ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ


0
(0)

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουλίου 2022 by manos (seo)-admin

Στις 10 το πρωί οι δικηγόροι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη ενεχείρισαν στην ΑΔΑΕ τη μηνυτήρια αναφορά, που κατατέθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την Τρίτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ C-130 ΣΤΗΝ ΕΑΒ

Θέμα: «Σκανδαλώδης απευθείας ανάθεση εργοστασιακής συντήρησης και υποστήριξης μεταφορικών αεροσκαφών C-130 από την ΕΑΒ»

Κύριοι Υπουργοί,

Η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της χώρας με την επωνυμία Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία ΑΕ (ΕΑΒ ΑΕ) ανάρτησε πρόσφατα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία σύμβαση έργου ύψους 4.341.880,00 € πλέον ΦΠΑ (1.085.470 € ανά αεροσκάφος), συνολικά 5.383.931,20 €, για παροχή υπηρεσιών συντήρησης έως και τεσσάρων (4) αεροσκαφών (Α/Φ) C-130 Β/Η της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), συνολικής διάρκειας έργου επτά (7) μηνών περίπου ανά Α/Φ και λήξης της σύμβασης στις 30.6.2024. Η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση με απευθείας ανάθεση είναι μία Ελληνική εταιρεία ΙΚΕ, με την επωνυμία“AerospaceManagementandSupportΙΚΕ” (και το διακριτικό τίτλο AMS AERO) με μετοχικό κεφάλαιο ύψους μόνο 6.000 €, η οποία δεν διαθέτει ούτε προσωπικό.

Σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση:

1. Το ΔΣ της ΕΑΒ αποφάσισε την άμεση προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας με τα ακόλουθα κριτήρια:

– Η εργολάβος να κατέχει εγκρίσεις από την EASAPART 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης σε μεγάλα Α/Φ αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους των C-130 B/H.

– Η εργολάβος να είναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο και να εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Α/Φ C-130 Β/Η για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Η εργολάβος (εταιρεία AMSAERO) προσκόμισε και έθεσε τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την καταλληλότητά της στην εκτέλεση του έργου.

Όμως, για την επιλογή της εν λόγω εταιρείας (AMSAERO) δεν έλαβε χώρα διαγωνιστική διαδικασία, αλλά ούτε μία έστω στοιχειώδης έρευνα αγοράς σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η σχετική νομοθεσία. Η εταιρεία AMSAEROεπιλέχθηκε από μία άτυπη επιτροπή της ΕΑΒ, η οποία αποτελείτο μόνο από μέλη της Διοίκησης της εταιρείας. Η εν λόγω επιτροπή είναι αμφίβολης νομιμότητας αφού αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ. Η επαφή με την εταιρεία AMSAERO έγινε στις αρχές του έτους 2021 και η ανάθεση έγινε τώρα. Άρα δεν έχει καμία δικαιολογία η Διοίκηση της ΕΑΒ να επικαλείται ότι δεν προλάβαινε να ακολουθήσει τη νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και δεν θα έπρεπε να προβεί στην απευθείας ανάθεση. Για να γίνει αυτή η απευθείας ανάθεση παραμερίστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΒ.

Επίσης, η AMSAERO, αν και υποτίθεται ότι είναι επισκευαστικό κέντρο, εντούτοις αυτό δεν αποδεικνύεται.

2. Η εταιρεία AMSAERO υποχρεούται να παρέχει OJT (OntheJobTraining) εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΑΒ που θα συνδράμει βοηθητικά στις εργασίες και ανά 8ωρη βάρδια θα εργάζονται και δεκαπέντε (15) εκπαιδευόμενοι της ΕΑΒ.

Η ΕΑΒ εκπαιδεύει ήδη το προσωπικό της εταιρείας AMSAERO, που υποτίθεται ότι είναι έτοιμο να αναλάβει κατεπείγουσα δράση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΕΑΒ θα υλοποιεί τη συντήρηση των Α/Φ C-130 της ΠΑ και η εργολαβική εταιρεία AMSAERO θα πληρώνεται εις βάρος της ΕΑΒ και του Ελληνικού Δημοσίου.

3. Η ΕΑΒ δύναται, κατόπιν συμφωνίας, να χρησιμοποιήσει προσωπικό της εταιρείας AMSAERO για εργασίες σε οποιοδήποτε άλλο ενταγμένο για εργοστασιακή συντήρηση Α/Φ, επιπρόσθετα του Α/Φ που της έχει αναθέσει να εκτελέσει εργασίες εργοστασιακής συντήρησης.

