίου, ποια θα ήταν απάντηση άραγε; θεωρητικά το λέω. Tο μοντέλο που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης με σώμα που υπάγεται στην ελληνική αστυνομία να αλωνίζει μέσα στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχει πουθενά. Θυμίζω ενάμιση χρόνο πριν, τον Αύγουστο του 2019, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι με την κατάργηση του ασύλου καταργούμε την ανομία τα πανεπιστήμια. Ενάμιση χρόνο μετά συνεχίσαμε να βλέπουμε μολότοφ στα πανεπιστήμια, συνεχίζουμε να βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, θα ασχοληθούμε με το γεγονός ότι έχουμε ένα πανεπιστήμιο στα 200 καλύτερα του κόσμου, ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει ακαδημαϊκός πρέπει να φτάσει 45-50 χρονών».

Τέλος ο κ. Χρηστίδης τόνισε, ότι δεν υπάρχει κανένας στο Κίνημα Αλλαγής που να θέλει να βλέπει μαυροντυμένους τύπους να στήνουν μπλοκ και φράξιες μέσα στα πανεπιστήμια, και να πετάνε μολότοφ σε καθηγητές και φοιτητές. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το θέμα είναι πως θα το αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Γνωρίζουνε οι αρχές που βρίσκονται όλοι αυτοί. Είναι σε τρία πανεπιστήμια. Ότι πέρασε ο κ. Συρίγος δύσκολες καταστάσεις στο Πάντειο, ξέρουμε που οφείλεται, αυτό που συμβαίνει στο Πολυτεχνείο ξέρουμε που οφείλεται, ας μπουν οι αρχές όπως μπήκαν πρόσφατα σε άλλα τμήματα να καθαρίσουν αυτά τα ζητήματα ανομίας. Εμάς αυτή είναι η θέση μας. Να προσθέσω, τόνισε, ότι οι νόμοι υπήρχαν και υπάρχουν, το ζήτημα είναι να εφαρμοστούν επιτέλους. Κανένας δεν πιστεύει πως ο χώρος των ελληνικών πανεπιστημίων είναι ένας χώρος όπου πρέπει να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών, να υπάρχει βία εναντίον της ζωής και τιμής των ανθρώπων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή χρηματοδότηση προς την παιδεία η οποία είναι ελάχιστη, στο μέλλον της πατρίδας μας, η έμφασή μας πρέπει να είναι στην έξυπνη ανάπτυξη, και αυτή έχει ειδικό χαρακτηριστικό την παιδεία, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και επειδή όλοι γνωρίζουμε πως ήταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα πριν 30 και 40 χρόνια, το γεγονός ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αριστεία μέσω των δημόσιων πανεπιστημίων για εμάς στο ΚΙΝΑΛ είναι το βασικό διακύβευμα.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ερώτηση του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια με θέμα «Ενεργοποίηση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Το Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένως τονίσει την ανάγκη οργάνωσης και στήριξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες του ολοένα και πιο γερασμένου πληθυσμού μας και να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης στην αυξημένη προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.

Η αναγκαιότητα αυτή έγινε επιτακτική λόγω της πανδημίας του COVID-19 αναφορικά με την αναχαίτιση του ιού και του ελέγχου και διαχείρισης των ύποπτων κρουσμάτων σε πρώτο επίπεδο. Εντούτοις, αυτήν την στιγμή τα κέντρα υγείας αστικού και μη αστικού τύπου και οι ΤΟΜΥ πάσχουν από προσωπικό και υποδομές, ενώ η έλλειψη αποτελεσματικού και επαρκούς συντονιστικού μηχανισμού με τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ είναι ένα ακόμα πρόβλημα.

Παρά τις σχετικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του Κινήματος Αλλαγής, μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία κυβερνητική πρωτοβουλία αναφορικά με την ουσιαστική ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με προσωπικό και υποδομές, με την οργανωμένη ένταξη ιδιωτών γιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, την ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και την αξιοποίηση των ΤΟΜΥ, προκειμένου να αναλάβουν συγκροτημένα την διαχείριση των περιστατικών (COVID και μη COVID) προνοσοκομειακά και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του COVID-19.