Με αυτό τον τρόπο, η σύμβαση αφήνει παράθυρο να ανατίθενται στην εταιρεία AMSAERO εργασίες συντήρησης άλλων αεροσκαφών με τίμημα το οποίο θα συμφωνηθεί τότε. Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση με αγορά υλικών σε πενταπλάσια αξία και με την ανάθεση επιπρόσθετων εργασιών θα υπερβαίνει κατά πολύ το ύψος της σύμβασης.

4. Το τεχνικό προσωπικό της AMSAERO που θα αναλάβει την εργοστασιακή συντήρηση στα Α/Φ C-130 Β/Η θα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, κατόπιν ταχύρρυθμης επαναπιστοποίησης από την ΕΑΒ.

Η εταιρεία AMSAERO θα χρησιμοποιήσει για το έργο προσωπικό της και της ΕΑΒ. Στη σύμβαση, όμως, δεν αναφέρεται αν το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας AMSAEROδιαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις (διορθωτών και επιθεωρητών) εργασιών στα εν λόγω Α/Φ. Επίσης, δεν αναφέρεται αν το εν λόγωτεχνικό προσωπικό της ΑΜS AEROδιαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργασίες εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C -130 Β/Η.

5. Η εταιρεία AMSAERO θα εκτελέσει το έργο στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου υλικά, ειδικά εργαλεία, εξοπλισμό και μέσα υποστήριξης που θα παρασχεθούν για τον σκοπό αυτό από την ΕΑΒ.

Στην ουσία, η ΕΑΒ παρέχει τα πάντα, ενώ η εταιρεία σχεδόν τίποτε.

6. Η εταιρεία AMSAERO μπορεί να προβεί σε παραγγελία σχετικών υλικών, απαραίτητων για την εκτέλεση του έργου, κατόπιν εξουσιοδότησης από την ΕΑΒ, τιμολογημένα με προσαύξηση 10%, συμπεριλαμβανομένου του κέρδους.

Άλλο σκανδαλώδες άρθρο της εν λόγω σύμβασης, μέσω του οποίου η εταιρεία AMSAERO θα εκπροσωπεί εταιρεία που θα διαθέτει τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων του Α/Φ C-130 για άμεση παραγγελία πιθανών υλικών που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της εργασίας. Δηλαδή, η εργολαβική εταιρεία ΙΚΕ θα παραγγέλνει αμυντικό εξοπλισμό απευθείας, με όποιες τιμές συμφωνήσει με τους προμηθευτές τους οποίους αντιπροσωπεύει και η ΕΑΒ και κατ’ επέκταση η ΠΑ θα πληρώνει τα υλικά αυτά με επιπλέον «καπέλο» 10%. Η ΕΑΒ εισάγει αεροπορικό υλικό και ανταλλακτικά από το FMS σε τιμές περίπου του 25% της αξίας των υλικών έναντι των τιμών στο εμπόριο. Αντί να γίνει αυτό, η ΕΑΒ θα πληρώνει τα αγοραζόμενα υλικά από το εξωτερικό με συνυπολογιζόμενη την προσαύξηση του 10% περίπου σε πενταπλάσια τιμή.

7. Η εταιρεία AMSAERO δύναται να χρησιμοποιεί και τρίτο υπεργολάβο για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στην εν λόγω σύμβαση υπό την προϋπόθεση έγκριση της ΕΑΒ και απαιτείται για τον υπεργολάβο να έχει ο ίδιος ή το προσωπικό που θα απασχολεί την αντίστοιχη στον τύπο εργασιών.

Με τις εν λόγω διατάξεις της σύμβασης αποδεικνύεται ότι η AMSAEROαναλαμβάνει έργο κατά περίπτωση χρησιμοποιώντας τεχνικό προσωπικό που δεν διαθέτει ενδεχομένως τις απαραίτητες αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις εργασιών στα C-130Β/Η.

8. Η παράδοση και τελική αποδοχή των εκτελούμενων εργασιών σε όλες τις φάσεις της εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130 B/H από την εταιρεία AMSAEROθα πιστοποιείται από το ποιοτικό σύστημα της ΕΑΒ και τους αρμόδιους επιθεωρητές ελέγχου παραγωγής και την υπηρεσία διασφάλισης ποιότητας.