Το επείγον της ενεργοποίησης της Π.Φ.Υ. δε, είναι καταφανές και από το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία έχουν επιφορτιστεί και με τον ρόλο της διάγνωσης και διαχείρισης του συνόλου των περιστατικών, καθώς και με τον εμβολιασμό, με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί κυριολεκτικά σε οργανωτικό αδιέξοδο και οι υγειονομικοί να εργάζονται σε καθεστώς ασφυξίας.

Αυτήν την στιγμή λόγω της νέας έξαρσης της πανδημίας και της ραγδαίας αύξηση των ασθενών COVID και των διασωληνωμένων, σε συνδυασμό με τον αριθμό των μη COVID ασθενών, απαιτούν την άμεση εμπλοκή των δομών της Π.Φ.Υ. τόσο στην διαδικασία της διάγνωσης, όσο και της διαχείρισης και παρακολούθησης των περιστατικών με ήπια συμπτώματα καθώς και στον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Ιδίως η απεμπλοκή των νοσοκομείων από τη δειγματοληψία, τον εργαστηριακό έλεγχο, την αξιολόγηση και διεκπεραίωση των περιστατικών που δεν χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας είναι κρίσιμα μέτρα προκειμένου να αποφορτίσουν από την υγειονομική πίεση που υφίστανται.

Δεδομένου ότι ο αγώνας για τον περιορισμό της πανδημίας απαιτεί άμεσα ένα οργανωμένο σχέδιο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα κρατήσει τους προσβεβλημένους με τον ιό εκτός νοσοκομείων και που παράλληλα, θα προστατεύσει τις ευάλωτες ομάδες και

Δεδομένου ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά και πιο εντατικά στη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του COVID-19

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1) Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας αναφορικά με την ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την ανάσχεση της πανδημίας; Ποιες είναι οι προθέσεις σας για τις ΤΟΜΥ και την ενίσχυση των κέντρων υγείας αστικού και μη αστικού τύπου;

2) Σκοπεύετε να ενισχύσετε με προσωπικό και υποδομές τις δομές ΠΦΥ προκειμένου να αποκεντρωθεί η δειγματοληψία, η διαχείριση των ήπιων περιστατικών COVID-19 από τα νοσοκομεία και να στελεχώσετε τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν σε δομές της ΠΦΥ;

3) Προτίθεστε να ρυθμίσετε νομοθετικά το πεδίο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο σημαντικό έργο δημόσιας υγείας που καλείται να αναλάβει, ιδίως λόγω της πανδημίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΦΩΦΗ (ΦΩΤΕΙΝΗ) ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

ΤΖΑΜΠΑ Ο ΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΟΡΕΙΑ

Σήμερα, ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, Βασίλης Χιώτης και ο δημοσιογράφος Νότης Παπαδόπουλος, στην εκπομπή τους, διαστρέβλωσαν συστηματικά τις θέσεις του Κινήματος Αλλαγής στο Νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Με την συνεπικουρία του Υφυπουργού και βουλευτή της ΝΔ Άγγελου Συρίγου, για να εξηγήσει την θέση μας (!!), αλλά -καταπατώντας κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας- χωρίς να ζητήσουν τη δίκη μας άποψη.

Απέκρυψαν τη θέση μας για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με βάση το Εθνικό Απολυτήριο και την Πρόταση Νόμου μας για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων. Προφανώς γιατί ενοχλήθηκε η Κυβέρνηση από την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευσή μας στο νομοσχέδιο.

Είναι σαφές ότι υπηρέτησαν για μια ακόμη φορά τη γραμμή της ΝΔ στον πόλεμο κατά του κόμματός μας.

Τους παραδίδουμε στη κρίση των πολιτών και τους ενημερώνουμε ότι τζάμπα ο κόπος τους, δεν θα πάμε με τη ΝΔ, θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Εκφράζουμε την βαθιά θλίψη μας για την απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη Αντώνη Καλογιάννη, του τραγουδιστή των μεγάλων ποιητών και συνθετών, που σημάδεψε με την μοναδική του φωνή το πολιτικό τραγούδι. “Θα σε ξαναβρούμε στους μπαξέδες Αντώνη”. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ρυθμός Επικαιρότητας | 12.2.2021

Τζάμπα κόπος από τον ΣΚΑΪ. Θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας

Ο διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100.3, Βασίλης Χιώτης και ο δημοσιογράφος, Νότης Παπαδόπουλος, στην εκπομπή τους, διαστρέβλωσαν συστηματικά τις θέσεις του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το έκαναν μάλιστα με τη συνεπικουρία του υφυπουργού και βουλευτή της ΝΔ, Άγγελου Συρίγου, ο οποίος ανέλαβε, τάχα, να εξηγήσει την θέση μας, ενώ, καταπατώντας κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεν ζήτησαν τη δική μας άποψη.  Απέκρυψαν τη θέση μας για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια με βάση το Εθνικό Απολυτήριο και την Πρόταση Νόμου μας για τη φύλαξη των Πανεπιστημίων, προφανώς γιατί ενοχλήθηκε η κυβέρνηση από την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευσή μας. Υπηρέτησαν για μια ακόμη φορά τη γραμμή της ΝΔ στον πόλεμο κατά του κόμματός μας. Όμως, τους παραδίδουμε στη κρίση των πολιτών και τους ενημερώνουμε ότι τζάμπα ο κόπος τους: δεν θα πάμε με τη ΝΔ. Θα συνεχίσουμε την αυτόνομη πορεία μας.

Να δοθούν τα πρακτικά της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ

Με το αιφνίδιο lockdown στην Αττική, ενισχύεται η εντύπωση ότι αντί η κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με  τις εισηγήσεις της Επιτροπής, η Επιτροπή πλέον καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις. Αυτό ενδεχομένως συνομολογεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας, στις 9 Φεβρουαρίου, έξι ημέρες μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής,  δήλωσε ότι θα προτείνει στους επιστήμονες σκληρό απαγορευτικό και πως τα σχολεία αποτελούν εστίες διασποράς, αδειάζοντας την Υπουργό Παιδείας που επέμενε να μην βλέπει τον συνωστισμό στις τάξεις αλλά και τον Υπουργό Ανάπτυξης που έλεγε άλλα την ίδια ώρα σε τηλεοπτικό κανάλι. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, η αύξηση των κρουσμάτων και των εισαγωγών σε ΜΕΘ μέσα σε λίγες ημέρες στην Αττική, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για τα δεδομένα και τον τρόπο λήψης αποφάσεων από την Κυβέρνηση.  Για να μπει τέλος στη σύγχυση που προκαλείται στους πολίτες με τη συσκότιση των δεδομένων βάσει των οποίων η κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις, βουλευτές μας κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης εγγράφων, με τα οποία  ζητούν  από τον Υπουργό Υγείας διευκρινίσεις για την κήρυξη ολικού απαγορευτικού στην Αττική και αιτούνται την κατάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Τις πράξεις και τις παραλείψεις της κυβέρνησης, με τις οποίες ωθεί στο περιθώριο τον κόσμο της εργασίας ανέδειξε το Κίνημα Αλλαγής στη Βουλή. Οι νόμοι της κυβέρνησης υπονόμευσαν τις κλαδικές συμβάσεις και απαξίωσαν τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ η εκ περιτροπής και η απλήρωτη εργασία είχαν ως αποτέλεσμα, με βάση την έρευνα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 37% των εργαζόμενων να εργάζεται πέραν του κανονικού ωραρίου.

Υπάρχουν, επίσης, εργαζόμενοι σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες, ενώ εργαζόμενοι σε επισιτισμό και τον τουρισμό που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, δεν καλύπτονται από κάποιο επίδομα ή βοήθημα. Η Κυβέρνηση και ο κ. Χατζηδάκης δεν απαντούν. Ούτε για όλα τα παραπάνω ούτε για την αδυναμία της κυβέρνησης να θεσπίσει μια γενναία ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών της πανδημίας. Ούτε βέβαια για την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για ένταξη των εργαζομένων του ΕΣΥ και των κοινωνικών δομών στα βαρέα κι ανθυγιεινά ή την πρόταση για επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και αποζημίωση ειδικού σκοπού στο ύψος του μισθού, καθώς και τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους 350.000 μακροχρόνια ανέργους του ΟΑΕΔ. Γιατην ανυπαρξία μέτρων στήριξης για τους εργαζομένους κατέθεσε ερώτηση προς τους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής, με επικεφαλής την Πρόεδρο, Φώφη Γεννηματά.

Πιέζουμε για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Από το πρώτο κύμα της πανδημίας, το Κίνημα Αλλαγής τονίζει διαρκώς την ανάγκη οργάνωσης και στήριξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες και να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης στην αυξημένη προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Ανάγκες που έγιναν επιτακτικές λόγω της πανδημίας. Παρά τις κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμία κυβερνητική πρωτοβουλία αναφορικά με την ουσιαστική ενίσχυση των δομών ΠΦΥ με προσωπικό και υποδομές. Το ζήτημα αναδεικνύουν εκ νέου με ερώτησή τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής.

Βιομηχανία: κίνδυνος από την αύξηση του κόστους ενέργειας

Να λάβει σοβαρά υπόψη της τον κίνδυνο η ελληνική βιομηχανία να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη από την αύξηση κατά 40 έως 50% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος ζητούν από την κυβέρνηση με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής. Επισημαίνουν εξάλλου ότι η προθεσμία που έχει δοθεί για το διάλογο σχετικά με το κόστος ρεύματος μεταξύ της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας και της ΔΕΗ λήγει σε 20 ημέρες, χωρίς να προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα, ενώ η κυβέρνηση είναι απλώς παρατηρητής του αδιεξόδου.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Η ΣΤΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σημεία συνέντευξης Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γραμματέα Κινήματος Αλλαγής, στον Ρ/Σ ALPHA 9,89 και την εκπομπή «Καθαρές κουβέντες»

Παρακολουθήσαμε για ακόμα μια φορά μια στημένη αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία δυστυχώς κανένας Έλληνας πολίτης δεν έγινε σοφότερος ή θεωρεί ότι συνεισέφερε στη λύση των καθημερινών του προβλημάτων. Ακόμα και η δήθεν μεταρρυθμιστική ατζέντα της ΝΔ καταλήγει σε συμψηφισμούς με τα μη πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τη χθεσινή ψήφιση του Νομοσχεδίου για το Υπ. Παιδείας:

Δεν έγινε διάλογος για το νομοσχέδιο. Και μάλιστα δεν έγινε διάλογος και σε νεκρή περίοδο για τα Πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω πως τώρα εν μέσω πανδημίας με κλειστά τα ΑΕΙ ήταν τόσο επιτακτική η συγκυρία για να παρακάμψουμε οποιαδήποτε διαδικασία διαλόγου.
Αυτό που συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη σώμα ασφαλείας που να υπάγεται στο αντίστοιχο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Για να το πω απλά, επειδή θέμα ασφάλειας υπάρχει στα ελληνικά Πανεπιστήμια, θα πρέπει να υπάρχει ένα σώμα ασφαλείας, το οποίο θα αναφέρεται στις Πρυτανικές αρχές του ιδρύματος, σεβόμενο και τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα που και Συνταγματικά προβλέπεται για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Θα ήθελα να τονίσω, ότι ως ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ είχαμε προτείνει και την κάρτα φοιτητή, έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος σε ποιους απευθύνεται το ελληνικό Πανεπιστήμιο. Εμείς θέλουμε ένα Πανεπιστήμιο για τους φοιτητές, τους καθηγητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα, και όχι απλά περιφραγμένους χώρους ανομίας στους οποίους δεν ισχύει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σε όλη την υπόλοιπη χώρα.
Για την ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ:

Η διάταξη που ψηφίστηκε χθες δεν αναφέρεται καν στην ελάχιστη βάση εισαγωγής, αναφέρεται σε μια εξουσιοδότηση για την διαμόρφωση ενός αλγορίθμου που θα προβλέπει τον τρόπο εισαγωγής.
Εμείς ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση και για αυτό. Εθνικό απολυτήριο που θα λαμβάνει υπόψη τις δυο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, μαζί με πανελλαδικών χαρακτηριστικών εξέταση με τράπεζα θεμάτων, και το κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα να διαμορφώνει από μόνο του το πλήθος των εισακτέων που μπορεί να δεχτεί. Και φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια πρόβλεψη για μία ουσιαστική τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας, δημόσιου χαρακτήρα, όπου θα μπορούσαν να απορροφηθούν συμπληρωματικά όσοι μαθητές το επιθυμούν.

0

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.