Από μόνο του αυτό αποδεικνύει ότι η AMS AERO δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την ανάληψη έργου εκτεταμένης εργοστασιακής συντήρησης επί των Α/Φ C-130 Β/Η. Και στην ουσία η ΕΑΒ ΑΕ αναλαμβάνει την υλοποίηση και την ευθύνη όλου του έργου.

9. Και το πλέον σκανδαλώδες είναι ότι, ενώ το κόστος της εργατοώρας του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΑΒ είναι 17 €, η εργολαβική εταιρεία AMSAERO θα τιμολογεί την ΕΑΒ με 58 € την εργατοώρα του προσωπικού της. Με αυτές τις τιμές ανά εργατοώρα, το κόστος του έργου (σύμφωνα με την σύμβαση το έργο για κάθε Α/Φ απαιτεί 18.715 εργατοώρες) αν το είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΕΑΒ θα ήταν 318.155 € ανά Α/Φ (για απαίτηση 18.715 εργατοώρες συνολικά του έργου ανά Α/Φ επί 17 € ανά εργατοώρα), ενώ για την εταιρεία AMSAERO(με τιμή 58 € ανά εργατοώρα) ανέρχεται στα 1.085.000 € ανά Α/Φ. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της εργοστασιακής συντήρησης ανά Α/Φ από την εταιρεία AMSAERO είναι σχεδόν τριπλάσιο από το αντίστοιχο της ΕΑΒ. Αν σε αυτό προστεθούν τα ακριβά υλικά που θα πληρώνει η ΕΑΒ και το υψηλότερο κόστος των πρόσθετων εργασιών, τότε η ΕΑΒ θα πληρώνει την εργατοώρα του εργολάβου (της εταιρείας AMSAERO) με κόστος περίπου πενταπλάσιοαπό το κόστος της εργατοώρας της ΕΑΒ. Προκύπτει δηλαδή ένα υπερτιμημένο κόστος της εν λόγω σύμβασης με την εταιρεία AMSAERO.Αυτό το κόστος της ανθρωποώρας είναι κάτι πολύ υψηλότερο από την τιμή της ανθρωποώρας με την οποία τιμολογεί η ΕΑΒ τους πελάτες της, δηλαδή η ΕΑΒ πουλάει με ζημιά.Επιπλέον, η ΕΑΒ, σύμφωνα με την σκανδαλώδη ανάθεση – σύμβαση, θα παρέχει στην εργολαβική εταιρεία AMSAERO τις κτιριακές εγκαταστάσεις της και όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό, υλικά, ειδικά εργαλεία, δοκιμαστικές συσκευές, διακριβωμένο και πιστοποιημένο ειδικό και επίγειο εξοπλισμό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Αμερικανικής εταιρείας, πελάτη της ΕΑΒ, LockheedMartin. Η ΕΑΒ έχει έμπειρο προσωπικό περίπου 1.650 ατόμων και στο τέλος του έτους θα έχει προσωπικό περίπου 2.000 ατόμων. Είναι μία επιχείρηση πιστοποιημένη διεθνώς με τα ανώτερα πιστοποιητικά που λίγες εταιρείες διαθέτουν παγκοσμίως, παράγει εργοσύνολα για μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και συντηρεί όλα τα πτητικά μέσα της ΠΑ και του Ελληνικού Δημοσίου.Επίσης, η ΕΑΒ πληρώνει προκαταβολή την εργολαβική εταιρεία με ποσό 300.000 € για κάθε ένταξη Α/Φ. Όλοι οι όροι είναι εις βάρος της ΕΑΒ.

Στην εν λόγω σύμβαση, οι ποινικές ρήτρες δεν υφίστανται και η ευθύνη και πιστοποίηση των εργασιών έναντι της ΠΑ βαρύνει την ΕΑΒ.

Κατόπιν των ανωτέρω,τίθενται τα εύλογα ερωτήματα, τι τελικά θα προσφέρει στην ΕΑΒ μία μικρή, σχεδόν ανύπαρκτη εταιρεία ΙΚΕ, με αδήλωτο προσωπικό;και, γιατί η ΕΑΒ αναθέτει στην AMSAERO το υπόψη έργο; Στις 7.7.2022 έγινε έλεγχος της εταιρείας AMSAEROστις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ από το ΣΕΠΕ και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα στην εν λόγω εταιρεία, αφού το προσωπικό της ήταν αδήλωτο.

Τέλος, πρόσφατα, κατά τη διάρκεια των εργασιών των τεχνικών της AMS AERO, συνέβη πτώση του Α/Φ C-130 στην περιοχή του κάθετου σταθερού, ενώ δεν γνωρίζουμε την έκταση της ζημιάς στο Α/Φ. Όπως γίνεται αντιληπτό, το γεγονός αυτό αποδεικνύει λάθη στον χειρισμό των αεροπορικών διαδικασιών συντήρησης του Α/Φ, που μας δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά ως προς την εμπειρία των τεχνικών της AMS AERO,και αν αυτοί διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργοστασιακή συντήρηση.Γεγονός που καθιστά το συμβατικό έργο της ΑΜS AERO στο εξής αμφίβολο.

Δεδομένου ότι, η λειτουργία της ΕΑΒ αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι, η ΕΑΒ διαθέτει αρμόδιους διακριτούς υπηρεσιακούς φορείς για την εφαρμογή της νομιμότητας στην προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών και την αποτελεσματική λειτουργία της.

Δεδομένου ότι, η ΕΑΒ διαθέτει άρτια καταρτισμένο, έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό και δεν έχει ανάγκη από “εκπαιδευτές” εκτός της δομής της.

Δεδομένου ότι, από τη σύμβαση προκύπτει ότι η AMS AERO δεν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εργασίες εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130 Β/Η, το τεχνικό προσωπικό που χρησιμοποιεί για το έργο δεν είναι μόνιμο, είναι με σύμβαση έργου, κατά περίπτωση, και επιπλέον σε συνδυασμό με το συμβάν διαφαίνεται ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη πιστοποίηση για εργοστασιακή συντήρηση στο εν λόγω Α/Φ.

Δεδομένου ότι, η προμήθεια των υλικών και των ανταλλακτικών από την AMS AERO με επιπλέον κόστος ένα 10% του τιμολογίου της προμήθειας των υλικών,που θα το πληρώσει η ΠΑ, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της εν λόγω σύμβασης.

Δεδομένου ότι, ο ελληνικός λαός απαιτεί να γνωρίζει τη νομιμότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται στη λειτουργία της ΕΑΒ και απαιτεί την ορθή ανάλωση των κονδυλίων.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Υπήρξε πολιτική παρέμβαση στη Διοίκηση της ΕΑΒ για την ανάθεση της σύμβασης;

2. Γιατί η σύμβαση ανατέθηκε χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού στον ανάδοχο; Ποια είναι η θέση του εσωτερικού ελεγκτή της ΕΑΒ ως προς τη νομιμότητα της σύμβασης; Πως δικαιολογείται η υπερτιμημένη τιμή κόστους της σύμβασης που συνδέεται άμεσα με το κόστος της εργατοώρας των 58 € ανά Α/Φ;

3. Πως εξηγείτε ότι στη διεκπεραίωση των διαδικασιών που οδήγησαν στην απευθείας ανάθεση της σύμβασης συμμετείχαν μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της ΕΑΒ, ενώ αποκλείστηκαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες;

4. Η απευθείας ανάθεση μιας τέτοιας σύμβασης με προφανή ζημιά για την ΕΑΒ σε μια εταιρία με τα οικονομικά και επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ θα ελεγχθεί από τον μέτοχο και ενδεχομένως από τη δικαιοσύνη;

Παρακαλείσθε να καταθέσετε:

α. Στοιχεία που αφορούνστις πιστοποιήσεις (εγκρίσεις) της AMSAERO από την EASA PART 145 για συντήρηση Γραμμής Πτήσης και Βάσης σε μεγάλα Α/Φ αντίστοιχου ή μεγαλύτερου μεγέθους των C-130 B/H.

β. Στοιχεία που αφορούν στα ακόλουθα:

– η εταιρεία AMSAEROείναι εγκεκριμένο επισκευαστικό κέντρο.

– εκπροσωπεί εταιρεία που διαθέτει εξοπλισμό ηλεκτρονικών και λοιπών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Α/Φ C-130 Β/Η.

γ. Στοιχεία που αφορούν στις απαιτούμενες πιστοποιήσεις του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας AMS AERO που θα αναλάβει την εργοστασιακή συντήρηση στα Α/Φ C-130 Β/Η.

δ. Λίστα του προσωπικού και των ειδικοτήτων της εταιρείας AMSAERO που θα εκτελέσει το έργο της εργοστασιακής συντήρησης στα Α/Φ C-130Β/Η.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Χρήστος Γκόκας

Χαράλαμπος Καστανίδης

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Γιώργος Μουλκιώτης

ΜπουρχάνΜπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Γεώργιος Παπανδρέου

ΣΧΟΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROSTAT ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

H σταθεροποίηση του ρυθμού αύξησης του ήδη πολύ υψηλού ετήσιου πληθωρισμού στα επίπεδα του 11,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Ιούλιο,υπενθυμίζει με τον πιο επώδυνο τρόπο ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει σε αντίθεση με τα πρόσκαιρα, εμβαλωματικά και αναποτελεσματικά μέτρα της Κυβέρνησης, η οποία συνεχίζει να κερδοσκοπεί ανερυθρίαστα εις βάρος των πολιτών μέσα από τους φόρους κατανάλωσης.

Η χώρα παραμένει σταθερά, εν μέσω θέρους, ανάμεσα στις πέντε χώρες της Ευρωζώνης με τον μεγαλύτερο ετήσιο εναρμονισμένο πληθωρισμό και χωρίς σχέδιο για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Η προστασία των εισοδημάτων των ευάλωτων και των μικρομεσαίων νοικοκυριών παραμένει προκλητικά χαμηλά στην ατζέντα μιας Κυβέρνησης που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο πακέτο διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων στη Ιστορία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΜΝΑΚΗ

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Σκαμνάκη, που έφυγε σήμερα από κοντά μας.

Έχοντας αγωνιστεί σθεναρά υπέρ της Δημοκρατίας στα χρόνια της δικτατορίας, ο Δημήτρης Σκαμνάκης εντάχθηκε το 1978 στο ΠΑΣΟΚ, με το οποίο εξελέγη δύο φορές βουλευτής Αχαΐας. Με αίσθημα ευθύνης, ήθος και εντιμότητα, διέγραψε μία σπουδαία πολιτική διαδρομή.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ν.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφτηκε το πρωί τον αγροτικό συνεταιρισμό στο Τυμπάκι της Κρήτης.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ερωτηθείς για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου του:

«Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει σοκάρει γιατί δεν περίμενα ποτέ σε μία χώρα της ΕΕ, καταστάσεις που έζησαν οι προηγούμενες γενιές, να τις ζήσω προσωπικά. Και είναι θλιβερό να βλέπω από διάφορους συναδέλφους σας, βουλευτές άλλων κομμάτων, να προσπαθούν να υποβαθμίσουν ένα ζήτημα το οποίο είναι πρωτοφανές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουν ελεγχθεί τα κινητά περίπου 250 ευρωβουλευτών, δεκάδων συνεργατών. Δεν έχει βρεθεί κάτι παρόμοιο, απόπειρα παγίδευσης ενός ευρωβουλευτή που τυγχάνει να είναι και Πρόεδρος του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος της χώρας.

Δυστυχώς βλέπω την κυβέρνηση να κάνει μία αγωνιώδη προσπάθεια να το υποβαθμίσει. Δεν πληρώνουμε τις μυστικές υπηρεσίες για να μας παρακολουθούν ούτε για να μας πουν ότι δεν μας παρακολουθούν. Τις πληρώνουμε για να πουν ποιοί είναι αυτοί που υπονομεύουν τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Γιατί αυτός που επιχείρησε να παγιδεύσει το κινητό μου με ένα τοσο σύγχρονο λογισμικό ώστε να το ρομποτοποιήσει και να ανοίγει η κάμερα και το μικρόφωνο όποτε θέλει ακόμα και όταν είναι κλειστό, είχε συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Περιμένω από τη δικαιοσύνη, την κυβέρνηση και από τις αρμόδιες υπηρεσίες, την αλήθεια. Ποιος είχε θράσος να πάρει αυτή την πρωτοβουλία υπονομεύοντας τη διαφάνεια, υπονομεύοντας την ομαλή λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Και οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης ή άλλων κομμάτων να το υποβαθμίσουν για μένα είναι καταδικαστέα και αποδεικνύει ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Είναι πρωτεύον θέμα για το λαό μας που έχει δώσει τεράστιους αγώνες για να έχουμε ελευθερία και δημοκρατία».

Αγρότες και παραγωγοί της περιοχής εξέφρασαν στον κ. Ανδρουλάκη τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν με την έκρηξη ανατιμήσεων και του ενεργειακού κόστους. Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τη δέσμη μέτρων που έχει επεξεργαστεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τον πρωτογενή τομέα.

«Οι αγρότες μας είναι αντιμέτωποι με ένα δυσθεώρητο κόστος παραγωγής εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων. Είναι απαραίτητη η στήριξη τους και ως ΠΑΣΟΚ έχουμε επεξεργαστεί μια δέσμη προτάσεων για να προστατευθεί το εισόδημά τους» επισήμανε σημειώνοντας την ανάγκη να καλυφθεί μέρος του κόστους των εφοδίων και των ζωοτροφών, να επιβληθεί πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, να επιστραφεί ο ΕΦΚ των καυσίμων με βάση την κατανάλωση κάθε εκμετάλλευσης και να υπάρξει χρηματοδότηση αγροτών – γεωργικών επιχειρήσεων – συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε στη μεγάλη καθυστέρηση παράδοσης του δρόμου Ηράκλειο- Μεσαρά και τις ευθύνες των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Επιπλέον σημείωσε οτι το 2022 είχε οριστεί από την Κυβέρνηση ως ορόσημο για το πολυσυζητημένο έργο του φράγματος του Πλατύ ποταμού με τον αγωγό μεταφοράς προς τη Μεσαρά, χρονοδιάγραμμα που θα παρακολουθείται στενά.

Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που συζήτησε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με τους αγρότες και τους παραγωγούς της περιοχής είναι η έλλειψη εργατικών χεριών.

«Για τους εργάτες γης έχουμε προτείνει φέρνοντας και σχετική τροπολογία που όμως η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε για να δώσει λύση στο πρόβλημα:

α) άμεσο διπλασιασμό του πλαφόν εργατών γης από μετάκληση ανά περιφερειακή Ενότητα

β) καταγραφή και αδειοδότηση για εργασία όλων όσων βρίσκονται ήδη στην πατρίδα μας και εργάζονται παράτυπα,

γ) διαμόρφωση ευέλικτου μηχανισμού μετάκλησης εργατών γης από Τρίτες Χώρες, με δυνατότητα ενδιάμεσων επισκέψεων στην πατρίδα τους».

Στο τέλος της τοποθέτησής του ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «η αναβάθμιση και η μετατροπή της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς είναι επιβεβλημένη ώστε να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης, κατάρτισης και χρήσης της καινοτομίας και της έρευνας προς όφελος του αγροτικού κόσμου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η Κυβέρνηση, αφού πρώτα χρειάστηκε σχεδόν δύο ημέρες για να ξεπεράσει την αμηχανία της μπροστά στην εξαιρετικά σοβαρή διαπίστωση της ειδικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου ότι μεταξύ διακοσίων και πλέον ευρωβουλευτών, ο μόνος που επιχειρήθηκε να παγιδευτεί το κινητό του ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσπαθεί ήδη συστηματικά να υποβαθμίσει την υπόθεση και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε διατεταγμένη υπηρεσία είπε ψέμματα ότι δεκάδες άλλοι ευρωβουλευτές έχουν πέσει θύματα των λογισμικών Pegasus και Predator. Επειδή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεν κατέθεσε εικασίες αλλά αποδείξεις, καλούμε τον κ. Οικονόμου να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των άλλων ευρωβουλευτών από Ουγγαρία, Ισπανία κλπ που επικαλείται.

Σήμερα στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη μόλις άνοιξε. Μετά την πρωτοβουλία των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκάλυψαν αυτά που έκρυβαν τόσους μήνες για τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη.

Καλούμε την κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη να ερευνήσουν ποια πρόσωπα και ποιες εταιρείες εμπλέκονται στην χρήση του λογισμικού παγίδευσης και παρακολούθησης Predator στην Ελλάδα.

Η αποκάλυψη της αλήθειας είναι ζήτημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής δεν θα κάνει εκπτώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟYΣΤΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα περιοδεύσει την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 στα Χανιά.

Στις 11:30 το πρωί θα επισκεφτεί την παλαιά αγορά και θα κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ. Στη 1 το μεσημέρι θα μεταβεί στο Δημαρχείο και κατόπιν στην Αντιπεριφέρεια. Στις 20.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στον Βατόλακο Πλατανιά Χανίων.

Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το αξιολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Πλήθος ψήφων 0

Δεν υπάρχουν ψήφοι μέχρι τώρα! Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει αυτήν την ανάρτηση.

Like

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.